Index RareAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 5220 items
Showing item 1 - 100 Next 100
0=0 [update]Allah (61), perempuan (60), korban (34), Daud (30), Musa (28), TUHAN (28), Yakub (25), Yusuf (23), semuanya (22), raja (21), Israel (18), datang (17), tidak (15), negeri (15), tanah (15), Elisa (15), berkata (14), keturunan (14), tinggal (14), mazbah (13), mereka (13), kota (13), persembahan (13), lembu (12), hari (12), Persembahkanlah (12), dipersembahkan (12), tuhan-tuhan (12), Harun (12), dilakukan (11), melihat (11), domba (11), tempat (11), membuat (11), bahagian (10), bertakhta (10), anak (10), tabut (10), tangan (10), Yehuda (9), Mazmur (9), musuh (9), hidup (9), manusia (9), diberikan (9), timur (8), bumi (8), terbukti (8), Abraham (8), pedang (8), kesemuanya (8), Saul (8), Mempelai perempuan (7), Mempelai laki-laki (7), orang Israel (7), barang (7), perbuatan (7), menyuruh (7), bangsa (7), Raja (7), diizinkan (7), penduduk (7), nabi (7), mendengar (7), kayu (7), melakukan (7), persembahkanlah (7), daging (7), bait (7), keturunanmu (7), Salomo (7), anaknya (7), berani (7), Bait Suci (6), Bileam (6), Ishak (6), Isyboset (6), segala (6), lelaki (6), menyembah (6), kembali (6), Sion (6), Hizkia (6), Mesir (6), pasukan (6), firman (6), imam (6), Yehu (6), mempersembahkan (6), pintu (6), hatimu (6), hukuman (6), Perempuan (6), binatang (6), kerajaan (6), dahulu (6), batu-batu (6), haiwan (6), kaum keluarga ..... kaum keluarga (5), tempat pembakaran korban (5), berperang (5), Kota (5), umat (5), Firaun (5), batu (5), dimakan (5), meninggalkan (5), mencari (5), Laban (5), darah (5), kedua-duanya (5), Nebukadnezar (5), Simson (5), api (5), hamba (5), tubuhmu (5), pengawas (5), Elia (5), menjadi (5), makanan (5), kemungkaran (5), Abram (5), bangsa-bangsa (5), jangan (5), mata (5), gadis (5), Yoram (5), memandang (5), menemui (5), Yoas (5), Khemah (5), waktu (5), jenazah (5), sungai (5), Gideon (5), dosa (5), perkara (5), mengetuai (5), pergi (5), Puteri-puteri Yerusalem (4), tidak ada (4), zaman pemerintahan (4), air anggur (4), dirinya sendiri (4), isterinya (4), banyaknya (4), pemuda (4), atau (4), barulah (4), tuanku (4), Naomi (4), pulang (4), Mikha (4), khemah (4), sentiasa (4), awan (4), Lut (4), khabar (4), berdiri (4), tahu (4), mangsa (4), pesan (4), ditujukan (4), mendatangkan (4), duduk (4), berdasarkan (4), melakukannya (4), Gehazi (4), baginda (4), utusan (4), berjalan (4), membawa (4), disampaikan (4), Asyur (4), datangnya (4), kaum (4), rambut (4), hati (4), perayaan (4), satu (4), setiap (4), bintik-bintik (4), Boas (4), rumah (4), Filistin (4), tepung (4), kedua-dua (4), umat-Mu (4), mengizinkan (4), perang (4), disembah (4), Yosua (4), Negeri (4), katanya (4), Bait (4), kehidupan (4), patung (4), aku (4), Haman (4), segera (4), Ribka (4), dahulunya (4), memimpin (4), mengatakan (4), rayuanku (4), memberikan (4), kepala (4), Lewi (4), ratu (4), bagimu (4), umat-Ku (4), bekerja (4), daging korban (3), lebih baik (3), pokok anggur (3), kepada (3), barang-barang (3), gunanya (3), Mengapakah (3), bayi (3), sempadan (3), akibat (3), Arba (3), penuh (3), kata-kataku (3), Rahel (3), kaki (3), kepadamu (3), Yunus (3), buah (3), perbuatannya (3), tersimpan (3), Batsyeba (3), mayatnya (3), emas (3), masa (3), hartanya (3), tempat-tempat (3), besar (3), permintaan (3), Kaleb (3), perjanjian (3), disebut (3), umat-Nya (3), burung (3), gunung (3), keturunannya (3), terbentang (3), hatinya (3), membina (3), baik (3), ayah (3), tentera (3), suruhlah (3), Wang (3), janganlah (3), juga (3), Kuberikan (3), kematian (3), kekal (3), hidupku (3), bertugas (3), kepadanya (3), minyak (3), menerima (3), berasal (3), Yesaya (3), memberi (3), membangkitkan (3), jika (3), Sebaliknya (3), terbuat (3), hukum (3), kebun (3), berhala (3), dipakainya (3), bulu (3), air (3), jenis (3), semua (3), Tidak (3), menyentuh (3), benar (3), mayat (3), terhadap-Nya (3), Ayub (3), Niniwe (3), mengikuti (3), Bezaleel (3), tubuh (3), Hagar (3), menantikan (3), tembok (3), orang (3), masuk (3), tongkat (3), muncul (3), kumpulan (3), kuasa (3), kambing (3), menyerang (3), makhluk (3), bersama-sama (3), hasil (3), segeralah (3), perintah (3), lembu-lembu (3), jalan (3), Esau (3), gandum (3), kedudukannya (3), Debora (3), roti (3), kamu (3), suaminya (3), berhubungan (3), dikhususkan (3), orang anak buahmu ............. orang anak buahnya (2), Sang kekasih kepada mempelai perempuan (2), bersepadu ... kaki pelita (2), perempuan yang pertama (2), pada hari itu (2), korban yang dibakar (2), Oleh sebab itu (2), perempuan .... perempuan (2), perempuan ................... perempuan (2), Ishak ... perigi (2), tabut ... diletakkan (2), berupa korban (2), perempuan ........... perempuan (2), secara bersepadu (2), tembok ..... berukuran (2), selain Aku (2), di hadapan (2), batu permata (2), ketua ..... negara (2), hikmah ... hikmah (2), tidak dapat (2), takut nanti (2), orang Aram (2), tanda berkabung (2), di sana (2), pintu gerbang (2), panjangnya .... hasta (2), dua ...... satu (2), bulu ..... atap (2), ikat pinggang (2), di situ (2), berasal daripada (2), Yehu .......... Yehu (2), perut kaum (2), harta benda (2), dirimu sendiri (2), Kaleb ....... Otniel (2), Raja Babel (2), berkuat kuasa (2), di sini (2), kesemua makhluk (2), Orang Panglima (2), kaki pelita (2), orang lain (2), Di sana (2), memeriksa (2), pembantu (2), Mahalat (2), bersemayam (2), Hosea (2), isinya (2), benang (2), beberapa (2), menyampaikan (2), rumahmu (2), Kota-kota (2), Sungai (2), menyelamatkan (2), selama-lamanya (2), kolam (2), wang (2), penghakiman (2), mengenakan (2), dua (2), Paskah (2), matamu (2), mengharapkan (2), diletakkan (2), harta (2), Selanjutnya (2), gulungan (2), kesalahan (2), mulut (2), taman (2), bererti (2), memakai (2), makan (2), pemerintahan (2), kami (2), penciptaan (2), Maakha (2), disuruhnya (2), menyerahkan (2), jenazahnya (2), kesedihannya (2), tabir (2), kakinya (2), suci (2), hikmah (2), kejahatan (2), logam (2), Amalek (2), hadapan-Nya (2), bangkit (2), nafiri (2), bukankah (2), azab (2), penglihatan (2), papan-papan (2), perkataan (2), digunakan (2), dibahagikan (2), menutupi (2), rakyat (2), menyempurnakan (2), katakanlah (2), Benaya (2), kedudukan (2), mimpi (2), sebanyak (2), Kesateria (2), TUHAN (2), surat (2), Nadab (2), pemerintahannya (2), seorang (2), penyembahan (2), kira-kira (2), urusanmu (2), anakmu (2), Firman-Mu (2), persembahanmu (2), Obed-Edom (2), Benhadad (2), peruntukan (2), Batu (2), pesanan (2), Abel-Bet-Maakha [59, 1038] (2), dikatakan (2), pakaian (2), sumpahan (2), Eglon (2), menghormati (2), menunjukkan (2), dijual (2), buahnya (2), berkhidmat (2), kaya (2), berbaring (2), terletak (2), lamanya (2), penduduknya (2), bernazar (2), pekerjaan (2), Datanglah (2), bergerak (2), Burung (2), Ismael (2), Pedang (2), ratanya (2), beratnya (2), segala-galanya (2), kota-kota (2), terdirilah (2), diserahkan (2), induknya (2), mendiami (2), undi (2), tertutup (2), Kami (2), pembinaan (2), dagingnya (2), badai (2), Tambahan (2), hadirat (2), Hazael (2), seramah (2), sebaliknya (2), memelihara (2), menghindari (2), ramai (2), Semua (2), menjaga (2), turun (2), Benyamin (2), terdampar (2), terbakar (2), dikerjakan (2), Yoab (2), upah (2), keldainya (2), Permaisuri (2), menyediakan (2), berdua (2), nabi-nabi (2), permintaanmu (2), Bukankah (2), lenyap (2), memperbaik (2), Yerikho (2), pokok (2), pembayaran (2), suara (2), Tuhan (2), pengikut (2), perkabungan (2), selebihnya (2), perisai-perisai (2), hasta (2), istana (2), Gog (2), Yeremia (2), tolong (2), kulit (2), melapisi (2), askar (2), tugas (2), tampil (2), Pengawas (2), kata-kata (2), malaikat (2), menghiasi (2), Siapakah (2), hasilnya (2), banyak (2), jirannya (2), kepada-Mu (2), nama (2), Allah (2), berkenan (2), mati (2), anak-anak (2), memerintahkan (2), Rut (2), tugu (2), berat (2), perantaraan (2), maut (2), itu (2), dipenuhi (2), ditugaskan (2), dagingmu (2), harga (2), setimpal (2), singa-singa (2), berikut (2), mengaku (2), urusan-Ku (2), bermain (2), badannya (2), disuruh (2), bencana (2), mengurus (2), dekat (2), wadah (2), Jenazahnya (2), memuliakan (2), meja (2), pembina (2), Aram-Mesopotamia [763] (2), ilmu (2), angin (2), milik-Ku (2), nyawaku (2), meniup (2), seruanku (2), Eli (2), Abigail (2), suami (2), laut (2), hati-Ku (2), puas (2), akhirnya (2), Sisera (2), Yonatan (2), warga (2), berkeliaran (2), tempuh (2), membersihkan (2), mara (2), pakaiannya (2), ditempatkan (2), kerana (2), kesateria (2), mencengkam (2), diperintahkan (2), ganjaran (2), majlis (2), Sarah (2), dia (2), Potifar (2), semula (2), ternakan (2), atasnya (2), kehilangan (2), Nuh (2), hidupmu (2), sangkut-paut (2), penyakit (2), jarak (2), ketiga-tiga (2), Gad (2), Tirus (2), murka (2), menguruskan (2), diri (2), terselamat (2), arca (2), barat (2), ladang (2), dilantik (2), padamu (2), tanduk (2), menolak (2), Tanah (2), keadaan (2), tujuan (2), perigi (2), mendekati (2), berita (2), Yerobeam (2), Amori (2), rancangan (2), menimpa (2), dosa-dosa (2), mertuanya (2), berbuat (2), Kain (2), diiringi (2), Hana (2), Lelaki (2), nyanyian (2), tuangan (2), tahun-tahun (2), mendengarkannya (2), isteriku (2), baru lahir (1), mazbah .... mazbah (1), pakaian ........ dikalungkan (1), perempuan ..................................... rahsia (1), Bileam ..... Balak (1), Api ........ bukan (1), mempersembahkan ......... korban (1), diperlukan ............ sayap (1), hamba-Mu ........ kata-kata (1), kota .............. kota (1), datang ....... Siapakah (1), jarang-jarang sekali (1), kecantikanmu .... orang (1), Ayub .......... bodoh (1), mazbah .... minyak (1), Tambahan pula (1), mengikut ukuran (1), tongkat ........ meninggalkannya (1), mengetuai pasukan (1), merayu ..... rayuannya (1), memeriksa ........... setiap (1), menyaksikan ............ teruk (1), Orang suci (1), panglima raja (1), ibu jari (1), Daud ...... raja (1), Simson ........... Timna (1), benar ........... peristiwa (1), nabi ....... mereka (1), persembahan .................................. korban (1), jalan raya (1), Saul .......... Saul (1), dahulu ....... kembali (1), kata-kataku ........ tanpa (1), segera ....... ayah (1), pijakan kakinya (1), memuliakan ... Alat-alat (1), lingkungan tembok (1), Ayub ...... membenarkan (1), Kedua-dua hal (1), diserahkan .... perempuan (1), disewa ....... penzina (1), emas .............. perak (1), alat kelengkapan (1), urusan menaja (1), angkatan seramai (1), malaikat kerubin (1), Daud ..... Daud (1), terkembang ............ sayap (1), akhir masa (1), Kedua-dua isterinya (1), Naaman ................ Elisa (1), seorang perempuan (1), anak panah-Ku (1), anggota rombongan (1), hari itulah (1), pasukan Israel (1), tabir .................. disangga (1), Kaki dian (1), membongkok .................... binatang-binatang (1), berita ........ Isyboset (1), berangkat menuju (1), memimpin ... berjalan (1), melayari .... menaiki (1), Sekarang ........... bersama (1), ganti ........... Yusuf (1), baju ...... kota (1), Ishak ..................... perigi (1), membayar cukai (1), Anak perempuan (1), melaksanakan hukuman (1), mendapati Yusuf (1), datang ............. mematerai (1), suku kaum (1), Kayu api (1), atas dosanya (1), segala dosa (1), jubah ............. air (1), wang ............ wang (1), perempuan ....... mengikuti (1), masuk ...... terancam (1), dipersembahkannya ............ haiwan (1), tangannya ........ pedati (1), bangsa ........................... bertempiaran (1), Ingatlah perjalananmu (1), nama Allah (1), Zedekia ................... kota (1), dengan air (1), Gibea ............................ membawa (1), cawan ............ cawan (1), isteri .... perempuan (1), berdekatan ...................... persembahan (1), pintu gerbangnya (1), lantaran tertawannya (1), anak lelaki (1), perempuan ...... Elia (1), Yosua ... penduduknya (1), butir ... terkecil (1), tidak ...... nama (1), diri ...................... pemerintahan (1), Abram ........... berdiri (1), lahir ........ Musa (1), pahlawannya ........................ Telam (1), kawanan ................... Israel (1), Hari ... hari (1), tidak menyatakan (1), kalangan sukunya (1), berlumuran .............. berlumuran (1), Baal ........ Baal (1), Daud ... Saul (1), Azarya ....... hatinya (1), tuhan-tuhan ....... tuhan-tuhan (1), Waktu ..................... dijual (1), orang gaji (1), bumi ....... bukit (1), menghukum ........... meluap-luap (1), Yakub ... Yakub (1), kerap kali (1), perantaraan ........... perantaraan (1), ceruk-ceruk ............... bilik-bilik (1), dianiayai ............ dialami (1), sumpahnya .......... berkat (1), dapat digunakan (1), sedang membakar (1), bintang-bintang ......... bintang (1), seperanggu ...... dipakainya (1), jubah ..... anaknya (1), kerja penciptaan (1), berikut ..................... air (1), perkataan-Ku ... perkataan (1), debu ... berubah (1), jelaga ...... berjangkitlah (1), kota kara (1), selanjutnya ............ membentang (1), pasukannya .... musuh (1), dibunuhnya segera (1), pasukan pendudukan (1), Abram ....... perempuan (1), TUHAN .... melihat (1), Suci ............ terbentuklah (1), imam ...................... sebab (1), memakainya ... membuat (1), pada waktu (1), kudapat membuat (1), bukit batu (1), tuhan-tuhan .............. keruntuhan (1), tanah ............. tanah (1), jalan ....... jalan (1), Diutusnya ............ mengunjungimu (1), mana-mana cara (1), mencecah ...... perkara (1), juga denganmu (1), Ezra ....................... ditetapkan (1), Delila ...................... kepalaku (1), muncul ... penuh (1), dipersembahkan ........... diberikan (1), sebelah timur (1), cahaya kehidupan (1), Tempoh masa (1), secara ikhlas (1), negeri ...... berikut (1), di hadapan-Ku (1), berjumlah seramai (1), Amnon .......... Suruhlah (1), orang bernajis (1), tiba giliran (1), menyentuhnya ........ menumpaskannya (1), tidak ditimbang (1), Manasye ........ ayah (1), tidak ........... perjanjian-Ku (1), Yakub ............... Laban (1), Elisa .... anak (1), timur ...... Gua (1), membiak .... bertumbuh (1), duri ... daging (1), diisytiharkan ......... pemeriksaan (1), Rahel .... Rahel (1), Ayuh ..... Yehu (1), membawa upah (1), Kauberi selamatkan (1), waktu hari (1), penduduk kota (1), Perempuan ........ Musa (1), ayahnya .... kedudukannya (1), perkara ................. Haman (1), terdengar ... suara (1), tumpah darahnya (1), sesuatu miliknya (1), Daud ....... Filistin (1), supaya jangan (1), suci-Ku ................. tempat (1), ketiga-tiganya ....... Abiezer (1), Naik merah (1), raja Yehuda (1), Musa ............... negeri (1), Orang Midian (1), menikam ......... kaki-Mu (1), Eli ........................... memerintah (1), menyuruh ....... berdekatan (1), usah .... pertempuran (1), Raja Saul (1), Apa ...... jelas (1), disampaikan ........ dikurniakan (1), Allah ........ murka (1), mempersembahkan ............... persembahan (1), disucikan .......... barang-barang (1), hari Paskah (1), Anak lelaki (1), Yoas ........................ Yoas (1), membayar .... dikenakan (1), melemparkan ... berdosa (1), perempuan .................... perempuan (1), terus berjalan (1), keluarga ....... malaikat (1), tempat ........ tanah (1), baik tentu (1), Hikmah ............ seerat-eratnya (1), tulang rahang (1), ertinya .................... tanda (1), jelapang .... gandum (1), Jika tidak (1), Simson ......................... teman (1), tebing Sungai (1), seorang pendatang (1), Hizkia .................. membina (1), barang yang (1), rayuan .... perbuatan (1), daripada umurku (1), Barang ................ barang (1), ketiga-tiga ........................ ada (1), nabi ....... Amazia (1), paha ......... Samuel (1), Tidak ............. Yusuf (1), gagah perkasa (1), meminta .... berkata (1), lahir ......... Yusuf (1), Saul ...... tangan (1), Bangsa .............................. negeri-Mu (1), hadir ......... persemayaman (1), apa-apa pun (1), angin .......... Angin (1), warga lelaki (1), menuruti kebiasaan (1), luar biasa (1), timbangkan kata-kataku (1), tembok batu (1), berlanjutan .... Abiam (1), dibuang negeri (1), lebih cepat (1), haiwan ................. haiwan (1), tukang kira (1), kosong perut (1), mengiringi ......... raja (1), perigi ................ mayat (1), makan daging (1), rasa muak (1), sebelah utara (1), gunung ... terletak (1), memakbulkan doanya (1), laut ........ menyeberangi (1), pergi ... ladang (1), yang lahir (1), Rut ............ Boas (1), berkaitan ......... Salomo (1), marilah ...... marilah (1), menjadi isteri (1), sebaliknya ............... kuasa (1), kaum lelaki (1), sesuatu ....... tampak (1), singkat .......... hidup (1), Israel ......................... terbunuh (1), lagu-lagu penuh (1), lebih dahulu (1), Orang Israel (1), makan ... minum (1), korbannya ..... Korban (1), daripada-Ku ...... nama-Ku (1), Yusuf ........... membawa (1), makhluk .......................... belakang (1), Asyur ............. Sion (1), Yusuf .................. berpandang-pandangan (1), korban bakaran (1), dihukum .... hari (1), kambing ... rusa (1), ketua ..... Yoab (1), tempat ............. tabut (1), hari berikutnya (1), menggunakan ................... Pisau (1), tanda hormat (1), kaum perempuan (1), perbuatan ... dilakukan (1), suku ................................. bahagian (1), memandangkan nama-Ku (1), bidan .... kuatnya (1), keturunan kaum (1), matahari buatan (1), cukai masing-masing (1), hati .............. Allah (1), perdupaan ....................... perdupaan (1), diucapkan ....... perempuan (1), rapi ...... memadai (1), Abram .................. banyaknya (1), memiliki tanah (1), Daud ............................ menerangi (1), tinggal bersama-sama (1), Khabar ........ Sikhem (1), mempersembahkan .... korban (1), zaman sekarang (1), Perintah ... bertujuan (1), akan berlaku (1), bidang tanah (1), ternakan ............ Ternakan (1), segala bangsa (1), orang bersenjata (1), pengawas ............. pengawas (1), ditempuh ....... perintahkan (1), Pergunakanlah ........... muda (1), persembahan .......... persembahan (1), tanpa bergerak-gerak (1), barulah barang (1), korban Paskah (1), berbicara ............... mengetahui (1), bakul ................. bayi (1), bangsa-bangsa .......... bangsa-bangsa (1), Ular ......... benar-benar (1), tangan yang (1), bahagian tubuhnya (1), kolam ................ Kolam (1), Buat tempoh (1), mendapat kota-kota (1), Yakub ......... Ishak (1), Harun .... rambut (1), memangsakannya .......... memangsakannya (1), kunjung turun (1), bekas ...... mantan (1), potongan mayat (1), bertumpu ... kesateria (1), Allah ...... melihat (1), mendatangkan ..... ditimpakan (1), memberi hormat (1), Bileam ................ Katanya (1), ditetapkan (1), pagar (1), Bangsa (1), tahan (1), menopangnya (1), lebih banyak (1), adik tiri (1), kedua-dua belah (1), Yoab .............. perempuan (1), membentang ........................ Israel (1), Allah ........... Daud (1), siapakah ...... Siapakah (1), perempuan ........... terakhir (1), kedua-dua pihak (1), datangi ....................... kesemua (1), jalan menuju (1), mewakili setiap (1), bahagian .... kaupandang (1), jubah ........ Bapa (1), nabi .... umat (1), hina ..... mulia (1), kuali ......... kuali (1), roti .... Besarnya (1), ketujuh-tujuh ..................... sebenarnya (1), anggur ........... gandum (1), pernah dialami (1), fasal ........ fasalnya (1), hari pertama (1), burung .... pangkal (1), melangkah ... kaki (1), pilihlah .... bukannya (1), namun ...... secebis (1), menyelubungi hadirat (1), haiwan .................. haiwan (1), menyebabkan .......... dimakan (1), dibebani ... pikulan (1), menyembah ..... diambil (1), menghasilkan ..... ladang (1), serupa hablur (1), keranjang ..... terlihat (1), penyanyi ............. mengasingkan (1), bermalam .... terbujur (1), raja ........................... Allah (1), gangguan ........ bertengkar (1), pembesar ..... baginda (1), berbangkit ..... mengadukannya (1), kedua-dua ...... tanah (1), Undi ... terjatuh (1), kuali .... menggunakannya (1), Jangan ........... meninggalkan (1), mergastua ........ manusia (1), Yehu ... Yehu (1), bintik-bintik ... berakar (1), Rut ................... baik (1), sepanjang masa (1), Musa ....... menyentuh (1), ruang dalam (1), Naomi ............ Boas (1), Yoyada ............. Allah (1), daging .... daging (1), Kedua-dua pihak (1), tembus .......... tergantung (1), barang berkenaan (1), malahan .......... hukuman (1), berjalan ..... penduduk (1), burung ....... burung (1), pemuda ..... nama (1), perempuan ....................... permohonanmu (1), tikam ...... menyerangnya (1), bergembira ... kedatangan (1), tingginya ................ setinggi (1), Dina ...... gadis (1), dihitung menggantikan (1), Sarai .... kejelitaannya (1), lagi baru (1), mengatasi suara (1), menyokong ........ menyokong (1), Tanah milik (1), hadir ..... Musa (1), domba ...... kawanan (1), terduduk ........ langit (1), amalkan ............. pakaian (1), gerombolan berkenaan (1), roti .................. segera (1), berkata .... berani (1), anak domba (1), harta tanah (1), perempuan ......... diperkenankan (1), Selanjutnya hendaklah (1), para utusan (1), Israel ............. tawanan (1), malam .... tertumpu (1), yang bertanya (1), berkata ....... hukuman (1), Yusuf ... penganiayaan (1), menempatkan diri (1), patut hidup (1), mengambil ................. pengawasan (1), malaikat berdua (1), Manoah ............ Benar (1), ibadat Nabiah (1), tadbir urusku (1), pengawal pintu-pintu (1), sepatutnya ............ penjaga (1), ceruk rantau (1), angin ..... Allah (1), Petor ............. Bileam (1), di dalamnya (1), sekali sebanyak (1), peristiwa seperti (1), anak muda (1), jatuh ... waktu (1), keping ................ kutukanmu (1), orang ......... makanan (1), rumah Mikha (1), syikal .......... syikal (1), mematuhi ....................... hukum (1), Penduduk kota-kota (1), perempuan Betuel (1), mengusul ....... barang (1), Tiang ....... tiang (1), menjadi ........... untuk-Mu (1), perempuan ................. pintu (1), Keempat-empat rata (1), berani ... khemah (1), Kayu araz (1), datang ............ kemuliaan (1), makanan sebagai (1), sepenuhnya berpusat (1), kedua-dua ........... tingginya (1), dan lakukanlah (1), Yakub ..... Yusuf (1), berisi minuman (1), kedua-duanya .............. datang (1), melihat .......... melihatnya (1), Patung ... berasal (1), kayu palang (1), bangsa ................ terjatuh (1), Yakub ....... Yakub (1), Suruhlah ........................................... disuruhnya (1), segala penjuru (1), diuji ..... diterimanya (1), warga Mesir (1), raja .................. sampaikan (1), lidah yang (1), menghadap ..................... teras (1), jumlah sebanyak (1), kelebihan .... berbanding (1), musuh ... barisan (1), permintaan ........................ Pulanglah (1), orang ...... sesiapa (1), kota ...... kota (1), Jenazahnya ........................ menghormatinya (1), wajib menyediakan (1), hidup ..... hidupnya (1), baik ....... tidurnya (1), menemui Rabshakeh (1), tidak mendatangkan (1), Yakub ..... Cukuplah (1), permohonannya ............ penduduknya (1), pokok-pokok .............. mengairi (1), Yakub ... anak-anaknya (1), memimpin .......... menjurus (1), Yoab ................ benteng (1), orang yang (1), menjadi gundik (1), Bukankah ... negeri (1), sentiasa menuturkan (1), ular gangsa (1), pembakaran korban (1), pemimpin ..................... pemimpin (1), Daud ............. berkuat (1), persembahan ............................... diperuntukkan (1), Perayaan ...... peringatan (1), korban ................ bergabung (1), menikamkan ................. letaknya (1), tempat-tempat lain (1), kayu .................... kayu (1), buku roti (1), Yusuf ......... dikerjakannya (1), diiringi ......................... Salomo (1), memberikan persembahan (1), hasil perbuatan (1), sama seperti (1), perempuan ........................ isterimu (1), Yoyakim ................... Nebukadnezar (1), berfirman ........... Rumah-rumah (1), tembok .... larilah (1), alas ...... malaikat (1), berkahwin ....... keluarganya (1), kekal ........... menyembah-Nya (1), semua ..... kitab (1), memanggil ............ dikahwin (1), menawarkan ....... sesuatu (1), secara sulit (1), isteri .... suaminya (1), Yusuf ..... pengawas (1), warga suku-suku (1), miliknya sendiri (1), sumbangan ................ bilik-bilik (1), Isai ......................... sebangsa (1), perempuan ............................ datang (1), binatang ..... binatang (1), Berapa lama (1), TUHAN .............. Allahmu (1), tubuhku yang (1), perang ................. membentang (1), bahagian imam (1), Sampailah masanya (1), tubuhnya ... menyebabkan (1), dua ....... satu (1), belanga .............. minuman (1), mempersembahkan ........ ditetapkan (1), sepucuk surat (1), penuh ....... tuangan (1), Nabi ......... tinggal (1), meminta pertolongan (1), kediaman ......... Rehabeam (1), kain benang (1), dengan perantaraan (1), suaminya ... berbuat (1), bayi-bayi .......... dibunuhnya (1), sebahagian kulitnya (1), Yonatan ... Ahimaas (1), pintu-pintu .... pintu-pintu (1), Tuhan .... anak (1), tuhan-tuhan ..... kenal (1), malam ........... malam (1), serata tempat (1), barang-barang ............... barang-barang (1), berpenat lelah (1), tempatnya ...... katanya (1), Bangkai katak (1), kemas ..... sentiasa (1), mendengar ...... mendengar (1), korban ..... korban (1), hina ... mulia (1), manusia ....... Kautetapkan (1), kota ..... hasta (1), menghantar utusan (1), mengambil ..... pampasan (1), Yunus .... bahana (1), Ahab ............. menyuruh (1), rupa tanpa (1), niat ... tersembunyi (1), bersama dengan (1), Yusuf ... perbuatan (1), datanglah ........ kaukerjakan (1), setiap kali (1), bapa saudaranya (1), Bezaleel ... Aholiab (1), isterinya ............... isterinya (1), jangan .......... Firaun (1), terbuang ....... diajarkan (1), persembahan korban (1), menjadi pembesar (1), Allahnya ....................................... Allah (1), tetapi selepas (1), Tuhan ... kuk (1), persembahanmu ....... dipanggang (1), bercakap bongkak (1), mayatnya .................. Simson (1), melihat nasib (1), berpandang-pandangan ....... gerangan (1), di situlah (1), mengucap kata-kata (1), pengawas .......... Yusuf (1), hiasan ..... tabir (1), Moab ...... mendengar (1), semua ............. nasib (1), Elisa ................ perempuan (1), Tanah ...... perjanjian (1), sebaliknya ....... kubu (1), lagi marah (1), bani Ruben (1), pengangkut bebanmu (1), Pondok Daun (1), ayah ........... ayah (1), Baru sahaja (1), nasib .... nasib (1), anak-anak perempuan (1), Perayaan ........ ditambah (1), Hazael ............. raja (1), menikam ................ perintah (1), juga tidak (1), perbuatan ........... keyakinan (1), berpegang teguh (1), dilakukan ....... perbuatan (1), persembahan penghapus (1), Mazmur ...... nubuat (1), Hana ............................. hamba (1), disembelih ... korban (1), maut ... datang (1), pedang .......... pedang (1), persembahan sepersepuluh (1), anak ........ Waktu (1), Yakub ................. hamba (1), berkuasa ........... berkuasa (1), Penduduk negeri (1), dosa ... dilakukan (1), bencana penyakit (1), bersama-sama beberapa (1), singa betina (1), kata-kata ............ kata-kata (1), Yerobeam Baesa (1), Zebul ....... Aruma (1), ruang tersebut (1), perempuan .......................................... tepung (1), daging ................. lengkap (1), Abram ...... TUHAN (1), mereka sendiri (1), Daud .......... pertahankan (1), dipersembahkan ...... bahagian (1), lelaki ..... gadis (1), perempuan ..... Yusuf (1), tawanan ........................................... Israel (1), Yusuf ......... ditahan (1), baiklah keadaanmu (1), mendapatkan ..... perempuan (1), Ahas ............ semua (1), lembu-lembu ........ terdahulu (1), Zedekia ................... Yerusalem (1), sayap ............ sayap (1), kayu tersebut (1), seumur hidupmu (1), Nabi Yesaya (1), tengkuk .... membuat (1), tanduk .................... Tanah (1), sebahagian ....... sebahagian (1), kepunyaan-Mu ...................... kepunyaan-Mu (1), dikerjakan Hizkia (1), urusanku ................... mengumpulkan (1), ke atas (1), Yusuf ............................. Yusuf (1), sebagai utusan (1), orang Ham (1), yang suci (1), bertatahkan ....... mahkota (1), bertugas ........................ bertugas (1), tidak mengenal-Mu (1), gambar ............... gambar (1), menjadi milikku (1), akankah ... meredainya (1), hasil ...... hasil (1), Tiba-tiba terdengar (1), berikut ......... kesemuanya (1), Israel ................ Tanah (1), nasib ........... nasib (1), berasa hiba (1), patung ....... barang (1), kesemua haiwan (1), Allah ............ dicari-Nya (1), diizinkan pergi (1), raja ............... pintu (1), memerangi musuh (1), anak buahnya (1), mazbah pendupaan (1), TUHAN .................... makhluk (1), hukuman ....... perut (1), berani ........ waktu (1), anak ....... pesan (1), Allah .... Allah (1), buatannya ........... buatannya (1), memungkinkan ... dilakukan (1), lelaki ....... perempuan (1), berhala ................ pecahkan (1), tabut ..... tabut (1), jenazah ........... jenazah (1), dipandang ............ bangsa-bangsa (1), Saul .......... kata-kata (1), tempat asal (1), perempuan ............. memalukan (1), Abimelekh ................... Abimelekh (1), masih tinggal (1), tukang ... meninggalkan (1), Yoseb Basebet (1), Kira-kira ............................ Saul (1), orang Efraim (1), suatu waktu (1), pelayan .............. Elia (1), tidak menyingkirkan (1), sebelum .... Musa (1), dipenuhi kehadiran (1), pekerjaanmu ........ memimpin (1), jumlah .... bererti (1), segalanya ...... kesemuanya (1), kambing ............... korban (1), lari ............. berdaya (1), sebarang perkakas (1), dinazarkannya ................. haiwan (1), terdapat nama-nama (1), meluru menempah (1), haiwan .... haiwan (1), Samuel ............. berdiri (1), perempuan ........ dikenakan (1), ramai imam (1), makan ........ memastikan (1), Allah ..................... bersemayam (1), harta bendanya (1), berisi ...... salinannya (1), melihat ........ melihat (1), mabuk .......... dibasahi (1), kedua-dua jenazah (1), menemuinya Raja (1), Naomi .................. khabar (1), Absalom ............. ladangku (1), makanan .......................... firman (1), pendakian lagi (1), haiwan ...... benih (1), tidak .... lagi (1), perjanjian ...................... memuliakan (1), bersepadu ... mazbah (1), memandang .............. menyembah (1), Kerajaan ........ kerajaan (1), bilik jaga (1), kepada adiknya (1), penutup .......... tatahan (1), Orang Kesateria (1), perintah ................ perintah (1), pokok araz (1), mendengar ............ tangan (1), diambil ................... dicampurkan (1), ditiup .... perintahkan (1), Hana ...... madunya (1), Firaun ........... Izinkanlah (1), menyembah patung (1), merata-rata ......... martabatnya (1), Benhadad ........ Yoas (1), penarik pedati (1), secara teratur (1), Mikha .................. kata-kata (1), Esau ... sudi (1), kali .... usianya (1), lebih berhak (1), renjisan ....... api (1), Eli .... peperangan (1), jenazah .......... jenazah (1), kata kedua-duanya (1), utara ........ membentang (1), kaum keluargamu (1), tuanku .......... tuanku (1), benar-benar .............. bangsa (1), Meremot .......... seterusnya (1), rambu-rambu peringatan (1), sombong ....... bermegah (1), patung berhala (1), segala gangsa (1), Imam ...................... dikenakan (1), imam ........ imam (1), harus diselesaikan (1), Pelayan ........... Elia (1), tirai ... dibuat (1), ditikam ... berapi (1), bapa ..... masa (1), roti ..... dipersembahkan (1), anggota tenteranya (1), pelita .... ternyala (1), kerana ............ Perkara (1), Yehuda ........ warga (1), masuk .......... dibuat-Nya (1), kebun .......... kebun (1), kebesaran masing-masing (1), menjatuhkan .................. Daniel (1), bangsa Israel (1), kerana batu (1), permintaan ......... baginda (1), Benaya ... Adonia (1), Yoab ..... Yoab (1), Balak ... Balak (1), pengubat ........... penawar (1), melainkan Engkau (1), wang ..... patung (1), persemayaman-Mu ....... rintihan (1), negeri .............................. muka (1), khabar ........................... daerah (1), melihat ....... melihat (1), Dan ... barang-barang (1), khabar ... Salomo (1), binatang ....... binatang (1), mendengar ........ melihat (1), diperbuat ......................... diperbuat (1), bertugas mengetuai (1), Isytiharkan ....................... terhadap-Mu (1), nama ..... terkeluar (1), baginda ... gadis (1), Mikhal .... Mikhal (1), raja .................. pulang (1), tangan-Nya ........... menenggelamkan (1), jauh ........ jauh (1), perkara ........................... hamba (1), nyawa .... tanganku (1), menghukum ...... tersisa (1), penuh ... jejak (1), berhak atasnya (1), tubuhnya ... Mordekhai (1), orang durjana (1), tempatnya semula (1), Apabila ..... mendengar (1), hidup makmur (1), buah ........ buah (1), tempat penggantungan (1), pegawainya menemui (1), hujungnya .... Eglon (1), mayat-mayat ....... kuil (1), kelengkapan ... tempatnya (1), masa nanti (1), sungai ........... penduduk (1), Yeremia ................ Yeremia (1), Haiwan ................... Haiwan (1), bak guruh (1), gunakan campuran (1), Edom ................. hukuman (1), tanah selebihnya (1), sangkut-paut ............... Patutkah (1), sangat .... dibandingkan (1), keluarga ................... mata (1), darah ... dicurahkan (1), orang wanita (1), keliling-Mu ........ berhias (1), Abram ......................... Abram (1), hampir-hampir ..... Amori (1), raja Moab (1), Penjaga .......... selama (1), imam ........... mati (1), menyerang ... umat-Nya (1), mempersiapkan makanan (1), tangan .............................. Musa (1), mengetuai ........... pegawai (1), sesetengah ............. Sesetengah (1), buahnya ..... pokok-pokok (1), Anak panah (1), akhir ... kehidupanmu (1), fakir miskin (1), tiang ............. perbuatannya (1), Perhiasan .......................... Perhiasan (1), penduduk .......... bertiup (1), dalam surat (1), menuturkan ......... terpendam (1), semua tuhan (1), dibuatnya .......... dibuatnya (1), TUHAN ...... langit (1), Rut ......... berasal (1), demi tahun (1), Daud berkhidmat (1), pakaian ... disimpannya (1), Allah TUHAN (1), Esau ..... ayah (1), masa menghadapi (1), menjadi kepunyaan (1), Yusuf ............ bahu (1), menggembala ternakan (1), terdengarlah ....... terbentang (1), didatangi umat-Nya (1), ditumbuhkan (1), Simei (1), menjual (1), perbatasan (1), sisimu (1), pembalasan (1), berubah (1), Rahmat-Mu (1), Tobia (1), airnya (1), Amon (1), perdupaan (1), wajah-Mu (1), kawannya (1), menghuni (1), bertani (1), kedatangan (1), menikmati (1), kelima-limanya (1), berpantang (1), menghukummu (1), takut (1), menyembam (1), malang (1), hidangan (1), keluarlah (1), Barzilai (1), Samuel (1), diserang (1), tindakanmu (1), seekor (1), rumahnya (1), tongkat-tongkat (1), angkara (1), Miryam (1), dipimpinnya (1), banjir (1), bertambah (1), ketika (1), permintaannya (1), Absalom (1), rahmat (1), selamat (1), Pengembara (1), pakai (1), tewas (1), bezanya (1), bernama (1), Keturunannya (1), siap (1), perbezaan (1), maknanya (1), Jumlah (1), berkatmu (1), pengajaran (1), Hatah (1), keagungan (1), Seres (1), celaan (1), tetapi (1), diminta (1), Mayat (1), firman-Ku (1), jawatan (1), bersinar (1), Ruben (1), musuh-musuhnya (1), Roda-roda (1), bawa (1), kegemaran (1), menentang (1), kemegahan (1), taklukan (1), miliknya (1), berakhir (1), ganas (1), Firman (1), melayan (1), situlah (1), keempat (1), hatiku (1), dibuat (1), iringan (1), berseketiduran (1), menggunakannya (1), panjangnya (1), melindungiku (1), perintah-Ku (1), tercatat (1), pembenciku (1), jemaah (1), berkedudukan (1), betul-betul (1), suntuk (1), kubur (1), memperisteri (1), pulihkanlah (1), Andai (1), dirimu (1), Seba (1), efa (1), serata (1), hutan (1), perintah-perintah-Mu (1), pergilah (1), Pekahya (1), menyerakkan (1), berkumpul (1), pengawasan (1), Edom (1), kesalahanmu (1), ditumbuk (1), bertanyalah (1), dipakai (1), pantas (1), Zatu (1), pengusung (1), serangan (1), petaka (1), Obed (1), keseronokan (1), kedatanganku (1), Ahimelekh (1), Sikhem (1), berpaling (1), bijirin (1), dibangunkan (1), Rumah (1), loh-loh (1), Kemudian (1), Bukit (1), Mengalir (1), Mulutnya (1), doamu (1), menantunya (1), Surat (1), terkutuklah (1), babad (1), mengurapi (1), Huram (1), disangka (1), Ahimot (1), sebelum (1), mimbar (1), ditiup (1), tuhan (1), Bersebelahannya (1), bersarang (1), Sisiknya (1), Betuel (1), pembunuhan (1), engkau (1), hendaklah (1), Carilah (1), tersilap (1), kepada (1), hujan (1), jiwanya (1), rupa (1), Semoga (1), gua (1), Tombak-tombak (1), Elyakim (1), membayar (1), saksi (1), besi (1), fasal (1), gerangan (1), luasnya (1), Mesulam (1), memukul (1), memihak (1), Eleazar (1), ombak (1), susah (1), Pengharapan (1), masyhur (1), mengadudombakan (1), rombongan (1), puteri (1), pembentukan (1), berusaha (1), Sarai (1), pucuk-pucuknya (1), kefasiqan (1), disebutkan (1), tumbuh-tumbuhan (1), lazimnya (1), kesemua (1), berkata-kata (1), dapati (1), sepenuhnya (1), disakiti (1), anak-anaknya (1), menahan (1), memperoleh (1), kembalilah (1), berasaskan (1), Ahia (1), menyampaikannya (1), asing (1), rataku (1), penyambung-penyambung (1), bersuami (1), rapat-rapat (1), tertulis (1), panduan (1), Gat (1), menurutmu (1), zaman (1), ditentukan (1), pertama (1), bahagiaku (1), diucapkan (1), mencucurkan (1), permohonanku (1), dilafazkan (1), membolehkan (1), Agag (1), Keluarkanlah (1), penawar (1), tercapai (1), gesaan-Ku (1), kedengaran (1), menghampirinya (1), aturan (1), gambaran (1), Apa (1), Zedekia (1), mengelupas (1), alat (1), hadiah (1), Kores (1), berdoa (1), lengkap (1), bakar (1), dicipta (1), pohon (1), Aram (1), terdengarlah (1), tumbuh (1), tetap (1), bangkangan (1), untungnya (1), urapan (1), dekat-Ku (1), terwujud (1), korbanmu (1), Pergilah (1), Mati (1), katak-katak (1), nasihat (1), mendapatkannya (1), terancam (1), anak-anakmu (1), disentuh (1), menghidap (1), ditaruh (1), Orang (1), terkena (1), cucu (1), budak (1), menjerihkan (1), Pekerja (1), kerawang (1), dipanah (1), penyembah (1), dianggap (1), pemanah (1), pandang (1), mengandungi (1), hasrat (1), dibenarkan (1), tulus (1), Ayah (1), panah (1), difirmankan (1), dipanjatkan (1), langit (1), sebagai (1), Gadis (1), tingginya (1), penghasilan (1), panjang (1), diperiksa (1), cemuhan (1), berkenaan (1), telur (1), firman-Nya (1), tempoh (1), menginginkan (1), tubuhnya (1), Tembok (1), Semuanya (1), permohonan (1), pembakaran (1), berkat (1), muncullah (1), bijaksana (1), tengah-tengah (1), dikatakannya (1), bercahaya (1), pembacaan (1), direbahkan (1), kubu (1), berteriak (1), pelaksana (1), terharu (1), pemimpinmu (1), Yerusalem (1), kuasanya (1), mengandung (1), dasar (1), membuktikan (1), pihak (1), dijalankan (1), terdengar (1), ambillah (1), kuasaku (1), mana-mana (1), baginya (1), bersama (1), percakapan (1), Kepada-Nyalah (1), kandang (1), pencuri (1), Yosafat (1), penumbuhan (1), mengusungnya (1), dimakan (1), Amatilah (1), memuat (1), hantaran (1), wangi (1), rezeki (1), Murka (1), berpunca (1), perintah-perintah-Nya (1), dibuatnya (1), menganjur (1), Ezra (1), penyeri (1), perhiasan (1), cambuk (1), jajahan (1), bakul (1), gembala (1), Ahas (1), ditetapkan-Nya (1), memberikannya (1), tersiar (1), Jazirah (1), perundangan (1), mengerahkan (1), Balai (1), Sihon (1), bertemu (1), sebapa (1), lahir (1), hidup (1), doanyalah (1), dikehendaki (1), Zur (1), rupanya (1), menelungkup (1), mentaati (1), Dilawannya (1), Sekian (1), Sinai (1), panah (1), bersama-samaku (1), perangkap (1), Manasye (1), Daerah (1), Kanaan (1), gugur (1), Mendengar (1), berahi (1), sisa (1), kupanjatkan (1), cengkaman (1), senjata-senjata (1), hak-hak (1), surat-surat (1), Roti (1), naungannya (1), Muncullah (1), mahir (1), usah (1), mengambil (1), separuh (1), hidupnya (1), bisul (1), semacam (1), menyaksikan (1), Baesa (1), membela (1), Taurat (1), perempuan-perempuan (1), ekor (1), luka (1), lama (1), tiap-tiap (1), menuai (1), meneguhkan (1), buatan (1), Engkau (1), habis (1), melanggar (1), nafsu (1), Lihatlah (1), menjadikan (1), dibuang (1), menumpukan (1), rupa-rupa (1), menambahi (1), diperuntukkan (1), berpaut (1), sakit (1), penuai (1), Penyakit (1), jasanya (1), Bagaimanakah (1), kena-mengena (1), Kembalilah (1), buah-buahan (1), menetap (1), Sebahagian (1), daerah-daerah (1), baju (1), berkulit (1), pada (1), pencapaian (1), namanya (1), Kaum (1), sepasang (1), Ditinggalkannya (1), Meonotai (1), menggempur (1), Hati (1), Zefanya (1), patung-patung (1), Bapa (1), dengan (1), pelaksanaan (1), Air (1), pemimpin (1), Kambing (1), jalan-Nya (1), kukatakan (1), kotamu (1), mengikut (1), kambing-kambing (1), ingin (1), disimpan (1), berharga (1), balu (1), Izebel (1), ketua (1), berbeza (1), samun (1), meneriaki (1), kuil-kuil (1), masakan (1), tahun (1), busur (1), pembersih (1), berdaya (1), Yair (1), dukacita (1), hal (1), nyawa (1), kontanglah (1), tertuju (1), Persembahan (1), Kata (1), isterimu (1), mengorbankan (1), mengikutnya (1), Janganlah (1), menanjak (1), Ziba (1), kehendak (1), Mengapa (1), mengkhususkan (1), Adna (1), dikecap (1), kaulakukan (1), kekalahanku (1), berhasrat (1), lari (1), menolong (1), bangunan (1), tiuplah (1), baru (1), gangguan (1), menimpaku (1), mengabdikan (1), barang-barangmu (1), merenungku (1), diperlukan (1), memohonkan (1), berada (1), dibangkitkan (1), babi (1), Lembah (1), musuhku (1), Amnon (1), atas (1), keingkaran (1), menjelajahi (1), pelukan (1), kata (1), dimilikinya (1), batangnya (1), Hori (1), diletakkan-Nya (1), berbunyi (1), diatur (1), menduakan (1), Dapatkah (1), musibah (1), bilik-bilik (1), naik (1), nyahlah (1), dan (1), menyuluh (1), nyaring (1), keluarganya (1), bajunya (1), gula-gula (1), memanggil (1), terjual (1), mengalir (1), menghimpunkan (1), padang (1), ayahku (1), diperkenan (1), kubuat (1), zuriatnya (1), syarat (1), Safan (1), keperawananmu (1), dakwaannya (1), menetapkan (1), sanggup (1), gadis-gadis (1), antara (1), sebelumnya (1), Nabi-nabi (1), perempuan (1), pasukannya (1), membebaskan (1), Harap (1), jarinya (1), sedar (1), raja-raja (1), buahnya (1), dakilah (1), terbuka (1), utara (1), pihaknya (1), pendatang (1), Ingat (1), Nasihatku (1), penjagaan (1), tanam (1), memberimu (1), kelakuannya (1), menjamu (1), kelahirannya (1), hidupan (1), Perlakukanlah (1), mengunjunginya (1), dilakukan-Nya (1), memakainya (1), Bangunan (1), kehampaan (1), Imam (1), khalayak (1), Angin (1), negerimu (1), memerhatikannya (1), itu (1), ibu (1), membenarkan (1), rumah-rumah (1), letakkanlah (1), berpandangan (1), tertumpu (1), kemahuanmu (1), Waktu (1), terjadi (1), merayu (1), belenggu (1), Kubuat (1), laluan (1), menyerahkannya (1), kuterima (1), tanah-Ku (1), abangnya (1), lidah (1), berfirman (1), kata-Ku (1), berhalamu (1), Matanya (1), harganya (1), Hanun (1), mengingati (1), ada (1), nyamuk (1), Binalah (1), Araba (1), tertujunya (1), kecuali (1), tempatnya (1), batinmu (1), penyambung (1), termasuk (1), Dinantikan-Nya (1), Hikmah (1), berbicara (1), disalut (1), setia (1), Ular-ular (1), kauinginkan (1), Nahas (1), bunyi (1), dipasang (1), Kayu (1), perbualan (1), tengah-tengahmu (1), Korban (1), kautempuh (1), mayat-mayat (1), terhujung (1), melihatnya (1), perantaraanku (1), berseru (1), dikeluarkan (1), Umpama (1), membuatnya (1), merupakan (1), berdegar-degar (1), kehadiran-Mu (1), leherku (1), kuasa-Nya (1), pengaruh (1), tidur (1), cuba (1), Hanani (1), berjanji (1), mencurah-curahlah (1), perilaku (1), jurucakap (1), Seperti (1), Batu-batu (1), rancangan-Ku (1), ruang (1), segera (1), dipandang (1), ranting-ranting (1), Hawa (1), bergema (1), mengundang (1), menyala (1), semangatmu (1), ertinya (1), Wahai (1), raja (1), berterusan (1), Ingatilah (1), dengar (1), tugasnya (1), angkuh (1), kerja (1), mengumumkan (1), menyekatnya (1), buatlah (1), perigi-perigi (1), leluhurmu (1), turuti (1), diberikannya (1), kuat (1), dari (1), suku-suku (1), nilai (1), persembahannya (1), nama-Mu (1), terbuka (1), Sanherib (1), suku (1), timbangan (1), Wariskanlah (1), melaksanakan (1), membelok (1), menukarnya (1), tentunya (1), Yeria (1), ruangan (1), Yoyakhin (1), catatan (1), perhimpunan (1), berangkat (1), diisytiharkan (1), Yusuflah (1), zuriat (1), berlumuran (1), meleleh (1), dilonggokkannya (1), Asael (1), perlakukan (1), dijamu (1), menghabiskan (1), menduduki (1), Mesopotamia [763] (1), kekasihku (1), letaknya (1), Tongkat (1), Lehi (1), nista (1), Semaya (1), Perayaan (1), rambutnya (1), waktunya (1), turun-turun (1), Hari-hari (1), kesalahanmu (1), namaku (1), pohon-pohon (1), kepada-Ku (1), semula (1), dilayan (1), mengumpat (1), Penduduk (1), rumahku (1), Kuangkat (1), menghancurkan (1), kegelapan (1), pasukanku (1), temanmu (1), mengadakan (1), Berikutlah (1), tertindas (1), mengirik (1), rahmat-Nya (1), hiasan-hiasan (1), derap (1), taring (1), menanggung (1), bertingkat (1), penjara (1), kesedihan (1), pengawetan (1), kitab (1), puji (1), jumlah (1), pertiga (1), menenangkan (1), pengucapan (1), kandungannya (1), Yekhonya (1), bayar (1), ketakutan (1), sandungan (1), kemurkaan (1), terdahulu (1), kautanggungkan (1), kenderaanku (1), sebenarnya (1), jawapan (1), ditumpahkannya (1), tahyul (1), suamiku (1), Tolong (1), kakaknya (1), Sela (1), mengajak (1), berlakunya (1), pertempuran (1), paling (1), mengikat (1), kapal (1), memuji-Mu (1), ketiga-tiganya (1), jariah (1), Gaal (1), Seluruh (1), Pulanglah (1), Ai (1), berhenti (1), tempatku (1), wujud (1), seisi (1), mencederakan (1), yang (1), berserta (1), berjuntai (1), petang (1), Barak (1), tali-tali (1), Hatinya (1), bukit (1), ketinggian (1), diredam (1), Peganglah (1), bersungguh-sungguh (1), dimamah (1), penyerbu (1), meredakan (1), Kitab (1), senasib (1), daripadamu (1), kafilah (1), hadirat-Mu (1), Yoahas (1), karyanya (1), erti (1), izinkanlah (1), hujung (1), memerangi (1), Nasib (1), Awan (1), hanyalah (1), kebebasan (1), pengintip (1), pekerjaan-Mu (1), debu (1), sebelum (1), berlakulah (1), diikuti (1), peduli (1), Ketahuilah (1), kain (1), menunggangi (1), peringkat (1), mengenal (1), perintah-Nya (1), Limpahi (1), Sama (1), Ezer (1), barisan (1), kesejahteraan (1), Amazia (1), persembahkan (1), Kumusuhi (1), berkumpullah (1), jiwa (1), Dikatakan (1), Jelaga (1), Silo (1), riwayatku (1), lupakan (1), ajarkanlah (1), ketiadaannya (1), haiwan-haiwan (1), nazarmu (1), Kelihatan (1), pujukannya (1), membiarkan (1), tinggi (1), diingati (1), peti (1), dimaksudkan (1), dahan-dahan (1), dikenakannya (1), penyesalan (1), perkara-perkara (1), Susulan (1), Kusampaikan (1), ikhlas (1), mengenderai (1), kekurangan (1), gentar (1), indah (1), kepalanya (1), Azel (1), kecelaan (1), hadir (1), menempel (1), baki (1), kata-katanya (1), saling (1), rakyatnya (1), berjaya (1), Ared (1), ternganga (1), menghendaki (1), lingkungan (1), mangkuk (1), disampaikannya (1), Manusia (1), perak (1), berkuasa (1), peniupan (1), didikan (1), menerusi (1), Pekerjaan (1), bara (1), perkasa (1), sumbangan (1), nasihatku (1), munculnya (1), rubah (1), Hebron (1), irama (1), lihat (1), Baki (1), kuku (1), sumber (1), bantuan (1), mempunyai (1), Ewil-Merodakh (1), Manoah (1), susuk-susuk (1), jelata (1), menyertainya (1), Hatiku (1), melolong (1), sisi (1), balik (1), amat (1), penghukumanmu (1), mengelakkan (1), sekarang (1), memikulnya (1), mengancam (1), Pedaya (1), hak (1), dinamai (1), kulakukan (1), kebetulan (1), tiada (1), camkanlah (1), pertolongan (1), menyelesaikan (1), jasa (1), Kepimpinan (1), diharumi (1), berpesta (1), memadai (1), menggantikannya (1), sikap (1), berbanding (1), menyerbu (1), makhluk (1), Amalan (1), dipintal (1), terpaksa (1), Naftali (1), bekas (1), Zoba (1), kaumnya (1), mempertahankan (1), mengemukakan (1), Yahudi (1), barang-barangnya (1), nasib (1), syurga (1), Patung (1), bulir-bulir (1), perjamuan-Ku (1), dikurniakan-Nya (1), bahaya (1), menjilat (1), pepatah-pepatah (1), milik-Nya (1), pujianmu (1), kutempuh (1), Gera (1), ditimbulkannya (1), namamulah (1), menghumbankannya (1), ramainya (1), kesejukan (1), sisa-sisa (1), kezaliman (1), mengenal-Mu (1), kemenangan (1), fikiran (1), mewakilimu (1), lainnya (1), diuruskan (1), nilainya (1), tercurah (1), Apakah (1), mengetahuinya (1), berniat (1), dipuaskan (1), Mefiboset (1), melambangkan (1), tibakah (1), muatan (1), Wajahnya (1), Bumi (1), menunaikannya (1), Izinkanlah (1), perkabungan (1), Abner (1), sewaktu (1), kuali (1), menemuimu (1), isteri (1), dihanyutkan (1), ehwalku (1), memandangkan (1), Ajak (1), tanggungmu (1), dilandanya (1), memutuskan (1), muatannya (1), pertanyaan (1), kepadaku (1), kerlingan (1), tambahlah (1), arahku (1), peribadi (1), bersama-samanya (1), ibuku (1), kesemuanya (1), Hatus (1), anggapnya (1), memperdengarkan (1), melontar (1), Perempuan-perempuan (1), Rehuel (1), hiasan (1), bertiup (1), Yerimot (1), berbadan (1), menerangi (1), sedemikian (1), mengenalinya (1), Bangsa-bangsa (1), keikhlasan (1), perkuburan (1), tersentuh (1), Kuserahkan (1), rebah (1), jauh (1), perkaramu (1), angkatnya (1), tiba-tiba (1), menyeberangi (1), Asyer (1), kesalahannya (1), Perintahlah (1), baik-baik (1), tentangku (1), selagi (1), belaka (1), reruntuhan (1), medan (1), berlari (1), dinazarkan (1), terhadap (1), lain (1), daripada (1), dirilah (1), keghairahan (1), Kerajaan (1), peliharalah (1), ejekan (1), ternakannya (1), barangmu (1), menimbulkan (1), guruku (1), turun-temurun (1), Og (1), baru (1), meliputi (1), celah-celah (1), dialah (1), mendapatkan (1), lagi (1), bayaran (1), merindui-Mu (1), Ayuh (1), buangan (1), terhunus (1), bermula (1), Benarkah (1), mencapai (1), Hananya (1), jantan (1), tanpa (1), ternobatnya (1), puji-pujianku (1), ayahnya (1), berpura-pura (1), menganiaya (1), dunia (1), musuhi (1), murung (1), melitupi (1), Ahab (1), Anak-anakmu (1), menganggap (1), Nabal (1), Amon ... Amon (1), sewaktu dihitung (1), diri sendiri (1), ataupun tidak (1), memakan .... memakan (1), seharusnya dipersembahkan (1), garpu (1), penyuciannya (1), membezakan (1), hakikat (1), layunya (1), kesegaran (1), ibarat (1), Faedah (1), berumur (1), kedengaranlah (1), ular (1), menceritakannya (1), kerongkongannya (1), Api (1), Kedua-duanya (1), bersih (1), musuh (1), Mengikut (1), menumpaskan (1), ikut (1), dikumandangkan (1), perairan (1), mengajar (1), kaupimpin (1), kaukahwin (1), diliputi (1), rahimnya (1), Yeiel (1), memerintah (1), isteri-isteri (1), merindui (1), diperbuat (1), tahanlah (1), rohku (1), berdekatan (1), kekejaman (1), memeranginya (1), bilik (1), kuda (1), Lembu (1), pelita (1), Mahu (1), suara-Nya (1), lengan (1), sulung (1), sebenar (1), terakhir (1), tersebut (1), mengetahui (1), Azuba (1), dihukum (1), Anaknya (1), potongan (1), Nehemia (1), mengeluarkannya (1), peralatannya (1), mangsanya (1), perkataanmu (1), bertahan (1), Hiasan (1), menghadap (1), mengusir (1), kita (1), dilakukannya (1), Syela (1), lagu (1), turunlah (1), pihakmu (1), mempertaruhkan (1), menghendap (1), sejak (1), datanglah (1), Azarya (1), mewakafkan (1), seiman (1), Yoyada (1), derita (1), Zadok (1), pelosok (1), Perkara (1), bilakah (1), Dina (1), mengasihi (1), hebatnya (1), perkakas (1), kehadiran-Nya (1), mengerumuni (1), mengalihkan (1), telanjang (1), Ahimaas (1), suci-Ku (1), Hukum (1), kalangan (1), Tuhan (1), dikenali (1), Perbuatannya (1), khazanah (1), Hadad (1), Elyada (1), semata-mata (1), terbukti (1), mencurahkan (1), kerabat (1), barang-barangku (1), bodoh (1), termakan (1), Jarak (1), tanganmu (1), mengekot (1), Beban (1), Pasukan (1), dilaksanakan (1), tangga (1), penghuniannya (1), meragut (1), ditanggungkan (1), berkilau-kilauan (1), tersesat (1), selamatkan (1), menghijau (1), bertatatertib (1), Yonadab (1), terjerumus (1), Kudengar (1), Kauperlakukan (1), jahat (1), piala (1), menjadikannya (1), mengucap (1), bahunya (1), jatuh (1), Musuh (1), alasmu (1), dinazarkannya (1), terbitnya (1), Matahari (1), berkaitan (1), dilahirkannya (1), Kilat (1), kemuliaan (1), jawatannya (1), pastilah (1), hanya .................. hanya (1), bangsa-bangsa ...... bumi (1), Tanduk ....... tanduk (1), Elia ... Elisa (1), segala hasil (1)
3=2ba 'eb kehijauan (1), hijau (1)greenness 1, fruits 1
4=3ba 'eb (Aramaic) buahnya (3)fruit 3
5=1atgba 'Abagtha' Abagta (1)Abagtha 1
8=2dba 'obed kemusnahan (1), kebinasaan (1)perish 2
9=4hdba 'abedah barang .... yang hilang (2), barang yang hilang (1), barang hilang (1)lost thing 3, that which was lost 1
10=1hdba 'abaddoh tempat kebinasaan (1)destruction 1
12=1Ndba 'abdan pembinasaan (1)destruction 1
13=1Nbda 'obdan pembinasaan (1)destruction 1
15=1hba 'abeh Andai (1)desire 1
16=1hba 'ebeh papirus (1)swift 1
17=1ywba 'abowy menderita (1)sorrow 1
18=3owba 'ebuwc kandang (2), kandangnya (1)crib 3
19=1hxba 'ibchah pembantaian (1)point (of the sword) 1
20=1Myxyjba 'abattiyach tembikai (1)melons 1
21=1yba 'Abiy Abia (1)Abi 1
22=3layba 'Abiy'el Abiel (3)Abiel 3
23=1Poayba 'Abiy'acaph Abiasaf (1)Abiasaph 1
25=2Nwebg yba 'Abiy Gib`own  father of Gibeon 2
28=2edyba 'Abiyda` Abida (2)Abida 2
31=1dwhyba 'Abiyhuwd Abihud (1)Ahihud 1
33=3yrzeh yba 'Abiy ha-`Ezriy Abiezer (2), orang Abiezer (1)Abiezrite 3
35=1hnwyba 'abiyownah nafsu (1)desire 1
36=1bwjyba 'Abiytuwb Abitub (1)Abitub 1
37=2ljyba 'Abiytal Abital (2)Abital 2
39=2lamyba 'Abiyma'el Abimael (2)Abimael 2
42=4Menyba 'Abiyno`am Abinoam (4)Abinoam 4
43=3Poyba 'Ebyacaph Ebyasaf (3)Ebiasaph 3
45=1Nwble-yba 'Abiy-`albown Abialbon (1)Abialbon 1
51=2rwvyba 'Abiyshuwr Abisur (2)Abishur 2
55=1Kba 'abak naik (1)mount up 1
58=1lba 'abel Abel-Keramim [3754] (1)plain 1
59=4lba 'Abel Abel (2), Abel-Bet-Maakha [0, 1038] (2)Abel 4
62=2hkem-tyb lba 'Abel Beyth-Ma`akah Abel-Bet-Maakha (2)Abelbethmaachah 2
63=1Myjvh lba 'Abel hash-Shittiym Abel-Sitim (1)Abelshittim 1
64=1Mymrk lba 'Abel K@ramiym  plain of the vineyards 1
65=3lhwxm lba 'Abel M@chowlah Abel-Mehola (3)Abelmeholah 3
66=1Mym lba 'Abel Mayim Abel-Maim (1)Abelmaim 1
67=1Myrum lba 'Abel Mitsrayim Abel-Mizraim (1)Abelmizraim 1
70=2Nba 'oben tempat bersalin (1), pelarikan (1)stools 1, wheels 1
71=1anba 'Abanah Abana (1)Abana 1
72=3rzeh Nba 'Eben ha-`ezer Eben-Haezer (3)Ebenezer 3
75=2oba 'abac gemuk (2)fatted 1, stalled 1
76=2xebeba 'aba`bu`ah bernanah (2)blains 2
77=1Uba 'Ebets Ebes (1)Abez 1
78=2Nuba 'Ibtsan Ebzan (2)Ibzan 2
79=2qba 'abaq bergelut (2)wrestled 2
81=1hqba 'abaqah serbuk wangian (1)powders 1
82=1rba 'abar melayang tinggi (1)fly 1
83=3rba 'eber kepaknya (1), bersayap (1), sayap (1)wings 2, winged 1
84=4hrba 'ebrah sayap (1), bulu-Nya (1), sayapnya (1), bulunya (1)features 2, wings 2
86=1Krba 'abrek Berlutut (1)bow the knee 1
88=4tba 'oboth Obot (4)Oboth 4
89=1aga 'Age' Age (1)Agee 1
92=4hdga 'aguddah seikat (1), tali-tali (1), pasukan (1), kubah-Nya (1)troop 2, bunch 1, burdens 1
93=1zwga 'egowz kacang (1)nuts 1
94=1rwga 'Aguwr Agur (1)Agur 1
95=1hrwga 'agowrah sekeping (1)piece 1
96=1lga 'egel titik-titik (1)drops 1
97=1Mylga 'Eglayim Eglaim (1)Eglaim 1
99=1Mga 'agem bersedih (1)pools 1
101=3Nga 'aggan mangkuk (2), bejana (1)basons 1, cups 1, goblet 1
103=3rga 'agar mengumpulkan hasil (1), mengumpulkan hasilnya (1), mengumpulkan (1)gather 3
104=3arga 'igg@ra' (Aramaic) surat (3)letter 3
105=2ljrga 'agartal batil (2)chargers 2
106=2Pwrga 'egroph tinju (1), penumbuknya (1)fist 2
108=2da 'ed kabus (2)mist 1, vapour 1
109=1bda 'adab menggusari (1)grieve 1
110=2labda 'Adb@'el Adbeel (2)Adbeel 2
111=1dda 'Adad  Hadad 1
112=2wda 'Iddow Ido (2)Iddo 2
114=1Nwda 'Addown Adon (1)Addon 1
115=1Myrwda 'Adowrayim Adoraim (1)Adoraim 1
118=1hylda 'Adalya' Adalya (1)Adalia 1
124=3Mda 'odem akik merah (3)sardius 3
128=1hmda 'Adamah Adama (1)Adamah 1
129=1ymda 'Adamiy Adami-Nekeb [5346] (1)Adami 1
131=2Mymda 'Adummiym Adumim (2)Adummim 2
132=3ynmda 'admoniy or (fully) ynwmda 'admowniy kemerah-merahan (3)ruddy 2, red 1
133=1atmda 'Admatha' Admata (1)Admatha 1
135=1Nda 'Addan Adan (1)Addan 1
137=3qzb-ynda 'Adoniy-Bezeq Adoni-Bezek (3)Adonibezek 3
139=2qdu-ynda 'Adoniy-Tsedeq Adoni-Zedek (2)Adonizedek 2
140=3Mqynda 'Adoniyqam Adonikam (3)Adonikam 3
141=2Mrynda 'Adoniyram Adoniram (2)Adoniram 2
142=3rda 'adar mulia (2), memuliakan (1)glorious 2, honourable 1
144=1rda 'Adar (Aramaic) Adar (1)Adar 1
145=2rda 'eder jubah (1), tertinggi (1)goodly 1, robe 1
146=2rda 'Addar Adar (2)Adar 1, Addar 1
147=1rda 'iddar (Aramaic) tempat pembantingan (1)threshing-floors 1
148=2ayrzgrda 'adargazer (Aramaic) penasihat negara (2)judge(s) 2
149=1adzrda 'adrazda' (Aramaic) tepat (1)diligently 1
150=2Nwkrda 'adarkon dirham emas (1), dirham (1)drams 2
151=2Mrda 'Adoram Adoram (2)Adoram 2
152=3Klmrda 'Adrammelek Adramelekh (3)Adrammelech 3
153=1erda 'edra` (Aramaic) paksa [2429] (1)by force 1
156=1vda 'adash mengiriknya [1758] (1)threshing 1
158=2bha 'ahab kekasih (1), jelita (1)lovers 1, loving 1
159=1bha 'ohab nikmat cinta (1)loves 1
161=2dha 'Ohad Ohad (2)Ohad 2