Index RareAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 5220 items
Showing item 1 - 100 Next 100
0=0 [update]Allah (61), perempuan (60), korban (34), Daud (30), Musa (28), TUHAN (28), Yakub (25), Yusuf (23), semuanya (22), raja (21), Israel (18), datang (17), tanah (15), tidak (15), negeri (15), Elisa (15), keturunan (14), tinggal (14), berkata (14), kota (13), mazbah (13), mereka (13), persembahan (13), dipersembahkan (12), lembu (12), hari (12), Persembahkanlah (12), tuhan-tuhan (12), Harun (12), domba (11), melihat (11), membuat (11), tempat (11), dilakukan (11), bertakhta (10), tangan (10), bahagian (10), tabut (10), anak (10), Mazmur (9), diberikan (9), musuh (9), Yehuda (9), hidup (9), manusia (9), Abraham (8), pedang (8), bumi (8), Saul (8), timur (8), kesemuanya (8), terbukti (8), Mempelai laki-laki (7), orang Israel (7), Mempelai perempuan (7), persembahkanlah (7), melakukan (7), Salomo (7), bait (7), mendengar (7), anaknya (7), diizinkan (7), daging (7), keturunanmu (7), kayu (7), menyuruh (7), nabi (7), berani (7), barang (7), perbuatan (7), Raja (7), penduduk (7), bangsa (7), Bait Suci (6), batu-batu (6), Perempuan (6), haiwan (6), Mesir (6), Hizkia (6), segala (6), Yehu (6), kerajaan (6), menyembah (6), lelaki (6), dahulu (6), pintu (6), pasukan (6), imam (6), Bileam (6), mempersembahkan (6), Sion (6), binatang (6), firman (6), Isyboset (6), hukuman (6), kembali (6), hatimu (6), Ishak (6), kaum keluarga ..... kaum keluarga (5), tempat pembakaran korban (5), Yoas (5), dosa (5), jenazah (5), darah (5), Elia (5), Simson (5), Yoram (5), mata (5), memandang (5), api (5), jangan (5), makanan (5), Khemah (5), mengetuai (5), pergi (5), Kota (5), menjadi (5), perkara (5), bangsa-bangsa (5), waktu (5), Firaun (5), Nebukadnezar (5), Gideon (5), menemui (5), mencari (5), sungai (5), umat (5), pengawas (5), kedua-duanya (5), Laban (5), gadis (5), Abram (5), tubuhmu (5), meninggalkan (5), hamba (5), berperang (5), kemungkaran (5), batu (5), dimakan (5), Naomi (4), mendatangkan (4), segera (4), bagimu (4), duduk (4), pesan (4), khabar (4), perayaan (4), Ribka (4), atau (4), perang (4), umat-Mu (4), Filistin (4), Boas (4), tepung (4), Bait (4), satu (4), hati (4), Haman (4), ratu (4), rumah (4), tuanku (4), bekerja (4), kaum (4), umat-Ku (4), rayuanku (4), mengizinkan (4), tahu (4), kepala (4), patung (4), kehidupan (4), Lewi (4), Negeri (4), Lut (4), awan (4), khemah (4), dahulunya (4), membawa (4), mangsa (4), berdiri (4), disampaikan (4), setiap (4), sentiasa (4), zaman pemerintahan (4), air anggur (4), tidak ada (4), Puteri-puteri Yerusalem (4), dirinya sendiri (4), aku (4), katanya (4), berjalan (4), memberikan (4), pulang (4), disembah (4), Gehazi (4), baginda (4), ditujukan (4), utusan (4), pemuda (4), rambut (4), Mikha (4), isterinya (4), Yosua (4), mengatakan (4), kedua-dua (4), memimpin (4), barulah (4), banyaknya (4), bintik-bintik (4), datangnya (4), Asyur (4), berdasarkan (4), melakukannya (4), tersimpan (3), gunanya (3), umat-Nya (3), perbuatannya (3), Esau (3), Arba (3), kepada (3), juga (3), tentera (3), minyak (3), akibat (3), kepadamu (3), tubuh (3), Bezaleel (3), kamu (3), hukum (3), makhluk (3), kumpulan (3), Niniwe (3), dikhususkan (3), segeralah (3), Rahel (3), hartanya (3), barang-barang (3), kedudukannya (3), mayatnya (3), Mengapakah (3), kuasa (3), terbentang (3), kematian (3), Debora (3), berhubungan (3), bersama-sama (3), suaminya (3), disebut (3), dipakainya (3), keturunannya (3), benar (3), masa (3), orang (3), besar (3), sempadan (3), memberi (3), lembu-lembu (3), Yunus (3), hatinya (3), buah (3), kebun (3), kambing (3), muncul (3), tongkat (3), tembok (3), Sebaliknya (3), bayi (3), permintaan (3), Hagar (3), kepadanya (3), air (3), hasil (3), membina (3), perintah (3), Kaleb (3), gunung (3), menyentuh (3), Tidak (3), masuk (3), berasal (3), bulu (3), mayat (3), gandum (3), jalan (3), menyerang (3), penuh (3), mengikuti (3), Ayub (3), menantikan (3), berhala (3), suruhlah (3), semua (3), terhadap-Nya (3), Kuberikan (3), ayah (3), jenis (3), Yesaya (3), terbuat (3), jika (3), membangkitkan (3), roti (3), burung (3), hidupku (3), menerima (3), bertugas (3), perjanjian (3), emas (3), janganlah (3), Wang (3), baik (3), Batsyeba (3), kekal (3), tempat-tempat (3), kaki (3), kata-kataku (3), pokok anggur (3), daging korban (3), lebih baik (3), matamu (2), Permaisuri (2), Bukankah (2), hidupmu (2), Paskah (2), dua (2), bernazar (2), taman (2), harga (2), mulut (2), kesalahan (2), menghormati (2), gulungan (2), ratanya (2), surat (2), Selanjutnya (2), mertuanya (2), pemerintahannya (2), harta (2), menimpa (2), berkenan (2), melapisi (2), diletakkan (2), disuruh (2), benang (2), mimpi (2), kira-kira (2), Ismael (2), mara (2), mengharapkan (2), persembahanmu (2), berbaring (2), dikerjakan (2), mati (2), isinya (2), Benhadad (2), semula (2), banyak (2), bukankah (2), dibahagikan (2), membersihkan (2), buahnya (2), mengenakan (2), penghakiman (2), Mahalat (2), sebanyak (2), dagingmu (2), wang (2), nafiri (2), kolam (2), menunjukkan (2), katakanlah (2), memeriksa (2), pakaian (2), menyelamatkan (2), sebaliknya (2), tugu (2), hati-Ku (2), selama-lamanya (2), perkataan (2), Abel-Bet-Maakha [59, 1038] (2), tolong (2), kami (2), hadapan-Nya (2), ilmu (2), penyembahan (2), memakai (2), TUHAN (2), Kain (2), diiringi (2), ramai (2), pengikut (2), Amalek (2), pembayaran (2), dijual (2), kejahatan (2), dilantik (2), logam (2), Batu (2), memperbaik (2), kesedihannya (2), menyampaikan (2), Jenazahnya (2), Maakha (2), Tirus (2), pekerjaan (2), kerana (2), Pedang (2), Allah (2), Kesateria (2), ladang (2), rakyat (2), tertutup (2), penglihatan (2), arca (2), penciptaan (2), beberapa (2), kepada-Mu (2), penyakit (2), Hosea (2), bersemayam (2), makan (2), bangkit (2), ternakan (2), Benaya (2), urusan-Ku (2), kedudukan (2), badannya (2), anak-anak (2), lamanya (2), Potifar (2), Sarah (2), anakmu (2), bergerak (2), Yoab (2), pembina (2), padamu (2), segala-galanya (2), Eli (2), jenazahnya (2), ganjaran (2), Sungai (2), berkeliaran (2), warga (2), Firman-Mu (2), azab (2), pemerintahan (2), Nuh (2), Kami (2), digunakan (2), suami (2), Gog (2), dagingnya (2), urusanmu (2), kota-kota (2), meja (2), memuliakan (2), tanduk (2), rumahmu (2), Nadab (2), Datanglah (2), mendekati (2), keadaan (2), Tanah (2), penduduknya (2), mendengarkannya (2), itu (2), menolak (2), isteriku (2), mencengkam (2), memerintahkan (2), tahun-tahun (2), tuangan (2), berbuat (2), Kota-kota (2), Benyamin (2), dosa-dosa (2), rancangan (2), Yerobeam (2), Rut (2), mengaku (2), perigi (2), Pengawas (2), dia (2), menguruskan (2), tugas (2), dekat (2), pembantu (2), hasta (2), selebihnya (2), diri (2), murka (2), ketiga-tiga (2), jarak (2), kaya (2), terselamat (2), kehilangan (2), atasnya (2), permintaanmu (2), jirannya (2), berdua (2), terletak (2), istana (2), keldainya (2), hasilnya (2), milik-Ku (2), wadah (2), bermain (2), diperintahkan (2), Semua (2), menyerahkan (2), kesateria (2), memelihara (2), ditempatkan (2), pakaiannya (2), seramah (2), Tambahan (2), akhirnya (2), laut (2), tujuan (2), mendiami (2), puas (2), meniup (2), nyawaku (2), Sisera (2), angin (2), Aram-Mesopotamia [763] (2), diserahkan (2), terdirilah (2), Amori (2), berita (2), singa-singa (2), setimpal (2), ditugaskan (2), dipenuhi (2), Burung (2), maut (2), perantaraan (2), berat (2), nyanyian (2), Lelaki (2), nama (2), Hana (2), nabi-nabi (2), menyediakan (2), Siapakah (2), menghiasi (2), malaikat (2), kata-kata (2), tampil (2), kulit (2), seruanku (2), majlis (2), dikatakan (2), Yeremia (2), barat (2), perisai-perisai (2), perkabungan (2), Tuhan (2), Gad (2), suara (2), sangkut-paut (2), pokok (2), Yerikho (2), lenyap (2), Abigail (2), pembinaan (2), beratnya (2), terbakar (2), mengurus (2), bencana (2), turun (2), menjaga (2), menghindari (2), Hazael (2), hadirat (2), tempuh (2), Yonatan (2), badai (2), berikut (2), papan-papan (2), induknya (2), peruntukan (2), menutupi (2), Obed-Edom (2), tabir (2), kakinya (2), seorang (2), berkhidmat (2), upah (2), disuruhnya (2), sumpahan (2), askar (2), menyempurnakan (2), bererti (2), pesanan (2), terdampar (2), undi (2), hikmah (2), Eglon (2), suci (2), orang anak buahmu ............. orang anak buahnya (2), Sang kekasih kepada mempelai perempuan (2), bersepadu ... kaki pelita (2), korban yang dibakar (2), pada hari itu (2), perempuan yang pertama (2), Oleh sebab itu (2), Ishak ... perigi (2), tembok ..... berukuran (2), berupa korban (2), takut nanti (2), secara bersepadu (2), batu permata (2), Kaleb ....... Otniel (2), pintu gerbang (2), panjangnya .... hasta (2), Di sana (2), di situ (2), berasal daripada (2), Yehu .......... Yehu (2), harta benda (2), di sana (2), selain Aku (2), orang lain (2), dua ...... satu (2), Raja Babel (2), bulu ..... atap (2), perut kaum (2), perempuan ................... perempuan (2), berkuat kuasa (2), kesemua makhluk (2), hikmah ... hikmah (2), kaki pelita (2), tidak dapat (2), di hadapan (2), orang Aram (2), di sini (2), dirimu sendiri (2), ketua ..... negara (2), ikat pinggang (2), Orang Panglima (2), tabut ... diletakkan (2), tanda berkabung (2), perempuan ........... perempuan (2), perempuan .... perempuan (2), turun-temurun (1), TUHAN setia dalam segala janji-Nya dan penuh kasih dalam semua perbuatan-Nya (1), menjadi satu tabir cantuman ....... lagi dijahit dan dicantumkan juga menjadi tabir cantuman (1), dikuatkan jalinan itu dengan cucuk sanggul aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti siapa-siapa sahaja (1), Kemudian dia berkata Isilah empat buah tempayan dengan air lalu curahkanlah air itu ke atas korban bakaran dan juga kayu api (1), Saul ............... umat-Nya Israel Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat TUHAN dan engkau akan menyelamatkan mereka daripada tangan para musuh yang ada di sekitar Inilah tanda bagimu bahawa (1), Namun begitu pekerti mereka bukan sahaja tidak seperti bapa mereka malahan (1), Maka ketika dia tidur perempuan itu menenun jambulnya lalu dikukuhkan jalinan (1), tempat ............. dipakai ........ pakaian .... sememangnya ..... terlebih dahulu ...... yakni pakaian biasa baru ...... dibenarkan (1), tanpa sengaja ............ sekalipun tiada sesiapa yang menyedari hal itu (1), bagi kedua-duanya iaitu bahawa imam yang mendapat korban ........ korban (1), menantikan ... manusia ... bumi ............ yang jahat baik ................................. semuanya menerima layanan (1), Para perawan kepada mempelai laki-laki ................ Mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki (1), Boas .......... Rut ... selendangnya Boas ........ selendang ... dijadikan buntil ....... bahu Rut ... Boas (1), Raja Daud ....... menyuruh ........... Barisan .......... barisan yang sepanjang satu (1), timur ..... barat .......................... sisi lebar ..................... sisi lebar tanah .......... suku-suku Israel (1), lembu-lembu yang gemuk ....... lembu-lembu gemuk ........ lembu-lembu yang kurus kering (1), insan memang di rumah orang berkabung Semoga setiap insan (1), Jenis-jenis haiwan yang berikut tidak boleh kamu makan (1), Mempelai perempuan kepada para perawan ............ hitam ...... elok .... istana (1), Tiada seorang pun daripada mereka akan melihat tanah (1), anaknya ........ bernazar ..... tunaikanlah ........ bapa .......... bapa ..... bagi pihak bapa (1), menyanyikan puji syukur Kumpulan yang satu ........ ke arah (1), ruang (1), rancangan-Ku (1), Seperti (1), hadir (1), hidupnya (1), Hanani (1), cuba (1), tidur (1), Roti (1), kuasa-Nya (1), mengenderai (1), ikhlas (1), leherku (1), kupanjatkan (1), sisa (1), Susulan (1), berdegar-degar (1), bersama-samaku (1), membuatnya (1), Umpama (1), dikeluarkan (1), berseru (1), perantaraanku (1), pujukannya (1), Kelihatan (1), melihatnya (1), dengan (1), kautempuh (1), tengah-tengahmu (1), dikehendaki (1), menetapkan (1), dakwaannya (1), dimenangi baik oleh pelari ...... diungguli ....................... khusus bagi kalangan (1), suaminya ...... menemuinya ............. Usah khuatir (1), mengapa Engkau tidak menjawab hamba-Mu pada hari ini Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan ya TUHAN Allah Israel tunjukkanlah kiranya Urim tetapi jika kesalahan itu ada pada umat-Mu Israel tunjukkanlah Tumim Ternyata jawapan TUHAN (1), guruku (1), baki (1), menimbulkan (1), barangmu (1), ejekan (1), tempat kedudukan pendiangan ........... hasta ...... hasta ..... mazbah lebarnya ........ lebarnya (1), Esau .......... di hadapannya ...... semua orang yang menyertaimu .... Yakub (1), sebelah barat dan timur ................. sempadan ................... panjang ...... suku Israel (1), ayah ..... tempoh berlakunya ............... ayah ..... ayah .... harta benda ayah (1), dengan penuh keyakinan Ya Allah Yang Maha Kuasa (1), bahawa betapa hari kamu susah ...... hari kamu makmur (1), bilik-bilik ... tersusun .............. bilik-bilik ....... ukuran lantainya berbanding dengan bilik-bilik (1), Kedua-dua rangka ... bahagian sudut ...... tebalnya dari situ ................. papan (1), Rata ......... rata dengan kuda ..... arah barat ... rata dengan (1), Kali ini air itu sudah menjadi ........... Cukup tinggi (1), Simson ........... mata air .... Mata Air Orang Yang Berdoa (1), sepenuhnya kerana mereka tidak dapat mengusir penduduk ... lantaran (1), mempersembahkan pemberian setara dengan nilai ....... dinazarkan .... ditebus (1), Yusuf ....... menugaskan Yusuf ......... harta bendanya ..... tadbir Yusuf (1), masih berkuat kuasa ........ daripada hasil tanah menjadi (1), Adapun memang adat lama ......... hak milik tanah (1), kitab ............. dan semua orang ......... mendengar baik-baik pembacaan (1), keadaannya ...... keadaannya sekarang langsung ... bererti ... keadaan terdahulunya (1), Di sekeliling ruang dalam ............. sebelah dalam ....... berbidai (1), dupa campuran .................... tumbukan dupa campuran yang halus (1), raja .............................. tentera raja ..... bilangan kuda yang cukup (1), harta bendanya untuk ditadbir urus oleh Yusuf (1), tanaman ..... serangkul .......... tanaman .... memasukkannya ........ sayur apa itu (1), musuh tampaknya bertempiaran ke sana ke mari (1), manusia baik rendah ... tinggi kedudukannya ............. lebih ringan (1), Kelengkapan dan perhiasan di situ termasuk tirai-tirai (1), yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka (1), Lalu bagi pihak kamu ....................... sebelum tiba masanya (1), menyiapkan pasukannya yang menunggu untuk menyerang musuh (1), perempuan ......... Simson ...... kerana tujahan bertalu-talu pujukan perempuan (1), rumah ..................... menjadi milik orang Lewi .............. suku kaum (1), bulan ketujuh orang Israel ... tinggal ... kota masing-masing (1), rangka papan bahagian ........ tebalnya dari situ ..... muat (1), orang yang benar .... orang zalim ...... orang benar (1), malaikat-malaikat kerubin .... roda-roda ...... malaikat-malaikat kerubin .... roda-roda ............... roda-roda (1), baju efod ... dijahit ... tali penutup ......... baju efod (1), bersemayam ......... Suci Taurat yang disampaikan Allah (1), pokok anggur ....... burung helang yang pertama (1), kaya ............. sebagai sajian ................... menjadi sajian ....... rumahnya (1), ke mari dan tinggal ............ terhadap hamba (1), pada kayu api ................... pada kayu api (1), memperisteri Bica puteri Firaun lalu perempuan (1), sepanjang kedua-dua ................. kesemua kota dan desa (1), Orang Kesateria .... berkata Kami ... milikmu ..... menyertaimu (1), yang terjadi ke atasku dan .............. dibalas (1), bahtera ............ Nuh ..... pintu bahtera .... Nuh masuk (1), kekuatan daripada-Mu ..... musuh yang ramai ... kekuatan (1), Nehemia anak Azbuk ........ di bawah pimpinan (1), Yusuf ............ harta bendanya .............. melimpah .... harta bendanya (1), Di situ ada suatu benda .................. terbuat (1), haiwan ...... menimpa sesuatu barang maka barang (1), barang yang tersebut ...... barang yang disentuh (1), segala yang telah Kaulakukan untuk kami (1), membakar mereka sebagai korban bagi berhala-berhala (1), Kawanan belalang juta ................................. kawanan belalang juta (1), Bilik-bilik ....................... pada bangunan di sebelah utara (1), Mordekhai bertindak sebagai penjaga ........... memandangkan anak (1), menawan ..... semua penduduknya ............ ditawan .... warganya ... diusir (1), kerajaan ..... menjadi milik keturunannya .............. diberikan ...... keturunannya (1), Kedua-dua belah tangan dan kakinya ..... jarinya (1), Elisa ............... akan cukup bagi mereka bahkan (1), raja negeri selatan .... kerajaannya .... puteri ........... setia (1), Yakub ... masakan .... ayahnya ... Ishak ... Yakub ........ Ishak (1), kaum wanita ....... kaum wanita .......... kain kabung (1), memerintahkan ..... Yusuf ......... Yusuf ...... Yusuf ... kuasa pentadbiran (1), tidak terhingga banyaknya lalu hinggap ......... berubah (1), menerima binatang ........... korban untuk bersyukur ...... binatang (1), penglihatan ............. dengan jelas Yusuf ..... Yakub ... Yakub (1), Tobia ... bilik ....................................... ditempatkan di dalam bilik (1), Ribka ... cadarnya .... kepala dan mukanya dengan (1), bertugas membunyikan ...... memainkan ..... mengiringi ....... bertugas menjaga (1), penyerang hendap ......... Ai ... tersepitlah ... Ai ................. Ai (1), Yoab ............. Yoab dipanggil ... Akan tetapi Yoab (1), Zakharia ....... mengajarnya supaya takut akan Allah (1), patut ...... menyuruh ..... menyuruh ..... pesalah ..... hakim .... sebatan (1), hendaklah kamu menganggap tahun ............... tahun itu (1), Muncullah (1), terbukti (1), tercapai (1), penawar (1), Keluarkanlah (1), membolehkan (1), tangga (1), Pasukan (1), ternyata hari .... ulang tahun ..... Firaun (1), mencucurkan (1), emas .............. dibuatnya secara bersepadu ... kaki pelita (1), Simson ....... senjata ...... singa ............ hal itu ... kedua-dua (1), hamba ..... tuanku ....... hamba berkhidmat ... tuanku ...... hamba (1), lagi (1), pengawasan (1), keperawananmu (1), dihukum (1), hasta panjangnya ...... hasta ....... hasta ........ hasta (1), kata-katanya .......... Ahab .......... Benhadad ... Ahab ... Ahab (1), belalang juta ........ tanah ...... belalang juta (1), tinggal selaras ................... memakan daging .... daging (1), perbuatan .... memiliki barang-barang ....... gerangan pemilik (1), raja ................................ bilangan kuda yang cukup (1), Yakub ... dua ekor anak kambing (1), Allah ............ hasratku tercapai dengan ketewasan (1), barang ... barang ........... terkena najis ...... Semua (1), Makanan ...... Yusuf ... dengan para saudaranya (1), Naomi ..... Rut ....... menghalang Rut mengikutinya (1), isterinya ......... isterinya .................. nazar ... ikrar isterinya (1), dengan pesan Beginilah titah Benhadad (1), burung ........ burung ........... kepala dengan badan (1), dikahwinkannya ...... kaumnya .......... kaumnya ... diperisteri ...... Ebzan (1), ke hadapan TUHAN ... menyerahkan burung-burung (1), menentukan sama ada .......... Sumpah ......... jirannya (1), mukanya orang yang cacat teruk (1), sedikit pun ................ merayakan ....... hari Paskah (1), turun lagi ............. zaman pemerintahan ........ penduduk (1), bunga hiasan ......... bersepadu ... kaki pelita (1), raja .............. orang anak buahnya Pemimpin (1), digunakan untuk mengemukakan ........ penutup dada (1), lembu ............. kuasa pula atas pemiliknya (1), dua buah .... bilik terletak ............ bilik (1), Mohon .... permintaan Ibu ............ permintaan Ibu (1), mereka yang tidak dibenarkan .................... penduduk (1), Allah ....... Allah ............. sememangnya (1), nafsu .... pokok oak (1), pelaut masih bekerja keras ... cuba (1), Firman TUHAN kepadanya Dengan apa (1), Pemimpi ......... yang sepatutnya kamu ... sebagaimana (1), pertama ........ kedua .......... ketiga ........ kaki pelita (1), air ................. khemah .......... menyentuh ...... menyentuh ..... menyentuh (1), beramai-ramai mendatanginya ... berdirilah Ehud .... khalayak (1), belakang ... lebih ... sebelah ... berbanding ......................... Rumah (1), pertama satu ....... kedua ... satu ........ ketiga (1), raja .............. anak buahnya ....................... Elia ........ hamba (1), batu permata .... tali-tali penutup ......... mengingat (1), daripada semua barang ................. efod .... efod (1), wilayah di sekelilingnya ......... dengan baik (1), Ayah .......... ayah ............ harta benda ayah (1), abdi .... hamba abdi ............................. seharusnya dibawa (1), termasuk sebelah kiri dan kanan (1), Bumi ... langit .................... baju yang ditukar (1), perempuan .... Raja Daud ... perempuan ............ perempuan (1), sentiasa ..... bergembira di atas muka (1), hasil usahanya ...... Naomi ... hasil .... Rut (1), kejam ... kejahatan ..... durjana ... segala batas (1), Kawasan tanah yang didapati menerusi (1), Esau ... menyaksikan sewaktu Ishak ..... Yakub (1), perempuan .... meninggalkannya .... isteri ..... lelaki ....... perempuan (1), orang kesateria utama ............... berdekatan ..................... persembahan (1), raja negeri utara .............. niat ........... niatnya (1), seseorang ... orang .... kerana batu itu (1), bersama dengan korban ........ apa-apa pun (1), diucapkan seorang isteri ..... dengan berpantang (1), Rut ........ Boas ....... Rut ........ baki makanannya (1), orang Israel ... isteri ................................. banyak melakukan (1), ketiga-tiga .... lelaki .... kedua-dua orang perempuan (1), anak .... Oleh sebab itu .... anak (1), mendatangi ........................... tiada yang dapat mencegah-Nya (1), Elia ...................... membajak dengan pasangan lembu (1), bahagian lebih besar ....... lereng gunung (1), kedua-dua tali penutup ....................... tali penutup (1), mengikut budi bicaramu ..... Hagar .... Hagar (1), rangkaian kekisi ... mencapai ... ketinggian mazbah (1), Allah .................. hasil yang kelak terpaksa (1), berukuran ..... serambinya memakan .... tempat berbanding (1), berhala-berhala .... berhala-berhala ........ seharusnya kaupersembahkan kepada-Ku (1), pernikahanmu ... anakku .... anakku yang muda (1), makhluk-makhluk .... roda-roda ...... makhluk-makhluk .... roda-roda ...... makhluk-makhluk (1), semua orang ..... menangis di depan (1), Yakub ..... dirinya ........ pada waktu itulah (1), Saul ... pembantu .............. haiwan-haiwan ................ keldai-keldai ............. keldai-keldai (1), menanggung ............ anak kambing dua ekor (1), segala kefasiqan .... dan mereka dimuliakan (1), Yusuf ...... berlebihan ... tempoh .... kelimpahan ..................... kota (1), Barisan ... berdekatan .......... barisan bilik ........ panjangnya (1), lembu korban penghapus dosa (1), Lima orang raja yang terakhir (1), orang Aram ................ tentera musuh (1), panah ...... bererti ....... memberikan perintah (1), pintu itu harus tetap (1), turunkan belerang dan api (1), patung ...... patung ...... patung berhala (1), zaman pemerintahan ..... hari ...... tembok (1), Harun .... roti .................. berkuat kuasa (1), cepat-cepat .................. kasih ...... tidak ... mendatangkan (1), juga dibawa mereka sekali (1), perempuan ... berkata .................. tahu ........ patungnya (1), secara lazim .... dialami .......... ajal (1), kata-katanya .... Lewi ............. perempuan ............... perempuan (1), Ya TUHAN Maha Tinggi (1), berkuat kuasa bagi orang (1), kaum keluarga ...... kaum keluarga (1), tersembam ............. belah ..... terpelanting ........ badan (1), ibu ...... ibu .......... ibu ......... ibu (1), Air ................. Air ..................... kedudukan Kota (1), sepatah kata pun .............. Amnon (1), berkelakuan ........... dipasangkan ...... menurut kata (1), tidak ada seorang pun (1), fasal pertalian Mordekhai dengannya (1), anak ....... anak .......... anak ....... anak (1), Lebih-lebih beratnya ... hukuman ................... mungkin (1), sayap ... sayap makhluk ..... sayap (1), tinggal sajalah di sini (1), sewaktu .......... ruang lama tulang (1), Kira-kira ... waktu .... terdengarlah ...... Pulanglah (1), perempuan ... disuruhnya ........ segalanya ... perempuan (1), muncul .................. Barak ...... khemah ........... terbenam (1), Puteri-puteri Yerusalem ............. Mempelai laki-laki (1), seperti nabi ............... seperti nabi (1), mara bertempur ........... ikrar .............. dialami (1), perempuan .............. kaulakukan ....... kejahatan ........ Amnon (1), didapati tuanku sewaktu ... berbaring (1), kambing ............ untuk tugas tersebut (1), bulan ... bulan ... bulan .... bulan (1), diiringi nyanyian ... alat muzik (1), musnah ... hujung .... amat murka (1), ladang-ladang ...................... tembok ..... akhirnya kota (1), anaknya Yefta ........................ bernazar ......... kata-kataku (1), di perkhemahan ...... musuh ........ musuh (1), kerana keldai-keldai itu sudah (1), katanya Di manakah makanan (1), orang ramai ............. dengan teruk (1), kekalahanku jangan benarkan ........ riang (1), setiap kali dan jadikannya (1), Musa ............ Musa ... kayu ............. TUHAN (1), deritaku dengan rahmat ...... dosa (1), Yakub ..... merungut ................ hasil .... milik (1), untuk menjadi pemerintah kami (1), ditempatkan .... lembu-lembu jantan ...... lembu (1), suruhan ............... ibadat Nabiah ............... diperintahkan (1), kedua-dua belah ... Yakub ...... licin (1), menutupi ............ pelita ..... menyala .............. dipatuhi (1), di dalam kebun anggur (1), Mempelai perempuan nyatakan kasihnya (1), Hanani .......... ramai orang lain (1), kedua-dua saudara ............................... banyak sekali (1), menahan nafsunya dengan berpantang (1), mendatangimu .................. mendatangiku ... niat serupa (1), hari itu ................... hari itu (1), daripada kalangan bangsanya ... tertanggung (1), memasaknya dalam periuk lalu (1), Di situ ditulis ............ dialami (1), pelaut ......... Yunus ......... Yunus ......... Yunus (1), perkara ......... tertanggung ........... isterinya ....... perempuan (1), Rut ... rumah ......... Rut ...... Boas (1), Mempelai laki-laki ......................... Puteri-puteri Yerusalem (1), banyaknya .......... memasak .... dibawa pulang (1), kota raya ......... warga perempuan (1), Tentulah aku putus asa (1), lebih panjang daripada hasta (1), tempat mempersembahkan korban bakaran (1), Demikianlah firman .... Musa ... TUHAN (1), bumi agar mereka bingung (1), Bapa melakukan ...... Bapa ...... sekarang (1), berdiri ............................................ Buatlah kesaksian terhadapku (1), imam .......... perempuan .... perempuan ........... perempuan (1), air bah ............ zaman ............. tidak (1), timur ................. dewi ........ dewa ......... dewa (1), makhluk ... hidup di dalam (1), dan memberi hormat .......... menangis (1), ingin tahu ...................... Tanduk ............... tanduk-tanduk (1), bala tenteranya .... Daud ........ Daud (1), Seluruh umat .............. setiap lelaki (1), diperuntukkan bagi Hari Raya-Ku (1), Inilah sejarah penawanan Yerusalem (1), Babel ............. raja Babel ........ raja (1), segala wadah ........ semua wadah (1), Orang Kesateria ............ Orang Panglima (1), Kolam .............................. ditempatkan .... lembu-lembu jantan (1), syikal beratnya ............. syikal beratnya (1), dijahit cantum ........... satu sambung (1), Elia ............. kayu api ................ segera (1), tempat asal ....... tempat asal (1), menandakan dirinya sebagai penazar (1), berbuat ... jauhlah daripada ...... berbuat (1), ditanggungkan kepada si pemukul (1), korban penghapus dosa .... persembahan (1), Sisera ..... memasuki ... perempuan ...... Sisera (1), kata-kata yang tajam ..... menyangka (1), pergilah ... pesuruh raja .... kedua-duanya (1), kehendaknya berlaku ke atas (1), kota raya ................. umat manusia (1), Wang itu juga digunakan (1), tanda syukur aku menari-nari (1), Raja .............. Elisa ... Elisa ................................... terdengar (1), nama .............. bangsa-bangsa ......... orang Israel (1), perempuan ..... Otniel .... suaminya ................... kauinginkan (1), Elisa ................... Naaman ... Elisa .... pemberiannya (1), Orang Kesateria ... sedangkan penanggungjawab (1), yang lain ....... yang lain (1), Permaisuri ... Permaisuri ..... Permaisuri ...... Permaisuri (1), tiga ratus orang ........ Gideon (1), umat ... terselamat turun .... mendatangi (1), Asima dewi ............. Demi tuhanmu (1), ternakan ..................... patut kami gunakan (1), berkata .... segala yang berlaku (1), terbuat ........................ perak ..... berharga lagi (1), merpati ......... Nuh ....... membawa burung (1), Harta pusaka .................... harta pusaka (1), jauhnya ...... Burung-burung ... berterbangan kira-kira (1), barang ......................... barang ............. kesan kotor (1), Acara ..... dijalankan sesuai mengikut (1), dijalankan (1), penjagaan (1), pihak (1), membuktikan (1), pembunuhan (1), Betuel (1), mengandung (1), Yerusalem (1), pemimpinmu (1), pihaknya (1), terharu (1), pelaksana (1), berteriak (1), raja-raja (1), pembacaan (1), mengurapi (1), pasukannya (1), Sekian (1), mentaati (1), menelungkup (1), terkutuklah (1), gadis-gadis (1), rupanya (1), Mengalir (1), syarat (1), zuriatnya (1), doanyalah (1), kedatanganku (1), bertemu (1), Balai (1), menghimpunkan (1), pengusung (1), mengerahkan (1), Araba (1), ditumbuk (1), perundangan (1), Jazirah (1), tersiar (1), ditetapkan-Nya (1), berkumpul (1), Hanun (1), Ahas (1), menyerakkan (1), pergilah (1), dirimu (1), memperisteri (1), betul-betul (1), abangnya (1), jajahan (1), cambuk (1), jemaah (1), Ezra (1), menganjur (1), perintah-perintah-Nya (1), berpunca (1), Murka (1), hantaran (1), memuat (1), menggunakannya (1), dimakan (1), mengusungnya (1), penumbuhan (1), memerhatikannya (1), Yosafat (1), daripada isteri yang ............... isteri (1), hatimu ................. disampaikan Allah ......... hukum (1), satu ........ yang lagi satu (1), baru ........ dinamakannya .... dinamakannya ..... dinamakannya (1), dua orang .... perempuan .... mendapatkan (1), penutup dada ............ batu permata (1), iaitu tempat pembakaran korban (1), membawa ............................. seperti para nabi (1), kawanan belalang juta .............. banyaknya (1), hanya hidup beberapa ................... dianggap (1), tukang kerah ............. orang tuanku (1), disembah ...... tidak juga tuhan (1), berbalik berdoa memohon bantuan-Ku (1), ke atas segala perbuatan (1), pujian ............ pengendalian ibadat ....... makanan (1), menyeluruh dan .... seluruh negeri (1), seperti pengantin perempuan ................ pulang (1), tali penutup ........ baju efod (1), kedua-dua loh batu ... tertulis (1), barang-barang ..... Perempuan ................ Yehuda ..... perempuan (1), Dengarlah rayuanku ....... penderitaanku ....... tidak (1), Abram ........... sekutunya ....... Abram ...... dikenali (1), setiap orang .................... setiap orang (1), diam ............. di rumah ayahnya (1), Yerusalem .... hari .............. Tanah Israel (1), terbuat ........... terbuat ....... Raja ....... berharga (1), diambil orang suku lain (1), bejana ......... tempat pembakaran korban (1), kesan kotor ..................... jangkitan penyakit (1), Negeri ............ Orang Badui ............. domba-dombanya (1), sendiri baik anak lelaki (1), tinggal .... tebing barat .................... raja (1), di tempat tujuan ..... Daud (1), batu permata ...... diukirkan satu (1), memimpin ....... berhubungan ............. memimpin ....... berhubungan (1), juga ... yang satu lagi (1), korban ................... tubuh haiwan korbannya (1), hari ............. takzim ... dikhususkan .......... hari (1), tangga ....... terdapat ........ kiri .... kanan (1), Pada hari .............. timbunan batu (1), Musa ......... Musa ..................... nabi ........ bernubuat (1), sisi badanmu ............ sisi badanmu (1), berjalan kaki tidak terkira (1), dijahit cantum ........ dijahit cantumkan (1), terpilih daripada setiap suku (1), tuan ........ ada di sini (1), dilakukan-Nya terhadap ....... orang Israel (1), rendah ...... mengalami nasib malang (1), masih ada selepas kematian (1), perempuan ..... Yusuf ......... Yusuf ...... perempuan (1), menjadi isteri ............ menjadi isteri (1), Ibadat ... dilakukan untuk memperingati (1), segala sesuatu .............. mengalas .... perempuan (1), wakilnya ..... gerangan pemilik .......... hamba (1), Mintalah sebanyak yang mungkin (1), tanah ........ tinggal di sana (1), Sebaliknya ........... Mesir .... meminta pertolongan (1), binatang yang lain ................. mangsa (1), suruhlah segala bangsa ............. anggur (1), Mempelai perempuan ..... air anggur (1), berdiri lebih tinggi ........ kitab (1), air yang disauk ..... dibawa (1), Yerusalem Mulai tembok ....... hasta (1), Selepas ..... Ehud ......... dari situ (1), manusia .... kehidupan ..... penuh ketekunan (1), Orang Filistin ........... kesemua berhala (1), Binatang yang buah pelirnya (1), Daud .... warga istana ....... Daud (1), Lembah Sidim .......... lubang-lubang tar (1), minyak ........... minyak ..... Minyak ...... dianggap (1), kudapat sewaktu aku berbaring (1), Perempuan ........... TUHAN ............ keturunan kaum (1), imam ......... pakaian .......................... barang-barang ... berkenaan (1), Tanduk ......... tanduk yang pendek (1), atau tempat pembakaran korban (1), haiwan-haiwan ................... jangan kamu makan (1), Mempelai perempuan ........... pintu .... pintu (1), rumah .................................. kepada pemilik asal (1), Yoab ............. Yoab .... menikam Amasa (1), Daerahmu akan terbentang ...... Gunung (1), Kata Yehu Jika ......... Yehu (1), Delila .... Simson ................ Simson .... perempuan (1), pernikahannya ... Lea ..... Laban ....... Yakub (1), wanita ... meninggalkan ........... Anak-anaknya ... bejana-bejana (1), nazar dan ikrar ......... isterinya (1), berdiri di atas alas (1), raja ................ Elia ....... Elia ........... pemimpin (1), harinya ......... korban yang dibakar (1), alam semesta ...... terwujud (1), Puteri-puteri Yerusalem ............ Mempelai perempuan (1), membawaku pulang ........ musuhku (1), Saksiku ...... pihakku .... merayu (1), tempat ........ membawa .... bersama-samanya (1), apabila kamu meminjamkan (1), Hamba ....... rakan hamba (1), dibuat ............. setiap tiang (1), pasukan orang Israel (1), Hari-hari perayaan tersebut (1), di muka bangunan (1), tongkat-tongkat ..... pemimpin .... masing-masing (1), waktunya .... Kota ... ibarat (1), untuk digunakan untuk (1), Allah ....................... tangannya ......... sediakala (1), daripada bahan-bahan ........... badanmu (1), satu sama lain (1), Surat itu dikirim (1), Yefta ..... anak gadisnya (1), Lakukanlah terhadap aku (1), diperdengarkan ....... bunyi ... mengikuti (1), wang yang dibayar (1), akibat segala dosanya (1), penduduk yang berasingan (1), besar ...... isteri ......................... isteri (1), tanpa sengaja ................................ bernajis (1), sangat yang terdaya (1), Ragi ... madu .................... persembahan (1), bahana perbuatan ......... terhukum (1), Sisera ... perempuan ........... perempuan (1), pada bila-bila masa (1), lama-kelamaan ................. Musa .............. Musa (1), bala tentera belalang (1), lebih dahulu Marilah (1), tidak lagi menjadi (1), tertanggung atas diri (1), menyuruh ........ di hadapan (1), perempuan ...... perempuan ...... dahulu (1), kota ........ warga kota (1), suka menggembala ..... menghadap (1), Yehu ........ nabi muda (1), Harun ........................ kumpulan orang (1), Tak perlu lagi (1), Jauhnya jarak .............. perjalanan (1), Lebih tidak sesuai (1), Yabal ............. alat muzik (1), kataku ................. menjadi isteri (1), ketiga-tiga .................. ataupun muda (1), jenazahnya ................................. persendirian keluarganya (1), sungai .... air ................ tengah-tengah (1), tangan ..... sambil bermegah (1), mereka ....... menyucikan ........ mereka (1), Lalu Yusuf pergi (1), kembali kepada ayah (1), salinan itu sentiasa (1), hamba perempuan ............... Zilpa (1), tempat pembakaran korban-Ku (1), Permaisuri ........... Permaisuri ..... Permaisuri (1), datanglah ......................... tempat kegemaran (1), sesama sendiri sahaja (1), jahat ............. serik .............. Allah (1), tanah dengan ukuran (1), ada di sini (1), Tabir pintu masuk (1), Anak yang gugur (1), berusaha untuk menenteramkan (1), Firaun ....... perempuan ... Abram (1), secara langsung .................. serupa (1), tergerak ..... membela kepentingan (1), menandakan ...... waktu untuknya (1), betapa mudah ... gempurkan (1), disampaikan Allah melalui (1), perempuan ............ menolong perempuan (1), dilakukan ........... kesalahan ... dilakukan (1), menjadi milik ..... raja (1), bahagian berkesan kotor (1), suku ........ suku ...... suku (1), Nekho ........ urusanmu ............................ menentang (1), gadis .............. gadis .............. perempuan (1), sedikit demi sedikit (1), mendapatkan .......... tanahlah ...... asalmu (1), di bawah cahaya (1), tanah untuk tanaman (1), perempuan .... suaminya ........ perempuan (1), bait ............... dipersembahkan .......................... kewajipan (1), kawanan ternakan ................ ayah (1), umat ................................ berkuat kuasa (1), di dalamnya .................... peti (1), kedua-dua ...... sering ....... saudara-saudaranya (1), kudapat sewaktu ... berbaring (1), sehingga tiba-tiba .......... kekurangan (1), belanga ...... disentuhnya ...... perkakas (1), ternakan .................. segala haiwan (1), binaan ......... bahtera ........ bahtera (1), Bersedialah ............................... orang Israel (1), ghaiblah Henokh ..... pergi (1), Harun dan anak-anaknya (1), khabar ........... Sikhem .............. perbuatan (1), Berhala ...... batu ........................ melihat (1), Yakub ........ Yakub ..... ehwalnya (1), masakan ....... rombongan nabi (1), pekikan .... buah anggur (1), Mikha ................ sama dengan (1), Ewil-Merodakh ......... lebih tinggi (1), Allah kepada mereka (1), Beberapa waktu ....... isterinya (1), diakui ............. air maninya (1), bersepadu ... tempat persembahan (1), Yusuf ................ pada saat (1), diletakkan ..... berfungsi ..... memasukkan (1), Gadis-gadis ............. jumlah ................. kota-kota (1), anak haiwan ...................... haiwan (1), daun pintu ....... domba (1), imam Allah ........................ peperangan (1), mayat ..... mayatnya ............ lelaki-lelaki (1), menjadi pengawas atas (1), melakukannya ... berkerumunlah ..... menghinggapi (1), ruang besar bait (1), begitu banyak sekali (1), menantikan kekasih duduk (1), termasuk segala ................... makhluk (1), negeri ............ bersama dengan (1), dapati di sana (1), tiga puluh pepatah (1), setimpal ... dosa kesalahan (1), Simson dengan tali-tali (1), tidak akan mendekati (1), menyelamatkan diri ...... bumi (1), anggota pasukan ... diparang (1), Elisa ... Gehazi ............................... perempuan (1), bererti ........ kian meluas (1), Elisa .............. perempuan ..... Elisa (1), Yakub ... perempuan ...... Yakub (1), Tamar ........................... Dilakukannya ................ Syela (1), tempoh waktu .... korban (1), bertentangan .................... setiap orang (1), ditugaskan untuk memerintah (1), Kedua-dua ............. suka tinggal (1), Yusuf ..... dibawa masuk (1), orang Israel ......... kuk (1), Orang Israel ....... seramai (1), Engkau di sana (1), Hana ........ Penina ...... Hana (1), Wang ... kemudian digunakan (1), ayahnya ......... daging korban (1), kedua-duanya terpasang ... tali-tali (1), ternyata pula perkara (1), digantungkan ......... disangga .................... dibuat (1), anak-anakku ...................... kehendak .... kehidupanku (1), pendiangan mazbah bagi-Ku (1), Benyamin .... orang Israel (1), Bezaleel ......... dua ....... satu (1), hari yang baik (1), berkuat kuasanya .......................... pihak-pihak (1), merampas harta benda (1), Berapa banyak .... ternakan (1), memanjang .... kiri ... kanan (1), lima orang peninjau (1), mazbah pembakaran dupa (1), istana ............... kediaman diraja (1), Isinya ialah perintah (1), mereka yang terpilih (1), kedua-duanya ..... perbuatanmu ......... nama (1), mayat ............... berkuat kuasa (1), mempunyai banyak sekali (1), disangga ....... daripada gangsa (1), barisan pasukan .... pasukan (1), Disuruhnya .......... bonda raja (1), Yakub ..... ayahnya Ishak (1), berkali ganda .... ramainya (1), diambilnya ............ onak ... duri (1), satu demi satu (1), penghakiman Mengapakah ......... pengadilan-Nya (1), Gideon ............ kaumku ...... suku (1), iaitu ... pembakar korban (1), menerima ......... menimpanya ............ menghadapi (1), waktu hari ...... waktu (1), kedua-dua ......................... Lut .... Lut (1), tepung ......... tepung ...................... tepung (1), harga ....... kumpulan orang (1), menyentuh .... menyentuh ...... menyentuh (1), pintu kota ..... kota (1), Yehuda ... pasukan Israel (1), Yusuf ... mimpinya ........................... kepadamu (1), melihat ....... permintaan ........................ Pulanglah (1), TUHAN ... memberi ... besar (1), berkata ...................... air anggur (1), suku-suku sebelah timur (1), di atas bahunya (1), suku Isakhar semuanya (1), susur galur seterusnya (1), keimaman ...... diturunkan ....... memakainya (1), menjadi nyala ... Api (1), berupa tanah milik (1), suruh ........... dipasangkan .................. dipasangkan (1), nenek moyang ....... masyhur (1), jenazahku ........... Yusuf ..... ayah (1), barat .... Bait Suci (1), tiada seorang pun (1), orang yang bekerja (1), senang hati .............. kain (1), pendupaan ............ baki ... lembu (1), semua haloba ............ mengetepikan (1), Mempelai perempuan ........... domba (1), Mempelai perempuan ......... domba (1), berdasarkan jumlah tahun (1), berikut ... tanah ................................ layak (1), segi hukum dibuat (1), hiasan .............. linen halus (1), tercetus ............ orang Filistin (1), anak lelaki .... lelaki (1), handaiku takut ....... saudara-maraku (1), perempuan ..... Otniel ............ perempuan (1), mencampakkan mayat-mayat ....... bantuan (1), waktu ... Tamar .................. Tamar (1), Daud ............... Daud ... mengasihi (1), Empat orang raja (1), yang dapat berputar (1), permintaan Musa ... Harun (1), keras dan angkuh (1), meletakkan kepercayaan ........ semata-mata (1), gadis ............... pasti nabi (1), tidak terdengar ............ ditinggalkan (1), malaikat ........ kesemua kuda (1), sebiji ......... diikuti sebiji (1), Akhir sekali .... membubuh (1), diterima ..... Lewi ...... korban (1), dibuatkan ...................... Layar .... disangga (1), raja selaras ........................ Ahazia (1), wajah kerana malu (1), diambil ................. ada ....... berjumlah (1), suara ................ terdengarlah ....... kaukerjakan (1), Mempelai perempuan .......... berkubu (1), Yoas ............ Yoas ........ Atalya (1), Meremot ..... kawasan .... Yordan (1), Yonatan .......................... di bawahmu (1), keldai ... tidak .......... keldai (1), ular ......... arca ular (1), Lut ..... kedua-dua malaikat (1), tepung ........ tepung ...................... tepung (1), kayu ... mazbah .... Mazbah (1), Pada waktu itu (1), lain ................. dihukum mati (1), semakin ... semakin ....... tangga (1), berhubungan dengan Bait (1), suara perempuan .................... berkata (1), tetap berkuat kuasa (1), di sayap kiri (1), jenis haiwan liar (1), hati ... kebaikan ... menuturkan (1), hidup mesti mati (1), mendatangi ....... Orang Yebus (1), kedua-dua ......... Kedua-dua malaikat (1), dahulunya ................. orang Israel (1), hanya .... di situ (1), suami ................ suami .......... isterinya (1), sebuku roti sebagai (1), tempat daging .............. belanga (1), kayu ... menjadi susuk (1), memandangkan ayah hamba (1), berlakulah ....... muncul .......... kedengaran (1), Khabar .... membuat ..................... khabar (1), Mempelai perempuan ............ lelangit (1), tahap demi tahap (1), perempuan ................. tidak ........................ kepala (1), tepung ........ tepung ............. tepung (1), di hadapan-Ku ......... meneguhkannya (1), pendaftaran penduduk ... tebusan (1), tabir ................. membuat ...... tiang (1), kerja-kerja pembinaan umat (1), menghabiskan ............... seekor domba (1), anak bongsunya ............ Segeralah (1), seorang anak lelaki (1), dengan raja Babel (1), Warga ............ memperkotak-katikkan kehidupan (1), Yoyakhin .................... ayah Yoyakhin (1), kolam .............. Arca .... terdiri (1), kunjung datang ... menantikan (1), tinggal .......... tinggal ............... tinggal (1), mengerahkan .................................... pihak musuh (1), tujuh tahun .......... Rahel (1), pesan ....... Masa pembuangan (1), suruh ................. Buat ............... tiang-tiang (1), menolaknya ............... Elia ......... mencari (1), memikul .......... dahan-dahan ......... kesemuanya (1), ke dalamnya .... Yerusalem (1), daripada jumlah ................. memuliakan (1), kalah teruk ............................. musuh (1), di hadapan-Mu ... korban (1), gadis seorang .... setiap (1), mengizinkan ..... isteriku ........... namaku (1), Allah ... Uza ............ Uza (1), Daud .......... sehati sejiwa (1), Kedua-dua orang anak (1), walaupun sasarannya cuma (1), Abram ...... harta benda (1), di atasnya sama (1), Mayat ................. nabi muda (1), raja ..... kemurahan hati (1), arca anak lembu (1), Bersiaplah ...... serangan ........ bangsa (1), melihat .............. suka bertengkar (1), segala harta bendanya (1), mengamati tulang-tulang .... jumlahnya (1), bahkan lebih lembut (1), memeriksa .............. Elisa ....... memungkinkan (1), tali-tali ...................... Simson ... tali-tali (1), membakar dupa harum (1), Elisa ....... Naaman ....... Elisa (1), pakaian ........ pakaian ...... barang (1), peringkat ..... pasukan demi (1), jawablah ........... Patutkah petunjuk (1), ke atas rumahnya (1), daging ...... daging ............... bahagianmu (1), orang yang bersalah (1), Harun ................... baju efod (1), berhala-berhala .............. segala berhala (1), menyuruh kesemua warga (1), roti ...................... sehubungan ... kematian (1), tugas ................................. disampaikan Allah (1), bani Yehuda ... Pedang (1), Rut ...... Boas ............. Boas (1), Usah ............................ pemberi maklumat (1), loh batu ... tersimpan (1), kedua-duanya ...... keluargamu .................. keluargamu (1), apa-apa ...... aku ... ibu (1), berbanding ... lelaki malang (1), Tentera .................. barisan ....... barisan (1), untuk menjadi ketua (1), fasal peri pentingnya (1), Usah khuatir ......... menanggung (1), secara khususnya ..... pembayaran (1), rakyat ....... Ayahku .................. mengajar (1), Yehu ........... mayat perempuan (1), TUHAN ............ Musa ..... Allah (1), nama Yehuda disebutkan (1), Yakub ... Pak cik (1), Demikianlah caranya .......... rumah (1), sang ratu sememangnya (1), Isteri ... yang lain (1), di atas takhta (1), meluap-luap bagi umat-Nya (1), Elisa .............. Suruhlah ................... Elisa (1), katakan ... bonda ... Batsyeba (1), memelihara ............... harta benda (1), disampaikan Allah ............. diterima (1), rata .................... tinggal ..... kuda (1), muzik bertali ............. limpahi (1), Benhadad ........................................... Ahab ..... Benhadad (1), jalan pintu gerbang (1), tuanku ........ menjadi tanggungjawab (1), hamba ... rakan hamba (1), menjatuhkan azab ............... tidak (1), hal-hal tertentu manusia (1), perempuan ... akibat kejadian (1), tanah yang suci (1), mengalami pelbagai kesusahan (1), Yusuf ......................... Yusuf ...... Yusuf (1), Mengapa cahaya diberikan (1), baginda ... baginda ............. baginda (1), dipasangkan ................ masing-masing ... dipasangkan (1), persembahan minuman ................ roti (1), rumahnya .... Anak domba (1), hinggap pada sasarannya (1), tanpa perlu menggunakan (1), menduakan-Nya .... tuhan-tuhan lain (1), Di tempat itu (1), tempat kediamanmu ..... tertumpah (1), menanggung segala penganiayaan (1), urat daripada rambut (1), kayu pengusung ....... pengusung (1), merayu-Mu ....... ke bawah (1), Doa minta tolong (1), hamba perempuan ............... Bilha (1), hati .......................................... memerintah kerajaan (1), orang besar ........... Daniel (1), sengaja berusaha ...................... Allah (1), di hadapan ........................... sebenarnya (1), Yosia ........................... disampaikan Allah (1), hal yang berikut (1), kediamannya ........ berkuat kuasa (1), menyokongku ............ kehendakku berlaku (1), Mempelai perempuan dan (1), orang Israel .................... tuhan-tuhan (1), di atas .......... dilakukan (1), disambungkan ........... baju efod (1), korban ................. berkuat kuasa (1), serangan mengejut angkara (1), Mulai sekarang .......... jangan (1), Amos ... Datanglah ............. Pudar (1), Orang yang benar (1), perempuan ............................ lelaki ....... menantunya (1), Ester Hatah ........ Ester (1), Wajarkah .......... mempertaruhkan ..... air (1), namaku ....... nama ... umat-Mu (1), korban ..... korban .......... korban (1), Elisa ............ sebanyak ............. Elisa (1), memeluk .................. jawapannya ....... Simson (1), Yakub ...... dimilikinya ....... berjalan (1), dinamakannya ................... Gedung ... disangga (1), tingkat ........ dinding .......... alang (1), zaman pemerintahan ............ bulan (1), melakukan ....................... kerana perbenarannya (1), pasukan perang ... negeri (1), anak ....... nifas ......................... nifasnya (1), Hezron ... perempuan ........... perempuan (1), lengkap dengan kesemua (1), ayahnya ............. menjadi bahagianmu (1), mendengar ....... tewas kakiku (1), mengenakan pakaian .......... raja (1), Daud ............. Riang ria (1), akhirnya terpaksa ........... hasil (1), tiga orang penyelia (1), Kumpulan ... Puluh ............... Perwira (1), kedua-dua ......... lembu ........ tidak (1), ketinggiannya berkat usaha (1), orang .............. yang lain (1), menjalankan kerja pembaikan (1), dua kelompok ........ sekelompok (1), korban ............ burung yang (1), Zipora Anak ........ Musa (1), memberikannya ....... tanah ........................ tuhan-tuhan (1), dijanjikannya .................. sahabatnya ...... perempuan (1), terbakar sampai apinya (1), panjangnya .... hasta ........ menuju (1), yang dalam kesusahan (1), pintu gerbang .... Ukurannya (1), anak lelaki bernama (1), lelaki ......... Yakub .............. lelaki (1), berhala ........ faal ........... menyeleweng (1), persembahan sedemikian ....... dipersembahkan (1), menerima bahagian masing-masing (1), terbuang jauh ............. ditumpahkan (1), nyawanya ...... dirinya sendiri (1), persembahan .......... mazbah .... Persembahan (1), menurut bilangan ... masing-masing (1), anak muda ............... dihela (1), urusan kumpulan ................................ kesalahan (1), pembunuhan ......... pemukul ..... pencuri (1), milik orang .......... kepunyaannya (1), bagi TUHAN ... ladang (1), Zakharia ....... Yoyada ..... Zakharia (1), korban penghapus dosa (1), berlakulah ................... berlaku ......... dahulunya (1), ayahnya ... ayahnya ........... anaknya (1), berdekatan ......... di situ (1), tuan-tuan ..................... perlu susah-susah (1), hukuman ...... membanting .... merelaikannya (1), orang semacam .......................... tanah (1), Peristiwa .............. hari ..... bulan (1), Mazmur .............. Takut nanti (1), binatang ................. dengan haiwan (1), sebelah timur muliakanlah (1), sememangnya pergi bersama-sama (1), TUHAN ..... TUHAN ..... TUHAN (1), sebelumnya ....... menyembah jin (1), taat akan perintah-Mu (1), orang yang diludahi (1), Hegai ..... Hegai ...................... gadis (1), mengasah .... dua pertiga (1), Elisa ..... tepung .......... mereka (1), Pada waktu semua (1), rumah ..... orang ....... diperisteri (1), warga Mesir ....... Israel (1), lebih sulit didekati (1), bagaimana keadaan ............... pembinaan (1), Mohon .... permintaan .... Batsyeba (1), keturunan Yakub ... Lea (1), Terbukti ....... dua orang (1), keturunanmu yang duduk (1), wang atau barang (1), meletakkan kehebatan ..... manusia (1), suku ............. suku ............ suku (1), persembahan sepersepuluh (1), akhir ... kehidupanmu (1), Anak panah (1), mengetuai ........... pegawai (1), Hana ............................. hamba (1), menyerang ... umat-Nya (1), jelapang .... gandum (1), Penjaga .......... selama (1), tidak ............ meninggalkan (1), keliling-Mu ........ berhias (1), perbuatan ........... keyakinan (1), khemah ....... khemah (1), Lebih daripada (1), tempat pembakaran (1), keluarga ................... mata (1), tanah selebihnya (1), sangkut-paut ............... Patutkah (1), imam ........... menerimanya (1), Edom ................. hukuman (1), anak-anak perempuan (1), bak guruh (1), Baru sahaja (1), Yeremia ................ Yeremia (1), sungai ........... penduduk (1), kelengkapan ... tempatnya (1), masa nanti (1), mayat-mayat ....... kuil (1), loh batu (1), tempat penggantungan (1), hidup makmur (1), Apabila ..... mendengar (1), tetapi selepas (1), raja .................. pulang (1), tangan-Nya ........... menenggelamkan (1), sepenuh makna (1), mayatnya .................. Simson (1), nyawa .... tanganku (1), menghukum ...... tersisa (1), penuh ... jejak (1), tubuhnya ... Mordekhai (1), orang durjana (1), tempatnya semula (1), Keturunan Kanaan (1), permintaan kedua-duanya (1), akibat perbuatan (1), Jubah .............................. terbukti (1), baiklah keadaanmu (1), bertugas mengetuai (1), Pak cik (1), mendapatkan ..... perempuan (1), Isytiharkan ....................... terhadap-Mu (1), menghidap ........ persembahan (1), baginda ... gadis (1), kayu tersebut (1), demi pasukan (1), diperbuat ......................... diperbuat (1), mayat orang (1), buahnya ............ tanah (1), khabar ... Salomo (1), mendengar ........ melihat (1), lelaki ..... gadis (1), bapa ....... seisi (1), melihat ....... melihat (1), perigi ............... menutupi (1), Pertindihan sebanyak (1), persemayaman-Mu ....... rintihan (1), melainkan Engkau (1), Yoab ..... Yoab (1), pengubat ........... penawar (1), disewa ....... penzina (1), korban .... Harun (1), ruang tersebut (1), Yusuf .... ayahnya (1), binatang ..... kerugian (1), Zebul ....... Aruma (1), lingkungan tembok (1), Ayub ...... membenarkan (1), Kedua-dua hal (1), lembu ........................ mazbah (1), membongkok .................... binatang-binatang (1), muncul ... penuh (1), Pelayan ........... Elia (1), ditikam ... berapi (1), sebelah timur (1), fakir miskin (1), Ishak ....... kematian (1), dosa ... dilakukan (1), mempersembahkan ......... korban (1), yang lain (1), kata-kata ............ kata-kata (1), Imam ...................... dikenakan (1), segala gangsa (1), tuhan-tuhan ..... kenal (1), sombong ....... bermegah (1), ertinya .................... tanda (1), bayi-bayi .......... dibunuhnya (1), Meremot .......... seterusnya (1), tuanku .......... tuanku (1), utara ........ membentang (1), jenazah .......... jenazah (1), meminta pertolongan (1), renjisan ....... api (1), penuh ....... tuangan (1), keluarga ....... malaikat (1), lebih berhak (1), kali .... usianya (1), Mikha .................. kata-kata (1), penarik pedati (1), perempuan .................... perempuan (1), Benhadad ........ Yoas (1), Anak lelaki (1), hari Paskah (1), menyembah patung (1), merata-rata ......... martabatnya (1), mempersembahkan ............... persembahan (1), ditiup .... perintahkan (1), pokok araz (1), perintah ................ perintah (1), Orang Kesateria (1), bilik jaga (1), Isai ......................... sebangsa (1), secara sulit (1), memandang .............. menyembah (1), perjanjian ...................... memuliakan (1), warga suku-suku (1), mabuk .......... dibasahi (1), berkahwin ....... keluarganya (1), menemuinya Raja (1), Musa ............... negeri (1), melihat ........ melihat (1), Perempuan ........ Musa (1), berisi ...... salinannya (1), Allah ..................... bersemayam (1), isterinya ............... isterinya (1), waktu hari (1), membawa upah (1), ramai imam (1), makan ........ memastikan (1), Rahel .... Rahel (1), bapa saudaranya (1), diisytiharkan ......... pemeriksaan (1), meluru menempah (1), Yakub ............... Laban (1), timur ...... Gua (1), membiak .... bertumbuh (1), terdapat nama-nama (1), Manasye ........ ayah (1), Benaya ... Adonia (1), segalanya ...... kesemuanya (1), orang bernajis (1), permintaan ......... baginda (1), menghantar utusan (1), menjatuhkan .................. Daniel (1), kebesaran masing-masing (1), kebun .......... kebun (1), masuk .......... dibuat-Nya (1), Yoseb Basebet (1), anggota tenteranya (1), Yehuda ........ warga (1), mana-mana cara (1), jenazah ........... jenazah (1), lelaki ....... perempuan (1), berhala ................ pecahkan (1), Diutusnya ............ mengunjungimu (1), tempat asal (1), bukit batu (1), buatannya ........... buatannya (1), memungkinkan ... dilakukan (1), tanah ............. tanah (1), raja .................. sampaikan (1), berani ........ waktu (1), memakainya ... membuat (1), Abram ....... perempuan (1), hukuman ....... perut (1), imam ...................... sebab (1), Suci ............ terbentuklah (1), sepenuhnya berpusat (1), pasukannya .... musuh (1), jelaga ...... berjangkitlah (1), debu ... berubah (1), Allah ............ dicari-Nya (1), patung ....... barang (1), berikut ..................... air (1), berasa hiba (1), rumah Mikha (1), kerja penciptaan (1), nasib ........... nasib (1), orang Ham (1), perempuan ........................ isterimu (1), dianiayai ............ dialami (1), bertugas ........................ bertugas (1), tidak mengenal-Mu (1), sedang membakar (1), gambar ............... gambar (1), keping ................ kutukanmu (1), Tiba-tiba terdengar (1), seperanggu ...... dipakainya (1), hasil ...... hasil (1), Yakub ... Yakub (1), menikamkan ................. letaknya (1), urusanku ................... mengumpulkan (1), dikerjakan Hizkia (1), Daud ............. berkuat (1), kepunyaan-Mu ...................... kepunyaan-Mu (1), tanduk .................... Tanah (1), jalan raya (1), seorang perempuan (1), Kedua-dua isterinya (1), tidak menyingkirkan (1), baik ....... tidurnya (1), berjalan ..... penduduk (1), Daud .......... pertahankan (1), mereka sendiri (1), Balak ... Balak (1), daging .... daging (1), perempuan .......................................... tepung (1), diserahkan .... perempuan (1), Yerobeam Baesa (1), Naomi ............ Boas (1), singa betina (1), bersama-sama beberapa (1), Rut ................... baik (1), pedang .......... pedang (1), anak ........ Waktu (1), berkuasa ........... berkuasa (1), kota .............. kota (1), disembelih ... korban (1), maut ... datang (1), berpegang teguh (1), dilakukan ....... perbuatan (1), Mazmur ...... nubuat (1), persembahan penghapus (1), tangan .............................. Musa (1), mempersiapkan makanan (1), bermalam .... terbujur (1), imam ........... mati (1), juga tidak (1), Abram ......................... Abram (1), menyembah ..... diambil (1), Perayaan ........ ditambah (1), Hazael ............. raja (1), menikam ................ perintah (1), nasib .... nasib (1), gunakan campuran (1), darah ... dicurahkan (1), Pondok Daun (1), sebaliknya ....... kubu (1), lagi marah (1), Haiwan ................... Haiwan (1), bani Ruben (1), Tanah ...... perjanjian (1), Elisa ................ perempuan (1), mengucap kata-kata (1), buah ........ buah (1), hiasan ..... tabir (1), Moab ...... mendengar (1), pegawainya menemui (1), semua ............. nasib (1), Manoah ............ Benar (1), berhak atasnya (1), melihat nasib (1), yang bertanya (1), jauh ........ jauh (1), sayap ............ sayap (1), nama ..... terkeluar (1), harta tanah (1), Nabi Yesaya (1), Selanjutnya hendaklah (1), Tuhan ... kuk (1), bercakap bongkak (1), Israel ............. tawanan (1), Zedekia ................... Yerusalem (1), roti .................. segera (1), Ahas ............ semua (1), tawanan ........................................... Israel (1), binatang ....... binatang (1), tikam ...... menyerangnya (1), bangsa Israel (1), Yunus .... bahana (1), Ahab ............. menyuruh (1), rupa tanpa (1), niat ... tersembunyi (1), kambing ............... korban (1), lari ............. berdaya (1), jarang-jarang sekali (1), dinazarkannya ................. haiwan (1), datanglah ........ kaukerjakan (1), pemuda ..... nama (1), perempuan ....................... permohonanmu (1), kota ..... hasta (1), manusia ....... Kautetapkan (1), hina ... mulia (1), mendengar ...... mendengar (1), kemas ..... sentiasa (1), tempatnya ...... katanya (1), pelita .... ternyala (1), malam ........... malam (1), serata tempat (1), tirai ... dibuat (1), roti ..... dipersembahkan (1), berpenat lelah (1), imam ........ imam (1), ibu jari (1), pintu-pintu .... pintu-pintu (1), Yonatan ... Ahimaas (1), suaminya ... berbuat (1), dengan perantaraan (1), rambu-rambu peringatan (1), Esau ... sudi (1), sepucuk surat (1), Nabi ......... tinggal (1), kata kedua-duanya (1), kediaman ......... Rehabeam (1), membayar cukai (1), benar-benar .............. bangsa (1), kaum keluargamu (1), mempersembahkan ........ ditetapkan (1), Firaun ........... Izinkanlah (1), wang ............ wang (1), secara teratur (1), Berapa lama (1), TUHAN .............. Allahmu (1), mendengar ............ tangan (1), diambil ................... dicampurkan (1), tubuhku yang (1), perang ................. membentang (1), perempuan ............................ datang (1), penutup .......... tatahan (1), memanggil ............ dikahwin (1), sumbangan ................ bilik-bilik (1), kepada adiknya (1), isteri .... suaminya (1), nabi .... umat (1), Kerajaan ........ kerajaan (1), bersepadu ... mazbah (1), semua ..... kitab (1), haiwan ...... benih (1), kekal ........... menyembah-Nya (1), kedua-dua pihak (1), kedua-dua jenazah (1), Allahnya ....................................... Allah (1), menjadi pembesar (1), persembahan korban (1), harta bendanya (1), perempuan ........ dikenakan (1), terbuang ....... diajarkan (1), jangan .......... Firaun (1), setiap kali (1), haiwan .... haiwan (1), Daud ... Saul (1), Baal ........ Baal (1), sebahagian ....... sebahagian (1), pembakaran korban (1), tengkuk .... membuat (1), pekerjaanmu ........ memimpin (1), dipenuhi kehadiran (1), ular gangsa (1), sebelum .... Musa (1), sentiasa menuturkan (1), Bukankah ... negeri (1), Yoab ................ benteng (1), orang yang (1), memimpin .......... menjurus (1), pokok-pokok .............. mengairi (1), permohonannya ............ penduduknya (1), pelayan .............. Elia (1), menemui Rabshakeh (1), suatu waktu (1), hidup ..... hidupnya (1), semua tuhan (1), wajib menyediakan (1), Rut ......... berasal (1), Jenazahnya ........................ menghormatinya (1), kota ...... kota (1), Daud berkhidmat (1), orang ...... sesiapa (1), permintaan ........................ Pulanglah (1), tukang ... meninggalkan (1), menjadi kepunyaan (1), lidah yang (1), perempuan ............. memalukan (1), menghadap ..................... teras (1), jumlah sebanyak (1), kelebihan .... berbanding (1), musuh ... barisan (1), diuji ..... diterimanya (1), Allah .... Allah (1), segala penjuru (1), Suruhlah ........................................... disuruhnya (1), Amon ... Amon (1), Patung ... berasal (1), ataupun tidak (1), bangsa ................ terjatuh (1), melihat .......... melihatnya (1), kedua-duanya .............. datang (1), memimpin ... berjalan (1), TUHAN .................... makhluk (1), berisi minuman (1), tangannya ........ pedati (1), mazbah pendupaan (1), datang ............ kemuliaan (1), kedua-dua ........... tingginya (1), Kayu araz (1), Keempat-empat rata (1), perempuan ................. pintu (1), Tiang ....... tiang (1), menjadi ........... untuk-Mu (1), Penduduk kota-kota (1), Gibea ............................ membawa (1), kesemua haiwan (1), mematuhi ....................... hukum (1), syikal .......... syikal (1), berikut ......... kesemuanya (1), jatuh ... waktu (1), anak muda (1), pintu gerbangnya (1), peristiwa seperti (1), akankah ... meredainya (1), menjadi milikku (1), lantaran tertawannya (1), tembok .... larilah (1), Yoyakim ................... Nebukadnezar (1), alas ...... malaikat (1), diri ...................... pemerintahan (1), Yosua ... penduduknya (1), berfirman ........... Rumah-rumah (1), tidak menyatakan (1), pahlawannya ........................ Telam (1), yang suci (1), diiringi ......................... Salomo (1), Yusuf ............................. Yusuf (1), kayu .................... kayu (1), korban ................ bergabung (1), tempat-tempat lain (1), menempatkan diri (1), berpandang-pandangan ....... gerangan (1), berkata ....... hukuman (1), para utusan (1), persembahanmu ....... dipanggang (1), seumur hidupmu (1), gunung ... terletak (1), berkata .... berani (1), terduduk ........ langit (1), domba ...... kawanan (1), lembu-lembu ........ terdahulu (1), lagi baru (1), Yusuf ......... ditahan (1), menyokong ........ menyokong (1), Tanah milik (1), tingginya ................ setinggi (1), perempuan ..... Yusuf (1), Rut ............ Boas (1), bergembira ... kedatangan (1), burung ....... burung (1), dipersembahkan ...... bahagian (1), malahan .......... hukuman (1), menjadi isteri (1), tembus .......... tergantung (1), Israel ......................... terbunuh (1), Kedua-dua pihak (1), lagu-lagu penuh (1), daging ................. lengkap (1), Abram ...... TUHAN (1), Yoyada ............. Allah (1), makan ... minum (1), ruang dalam (1), Yehu ... Yehu (1), sepanjang masa (1), bencana penyakit (1), Penduduk negeri (1), Yakub ................. hamba (1), Undi ... terjatuh (1), kuali .... menggunakannya (1), Jangan ........... meninggalkan (1), kedua-dua ...... tanah (1), pembesar ..... baginda (1), perempuan ..................................... rahsia (1), gangguan ........ bertengkar (1), raja ........................... Allah (1), menyebabkan .......... dimakan (1), dibebani ... pikulan (1), Saul .......... Saul (1), berita ........ Isyboset (1), penyanyi ............. mengasingkan (1), keranjang ..... terlihat (1), serupa hablur (1), menghasilkan ..... ladang (1), paha ......... Samuel (1), apa-apa pun (1), di dalamnya (1), ayah ........... ayah (1), melangkah ... kaki (1), Saul ...... tangan (1), pilihlah .... bukannya (1), namun ...... secebis (1), sepatutnya ............ penjaga (1), angin ..... Allah (1), pengangkut bebanmu (1), pengawal pintu-pintu (1), pengawas .......... Yusuf (1), ibadat Nabiah (1), mengambil ................. pengawasan (1), haiwan ................. haiwan (1), di situlah (1), patut hidup (1), jalan menuju (1), perempuan ........... terakhir (1), datangi ....................... kesemua (1), siapakah ...... Siapakah (1), membentang ........................ Israel (1), Allah ........... Daud (1), tanpa bergerak-gerak (1), Yoab .............. perempuan (1), berbicara ............... mengetahui (1), Bezaleel ... Aholiab (1), bangsa-bangsa .......... bangsa-bangsa (1), kedua-dua belah (1), tangan yang (1), anggota rombongan (1), baru lahir (1), lebih banyak (1), bersama dengan (1), Yusuf ... perbuatan (1), Ayub .......... bodoh (1), kecantikanmu .... orang (1), Tambahan pula (1), mengambil ..... pampasan (1), merayu ..... rayuannya (1), potongan mayat (1), korban ..... korban (1), panglima raja (1), benar ........... peristiwa (1), pasukan Israel (1), Bangkai katak (1), Allah ...... melihat (1), melayari .... menaiki (1), bertumpu ... kesateria (1), pijakan kakinya (1), barang-barang ............... barang-barang (1), Tuhan .... anak (1), datang ....... Siapakah (1), Sekarang ........... bersama (1), baju ...... kota (1), sebahagian kulitnya (1), perbuatan ... dilakukan (1), Anak perempuan (1), kain benang (1), suku ................................. bahagian (1), melaksanakan hukuman (1), datang ............. mematerai (1), suku kaum (1), dua ....... satu (1), jubah ............. air (1), segala dosa (1), belanga .............. minuman (1), Kayu api (1), memandangkan nama-Ku (1), masuk ...... terancam (1), tubuhnya ... menyebabkan (1), Sampailah masanya (1), diucapkan ....... perempuan (1), bahagian imam (1), anggur ........... gandum (1), binatang ..... binatang (1), kuali ......... kuali (1), hina ..... mulia (1), miliknya sendiri (1), menawarkan ....... sesuatu (1), Yusuf ..... pengawas (1), sekali sebanyak (1), berdekatan ...................... persembahan (1), cawan ............ cawan (1), isteri .... perempuan (1), orang ......... makanan (1), perempuan ...... Elia (1), butir ... terkecil (1), pergi ........... Mengapakah (1), tidak ...... nama (1), sama seperti (1), hasil perbuatan (1), memberikan persembahan (1), kawanan ................... Israel (1), Hari ... hari (1), Yusuf ......... dikerjakannya (1), buku roti (1), Perayaan ...... peringatan (1), Tamar ..... Tamar (1), pemimpin ..................... pemimpin (1), Absalom .... raja (1), berlumuran .............. berlumuran (1), Azarya ....... hatinya (1), persembahan ............................... diperuntukkan (1), disahkanlah bahawa (1), menuturkan ......... terpendam (1), penduduk .......... bertiup (1), menjadi gundik (1), dalam surat (1), Saul ........ menghadap (1), tiang ............. perbuatannya (1), Yakub ... anak-anaknya (1), tidak mendatangkan (1), dibuatnya .......... dibuatnya (1), Yakub ..... Cukuplah (1), TUHAN ...... langit (1), demi tahun (1), Allah TUHAN (1), masa menghadapi (1), terdengarlah ....... terbentang (1), diri sendiri (1), Yakub ....... Yakub (1), didatangi umat-Nya (1), warga Mesir (1), Simson ....... perempuan (1), kayu palang (1), Tanduk ....... tanduk (1), bangsa-bangsa ...... bumi (1), Kedua-duanya ..................... isteri (1), hanya .................. hanya (1), memakan .... memakan (1), Elia ... Elisa (1), diperlukan ............ sayap (1), Hana ................... muram (1), Yakub ..... Yusuf (1), dan lakukanlah (1), makanan sebagai (1), bangsa ........................... bertempiaran (1), memandangkan ............... kota (1), bagiku ... manis (1), berani ... khemah (1), perempuan Betuel (1), Zedekia ................... kota (1), nama Allah (1), mengusul ....... barang (1), Ingatlah perjalananmu (1), gagah perkasa (1), meminta .... berkata (1), Bangsa .............................. negeri-Mu (1), burung .... pangkal (1), hari pertama (1), hadir ......... persemayaman (1), tadbir urusku (1), timbangkan kata-kataku (1), ceruk rantau (1), menuruti kebiasaan (1), Petor ............. Bileam (1), dibuang negeri (1), malaikat berdua (1), berlanjutan .... Abiam (1), tembok batu (1), kosong perut (1), Yusuf ... penganiayaan (1), mengiringi ......... raja (1), tukang kira (1), lebih cepat (1), pejuangnya .................................. Daud (1), perigi ................ mayat (1), malam .... tertumpu (1), gerombolan berkenaan (1), anak domba (1), laut ........ menyeberangi (1), amalkan ............. pakaian (1), perempuan ......... diperkenankan (1), rasa muak (1), sebelah utara (1), Dina ...... gadis (1), dihitung menggantikan (1), Sarai .... kejelitaannya (1), mengatasi suara (1), memerintah ..... paling (1), hadir ..... Musa (1), Bani Esau (1), berkaitan ......... Salomo (1), marilah ...... marilah (1), kaum lelaki (1), Sudahlah ............... Saul (1), barang berkenaan (1), singkat .......... hidup (1), dengan tangisan (1), Orang Israel (1), Musa ....... menyentuh (1), daripada-Ku ...... nama-Ku (1), makhluk .......................... belakang (1), bintik-bintik ... berakar (1), Asyur ............. Sion (1), kambing ... rusa (1), mergastua ........ manusia (1), ayahnya .......... gadis (1), dihukum .... hari (1), tempat ............. tabut (1), ketua ..... Yoab (1), menggunakan ................... Pisau (1), berbangkit ..... mengadukannya (1), hari berikutnya (1), kesempatan .................... mempersembahkan (1), kota ......... penduduknya (1), pakaian ........ dikalungkan (1), Api ........ bukan (1), daripada umurku (1), rayuan .... perbuatan (1), seharusnya dipersembahkan (1), kata-kataku ........ tanpa (1), ketiga-tiga ........................ ada (1), nabi ....... Amazia (1), haiwan .................. haiwan (1), menyelubungi hadirat (1), perempuan ....... mengikuti (1), anak ....... membawa (1), cukai masing-masing (1), hati .............. Allah (1), rapi ...... memadai (1), fasal ........ fasalnya (1), dipersembahkannya ............ haiwan (1), pernah dialami (1), memiliki tanah (1), Sisera .... perempuan (1), Daud ............................ menerangi (1), ketujuh-tujuh ..................... sebenarnya (1), roti .... Besarnya (1), mempersembahkan .... korban (1), zaman sekarang (1), orang bersenjata (1), jubah ........ Bapa (1), bidang tanah (1), segala bangsa (1), bahagian .... kaupandang (1), mewakili setiap (1), pengawas ............. pengawas (1), ditempuh ....... perintahkan (1), Pergunakanlah ........... muda (1), persembahan .......... persembahan (1), orang Filistin (1), Dimuatinya keldai (1), adik tiri (1), bahagian tubuhnya (1), seorang pendatang (1), mazbah .... mazbah (1), hamba-Mu ........ kata-kata (1), Simson ......................... teman (1), Jika tidak (1), memangsakannya .......... memangsakannya (1), mendapat kota-kota (1), Buat tempoh (1), Filistin ............ bergabung (1), mengikut ukuran (1), tempat ......................... Nanti (1), kota raya (1), kunjung turun (1), dahulu ............ perempuan (1), tongkat ........ meninggalkannya (1), mazbah .... minyak (1), mengetuai pasukan (1), keturunan Yusuf (1), memeriksa ........... setiap (1), khususnya orangnya (1), hari itulah (1), Orang suci (1), madu .................... madu (1), bekas ...... mantan (1), menyaksikan ............ teruk (1), tabir .................. disangga (1), mendatangkan ..... ditimpakan (1), memukul ............ Yefta (1), Kaki dian (1), memberi hormat (1), semua orang (1), ganti ........... Yusuf (1), nasihat ............ berbuat (1), tanda hormat (1), Ishak ..................... perigi (1), kaum perempuan (1), mendapati Yusuf (1), menggunakan wang (1), Gideon .................. musuh (1), keturunan kaum (1), matahari buatan (1), atas dosanya (1), kakiku terperosok (1), bertatahkan ...... mahkota (1), ketiga-tiganya ....... Abiezer (1), segera ....... ayah (1), Bekas sahabatku (1), raja Hamba (1), persembahan .................................. korban (1), Bileam ..... Balak (1), tumpah darahnya (1), perempuan ........ Elia (1), tanah .............. bahagian (1), pintu .......... pintu (1), dengan air (1), duri ... daging (1), nafsumu ......................... berhala (1), tiada lagi (1), hatimu .............. mengikut (1), orang Asyur (1), anak lelaki (1), menyentuhnya ........ menumpaskannya (1), Amnon .......... Suruhlah (1), berjumlah seramai (1), panjangnya seratus (1), kitab ...................... kitab (1), diperkenankan .......... tinggal (1), Biarkanlah ................ asalnya (1), di hadapan-Ku (1), Abram ........... berdiri (1), lahir ........ Musa (1), lubang maut (1), secara ikhlas (1), turun hujan (1), memerintah kerajaan (1), raja ........... Amarah (1), kalangan sukunya (1), Delila ...................... kepalaku (1), tulang rahang (1), TUHAN ............. diterbangkan (1), Perhiasan .......................... Perhiasan (1), Kutukan .................. kutukan (1), dijadikan habuan (1), Salomo ... hari (1), dibuat ............... menyerang (1), raja Babel (1), disucikan .......... barang-barang (1), sinar .... berselubung (1), hasilnya ................... usang (1), pakaian ... disimpannya (1), Esau ..... ayah (1), kutemui kucari (1), lumuran ...... habuannya (1), Yusuf ............ bahu (1), Eli ........................... memerintah (1), hidupnya Adonia (1), menggembala ternakan (1), masih wujud (1), Orang Midian (1), terlalu sibuk (1), berani ......... disembah (1), hanyut ................. ke (1), sewaktu dihitung (1), yang getir (1), jubah ..... anaknya (1), bersama-sama ........ Amat (1), Yehuda ........... Aram (1), setimpal ..................... disembah (1), sering .... Hadoram (1), sampaikanlah ................ laut (1), menguatkan hati (1), dihentam gelora (1), sentiasa ............ kewajipan (1), menyediakan ....... pekerjaan (1), dahulu ....... kembali (1), segala hasil (1), berangkat menuju (1), Barang ................ barang (1), perempuan ..................... khabar (1), persembahan ..... penghapus (1), Tidak ............. Yusuf (1), Daud ...... raja (1), permakaman ........ menggantikan (1), tuhan-tuhan ....... tuhan-tuhan (1), angin .......... Angin (1), Yoseba memasukkan (1), lahir ......... Yusuf (1), warga lelaki (1), keluar ..... lenyap (1), tiga .......... ruang (1), luar biasa (1), umat-Nya ....... memberikan (1), mayat .......... Yehu (1), mencerminkan ...... mencerminkan (1), Daud ..... Daud (1), yang benar (1), berjaya diangkat (1), angkatan seramai (1), negeri ... penduduknya (1), Elisa ................ sedikit (1), makan daging (1), tuangan ...... arca (1), kekayaan ... lenyap (1), daripada-Ku ....... nama-Ku (1), memakbulkan doanya (1), pergi ... ladang (1), batang tiang (1), yang lahir (1), Tiba-tiba .......... ayahnya (1), singgah ....... Elisa (1), diterima ... daripada-Ku (1), semua urusan (1), pada waktu (1), mempengaruhi ......... mempengaruhi (1), Elia ... raja (1), TUHAN .... melihat (1), sebaliknya ............... kuasa (1), sesuatu ....... tampak (1), mangsa ...... kaki (1), Yoyakhin .............. raja (1), lebih dahulu (1), kota ... pesisir (1), korbannya ..... Korban (1), kejiranan kota (1), kota kara (1), Yusuf ........... membawa (1), Raja ............................... ditugaskan (1), korban bakaran (1), Yusuf .................. berpandang-pandangan (1), Berapa seringkah (1), kerajaan ... kepadanya (1), orang zalim (1), pertolongan ....... mencarinya (1), Bileam ................ Katanya (1), Ahazia ................. Jenazahnya (1), Yabesh-Gilead ... tulang-tulang (1), pokok itu (1), hujungnya .... Eglon (1), mendapatkan .................. Yoab (1), mencari .... mencari (1), di hadapanmu (1), banyaknya .......... banyaknya (1), Dengan nyanyianku (1), Allah kepadamu (1), sedar ... maruahku (1), disuruhnya ....... tingginya (1), bidan .... kuatnya (1), tepung ...................... tepung (1), benih .................... Benih (1), sentiasa berubah-ubah (1), perkara ........................... hamba (1), persembahan ................. berhala-berhala (1), Mikhal .... Mikhal (1), perdupaan ....................... perdupaan (1), kencang ............ rumah (1), Abram .................. banyaknya (1), menyelamatkan dirinya (1), tebalnya ....... dinding-dinding (1), tinggal bersama-sama (1), niat ........... membinasakan (1), penyembahan patung (1), Dan ... barang-barang (1), Khabar ........ Sikhem (1), saksama ... baik-baik (1), mahu beri (1), khabar ........................... daerah (1), negeri .............................. muka (1), tuhan-tuhan .................. tidak (1), Perintah ... bertujuan (1), akan berlaku (1), wang ..... patung (1), ternakan ............ Ternakan (1), kota ..... pokok (1), rayuanku memohon (1), adat kebiasaan (1), Perempuan .......... Elisa (1), barulah barang (1), Simson ........... Timna (1), diiringi .......... penyanyi (1), melindungiku ..... mengurniakan (1), korban Paskah (1), bakul ................. bayi (1), barat .............. barat (1), Ular ......... benar-benar (1), taruhan ... ancaman (1), nabi ....... mereka (1), segala kekayaan (1), barang yang (1), Hizkia .................. membina (1), tebing Sungai (1), kolam ................ Kolam (1), buahnya ..... pokok-pokok (1), sesetengah ............. Sesetengah (1), Yakub ......... Ishak (1), dari Uzal (1), Harun .... rambut (1), raja Moab (1), rayuan ....... umat-Nya (1), hampir-hampir ..... Amori (1), Adonia .... Adonia (1), menantikan ....... menadah (1), menjadi tontonan (1), orang wanita (1), sangat .... dibandingkan (1), jangan .... jangan (1), malaikat ................ didatangkan-Nya (1), melemparkan ... berdosa (1), membayar .... dikenakan (1), Yoas ........................ Yoas (1), Allah ........ murka (1), Hana ...... madunya (1), ampuh ........ menawan (1), disampaikan ........ dikurniakan (1), Apa ...... jelas (1), Raja Saul (1), usah .... pertempuran (1), menyuruh ....... berdekatan (1), kepala ................ seluruh (1), sebanyak ............. makanan (1), menikam ......... kaki-Mu (1), raja Yehuda (1), tidak .... lagi (1), bukan tempat (1), pendakian lagi (1), makanan .......................... firman (1), Naik merah (1), Absalom ............. ladangku (1), Naomi .................. khabar (1), ibu .......... keturunannya (1), suci-Ku ................. tempat (1), supaya jangan (1), Daud ....... Filistin (1), sesuatu miliknya (1), esok hari (1), terdengar ... suara (1), perkara ................. Haman (1), ayahnya .... kedudukannya (1), penduduk kota (1), penduduk menawan (1), Kauberi selamatkan (1), kebiasaan ................... khemah (1), Ayuh ..... Yehu (1), Samuel ............. berdiri (1), Elisa .... anak (1), sebarang perkakas (1), tidak ........... perjanjian-Ku (1), tidak ditimbang (1), tiba giliran (1), kerana batu (1), jarak sejauh (1), negeri ...... berikut (1), kerana ............ Perkara (1), Selanjutnya .... suruh (1), Tempoh masa (1), cahaya kehidupan (1), bapa ..... masa (1), satu ... haiwan-haiwan (1), dipersembahkan ........... diberikan (1), harus diselesaikan (1), Ezra ....................... ditetapkan (1), patung berhala (1), korban ...... kesemuanya (1), anak-anak binatang (1), Hikmah ............ seerat-eratnya (1), baik tentu (1), tempat ........ tanah (1), Eli .... peperangan (1), korban .................. pakaian (1), makanan ...................... Laban (1), terus berjalan (1), perempuan ............... mengizinkan (1), nenek moyang (1), ayah ...... jujur (1), anak buahnya (1), segala perintah-Ku (1), pasukan pendudukan (1), dibunuhnya segera (1), memerangi musuh (1), korban .......... dibakar (1), selanjutnya ............ membentang (1), raja ............... pintu (1), Sebaliknya ............. tanah (1), diizinkan pergi (1), perkataan-Ku ... perkataan (1), mata air (1), Tamar ........ perempuan (1), Israel ................ Tanah (1), segala ..... kesemuanya (1), bintang-bintang ......... bintang (1), dapat digunakan (1), sumpahnya .......... berkat (1), anak .... anak (1), bertatahkan ....... mahkota (1), ceruk-ceruk ............... bilik-bilik (1), perantaraan ........... perantaraan (1), kerap kali (1), menghukum ........... meluap-luap (1), bumi ....... bukit (1), sebagai utusan (1), mendatangi .................... dipijak (1), ke atas (1), orang gaji (1), leluhur ... penduduk (1), kata-kata hamba (1), Waktu ..................... dijual (1), berjalan ....................... ternakan (1), Musa ... Musa (1), jumlah .... bererti (1), memuliakan ... Alat-alat (1), anak panah-Ku (1), Naaman ................ Elisa (1), terbukti ............... berakar (1), rambut ......... tubuhnya (1), setiap satu (1), bayi ...................... puteri (1), akhir masa (1), terkembang ............ sayap (1), peribadatan ........ lambang (1), malaikat kerubin (1), urusan menaja (1), orang Efraim (1), Kira-kira ............................ Saul (1), pasukan musuh (1), alat kelengkapan (1), emas .............. perak (1), masih tinggal (1), juga denganmu (1), mencecah ...... perkara (1), Abimelekh ................... Abimelekh (1), Musa ......................... domba (1), jalan ....... jalan (1), Saul .......... kata-kata (1), dipandang ............ bangsa-bangsa (1), tabut ..... tabut (1), tuhan-tuhan .............. keruntuhan (1), kudapat membuat (1), Ayah .......... kembali (1), anak ....... pesan (1), mengambil (1), separuh (1), perilaku (1), gesaan-Ku (1), Batu-batu (1), bisul (1), semacam (1), menyaksikan (1), Baesa (1), luka (1), tiap-tiap (1), meneguhkan (1), buatan (1), menyala (1), Engkau (1), nafsu (1), raja (1), Lihatlah (1), dengar (1), menjadikan (1), Eleazar (1), menumpukan (1), rupa-rupa (1), menambahi (1), leluhurmu (1), diperuntukkan (1), rombongan (1), Sarai (1), berpaut (1), sakit (1), jasanya (1), Bagaimanakah (1), kena-mengena (1), lazimnya (1), menetap (1), Sebahagian (1), suku (1), kesemua (1), sepenuhnya (1), anak-anaknya (1), baju (1), tempatnya (1), memperoleh (1), pada (1), penyambung (1), namanya (1), Kaum (1), Nahas (1), sepasang (1), Ditinggalkannya (1), Meonotai (1), penyambung-penyambung (1), Zefanya (1), patung-patung (1), Bapa (1), pelaksanaan (1), mayat-mayat (1), Air (1), pemimpin (1), Kambing (1), jalan-Nya (1), kukatakan (1), panah (1), perangkap (1), Manasye (1), Kanaan (1), gugur (1), Mendengar (1), berahi (1), cengkaman (1), senjata-senjata (1), hak-hak (1), surat-surat (1), naungannya (1), pengaruh (1), mahir (1), usah (1), kegelapan (1), pasukanku (1), pembakaran (1), tengah-tengah (1), dikatakannya (1), derap (1), Apa (1), dukacita (1), kontanglah (1), tertuju (1), Kata (1), Ziba (1), lengkap (1), Mengapa (1), mengkhususkan (1), Adna (1), jumlah (1), dikecap (1), kaulakukan (1), terdengarlah (1), kekalahanku (1), lari (1), bangunan (1), baru (1), menimpaku (1), dekat-Ku (1), barang-barangmu (1), korbanmu (1), Pergilah (1), katak-katak (1), merenungku (1), diperlukan (1), memohonkan (1), berada (1), Lembah (1), musuhku (1), membelok (1), disentuh (1), atas (1), keingkaran (1), catatan (1), menghidap (1), kata (1), zuriat (1), terkena (1), menjerihkan (1), Asael (1), batangnya (1), diletakkan-Nya (1), berbunyi (1), menduduki (1), pandang (1), Dapatkah (1), bilik-bilik (1), menyuluh (1), nyaring (1), difirmankan (1), kotamu (1), mengikut (1), kambing-kambing (1), disimpan (1), berharga (1), balu (1), Izebel (1), diperiksa (1), ketua (1), samun (1), meneriaki (1), kuil-kuil (1), masakan (1), tahun (1), busur (1), berdaya (1), sanggup (1), antara (1), sebelumnya (1), Zur (1), Nabi-nabi (1), mencederakan (1), yang (1), Sinai (1), membebaskan (1), Harap (1), direbahkan (1), jarinya (1), sedar (1), Barak (1), utara (1), Hatinya (1), Ingat (1), bukit (1), kuasanya (1), dasar (1), Nasihatku (1), tanam (1), bersungguh-sungguh (1), dimamah (1), kelakuannya (1), menjamu (1), Kitab (1), kelahirannya (1), Perlakukanlah (1), mengunjunginya (1), memakainya (1), Bangunan (1), kehampaan (1), Imam (1), khalayak (1), Angin (1), negerimu (1), membenarkan (1), izinkanlah (1), tertumpu (1), berpandangan (1), memerangi (1), rumah-rumah (1), kemahuanmu (1), Waktu (1), Amatilah (1), terjadi (1), merayu (1), Kubuat (1), wangi (1), laluan (1), rezeki (1), dibuatnya (1), perhiasan (1), tanah-Ku (1), lidah (1), berfirman (1), jawapan (1), kata-Ku (1), bakul (1), berhalamu (1), Tolong (1), Matanya (1), gembala (1), harganya (1), mengajak (1), mengingati (1), ada (1), pertempuran (1), nyamuk (1), mengikat (1), tertujunya (1), bajunya (1), gula-gula (1), memanggil (1), mengalir (1), ayahku (1), Gaal (1), diperkenan (1), lahir (1), kubuat (1), hidup (1), Safan (1), Ai (1), segera (1), dipandang (1), ranting-ranting (1), bergema (1), berjaya (1), lama (1), mengundang (1), semangatmu (1), ertinya (1), Wahai (1), disampaikannya (1), berterusan (1), Ingatilah (1), angkuh (1), kerja (1), dibuang (1), mengumumkan (1), menyekatnya (1), buatlah (1), turuti (1), diberikannya (1), kuat (1), dari (1), peringkat (1), Penyakit (1), buah-buahan (1), nama-Mu (1), terbuka (1), Sanherib (1), Wariskanlah (1), melaksanakan (1), berkulit (1), termasuk (1), Dinantikan-Nya (1), Hikmah (1), berkumpullah (1), berbicara (1), disalut (1), setia (1), kauinginkan (1), Silo (1), bunyi (1), Kayu (1), perbualan (1), menyerbu (1), Amalan (1), kekasihku (1), musibah (1), Lehi (1), naik (1), nista (1), Semaya (1), nyahlah (1), rambutnya (1), Naftali (1), turun-turun (1), ingin (1), kaumnya (1), Hari-hari (1), kesalahanmu (1), semula (1), berbeza (1), bulir-bulir (1), bahaya (1), mengumpat (1), Penduduk (1), rumahku (1), pembersih (1), Kuangkat (1), menghancurkan (1), temanmu (1), mengadakan (1), Berikutlah (1), tertindas (1), mengirik (1), rahmat-Nya (1), hiasan-hiasan (1), taring (1), kemenangan (1), menanggung (1), hal (1), bertingkat (1), penjara (1), mewakilimu (1), nyawa (1), isterimu (1), mengorbankan (1), mengikutnya (1), Janganlah (1), menanjak (1), kitab (1), Mefiboset (1), puji (1), pertiga (1), berhasrat (1), menolong (1), menenangkan (1), pengucapan (1), munculnya (1), rubah (1), tiuplah (1), gangguan (1), lihat (1), Yekhonya (1), Manoah (1), Hatiku (1), sandungan (1), babi (1), menukarnya (1), Yeria (1), Yoyakhin (1), kebetulan (1), perhimpunan (1), pelukan (1), diisytiharkan (1), jasa (1), dimilikinya (1), berlumuran (1), dilonggokkannya (1), meleleh (1), dijamu (1), menghabiskan (1), berbanding (1), menduakan (1), Mesopotamia [763] (1), berlakunya (1), paling (1), bersama-samanya (1), Binalah (1), kecuali (1), kapal (1), memuji-Mu (1), terjual (1), jariah (1), padang (1), Seluruh (1), berbadan (1), Bangsa-bangsa (1), Pulanglah (1), berhenti (1), tempatku (1), perkaramu (1), seisi (1), perempuan (1), berserta (1), petang (1), buahnya (1), dakilah (1), selagi (1), terbuka (1), pendatang (1), medan (1), diredam (1), Peganglah (1), daripada (1), memberimu (1), penyerbu (1), meredakan (1), hidupan (1), senasib (1), daripadamu (1), kafilah (1), hadirat-Mu (1), Yoahas (1), menunaikannya (1), itu (1), ibu (1), Abner (1), karyanya (1), erti (1), hujung (1), letakkanlah (1), Nasib (1), isteri (1), Awan (1), belenggu (1), hanyalah (1), pengintip (1), kebebasan (1), pekerjaan-Mu (1), debu (1), sebelum (1), kemurkaan (1), menyerahkannya (1), kuterima (1), kautanggungkan (1), kenderaanku (1), ditumpahkannya (1), tahyul (1), kakaknya (1), Sela (1), Limpahi (1), Nabal (1), nilai (1), persembahannya (1), timbangan (1), garpu (1), Sama (1), Ezer (1), kesejahteraan (1), Amazia (1), kedengaranlah (1), batinmu (1), persembahkan (1), jiwa (1), Dikatakan (1), Ular-ular (1), riwayatku (1), kaupimpin (1), dipasang (1), lupakan (1), ajarkanlah (1), ketiadaannya (1), haiwan-haiwan (1), nazarmu (1), memerintah (1), Korban (1), merindui (1), terhujung (1), membiarkan (1), berdekatan (1), tinggi (1), diingati (1), peti (1), memeranginya (1), dikenakannya (1), merupakan (1), penyesalan (1), perkara-perkara (1), kehadiran-Mu (1), Kusampaikan (1), kekurangan (1), gentar (1), indah (1), kepalanya (1), Azel (1), berjanji (1), mencurah-curahlah (1), kecelaan (1), menempel (1), jurucakap (1), kata-katanya (1), saling (1), meliputi (1), Hawa (1), rakyatnya (1), dialah (1), ternganga (1), menghendaki (1), mangkuk (1), bermula (1), Manusia (1), perak (1), berkuasa (1), tugasnya (1), perigi-perigi (1), berlakulah (1), ternobatnya (1), peduli (1), Ketahuilah (1), berpura-pura (1), menunggangi (1), mengenal (1), perintah-Nya (1), suku-suku (1), ketakutan (1), melolong (1), balik (1), amat (1), penghukumanmu (1), mengelakkan (1), sekarang (1), mengancam (1), Pedaya (1), hak (1), tentunya (1), Tuhan (1), dinamai (1), kulakukan (1), ruangan (1), tiada (1), camkanlah (1), termakan (1), berangkat (1), Yusuflah (1), pertolongan (1), menyelesaikan (1), Kepimpinan (1), diharumi (1), mengekot (1), memadai (1), menggantikannya (1), perlakukan (1), sikap (1), penghuniannya (1), dipintal (1), ditanggungkan (1), letaknya (1), Tongkat (1), Perayaan (1), terpaksa (1), Yonadab (1), kepada-Ku (1), pohon-pohon (1), Yahudi (1), namaku (1), mempertahankan (1), Zoba (1), waktunya (1), barang-barangnya (1), nasib (1), syurga (1), jahat (1), dilayan (1), Patung (1), perjamuan-Ku (1), dikurniakan-Nya (1), menjilat (1), pepatah-pepatah (1), milik-Nya (1), pujianmu (1), kutempuh (1), Gera (1), ditimbulkannya (1), menghumbankannya (1), pastilah (1), ramainya (1), kesejukan (1), sisa-sisa (1), kezaliman (1), mengenal-Mu (1), bertahan (1), fikiran (1), tercurah (1), Apakah (1), kesedihan (1), mengetahuinya (1), berniat (1), dipuaskan (1), pengawetan (1), lagu (1), tibakah (1), sejak (1), peniupan (1), didikan (1), menerusi (1), bara (1), perkasa (1), sumbangan (1), nasihatku (1), Hebron (1), irama (1), kandungannya (1), kuku (1), perkakas (1), sumber (1), bantuan (1), mempunyai (1), Ewil-Merodakh (1), susuk-susuk (1), jelata (1), bayar (1), menyertainya (1), dihanyutkan (1), ehwalku (1), memandangkan (1), Ajak (1), tewas (1), terdahulu (1), dilandanya (1), sebenarnya (1), maknanya (1), suamiku (1), memutuskan (1), muatannya (1), pertanyaan (1), kepadaku (1), kerlingan (1), arahku (1), peribadi (1), ibuku (1), Hatus (1), tetapi (1), memperdengarkan (1), Mayat (1), melontar (1), ketiga-tiganya (1), Perempuan-perempuan (1), bertiup (1), Yerimot (1), sedemikian (1), mengenalinya (1), keikhlasan (1), perkuburan (1), Kuserahkan (1), taklukan (1), wujud (1), rebah (1), jauh (1), angkatnya (1), tiba-tiba (1), menyeberangi (1), Asyer (1), tahan (1), kesalahannya (1), Perintahlah (1), berjuntai (1), baik-baik (1), tentangku (1), perbatasan (1), tali-tali (1), belaka (1), reruntuhan (1), ketinggian (1), berlari (1), lain (1), Amon (1), dirilah (1), keghairahan (1), Kerajaan (1), peliharalah (1), muatan (1), Wajahnya (1), kawannya (1), kelima-limanya (1), berpantang (1), takut (1), menyembam (1), perkabungan (1), kuali (1), Samuel (1), menemuimu (1), Ayuh (1), Ared (1), lingkungan (1), buangan (1), terhunus (1), Benarkah (1), serangan (1), petaka (1), Obed (1), Hananya (1), tanpa (1), Ahimelekh (1), diikuti (1), bijirin (1), puji-pujianku (1), ayahnya (1), loh-loh (1), menganiaya (1), dunia (1), musuhi (1), Bukit (1), murung (1), kain (1), Ahab (1), Anak-anakmu (1), menantunya (1), menganggap (1), membezakan (1), hakikat (1), layunya (1), kesegaran (1), ibarat (1), Faedah (1), barisan (1), menceritakannya (1), kerongkongannya (1), Api (1), bersih (1), musuh (1), Kumusuhi (1), menumpaskan (1), Jelaga (1), ikut (1), dikumandangkan (1), perairan (1), mengajar (1), kaukahwin (1), hendaklah (1), diliputi (1), rahimnya (1), Yeiel (1), isteri-isteri (1), diperbuat (1), tahanlah (1), rohku (1), kekejaman (1), dimaksudkan (1), bilik (1), dahan-dahan (1), kuda (1), berseketiduran (1), pelita (1), suara-Nya (1), lengan (1), sulung (1), mengetahui (1), sebenar (1), terakhir (1), Azuba (1), suntuk (1), efa (1), celah-celah (1), bayaran (1), merindui-Mu (1), kesalahanmu (1), turunlah (1), mempertaruhkan (1), menghendap (1), menahan (1), datanglah (1), melambangkan (1), Azarya (1), seiman (1), Yoyada (1), Pekerjaan (1), derita (1), Zadok (1), Perkara (1), bilakah (1), hebatnya (1), Baki (1), kehadiran-Nya (1), telanjang (1), mengalihkan (1), bersuami (1), sisi (1), Ahimaas (1), suci-Ku (1), memikulnya (1), kalangan (1), dikenali (1), khazanah (1), Perbuatannya (1), Hadad (1), Elyada (1), semata-mata (1), mencurahkan (1), kerabat (1), permohonanku (1), barang-barangku (1), bodoh (1), Jarak (1), tanganmu (1), Beban (1), berpesta (1), dilaksanakan (1), dilafazkan (1), meragut (1), Agag (1), makhluk (1), berkilau-kilauan (1), tersesat (1), selamatkan (1), menghijau (1), bertatatertib (1), gua (1), bekas (1), terjerumus (1), Kudengar (1), membayar (1), saksi (1), mengemukakan (1), Kauperlakukan (1), mengucap (1), jatuh (1), Musuh (1), alasmu (1), terbitnya (1), berkaitan (1), dilahirkannya (1), Kilat (1), namamulah (1), jawatannya (1), Nehemia (1), mengeluarkannya (1), peralatannya (1), mangsanya (1), perkataanmu (1), mengadudombakan (1), menghadap (1), kita (1), mengusir (1), dilakukannya (1), berusaha (1), lainnya (1), diuruskan (1), nilainya (1), dinazarkan (1), terhadap (1), terancam (1), wajah-Mu (1), menghuni (1), kedatangan (1), menghukummu (1), Bumi (1), Izinkanlah (1), malang (1), hidangan (1), budak (1), sewaktu (1), keluarlah (1), Pekerja (1), Barzilai (1), diserang (1), tindakanmu (1), seekor (1), rumahnya (1), mengandungi (1), dibenarkan (1), dipimpinnya (1), Ayah (1), bertambah (1), ketika (1), permintaannya (1), tanggungmu (1), Absalom (1), rahmat (1), selamat (1), Pengembara (1), pakai (1), bezanya (1), cemuhan (1), bernama (1), perbezaan (1), Semuanya (1), berkatmu (1), pengajaran (1), Hatah (1), keagungan (1), tambahlah (1), Seres (1), celaan (1), kesemuanya (1), anggapnya (1), diminta (1), Rehuel (1), jawatan (1), bersinar (1), Ruben (1), alat (1), musuh-musuhnya (1), hiasan (1), Roda-roda (1), menerangi (1), bawa (1), kegemaran (1), tersentuh (1), menentang (1), kemegahan (1), berakhir (1), ganas (1), Bangsa (1), untungnya (1), ditumbuhkan (1), Simei (1), sisimu (1), pembalasan (1), berubah (1), Rahmat-Mu (1), Tobia (1), tercatat (1), tersebut (1), pembenciku (1), Anaknya (1), potongan (1), ternakannya (1), berkedudukan (1), penyeri (1), kubur (1), Og (1), pulihkanlah (1), Andai (1), baru (1), serata (1), Seba (1), hutan (1), perintah-perintah-Mu (1), Pekahya (1), mendapatkan (1), Edom (1), memberikannya (1), bertanyalah (1), dipakai (1), pantas (1), Zatu (1), mencapai (1), Sihon (1), keseronokan (1), sebapa (1), jantan (1), Sikhem (1), berpaling (1), dibangunkan (1), Rumah (1), Kemudian (1), melitupi (1), doamu (1), Mulutnya (1), Surat (1), babad (1), Dilawannya (1), penyuciannya (1), Huram (1), berumur (1), ular (1), disangka (1), Ahimot (1), kubu (1), sebelum (1), mimbar (1), Kedua-duanya (1), ditiup (1), tuhan (1), Mengikut (1), Bersebelahannya (1), bersarang (1), Sisiknya (1), engkau (1), Carilah (1), hujan (1), kepada (1), ambillah (1), jiwanya (1), Firman (1), situlah (1), keempat (1), hatiku (1), dibuat (1), Lembu (1), iringan (1), Mahu (1), panjangnya (1), melindungiku (1), perintah-Ku (1), melanggar (1), dinazarkannya (1), gerangan (1), Matahari (1), kemuliaan (1), luasnya (1), Mesulam (1), memukul (1), memihak (1), ombak (1), susah (1), Pengharapan (1), masyhur (1), Hiasan (1), puteri (1), pembentukan (1), penuai (1), pucuk-pucuknya (1), kefasiqan (1), disebutkan (1), Kembalilah (1), tumbuh-tumbuhan (1), Syela (1), daerah-daerah (1), berkata-kata (1), dapati (1), pihakmu (1), disakiti (1), kembalilah (1), mewakafkan (1), pencapaian (1), berasaskan (1), Ahia (1), pelosok (1), menyampaikannya (1), Dina (1), asing (1), mengasihi (1), rataku (1), menggempur (1), Hati (1), rapat-rapat (1), mengerumuni (1), tertulis (1), panduan (1), Gat (1), menurutmu (1), zaman (1), ditentukan (1), Hukum (1), pertama (1), bahagiaku (1), Daerah (1), diucapkan (1), kedengaran (1), menghampirinya (1), aturan (1), rupa (1), Semoga (1), Tombak-tombak (1), Elyakim (1), membela (1), Taurat (1), perempuan-perempuan (1), ekor (1), piala (1), menuai (1), menjadikannya (1), bahunya (1), besi (1), habis (1), fasal (1), dicipta (1), miliknya (1), pohon (1), Aram (1), tumbuh (1), tetap (1), ditetapkan (1), bangkangan (1), pagar (1), menopangnya (1), urapan (1), mengabdikan (1), terwujud (1), menjual (1), Mati (1), airnya (1), nasihat (1), dibangkitkan (1), mendapatkannya (1), anak-anakmu (1), Amnon (1), perdupaan (1), menjelajahi (1), bertani (1), menikmati (1), ditaruh (1), Orang (1), cucu (1), kerawang (1), dipanah (1), Hori (1), penyembah (1), dianggap (1), pemanah (1), diatur (1), tongkat-tongkat (1), hasrat (1), angkara (1), tulus (1), Miryam (1), dan (1), banjir (1), panah (1), keluarganya (1), dipanjatkan (1), langit (1), sebagai (1), Gadis (1), tingginya (1), penghasilan (1), panjang (1), berkenaan (1), telur (1), firman-Nya (1), Keturunannya (1), siap (1), tempoh (1), menginginkan (1), tubuhnya (1), Tembok (1), Jumlah (1), permohonan (1), berkat (1), muncullah (1), bijaksana (1), bercahaya (1), gambaran (1), Yair (1), Zedekia (1), firman-Ku (1), mengelupas (1), Persembahan (1), hadiah (1), Kores (1), berdoa (1), kehendak (1), bakar (1), terdengar (1), tersilap (1), kuasaku (1), mana-mana (1), dilakukan-Nya (1), baginya (1), bersama (1), percakapan (1), Kepada-Nyalah (1), melayan (1), kandang (1), pencuri (1)
3=2ba 'eb hijau (1), kehijauan (1)greenness 1, fruits 1
4=3ba 'eb (Aramaic) buahnya (3)fruit 3
5=1atgba 'Abagtha' Abagta (1)Abagtha 1
8=2dba 'obed kemusnahan (1), kebinasaan (1)perish 2
9=4hdba 'abedah barang .... yang hilang (2), barang yang hilang (1), barang hilang (1)lost thing 3, that which was lost 1
10=1hdba 'abaddoh tempat kebinasaan (1)destruction 1
12=1Ndba 'abdan pembinasaan (1)destruction 1
13=1Nbda 'obdan pembinasaan (1)destruction 1
15=1hba 'abeh Andai (1)desire 1
16=1hba 'ebeh papirus (1)swift 1
17=1ywba 'abowy menderita (1)sorrow 1
18=3owba 'ebuwc kandang (2), kandangnya (1)crib 3
19=1hxba 'ibchah pembantaian (1)point (of the sword) 1
20=1Myxyjba 'abattiyach tembikai (1)melons 1
21=1yba 'Abiy Abia (1)Abi 1
22=3layba 'Abiy'el Abiel (3)Abiel 3
23=1Poayba 'Abiy'acaph Abiasaf (1)Abiasaph 1
25=2Nwebg yba 'Abiy Gib`own  father of Gibeon 2
28=2edyba 'Abiyda` Abida (2)Abida 2
31=1dwhyba 'Abiyhuwd Abihud (1)Ahihud 1
33=3yrzeh yba 'Abiy ha-`Ezriy Abiezer (2), orang Abiezer (1)Abiezrite 3
35=1hnwyba 'abiyownah nafsu (1)desire 1
36=1bwjyba 'Abiytuwb Abitub (1)Abitub 1
37=2ljyba 'Abiytal Abital (2)Abital 2
39=2lamyba 'Abiyma'el Abimael (2)Abimael 2
42=4Menyba 'Abiyno`am Abinoam (4)Abinoam 4
43=3Poyba 'Ebyacaph Ebyasaf (3)Ebiasaph 3
45=1Nwble-yba 'Abiy-`albown Abialbon (1)Abialbon 1
51=2rwvyba 'Abiyshuwr Abisur (2)Abishur 2
55=1Kba 'abak naik (1)mount up 1
58=1lba 'abel Abel-Keramim [3754] (1)plain 1
59=4lba 'Abel Abel (2), Abel-Bet-Maakha [0, 1038] (2)Abel 4
62=2hkem-tyb lba 'Abel Beyth-Ma`akah Abel-Bet-Maakha (2)Abelbethmaachah 2
63=1Myjvh lba 'Abel hash-Shittiym Abel-Sitim (1)Abelshittim 1
64=1Mymrk lba 'Abel K@ramiym  plain of the vineyards 1
65=3lhwxm lba 'Abel M@chowlah Abel-Mehola (3)Abelmeholah 3
66=1Mym lba 'Abel Mayim Abel-Maim (1)Abelmaim 1
67=1Myrum lba 'Abel Mitsrayim Abel-Mizraim (1)Abelmizraim 1
70=2Nba 'oben tempat bersalin (1), pelarikan (1)stools 1, wheels 1
71=1anba 'Abanah Abana (1)Abana 1
72=3rzeh Nba 'Eben ha-`ezer Eben-Haezer (3)Ebenezer 3
75=2oba 'abac gemuk (2)fatted 1, stalled 1
76=2xebeba 'aba`bu`ah bernanah (2)blains 2
77=1Uba 'Ebets Ebes (1)Abez 1
78=2Nuba 'Ibtsan Ebzan (2)Ibzan 2
79=2qba 'abaq bergelut (2)wrestled 2
81=1hqba 'abaqah serbuk wangian (1)powders 1
82=1rba 'abar melayang tinggi (1)fly 1
83=3rba 'eber sayap (1), kepaknya (1), bersayap (1)wings 2, winged 1
84=4hrba 'ebrah sayapnya (1), bulunya (1), sayap (1), bulu-Nya (1)features 2, wings 2
86=1Krba 'abrek Berlutut (1)bow the knee 1
88=4tba 'oboth Obot (4)Oboth 4
89=1aga 'Age' Age (1)Agee 1
92=4hdga 'aguddah seikat (1), tali-tali (1), pasukan (1), kubah-Nya (1)troop 2, bunch 1, burdens 1
93=1zwga 'egowz kacang (1)nuts 1
94=1rwga 'Aguwr Agur (1)Agur 1
95=1hrwga 'agowrah sekeping (1)piece 1
96=1lga 'egel titik-titik (1)drops 1
97=1Mylga 'Eglayim Eglaim (1)Eglaim 1
99=1Mga 'agem bersedih (1)pools 1
101=3Nga 'aggan mangkuk (2), bejana (1)basons 1, cups 1, goblet 1
103=3rga 'agar mengumpulkan hasilnya (1), mengumpulkan hasil (1), mengumpulkan (1)gather 3
104=3arga 'igg@ra' (Aramaic) surat (3)letter 3
105=2ljrga 'agartal batil (2)chargers 2
106=2Pwrga 'egroph tinju (1), penumbuknya (1)fist 2
108=2da 'ed kabus (2)mist 1, vapour 1
109=1bda 'adab menggusari (1)grieve 1
110=2labda 'Adb@'el Adbeel (2)Adbeel 2
111=1dda 'Adad  Hadad 1
112=2wda 'Iddow Ido (2)Iddo 2
114=1Nwda 'Addown Adon (1)Addon 1
115=1Myrwda 'Adowrayim Adoraim (1)Adoraim 1
118=1hylda 'Adalya' Adalya (1)Adalia 1
124=3Mda 'odem akik merah (3)sardius 3
128=1hmda 'Adamah Adama (1)Adamah 1
129=1ymda 'Adamiy Adami-Nekeb [5346] (1)Adami 1
131=2Mymda 'Adummiym Adumim (2)Adummim 2
132=3ynmda 'admoniy or (fully) ynwmda 'admowniy kemerah-merahan (3)ruddy 2, red 1
133=1atmda 'Admatha' Admata (1)Admatha 1
135=1Nda 'Addan Adan (1)Addan 1
137=3qzb-ynda 'Adoniy-Bezeq Adoni-Bezek (3)Adonibezek 3
139=2qdu-ynda 'Adoniy-Tsedeq Adoni-Zedek (2)Adonizedek 2
140=3Mqynda 'Adoniyqam Adonikam (3)Adonikam 3
141=2Mrynda 'Adoniyram Adoniram (2)Adoniram 2
142=3rda 'adar mulia (2), memuliakan (1)glorious 2, honourable 1
144=1rda 'Adar (Aramaic) Adar (1)Adar 1
145=2rda 'eder jubah (1), tertinggi (1)goodly 1, robe 1
146=2rda 'Addar Adar (2)Adar 1, Addar 1
147=1rda 'iddar (Aramaic) tempat pembantingan (1)threshing-floors 1
148=2ayrzgrda 'adargazer (Aramaic) penasihat negara (2)judge(s) 2
149=1adzrda 'adrazda' (Aramaic) tepat (1)diligently 1
150=2Nwkrda 'adarkon dirham emas (1), dirham (1)drams 2
151=2Mrda 'Adoram Adoram (2)Adoram 2
152=3Klmrda 'Adrammelek Adramelekh (3)Adrammelech 3
153=1erda 'edra` (Aramaic) paksa [2429] (1)by force 1
156=1vda 'adash mengiriknya [1758] (1)threshing 1
158=2bha 'ahab jelita (1), kekasih (1)lovers 1, loving 1
159=1bha 'ohab nikmat cinta (1)loves 1
161=2dha 'Ohad Ohad (2)Ohad 2