Index RareAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 5220 items
Showing item 1 - 100 Next 100
0=0 [update]Allah (61), perempuan (60), korban (34), Daud (30), TUHAN (28), Musa (28), Yakub (25), Yusuf (23), semuanya (22), raja (21), Israel (18), datang (17), negeri (15), Elisa (15), tidak (15), tanah (15), keturunan (14), berkata (14), tinggal (14), persembahan (13), mereka (13), kota (13), mazbah (13), hari (12), lembu (12), Persembahkanlah (12), tuhan-tuhan (12), Harun (12), dipersembahkan (12), dilakukan (11), domba (11), melihat (11), tempat (11), membuat (11), bahagian (10), anak (10), tabut (10), tangan (10), bertakhta (10), manusia (9), diberikan (9), Mazmur (9), musuh (9), Yehuda (9), hidup (9), terbukti (8), timur (8), kesemuanya (8), Saul (8), pedang (8), bumi (8), Abraham (8), Mempelai perempuan (7), orang Israel (7), Mempelai laki-laki (7), persembahkanlah (7), berani (7), penduduk (7), kayu (7), bait (7), bangsa (7), barang (7), nabi (7), keturunanmu (7), melakukan (7), daging (7), diizinkan (7), mendengar (7), anaknya (7), menyuruh (7), perbuatan (7), Salomo (7), Raja (7), Bait Suci (6), Isyboset (6), segala (6), pintu (6), firman (6), hukuman (6), haiwan (6), Perempuan (6), Bileam (6), Mesir (6), dahulu (6), Ishak (6), Hizkia (6), mempersembahkan (6), hatimu (6), Yehu (6), batu-batu (6), Sion (6), kembali (6), imam (6), binatang (6), pasukan (6), lelaki (6), menyembah (6), kerajaan (6), kaum keluarga ..... kaum keluarga (5), tempat pembakaran korban (5), hamba (5), dosa (5), berperang (5), mata (5), Yoas (5), jenazah (5), pengawas (5), Gideon (5), makanan (5), darah (5), sungai (5), gadis (5), Abram (5), Yoram (5), menemui (5), Simson (5), umat (5), Kota (5), mencari (5), Nebukadnezar (5), kedua-duanya (5), batu (5), kemungkaran (5), pergi (5), waktu (5), Khemah (5), jangan (5), bangsa-bangsa (5), tubuhmu (5), Elia (5), dimakan (5), meninggalkan (5), memandang (5), mengetuai (5), Firaun (5), api (5), Laban (5), perkara (5), menjadi (5), air anggur (4), tidak ada (4), Puteri-puteri Yerusalem (4), zaman pemerintahan (4), dirinya sendiri (4), Haman (4), bekerja (4), mendatangkan (4), rambut (4), baginda (4), mengatakan (4), mengizinkan (4), memimpin (4), Asyur (4), khemah (4), Naomi (4), banyaknya (4), Filistin (4), isterinya (4), pemuda (4), membawa (4), utusan (4), kedua-dua (4), segera (4), katanya (4), berdasarkan (4), memberikan (4), dahulunya (4), berjalan (4), aku (4), atau (4), perang (4), ditujukan (4), umat-Ku (4), datangnya (4), khabar (4), umat-Mu (4), kehidupan (4), disampaikan (4), kaum (4), bintik-bintik (4), tahu (4), mangsa (4), bagimu (4), Boas (4), hati (4), Lut (4), ratu (4), tuanku (4), pulang (4), kepala (4), Bait (4), berdiri (4), pesan (4), disembah (4), rumah (4), Yosua (4), tepung (4), setiap (4), Lewi (4), Ribka (4), awan (4), Gehazi (4), satu (4), duduk (4), patung (4), Negeri (4), melakukannya (4), perayaan (4), Mikha (4), rayuanku (4), sentiasa (4), barulah (4), pokok anggur (3), daging korban (3), lebih baik (3), Tidak (3), kamu (3), jalan (3), sempadan (3), kebun (3), Debora (3), dikhususkan (3), berasal (3), Esau (3), kedudukannya (3), kepadamu (3), barang-barang (3), kepada (3), Mengapakah (3), Arba (3), hukum (3), terbentang (3), Hagar (3), minyak (3), gunanya (3), Ayub (3), Kaleb (3), jenis (3), menantikan (3), bayi (3), Rahel (3), tembok (3), mayatnya (3), akibat (3), lembu-lembu (3), memberi (3), kematian (3), penuh (3), Bezaleel (3), kata-kataku (3), kaki (3), jika (3), tubuh (3), tentera (3), hasil (3), terhadap-Nya (3), kuasa (3), makhluk (3), suruhlah (3), bertugas (3), buah (3), menyentuh (3), bulu (3), kambing (3), hatinya (3), bersama-sama (3), tempat-tempat (3), terbuat (3), dipakainya (3), berhubungan (3), perbuatannya (3), ayah (3), tersimpan (3), Yunus (3), suaminya (3), Kuberikan (3), semua (3), benar (3), perintah (3), kepadanya (3), Yesaya (3), gandum (3), masa (3), hartanya (3), besar (3), kekal (3), gunung (3), mayat (3), berhala (3), perjanjian (3), roti (3), disebut (3), umat-Nya (3), mengikuti (3), tongkat (3), membangkitkan (3), muncul (3), Niniwe (3), Batsyeba (3), orang (3), burung (3), kumpulan (3), membina (3), menerima (3), baik (3), Sebaliknya (3), air (3), emas (3), permintaan (3), Wang (3), menyerang (3), masuk (3), janganlah (3), juga (3), keturunannya (3), segeralah (3), hidupku (3), menunjukkan (2), harta (2), menimpa (2), Eglon (2), disuruh (2), mengharapkan (2), mati (2), matamu (2), banyak (2), membersihkan (2), penghakiman (2), dagingmu (2), wang (2), kolam (2), mertuanya (2), selama-lamanya (2), melapisi (2), menyelamatkan (2), hati-Ku (2), Eli (2), isinya (2), memerintahkan (2), atasnya (2), memeriksa (2), pengikut (2), memakai (2), memperbaik (2), menyampaikan (2), Jenazahnya (2), Tirus (2), kerana (2), Allah (2), ilmu (2), beberapa (2), kepada-Mu (2), Sungai (2), pembayaran (2), Hosea (2), bersemayam (2), Mahalat (2), istana (2), urusan-Ku (2), pokok (2), badannya (2), anak-anak (2), pembina (2), pembantu (2), arca (2), ganjaran (2), Gog (2), padamu (2), mendengarkannya (2), tahun-tahun (2), berbuat (2), warga (2), memuliakan (2), tanduk (2), Yerobeam (2), Tanah (2), mencengkam (2), menguruskan (2), Kota-kota (2), jarak (2), tolong (2), Nuh (2), kehilangan (2), itu (2), bermain (2), ditempatkan (2), jirannya (2), Abigail (2), nyawaku (2), milik-Ku (2), setimpal (2), ditugaskan (2), berat (2), tujuan (2), nyanyian (2), Yeremia (2), orang anak buahmu ............. orang anak buahnya (2), Sang kekasih kepada mempelai perempuan (2), bersepadu ... kaki pelita (2), Oleh sebab itu (2), perempuan yang pertama (2), pada hari itu (2), korban yang dibakar (2), berasal daripada (2), dirimu sendiri (2), perut kaum (2), Raja Babel (2), kesemua makhluk (2), kaki pelita (2), perempuan ........... perempuan (2), di sini (2), Ishak ... perigi (2), perempuan .... perempuan (2), Orang Panglima (2), ikat pinggang (2), tabut ... diletakkan (2), perempuan ................... perempuan (2), tanda berkabung (2), di situ (2), panjangnya .... hasta (2), harta benda (2), Di sana (2), tembok ..... berukuran (2), dua ...... satu (2), berkuat kuasa (2), orang lain (2), ketua ..... negara (2), di hadapan (2), berupa korban (2), pintu gerbang (2), di sana (2), selain Aku (2), secara bersepadu (2), hikmah ... hikmah (2), bulu ..... atap (2), takut nanti (2), batu permata (2), Yehu .......... Yehu (2), tidak dapat (2), Kaleb ....... Otniel (2), orang Aram (2), benang (2), Selanjutnya (2), gulungan (2), kesalahan (2), pakaiannya (2), mulut (2), harga (2), taman (2), diletakkan (2), Paskah (2), hidupmu (2), Bukankah (2), berdua (2), Permaisuri (2), bukankah (2), bergerak (2), makan (2), pemerintahan (2), kami (2), rancangan (2), penciptaan (2), suami (2), Maakha (2), mimpi (2), menyerahkan (2), Potifar (2), Siapakah (2), jenazahnya (2), berkeliaran (2), rumahmu (2), bererti (2), kesedihannya (2), diri (2), mengenakan (2), suci (2), logam (2), kejahatan (2), perkataan (2), Amalek (2), hadapan-Nya (2), dua (2), sangkut-paut (2), ternakan (2), hikmah (2), bernazar (2), ketiga-tiga (2), terdirilah (2), nafiri (2), bangkit (2), perigi (2), semula (2), isteriku (2), azab (2), Aram-Mesopotamia [763] (2), Sarah (2), penglihatan (2), Benyamin (2), terdampar (2), digunakan (2), dibahagikan (2), rakyat (2), malaikat (2), laut (2), menyempurnakan (2), katakanlah (2), Benaya (2), Kesateria (2), menutupi (2), angin (2), TUHAN (2), dia (2), surat (2), Nadab (2), menyediakan (2), pemerintahannya (2), meniup (2), penyembahan (2), kira-kira (2), urusanmu (2), dipenuhi (2), Firman-Mu (2), berkenan (2), anakmu (2), askar (2), disuruhnya (2), kesateria (2), upah (2), seorang (2), kedudukan (2), menolak (2), keadaan (2), kakinya (2), tabir (2), Benhadad (2), peruntukan (2), Batu (2), pesanan (2), Abel-Bet-Maakha [59, 1038] (2), Lelaki (2), menghiasi (2), perisai-perisai (2), Semua (2), Rut (2), pakaian (2), sumpahan (2), diserahkan (2), nabi-nabi (2), dagingnya (2), Yonatan (2), menghormati (2), dijual (2), buahnya (2), berkhidmat (2), kaya (2), kata-kata (2), seramah (2), memelihara (2), Kain (2), Tuhan (2), Obed-Edom (2), papan-papan (2), nama (2), meja (2), wadah (2), ramai (2), puas (2), berita (2), seruanku (2), penduduknya (2), lenyap (2), pekerjaan (2), Datanglah (2), Pengawas (2), persembahanmu (2), akhirnya (2), Burung (2), Sisera (2), diperintahkan (2), Hana (2), sebanyak (2), Ismael (2), Pedang (2), selebihnya (2), Amori (2), tempuh (2), Tambahan (2), ratanya (2), permintaanmu (2), mara (2), beratnya (2), segala-galanya (2), kota-kota (2), induknya (2), bencana (2), mengurus (2), mendiami (2), dekat (2), berikut (2), mengaku (2), Yerikho (2), undi (2), tertutup (2), penyakit (2), berbaring (2), mendekati (2), terletak (2), lamanya (2), perkabungan (2), tugas (2), diiringi (2), Kami (2), pembinaan (2), keldainya (2), ladang (2), suara (2), badai (2), maut (2), singa-singa (2), hasilnya (2), perantaraan (2), hadirat (2), Hazael (2), hasta (2), sebaliknya (2), terselamat (2), murka (2), menghindari (2), menjaga (2), turun (2), Gad (2), barat (2), dikatakan (2), dilantik (2), tuangan (2), terbakar (2), majlis (2), dosa-dosa (2), dikerjakan (2), kulit (2), Yoab (2), tampil (2), tugu (2), Saul ... pembantu .............. haiwan-haiwan ................ keldai-keldai ............. keldai-keldai (1), tinggal selaras ................... memakan daging .... daging (1), kata-katanya .......... Ahab .......... Benhadad ... Ahab ... Ahab (1), Saul ............... umat-Nya Israel Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat TUHAN dan engkau akan menyelamatkan mereka daripada tangan para musuh yang ada di sekitar Inilah tanda bagimu bahawa (1), Kemudian dia berkata Isilah empat buah tempayan dengan air lalu curahkanlah air itu ke atas korban bakaran dan juga kayu api (1), dikuatkan jalinan itu dengan cucuk sanggul aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti siapa-siapa sahaja (1), menjadi satu tabir cantuman ....... lagi dijahit dan dicantumkan juga menjadi tabir cantuman (1), Maka ketika dia tidur perempuan itu menenun jambulnya lalu dikukuhkan jalinan (1), tempat ............. dipakai ........ pakaian .... sememangnya ..... terlebih dahulu ...... yakni pakaian biasa baru ...... dibenarkan (1), Namun begitu pekerti mereka bukan sahaja tidak seperti bapa mereka malahan (1), Para perawan kepada mempelai laki-laki ................ Mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki (1), TUHAN setia dalam segala janji-Nya dan penuh kasih dalam semua perbuatan-Nya (1), Boas .......... Rut ... selendangnya Boas ........ selendang ... dijadikan buntil ....... bahu Rut ... Boas (1), lembu-lembu yang gemuk ....... lembu-lembu gemuk ........ lembu-lembu yang kurus kering (1), insan memang di rumah orang berkabung Semoga setiap insan (1), timur ..... barat .......................... sisi lebar ..................... sisi lebar tanah .......... suku-suku Israel (1), bagi kedua-duanya iaitu bahawa imam yang mendapat korban ........ korban (1), menantikan ... manusia ... bumi ............ yang jahat baik ................................. semuanya menerima layanan (1), tanpa sengaja ............ sekalipun tiada sesiapa yang menyedari hal itu (1), anaknya ........ bernazar ..... tunaikanlah ........ bapa .......... bapa ..... bagi pihak bapa (1), dimenangi baik oleh pelari ...... diungguli ....................... khusus bagi kalangan (1), dengan penuh keyakinan Ya Allah Yang Maha Kuasa (1), sebelah barat dan timur ................. sempadan ................... panjang ...... suku Israel (1), tempat kedudukan pendiangan ........... hasta ...... hasta ..... mazbah lebarnya ........ lebarnya (1), bahawa betapa hari kamu susah ...... hari kamu makmur (1), bilik-bilik ... tersusun .............. bilik-bilik ....... ukuran lantainya berbanding dengan bilik-bilik (1), Rata ......... rata dengan kuda ..... arah barat ... rata dengan (1), Kedua-dua rangka ... bahagian sudut ...... tebalnya dari situ ................. papan (1), sepenuhnya kerana mereka tidak dapat mengusir penduduk ... lantaran (1), Simson ........... mata air .... Mata Air Orang Yang Berdoa (1), Kali ini air itu sudah menjadi ........... Cukup tinggi (1), Tiada seorang pun daripada mereka akan melihat tanah (1), Jenis-jenis haiwan yang berikut tidak boleh kamu makan (1), Mempelai perempuan kepada para perawan ............ hitam ...... elok .... istana (1), Esau .......... di hadapannya ...... semua orang yang menyertaimu .... Yakub (1), Raja Daud ....... menyuruh ........... Barisan .......... barisan yang sepanjang satu (1), ayah ..... tempoh berlakunya ............... ayah ..... ayah .... harta benda ayah (1), menyanyikan puji syukur Kumpulan yang satu ........ ke arah (1), raja .............................. tentera raja ..... bilangan kuda yang cukup (1), tanaman ..... serangkul .......... tanaman .... memasukkannya ........ sayur apa itu (1), manusia baik rendah ... tinggi kedudukannya ............. lebih ringan (1), Kelengkapan dan perhiasan di situ termasuk tirai-tirai (1), yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka (1), Lalu bagi pihak kamu ....................... sebelum tiba masanya (1), rumah ..................... menjadi milik orang Lewi .............. suku kaum (1), perempuan ......... Simson ...... kerana tujahan bertalu-talu pujukan perempuan (1), bulan ketujuh orang Israel ... tinggal ... kota masing-masing (1), orang yang benar .... orang zalim ...... orang benar (1), menyiapkan pasukannya yang menunggu untuk menyerang musuh (1), Yusuf ....... menugaskan Yusuf ......... harta bendanya ..... tadbir Yusuf (1), malaikat-malaikat kerubin .... roda-roda ...... malaikat-malaikat kerubin .... roda-roda ............... roda-roda (1), mempersembahkan pemberian setara dengan nilai ....... dinazarkan .... ditebus (1), baju efod ... dijahit ... tali penutup ......... baju efod (1), masih berkuat kuasa ........ daripada hasil tanah menjadi (1), Adapun memang adat lama ......... hak milik tanah (1), musuh tampaknya bertempiaran ke sana ke mari (1), harta bendanya untuk ditadbir urus oleh Yusuf (1), kitab ............. dan semua orang ......... mendengar baik-baik pembacaan (1), Di sekeliling ruang dalam ............. sebelah dalam ....... berbidai (1), keadaannya ...... keadaannya sekarang langsung ... bererti ... keadaan terdahulunya (1), dupa campuran .................... tumbukan dupa campuran yang halus (1), rangka papan bahagian ........ tebalnya dari situ ..... muat (1), barang yang tersebut ...... barang yang disentuh (1), memerintahkan ..... Yusuf ......... Yusuf ...... Yusuf ... kuasa pentadbiran (1), Kawanan belalang juta ................................. kawanan belalang juta (1), segala yang telah Kaulakukan untuk kami (1), membakar mereka sebagai korban bagi berhala-berhala (1), Bilik-bilik ....................... pada bangunan di sebelah utara (1), menawan ..... semua penduduknya ............ ditawan .... warganya ... diusir (1), Ribka ... cadarnya .... kepala dan mukanya dengan (1), Mordekhai bertindak sebagai penjaga ........... memandangkan anak (1), kerajaan ..... menjadi milik keturunannya .............. diberikan ...... keturunannya (1), menerima binatang ........... korban untuk bersyukur ...... binatang (1), Kedua-dua belah tangan dan kakinya ..... jarinya (1), tidak terhingga banyaknya lalu hinggap ......... berubah (1), Elisa ............... akan cukup bagi mereka bahkan (1), raja negeri selatan .... kerajaannya .... puteri ........... setia (1), kaum wanita ....... kaum wanita .......... kain kabung (1), penglihatan ............. dengan jelas Yusuf ..... Yakub ... Yakub (1), Tobia ... bilik ....................................... ditempatkan di dalam bilik (1), Zakharia ....... mengajarnya supaya takut akan Allah (1), patut ...... menyuruh ..... menyuruh ..... pesalah ..... hakim .... sebatan (1), hendaklah kamu menganggap tahun ............... tahun itu (1), penyerang hendap ......... Ai ... tersepitlah ... Ai ................. Ai (1), emas .............. dibuatnya secara bersepadu ... kaki pelita (1), bertugas membunyikan ...... memainkan ..... mengiringi ....... bertugas menjaga (1), bahtera ............ Nuh ..... pintu bahtera .... Nuh masuk (1), Simson ....... senjata ...... singa ............ hal itu ... kedua-dua (1), Yoab ............. Yoab dipanggil ... Akan tetapi Yoab (1), bersemayam ......... Suci Taurat yang disampaikan Allah (1), Yusuf ............ harta bendanya .............. melimpah .... harta bendanya (1), pokok anggur ....... burung helang yang pertama (1), sepanjang kedua-dua ................. kesemua kota dan desa (1), hamba ..... tuanku ....... hamba berkhidmat ... tuanku ...... hamba (1), pada kayu api ................... pada kayu api (1), Orang Kesateria .... berkata Kami ... milikmu ..... menyertaimu (1), kekuatan daripada-Mu ..... musuh yang ramai ... kekuatan (1), memperisteri Bica puteri Firaun lalu perempuan (1), kaya ............. sebagai sajian ................... menjadi sajian ....... rumahnya (1), ke mari dan tinggal ............ terhadap hamba (1), yang terjadi ke atasku dan .............. dibalas (1), haiwan ...... menimpa sesuatu barang maka barang (1), Yakub ... masakan .... ayahnya ... Ishak ... Yakub ........ Ishak (1), Nehemia anak Azbuk ........ di bawah pimpinan (1), Di situ ada suatu benda .................. terbuat (1), daripada semua barang ................. efod .... efod (1), raja .............. orang anak buahnya Pemimpin (1), turun lagi ............. zaman pemerintahan ........ penduduk (1), Pemimpi ......... yang sepatutnya kamu ... sebagaimana (1), beramai-ramai mendatanginya ... berdirilah Ehud .... khalayak (1), pertama ........ kedua .......... ketiga ........ kaki pelita (1), air ................. khemah .......... menyentuh ...... menyentuh ..... menyentuh (1), dua buah .... bilik terletak ............ bilik (1), Mohon .... permintaan Ibu ............ permintaan Ibu (1), anak .... Oleh sebab itu .... anak (1), Firman TUHAN kepadanya Dengan apa (1), pelaut masih bekerja keras ... cuba (1), mereka yang tidak dibenarkan .................... penduduk (1), pertama satu ....... kedua ... satu ........ ketiga (1), mengikut budi bicaramu ..... Hagar .... Hagar (1), batu permata .... tali-tali penutup ......... mengingat (1), belakang ... lebih ... sebelah ... berbanding ......................... Rumah (1), Yakub ..... dirinya ........ pada waktu itulah (1), pernikahanmu ... anakku .... anakku yang muda (1), raja .............. anak buahnya ....................... Elia ........ hamba (1), menanggung ............ anak kambing dua ekor (1), Kawasan tanah yang didapati menerusi (1), sentiasa ..... bergembira di atas muka (1), Yusuf ...... berlebihan ... tempoh .... kelimpahan ..................... kota (1), hasil usahanya ...... Naomi ... hasil .... Rut (1), abdi .... hamba abdi ............................. seharusnya dibawa (1), termasuk sebelah kiri dan kanan (1), diucapkan seorang isteri ..... dengan berpantang (1), kejam ... kejahatan ..... durjana ... segala batas (1), seseorang ... orang .... kerana batu itu (1), Lima orang raja yang terakhir (1), Bumi ... langit .................... baju yang ditukar (1), Rut ........ Boas ....... Rut ........ baki makanannya (1), ketiga-tiga .... lelaki .... kedua-dua orang perempuan (1), perempuan .... meninggalkannya .... isteri ..... lelaki ....... perempuan (1), orang kesateria utama ............... berdekatan ..................... persembahan (1), ternyata hari .... ulang tahun ..... Firaun (1), bahagian lebih besar ....... lereng gunung (1), kedua-dua tali penutup ....................... tali penutup (1), bersama dengan korban ........ apa-apa pun (1), raja negeri utara .............. niat ........... niatnya (1), Yakub ... dua ekor anak kambing (1), rangkaian kekisi ... mencapai ... ketinggian mazbah (1), orang Israel ... isteri ................................. banyak melakukan (1), Elia ...................... membajak dengan pasangan lembu (1), Allah .................. hasil yang kelak terpaksa (1), berukuran ..... serambinya memakan .... tempat berbanding (1), perbuatan .... memiliki barang-barang ....... gerangan pemilik (1), makhluk-makhluk .... roda-roda ...... makhluk-makhluk .... roda-roda ...... makhluk-makhluk (1), perempuan .... Raja Daud ... perempuan ............ perempuan (1), semua orang ..... menangis di depan (1), berhala-berhala .... berhala-berhala ........ seharusnya kaupersembahkan kepada-Ku (1), Makanan ...... Yusuf ... dengan para saudaranya (1), segala kefasiqan .... dan mereka dimuliakan (1), Barisan ... berdekatan .......... barisan bilik ........ panjangnya (1), belalang juta ........ tanah ...... belalang juta (1), mendatangi ........................... tiada yang dapat mencegah-Nya (1), hasta panjangnya ...... hasta ....... hasta ........ hasta (1), digunakan untuk mengemukakan ........ penutup dada (1), berkuat kuasa bagi orang (1), kata-katanya .... Lewi ............. perempuan ............... perempuan (1), cuba (1), mengapa Engkau tidak menjawab hamba-Mu pada hari ini Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan ya TUHAN Allah Israel tunjukkanlah kiranya Urim tetapi jika kesalahan itu ada pada umat-Mu Israel tunjukkanlah Tumim Ternyata jawapan TUHAN (1), tidur (1), kaumnya (1), lazimnya (1), barang ... barang ........... terkena najis ...... Semua (1), Allah ............ hasratku tercapai dengan ketewasan (1), burung ........ burung ........... kepala dengan badan (1), Naomi ..... Rut ....... menghalang Rut mengikutinya (1), isterinya ......... isterinya .................. nazar ... ikrar isterinya (1), dengan pesan Beginilah titah Benhadad (1), menentukan sama ada .......... Sumpah ......... jirannya (1), wilayah di sekelilingnya ......... dengan baik (1), ke hadapan TUHAN ... menyerahkan burung-burung (1), dikahwinkannya ...... kaumnya .......... kaumnya ... diperisteri ...... Ebzan (1), Esau ... menyaksikan sewaktu Ishak ..... Yakub (1), lembu ............. kuasa pula atas pemiliknya (1), mukanya orang yang cacat teruk (1), Ayah .......... ayah ............ harta benda ayah (1), raja ................................ bilangan kuda yang cukup (1), sedikit pun ................ merayakan ....... hari Paskah (1), bunga hiasan ......... bersepadu ... kaki pelita (1), kerana keldai-keldai itu sudah (1), korban penghapus dosa .... persembahan (1), ditanggungkan kepada si pemukul (1), pelaut ......... Yunus ......... Yunus ......... Yunus (1), Mempelai laki-laki ......................... Puteri-puteri Yerusalem (1), barang-barang ..... Perempuan ................ Yehuda ..... perempuan (1), Tentulah aku putus asa (1), lebih panjang daripada hasta (1), seperti nabi ............... seperti nabi (1), diperuntukkan bagi Hari Raya-Ku (1), Abram ........... sekutunya ....... Abram ...... dikenali (1), Bapa melakukan ...... Bapa ...... sekarang (1), perempuan .............. kaulakukan ....... kejahatan ........ Amnon (1), air bah ............ zaman ............. tidak (1), ingin tahu ...................... Tanduk ............... tanduk-tanduk (1), syikal beratnya ............. syikal beratnya (1), diiringi nyanyian ... alat muzik (1), dijahit cantum ........... satu sambung (1), menandakan dirinya sebagai penazar (1), timur ................. dewi ........ dewa ......... dewa (1), Babel ............. raja Babel ........ raja (1), Sisera ..... memasuki ... perempuan ...... Sisera (1), pergilah ... pesuruh raja .... kedua-duanya (1), Inilah sejarah penawanan Yerusalem (1), Orang Kesateria ............ Orang Panglima (1), segala wadah ........ semua wadah (1), Kolam .............................. ditempatkan .... lembu-lembu jantan (1), Pada hari .............. timbunan batu (1), tempat asal ....... tempat asal (1), berbuat ... jauhlah daripada ...... berbuat (1), perempuan ..... Otniel .... suaminya ................... kauinginkan (1), untuk menjadi pemerintah kami (1), hatimu ................. disampaikan Allah ......... hukum (1), tiga ratus orang ........ Gideon (1), umat ... terselamat turun .... mendatangi (1), kehendaknya berlaku ke atas (1), Wang itu juga digunakan (1), perempuan ..... Yusuf ......... Yusuf ...... perempuan (1), ternakan ..................... patut kami gunakan (1), Raja .............. Elisa ... Elisa ................................... terdengar (1), nama .............. bangsa-bangsa ......... orang Israel (1), Harta pusaka .................... harta pusaka (1), Elisa ................... Naaman ... Elisa .... pemberiannya (1), jauhnya ...... Burung-burung ... berterbangan kira-kira (1), barang ......................... barang ............. kesan kotor (1), Orang Kesateria ... sedangkan penanggungjawab (1), daripada isteri yang ............... isteri (1), Permaisuri ... Permaisuri ..... Permaisuri ...... Permaisuri (1), yang lain ....... yang lain (1), Asima dewi ............. Demi tuhanmu (1), satu ........ yang lagi satu (1), berkata .... segala yang berlaku (1), dua orang .... perempuan .... mendapatkan (1), penutup dada ............ batu permata (1), iaitu tempat pembakaran korban (1), terbuat ........................ perak ..... berharga lagi (1), kawanan belalang juta .............. banyaknya (1), Lembah Sidim .......... lubang-lubang tar (1), Acara ..... dijalankan sesuai mengikut (1), suaminya ...... menemuinya ............. Usah khuatir (1), tukang kerah ............. orang tuanku (1), berdiri ............................................ Buatlah kesaksian terhadapku (1), ke atas segala perbuatan (1), tinggal .... tebing barat .................... raja (1), baru ........ dinamakannya .... dinamakannya ..... dinamakannya (1), tali penutup ........ baju efod (1), bala tenteranya .... Daud ........ Daud (1), kedua-dua loh batu ... tertulis (1), setiap orang .................... setiap orang (1), hanya hidup beberapa ................... dianggap (1), diam ............. di rumah ayahnya (1), disembah ...... tidak juga tuhan (1), diambil orang suku lain (1), bejana ......... tempat pembakaran korban (1), berbalik berdoa memohon bantuan-Ku (1), kesan kotor ..................... jangkitan penyakit (1), pujian ............ pengendalian ibadat ....... makanan (1), menyeluruh dan .... seluruh negeri (1), pernikahannya ... Lea ..... Laban ....... Yakub (1), Elia ............. kayu api ................ segera (1), sendiri baik anak lelaki (1), Dengarlah rayuanku ....... penderitaanku ....... tidak (1), batu permata ...... diukirkan satu (1), turunkan belerang dan api (1), juga ... yang satu lagi (1), korban ................... tubuh haiwan korbannya (1), Yerusalem .... hari .............. Tanah Israel (1), terbuat ........... terbuat ....... Raja ....... berharga (1), hari ............. takzim ... dikhususkan .......... hari (1), kata-kata yang tajam ..... menyangka (1), Negeri ............ Orang Badui ............. domba-dombanya (1), Musa ......... Musa ..................... nabi ........ bernubuat (1), terpilih daripada setiap suku (1), tanda syukur aku menari-nari (1), dijahit cantum ........ dijahit cantumkan (1), memimpin ....... berhubungan ............. memimpin ....... berhubungan (1), dilakukan-Nya terhadap ....... orang Israel (1), masih ada selepas kematian (1), Ibadat ... dilakukan untuk memperingati (1), tangga ....... terdapat ........ kiri .... kanan (1), sisi badanmu ............ sisi badanmu (1), segala sesuatu .............. mengalas .... perempuan (1), tanah ........ tinggal di sana (1), tuan ........ ada di sini (1), rendah ...... mengalami nasib malang (1), air yang disauk ..... dibawa (1), menjadi isteri ............ menjadi isteri (1), Selepas ..... Ehud ......... dari situ (1), Binatang yang buah pelirnya (1), membawa ............................. seperti para nabi (1), minyak ........... minyak ..... Minyak ...... dianggap (1), Mintalah sebanyak yang mungkin (1), Sebaliknya ........... Mesir .... meminta pertolongan (1), imam ......... pakaian .......................... barang-barang ... berkenaan (1), binatang yang lain ................. mangsa (1), suruhlah segala bangsa ............. anggur (1), berdiri lebih tinggi ........ kitab (1), tinggal sajalah di sini (1), sewaktu .......... ruang lama tulang (1), Mempelai perempuan ..... air anggur (1), harinya ......... korban yang dibakar (1), Yerusalem Mulai tembok ....... hasta (1), haiwan-haiwan ................... jangan kamu makan (1), manusia .... kehidupan ..... penuh ketekunan (1), Orang Filistin ........... kesemua berhala (1), rumah .................................. kepada pemilik asal (1), Daerahmu akan terbentang ...... Gunung (1), seperti pengantin perempuan ................ pulang (1), kudapat sewaktu aku berbaring (1), Perempuan ........... TUHAN ............ keturunan kaum (1), Delila .... Simson ................ Simson .... perempuan (1), Tanduk ......... tanduk yang pendek (1), nazar dan ikrar ......... isterinya (1), atau tempat pembakaran korban (1), Puteri-puteri Yerusalem ............ Mempelai perempuan (1), kedua-dua belah ... Yakub ...... licin (1), Mempelai perempuan ........... pintu .... pintu (1), lembu korban penghapus dosa (1), Yoab ............. Yoab .... menikam Amasa (1), orang ramai ............. dengan teruk (1), di tempat tujuan ..... Daud (1), Kata Yehu Jika ......... Yehu (1), wanita ... meninggalkan ........... Anak-anaknya ... bejana-bejana (1), Yakub ..... merungut ................ hasil .... milik (1), berdiri di atas alas (1), berjalan kaki tidak terkira (1), orang Aram ................ tentera musuh (1), panah ...... bererti ....... memberikan perintah (1), patung ...... patung ...... patung berhala (1), pintu itu harus tetap (1), Harun .... roti .................. berkuat kuasa (1), bermula (1), tahyul (1), ditumpahkannya (1), kenderaanku (1), kautanggungkan (1), kedua-dua saudara ............................... banyak sekali (1), mendatangimu .................. mendatangiku ... niat serupa (1), wakilnya ..... gerangan pemilik .......... hamba (1), cepat-cepat .................. kasih ...... tidak ... mendatangkan (1), Air ................. Air ..................... kedudukan Kota (1), perempuan ... berkata .................. tahu ........ patungnya (1), juga dibawa mereka sekali (1), ibu ...... ibu .......... ibu ......... ibu (1), Daud .... warga istana ....... Daud (1), Ya TUHAN Maha Tinggi (1), bumi agar mereka bingung (1), kaum keluarga ...... kaum keluarga (1), tempat mempersembahkan korban bakaran (1), perempuan ... disuruhnya ........ segalanya ... perempuan (1), raja ................ Elia ....... Elia ........... pemimpin (1), di perkhemahan ...... musuh ........ musuh (1), muncul .................. Barak ...... khemah ........... terbenam (1), mara bertempur ........... ikrar .............. dialami (1), berkelakuan ........... dipasangkan ...... menurut kata (1), fasal pertalian Mordekhai dengannya (1), tidak ada seorang pun (1), anak ....... anak .......... anak ....... anak (1), kambing ............ untuk tugas tersebut (1), sayap ... sayap makhluk ..... sayap (1), Kira-kira ... waktu .... terdengarlah ...... Pulanglah (1), anaknya Yefta ........................ bernazar ......... kata-kataku (1), Puteri-puteri Yerusalem ............. Mempelai laki-laki (1), Musa ............ Musa ... kayu ............. TUHAN (1), setiap kali dan jadikannya (1), didapati tuanku sewaktu ... berbaring (1), bulan ... bulan ... bulan .... bulan (1), kota raya ................. umat manusia (1), musnah ... hujung .... amat murka (1), ladang-ladang ...................... tembok ..... akhirnya kota (1), menutupi ............ pelita ..... menyala .............. dipatuhi (1), katanya Di manakah makanan (1), tersembam ............. belah ..... terpelanting ........ badan (1), kekalahanku jangan benarkan ........ riang (1), menahan nafsunya dengan berpantang (1), daripada kalangan bangsanya ... tertanggung (1), deritaku dengan rahmat ...... dosa (1), hari itu ................... hari itu (1), ditempatkan .... lembu-lembu jantan ...... lembu (1), suruhan ............... ibadat Nabiah ............... diperintahkan (1), memasaknya dalam periuk lalu (1), merpati ......... Nuh ....... membawa burung (1), Hanani .......... ramai orang lain (1), perkara ......... tertanggung ........... isterinya ....... perempuan (1), dan memberi hormat .......... menangis (1), Mempelai perempuan nyatakan kasihnya (1), Seluruh umat .............. setiap lelaki (1), di dalam kebun anggur (1), Rut ... rumah ......... Rut ...... Boas (1), banyaknya .......... memasak .... dibawa pulang (1), kota raya ......... warga perempuan (1), sepatah kata pun .............. Amnon (1), Demikianlah firman .... Musa ... TUHAN (1), Di situ ditulis ............ dialami (1), imam .......... perempuan .... perempuan ........... perempuan (1), Lebih-lebih beratnya ... hukuman ................... mungkin (1), makhluk ... hidup di dalam (1), memelihara ............... harta benda (1), menerima ......... menimpanya ............ menghadapi (1), pendupaan ............ baki ... lembu (1), tepung ......... tepung ...................... tepung (1), pintu kota ..... kota (1), berdasarkan jumlah tahun (1), berikut ... tanah ................................ layak (1), hiasan .............. linen halus (1), segi hukum dibuat (1), Yehuda ... pasukan Israel (1), kedua-duanya ...... keluargamu .................. keluargamu (1), perempuan ..... Otniel ............ perempuan (1), melihat ....... permintaan ........................ Pulanglah (1), berkata ...................... air anggur (1), TUHAN ... memberi ... besar (1), di atas bahunya (1), suku Isakhar semuanya (1), permintaan Musa ... Harun (1), menjadi nyala ... Api (1), Akhir sekali .... membubuh (1), ternakan .................. segala haiwan (1), sebiji ......... diikuti sebiji (1), nenek moyang ....... masyhur (1), dibuatkan ...................... Layar .... disangga (1), Yakub ... Pak cik (1), orang yang bekerja (1), tiada seorang pun (1), barat .... Bait Suci (1), Mempelai perempuan .......... berkubu (1), Mempelai perempuan ........... domba (1), sebuku roti sebagai (1), hamba perempuan ............... Bilha (1), Mempelai perempuan ......... domba (1), di hadapan ........................... sebenarnya (1), keldai ... tidak .......... keldai (1), orang Israel ......... kuk (1), handaiku takut ....... saudara-maraku (1), ular ......... arca ular (1), mencampakkan mayat-mayat ....... bantuan (1), hamba ... rakan hamba (1), kayu ... mazbah .... Mazbah (1), yang dapat berputar (1), perempuan ... akibat kejadian (1), keras dan angkuh (1), Yusuf ......................... Yusuf ...... Yusuf (1), meletakkan kepercayaan ........ semata-mata (1), lain ................. dihukum mati (1), secara lazim .... dialami .......... ajal (1), tidak terdengar ............ ditinggalkan (1), malaikat ........ kesemua kuda (1), gadis ............... pasti nabi (1), diterima ..... Lewi ...... korban (1), anggota pasukan ... diparang (1), raja selaras ........................ Ahazia (1), wajah kerana malu (1), kayu ... menjadi susuk (1), suami ................ suami .......... isterinya (1), memikul .......... dahan-dahan ......... kesemuanya (1), suara ................ terdengarlah ....... kaukerjakan (1), ayahnya ............. menjadi bahagianmu (1), berhubungan dengan Bait (1), tahap demi tahap (1), tepung ........ tepung ...................... tepung (1), berlakulah ....... muncul .......... kedengaran (1), barisan pasukan .... pasukan (1), Yoas ............ Yoas ........ Atalya (1), Meremot ..... kawasan .... Yordan (1), Hana ........ Penina ...... Hana (1), Warga ............ memperkotak-katikkan kehidupan (1), hati ... kebaikan ... menuturkan (1), menghabiskan ............... seekor domba (1), tetap berkuat kuasa (1), di sayap kiri (1), tabir ................. membuat ...... tiang (1), suara perempuan .................... berkata (1), semakin ... semakin ....... tangga (1), dahulunya ................. orang Israel (1), kedua-dua ......... Kedua-dua malaikat (1), Harun ................... baju efod (1), suruh ................. Buat ............... tiang-tiang (1), Yakub ...... dimilikinya ....... berjalan (1), hanya .... di situ (1), menurut bilangan ... masing-masing (1), Mempelai perempuan ............ lelangit (1), Khabar .... membuat ..................... khabar (1), di hadapan-Ku ......... meneguhkannya (1), daripada jumlah ................. memuliakan (1), gadis seorang .... setiap (1), tepung ........ tepung ............. tepung (1), Kedua-dua orang anak (1), di hadapan-Mu ... korban (1), pendaftaran penduduk ... tebusan (1), orang .............. yang lain (1), semua haloba ............ mengetepikan (1), kerja-kerja pembinaan umat (1), dijanjikannya .................. sahabatnya ...... perempuan (1), arca anak lembu (1), dengan raja Babel (1), di atasnya sama (1), walaupun sasarannya cuma (1), Yoyakhin .................... ayah Yoyakhin (1), tinggal .......... tinggal ............... tinggal (1), kolam .............. Arca .... terdiri (1), bahkan lebih lembut (1), kunjung datang ... menantikan (1), anak lelaki bernama (1), mengerahkan .................................... pihak musuh (1), membakar dupa harum (1), tali-tali ...................... Simson ... tali-tali (1), menolaknya ............... Elia ......... mencari (1), pesan ....... Masa pembuangan (1), lelaki ......... Yakub .............. lelaki (1), pakaian ........ pakaian ...... barang (1), peringkat ..... pasukan demi (1), berhala-berhala .............. segala berhala (1), menyuruh kesemua warga (1), daging ...... daging ............... bahagianmu (1), ke atas rumahnya (1), ke dalamnya .... Yerusalem (1), terbuang jauh ............. ditumpahkan (1), Daud .......... sehati sejiwa (1), keturunan Yakub ... Lea (1), Allah ... Uza ............ Uza (1), apa-apa ...... aku ... ibu (1), loh batu ... tersimpan (1), Rut ...... Boas ............. Boas (1), ayahnya ... ayahnya ........... anaknya (1), tuan-tuan ..................... perlu susah-susah (1), Mayat ................. nabi muda (1), raja ..... kemurahan hati (1), Bersiaplah ...... serangan ........ bangsa (1), Usah khuatir ......... menanggung (1), mengamati tulang-tulang .... jumlahnya (1), melihat .............. suka bertengkar (1), tercetus ............ orang Filistin (1), Elisa ....... Naaman ....... Elisa (1), memeriksa .............. Elisa ....... memungkinkan (1), secara khususnya ..... pembayaran (1), waktu ... Tamar .................. Tamar (1), Daud ............... Daud ... mengasihi (1), TUHAN ............ Musa ..... Allah (1), Demikianlah caranya .......... rumah (1), jawablah ........... Patutkah petunjuk (1), wang yang dibayar (1), orang yang bersalah (1), bani Yehuda ... Pedang (1), tugas ................................. disampaikan Allah (1), roti ...................... sehubungan ... kematian (1), berbanding ... lelaki malang (1), Usah ............................ pemberi maklumat (1), Hamba ....... rakan hamba (1), Tentera .................. barisan ....... barisan (1), fasal peri pentingnya (1), Yonatan .......................... di bawahmu (1), dipasangkan ................ masing-masing ... dipasangkan (1), rakyat ....... Ayahku .................. mengajar (1), Elisa .............. Suruhlah ................... Elisa (1), meluap-luap bagi umat-Nya (1), di atas takhta (1), tempat kediamanmu ..... tertumpah (1), Isteri ... yang lain (1), sang ratu sememangnya (1), nama Yehuda disebutkan (1), Pada waktu itu (1), Yehu ........... mayat perempuan (1), Di tempat itu (1), menanggung segala penganiayaan (1), mendatangi ....... Orang Yebus (1), katakan ... bonda ... Batsyeba (1), disampaikan Allah ............. diterima (1), muzik bertali ............. limpahi (1), akhirnya terpaksa ........... hasil (1), Benhadad ........................................... Ahab ..... Benhadad (1), rata .................... tinggal ..... kuda (1), hal-hal tertentu manusia (1), kembali kepada ayah (1), hamba perempuan ............... Zilpa (1), jalan pintu gerbang (1), kalah teruk ............................. musuh (1), tanpa perlu menggunakan (1), hinggap pada sasarannya (1), persembahan minuman ................ roti (1), Mulai sekarang .......... jangan (1), kayu pengusung ....... pengusung (1), disambungkan ........... baju efod (1), Mengapa cahaya diberikan (1), kediamannya ........ berkuat kuasa (1), tanah yang suci (1), mengalami pelbagai kesusahan (1), besar ...... isteri ......................... isteri (1), perempuan ................. tidak ........................ kepala (1), menduakan-Nya .... tuhan-tuhan lain (1), korban ................. berkuat kuasa (1), perempuan ............................ lelaki ....... menantunya (1), namaku ....... nama ... umat-Mu (1), merayu-Mu ....... ke bawah (1), urat daripada rambut (1), nafsu .... pokok oak (1), anak bongsunya ............ Segeralah (1), Allah ....... Allah ............. sememangnya (1), Doa minta tolong (1), Yabal ............. alat muzik (1), memeluk .................. jawapannya ....... Simson (1), lengkap dengan kesemua (1), anak ....... nifas ......................... nifasnya (1), hati .......................................... memerintah kerajaan (1), bagi TUHAN ... ladang (1), orang Israel .................... tuhan-tuhan (1), pembunuhan ......... pemukul ..... pencuri (1), Mempelai perempuan dan (1), orang besar ........... Daniel (1), sengaja berusaha ...................... Allah (1), hal yang berikut (1), Yosia ........................... disampaikan Allah (1), di atas .......... dilakukan (1), korban ............ burung yang (1), Zipora Anak ........ Musa (1), sesama sendiri sahaja (1), menyokongku ............ kehendakku berlaku (1), serangan mengejut angkara (1), terbakar sampai apinya (1), Wajarkah .......... mempertaruhkan ..... air (1), Orang yang benar (1), Amos ... Datanglah ............. Pudar (1), memberikannya ....... tanah ........................ tuhan-tuhan (1), korban ..... korban .......... korban (1), Firaun ....... perempuan ... Abram (1), dinamakannya ................... Gedung ... disangga (1), Ester Hatah ........ Ester (1), Elisa ............ sebanyak ............. Elisa (1), tingkat ........ dinding .......... alang (1), berusaha untuk menenteramkan (1), melakukan ....................... kerana perbenarannya (1), zaman pemerintahan ............ bulan (1), mengenakan pakaian .......... raja (1), mendengar ....... tewas kakiku (1), Hezron ... perempuan ........... perempuan (1), menerima bahagian masing-masing (1), persembahan sedemikian ....... dipersembahkan (1), Kumpulan ... Puluh ............... Perwira (1), pasukan perang ... negeri (1), tiga orang penyelia (1), persembahan .......... mazbah .... Persembahan (1), mendapatkan .......... tanahlah ...... asalmu (1), ketinggiannya berkat usaha (1), menjalankan kerja pembaikan (1), wang atau barang (1), dua kelompok ........ sekelompok (1), korban penghapus dosa (1), suku ............. suku ............ suku (1), panjangnya .... hasta ........ menuju (1), berdekatan ......... di situ (1), yang dalam kesusahan (1), orang semacam .......................... tanah (1), kawanan ternakan ................ ayah (1), pintu gerbang .... Ukurannya (1), untuk menjadi ketua (1), binatang ................. dengan haiwan (1), berhala ........ faal ........... menyeleweng (1), kedua-dua ...... sering ....... saudara-saudaranya (1), sebelumnya ....... menyembah jin (1), nyawanya ...... dirinya sendiri (1), ghaiblah Henokh ..... pergi (1), anak muda ............... dihela (1), binaan ......... bahtera ........ bahtera (1), rumah ..... orang ....... diperisteri (1), orang yang diludahi (1), warga Mesir ....... Israel (1), khabar ........... Sikhem .............. perbuatan (1), Beberapa waktu ....... isterinya (1), Yusuf ..... dibawa masuk (1), berlakulah ................... berlaku ......... dahulunya (1), tanpa sengaja ................................ bernajis (1), Kedua-dua ............. suka tinggal (1), Zakharia ....... Yoyada ..... Zakharia (1), penduduk yang berasingan (1), Tamar ........................... Dilakukannya ................ Syela (1), Yakub ........ Yakub ..... ehwalnya (1), tuanku ........ menjadi tanggungjawab (1), hukuman ...... membanting .... merelaikannya (1), apabila kamu meminjamkan (1), Peristiwa .............. hari ..... bulan (1), Hari-hari perayaan tersebut (1), pasukan orang Israel (1), dibuat ............. setiap tiang (1), menjatuhkan azab ............... tidak (1), sebelah timur muliakanlah (1), diakui ............. air maninya (1), tongkat-tongkat ..... pemimpin .... masing-masing (1), Mazmur .............. Takut nanti (1), Yusuf ................ pada saat (1), Pada waktu semua (1), Elisa ..... tepung .......... mereka (1), begitu banyak sekali (1), Hegai ..... Hegai ...................... gadis (1), taat akan perintah-Mu (1), TUHAN ..... TUHAN ..... TUHAN (1), rumahnya .... Anak domba (1), baginda ... baginda ............. baginda (1), Allah ....................... tangannya ......... sediakala (1), termasuk segala ................... makhluk (1), bagaimana keadaan ............... pembinaan (1), Mohon .... permintaan .... Batsyeba (1), menyelamatkan diri ...... bumi (1), Yefta ..... anak gadisnya (1), Terbukti ....... dua orang (1), alam semesta ...... terwujud (1), Yakub ..... ayahnya Ishak (1), mereka ....... menyucikan ........ mereka (1), Lalu Yusuf pergi (1), meletakkan kehebatan ..... manusia (1), Yakub ... perempuan ...... Yakub (1), keturunanmu yang duduk (1), salinan itu sentiasa (1), Daud ............. Riang ria (1), membawaku pulang ........ musuhku (1), berkali ganda .... ramainya (1), tempat pembakaran korban-Ku (1), Saksiku ...... pihakku .... merayu (1), Ragi ... madu .................... persembahan (1), kedua-dua ......... lembu ........ tidak (1), lebih dahulu Marilah (1), di muka bangunan (1), pada bila-bila masa (1), lama-kelamaan ................. Musa .............. Musa (1), Sisera ... perempuan ........... perempuan (1), tertanggung atas diri (1), waktunya .... Kota ... ibarat (1), kota ........ warga kota (1), merampas harta benda (1), untuk digunakan untuk (1), daripada bahan-bahan ........... badanmu (1), satu sama lain (1), Lakukanlah terhadap aku (1), Jauhnya jarak .............. perjalanan (1), Harun ........................ kumpulan orang (1), Surat itu dikirim (1), diperdengarkan ....... bunyi ... mengikuti (1), urusan kumpulan ................................ kesalahan (1), bahana perbuatan ......... terhukum (1), sangat yang terdaya (1), akibat segala dosanya (1), jenazahnya ................................. persendirian keluarganya (1), milik orang .......... kepunyaannya (1), tidak lagi menjadi (1), iaitu ... pembakar korban (1), jahat ............. serik .............. Allah (1), harga ....... kumpulan orang (1), Yehu ........ nabi muda (1), kedua-dua ......................... Lut .... Lut (1), menyuruh ........ di hadapan (1), bala tentera belalang (1), Tabir pintu masuk (1), Yusuf ... mimpinya ........................... kepadamu (1), betapa mudah ... gempurkan (1), kataku ................. menjadi isteri (1), Lebih tidak sesuai (1), suku ........ suku ...... suku (1), ketiga-tiga .................. ataupun muda (1), gadis .............. gadis .............. perempuan (1), bahagian berkesan kotor (1), sungai .... air ................ tengah-tengah (1), tangan ..... sambil bermegah (1), lebih sulit didekati (1), Permaisuri ........... Permaisuri ..... Permaisuri (1), Anak yang gugur (1), di bawah cahaya (1), tanah dengan ukuran (1), ada di sini (1), datanglah ......................... tempat kegemaran (1), susur galur seterusnya (1), diambil ................. ada ....... berjumlah (1), umat ................................ berkuat kuasa (1), menandakan ...... waktu untuknya (1), secara langsung .................. serupa (1), tergerak ..... membela kepentingan (1), anak lelaki .... lelaki (1), disampaikan Allah melalui (1), dilakukan ........... kesalahan ... dilakukan (1), perempuan ............ menolong perempuan (1), Empat orang raja (1), menjadi milik ..... raja (1), Nekho ........ urusanmu ............................ menentang (1), sedikit demi sedikit (1), belanga ...... disentuhnya ...... perkakas (1), Bersedialah ............................... orang Israel (1), bait ............... dipersembahkan .......................... kewajipan (1), sememangnya pergi bersama-sama (1), Harun dan anak-anaknya (1), perempuan .... suaminya ........ perempuan (1), mengasah .... dua pertiga (1), memandangkan ayah hamba (1), di dalamnya .................... peti (1), tanah untuk tanaman (1), masakan ....... rombongan nabi (1), bersepadu ... tempat persembahan (1), tempat ........ membawa .... bersama-samanya (1), tempat daging .............. belanga (1), sehingga tiba-tiba .......... kekurangan (1), diletakkan ..... berfungsi ..... memasukkan (1), Lut ..... kedua-dua malaikat (1), Gadis-gadis ............. jumlah ................. kota-kota (1), anak haiwan ...................... haiwan (1), imam Allah ........................ peperangan (1), daun pintu ....... domba (1), mayat ..... mayatnya ............ lelaki-lelaki (1), kudapat sewaktu ... berbaring (1), dapati di sana (1), melakukannya ... berkerumunlah ..... menghinggapi (1), Simson dengan tali-tali (1), jenis haiwan liar (1), Berhala ...... batu ........................ melihat (1), hidup mesti mati (1), bererti ........ kian meluas (1), pekikan .... buah anggur (1), Ewil-Merodakh ......... lebih tinggi (1), Mikha ................ sama dengan (1), diambilnya ............ onak ... duri (1), Allah kepada mereka (1), satu demi satu (1), Orang Israel ....... seramai (1), kedua-duanya terpasang ... tali-tali (1), Benyamin .... orang Israel (1), Bezaleel ......... dua ....... satu (1), ruang besar bait (1), menjadi pengawas atas (1), anak-anakku ...................... kehendak .... kehidupanku (1), digantungkan ......... disangga .................... dibuat (1), negeri ............ bersama dengan (1), menantikan kekasih duduk (1), tiga puluh pepatah (1), setimpal ... dosa kesalahan (1), tidak akan mendekati (1), Berapa banyak .... ternakan (1), Elisa .............. perempuan ..... Elisa (1), lima orang peninjau (1), perempuan ...... perempuan ...... dahulu (1), Elisa ... Gehazi ............................... perempuan (1), suka menggembala ..... menghadap (1), kedua-duanya ..... perbuatanmu ......... nama (1), tempoh waktu .... korban (1), mereka yang terpilih (1), seorang anak lelaki (1), bertentangan .................... setiap orang (1), mayat ............... berkuat kuasa (1), tujuh tahun .......... Rahel (1), mempunyai banyak sekali (1), ditugaskan untuk memerintah (1), disangga ....... daripada gangsa (1), Tak perlu lagi (1), Engkau di sana (1), penghakiman Mengapakah ......... pengadilan-Nya (1), jenazahku ........... Yusuf ..... ayah (1), senang hati .............. kain (1), Wang ... kemudian digunakan (1), Gideon ............ kaumku ...... suku (1), ternyata pula perkara (1), ayahnya ......... daging korban (1), waktu hari ...... waktu (1), mengizinkan ..... isteriku ........... namaku (1), menyentuh .... menyentuh ...... menyentuh (1), hari yang baik (1), pendiangan mazbah bagi-Ku (1), berkuat kuasanya .......................... pihak-pihak (1), memanjang .... kiri ... kanan (1), Isinya ialah perintah (1), mazbah pembakaran dupa (1), istana ............... kediaman diraja (1), Abram ...... harta benda (1), Disuruhnya .......... bonda raja (1), berupa tanah milik (1), keimaman ...... diturunkan ....... memakainya (1), segala harta bendanya (1), suku-suku sebelah timur (1), mengambil ................. pengawasan (1), bahagian imam (1), suruh ........... dipasangkan .................. dipasangkan (1), patut hidup (1), menempatkan diri (1), pakaian ... disimpannya (1), binatang ..... binatang (1), Esau ..... ayah (1), para utusan (1), berkata ....... hukuman (1), terduduk ........ langit (1), menawarkan ....... sesuatu (1), roti .................. segera (1), berkata .... berani (1), Yusuf ............ bahu (1), miliknya sendiri (1), domba ...... kawanan (1), Tanah milik (1), menyokong ........ menyokong (1), bergembira ... kedatangan (1), tingginya ................ setinggi (1), lagi baru (1), perempuan ....................... permohonanmu (1), tikam ...... menyerangnya (1), tanpa bergerak-gerak (1), segera ....... ayah (1), burung ....... burung (1), malahan .......... hukuman (1), bangsa-bangsa .......... bangsa-bangsa (1), berbicara ............... mengetahui (1), Bezaleel ... Aholiab (1), tembus .......... tergantung (1), Kedua-dua pihak (1), tangan yang (1), sepanjang masa (1), ruang dalam (1), Yoyada ............. Allah (1), bersama dengan (1), Jangan ........... meninggalkan (1), Yehu ... Yehu (1), kuali .... menggunakannya (1), potongan mayat (1), Undi ... terjatuh (1), raja ........................... Allah (1), gangguan ........ bertengkar (1), pembesar ..... baginda (1), Abram ........... berdiri (1), Bangkai katak (1), korban ..... korban (1), anak lelaki (1), kedua-dua ...... tanah (1), dibebani ... pikulan (1), menghasilkan ..... ladang (1), serupa hablur (1), keranjang ..... terlihat (1), penyanyi ............. mengasingkan (1), Tuhan .... anak (1), namun ...... secebis (1), menyebabkan .......... dimakan (1), pilihlah .... bukannya (1), melangkah ... kaki (1), memandangkan nama-Ku (1), kain benang (1), suku ................................. bahagian (1), angin ..... Allah (1), sepatutnya ............ penjaga (1), dua ....... satu (1), belanga .............. minuman (1), di dalamnya (1), bagiku ... manis (1), jalan menuju (1), berani ... khemah (1), memandangkan ............... kota (1), makanan sebagai (1), nabi .... umat (1), Yakub ..... Yusuf (1), ibadat Nabiah (1), diucapkan ....... perempuan (1), pengawal pintu-pintu (1), tubuhnya ... menyebabkan (1), datangi ....................... kesemua (1), perempuan ........... terakhir (1), membentang ........................ Israel (1), Yusuf ........... membawa (1), Allah ........... Daud (1), siapakah ...... Siapakah (1), Yoab .............. perempuan (1), lebih banyak (1), kedua-dua belah (1), Yusuf .................. berpandang-pandangan (1), baru lahir (1), anggota rombongan (1), sama seperti (1), jarang-jarang sekali (1), kecantikanmu .... orang (1), Ayub .......... bodoh (1), Tambahan pula (1), memberikan persembahan (1), buku roti (1), merayu ..... rayuannya (1), dahulu ....... kembali (1), Perayaan ...... peringatan (1), disahkanlah bahawa (1), persembahan ............................... diperuntukkan (1), pemimpin ..................... pemimpin (1), pijakan kakinya (1), panglima raja (1), melayari .... menaiki (1), pasukan Israel (1), Tidak ............. Yusuf (1), lahir ......... Yusuf (1), menjadi gundik (1), benar ........... peristiwa (1), datang ....... Siapakah (1), tidak mendatangkan (1), Sekarang ........... bersama (1), warga lelaki (1), membayar cukai (1), baju ...... kota (1), Anak perempuan (1), melaksanakan hukuman (1), suku kaum (1), datang ............. mematerai (1), masuk ...... terancam (1), jubah ............. air (1), segala dosa (1), Kayu api (1), Simson ....... perempuan (1), memakbulkan doanya (1), warga Mesir (1), Yakub ....... Yakub (1), anggur ........... gandum (1), pergi ... ladang (1), kayu palang (1), Kedua-duanya ..................... isteri (1), kuali ......... kuali (1), hina ..... mulia (1), isteri .... perempuan (1), cawan ............ cawan (1), kota ......... penduduknya (1), Gibea ............................ membawa (1), Zedekia ................... kota (1), nama Allah (1), Hana ................... muram (1), Yakub ......... Ishak (1), lantaran tertawannya (1), berdekatan ...................... persembahan (1), butir ... terkecil (1), haiwan .................. haiwan (1), perempuan ...... Elia (1), tidak ...... nama (1), kawanan ................... Israel (1), pahlawannya ........................ Telam (1), menyelubungi hadirat (1), Hari ... hari (1), burung .... pangkal (1), Petor ............. Bileam (1), hari pertama (1), Daud ... Saul (1), Azarya ....... hatinya (1), ceruk rantau (1), tiang ............. perbuatannya (1), berlumuran .............. berlumuran (1), dalam surat (1), bidan .... kuatnya (1), penduduk .......... bertiup (1), menuturkan ......... terpendam (1), malam .... tertumpu (1), perempuan ......... diperkenankan (1), dibuatnya .......... dibuatnya (1), TUHAN ...... langit (1), anak domba (1), hadir ..... Musa (1), Daud berkhidmat (1), amalkan ............. pakaian (1), demi tahun (1), memerintah ..... paling (1), Abram .................. banyaknya (1), mengatasi suara (1), dihitung menggantikan (1), Bani Esau (1), Allah TUHAN (1), Khabar ........ Sikhem (1), masa menghadapi (1), terdengarlah ....... terbentang (1), akan berlaku (1), ternakan ............ Ternakan (1), memakan .... memakan (1), dengan tangisan (1), diri sendiri (1), didatangi umat-Nya (1), Tanduk ....... tanduk (1), bangsa-bangsa ...... bumi (1), hanya .................. hanya (1), Musa ....... menyentuh (1), Elia ... Elisa (1), diperlukan ............ sayap (1), bintik-bintik ... berakar (1), bangsa ........................... bertempiaran (1), ayahnya .......... gadis (1), tangannya ........ pedati (1), Ular ......... benar-benar (1), berbangkit ..... mengadukannya (1), Ingatlah perjalananmu (1), ketiga-tiga ........................ ada (1), daripada umurku (1), nabi ....... Amazia (1), paha ......... Samuel (1), nasihat ............ berbuat (1), ganti ........... Yusuf (1), Saul ...... tangan (1), meminta .... berkata (1), gagah perkasa (1), Bangsa .............................. negeri-Mu (1), menggunakan wang (1), Gideon .................. musuh (1), makanan ...................... Laban (1), menuruti kebiasaan (1), atas dosanya (1), apa-apa pun (1), hadir ......... persemayaman (1), timbangkan kata-kataku (1), perempuan ....... mengikuti (1), dipersembahkannya ............ haiwan (1), berlanjutan .... Abiam (1), tembok batu (1), Sisera .... perempuan (1), lebih cepat (1), dibuang negeri (1), mengiringi ......... raja (1), tukang kira (1), kosong perut (1), roti .... Besarnya (1), perigi ................ mayat (1), rasa muak (1), sebelah utara (1), mewakili setiap (1), bahagian .... kaupandang (1), laut ........ menyeberangi (1), ibu .......... keturunannya (1), berkaitan ......... Salomo (1), marilah ...... marilah (1), singkat .......... hidup (1), kaum lelaki (1), lagu-lagu penuh (1), penduduk menawan (1), adik tiri (1), Orang Israel (1), mazbah .... mazbah (1), seorang pendatang (1), hamba-Mu ........ kata-kata (1), makhluk .......................... belakang (1), daripada-Ku ...... nama-Ku (1), Simson ......................... teman (1), Asyur ............. Sion (1), tempat ......................... Nanti (1), mazbah .... minyak (1), kota raya (1), tongkat ........ meninggalkannya (1), kambing ... rusa (1), dahulu ............ perempuan (1), dihukum .... hari (1), mengetuai pasukan (1), keturunan Yusuf (1), tempat ............. tabut (1), madu .................... madu (1), menyaksikan ............ teruk (1), ketua ..... Yoab (1), hari berikutnya (1), menggunakan ................... Pisau (1), jarak sejauh (1), Orang suci (1), pakaian ........ dikalungkan (1), tabir .................. disangga (1), khususnya orangnya (1), Kaki dian (1), memukul ............ Yefta (1), Api ........ bukan (1), kata-kataku ........ tanpa (1), Saul .......... Saul (1), berita ........ Isyboset (1), seharusnya dipersembahkan (1), keturunan kaum (1), rayuan .... perbuatan (1), menggembala ternakan (1), matahari buatan (1), cukai masing-masing (1), rapi ...... memadai (1), hati .............. Allah (1), Orang Midian (1), Daud ............................ menerangi (1), Bileam ..... Balak (1), memiliki tanah (1), sewaktu dihitung (1), persembahan .................................. korban (1), mempersembahkan .... korban (1), ketiga-tiganya ....... Abiezer (1), Ayah .......... kembali (1), zaman sekarang (1), ayah ...... jujur (1), tumpah darahnya (1), bidang tanah (1), orang bersenjata (1), segala bangsa (1), pengawas ............. pengawas (1), ditempuh ....... perintahkan (1), Pergunakanlah ........... muda (1), Tamar ........ perempuan (1), dengan air (1), duri ... daging (1), persembahan .......... persembahan (1), berjumlah seramai (1), di hadapan-Ku (1), bahagian tubuhnya (1), mendapat kota-kota (1), Buat tempoh (1), lahir ........ Musa (1), memangsakannya .......... memangsakannya (1), tulang rahang (1), berjalan ....................... ternakan (1), Allah ...... melihat (1), leluhur ... penduduk (1), bertumpu ... kesateria (1), Delila ...................... kepalaku (1), bekas ...... mantan (1), kalangan sukunya (1), kunjung turun (1), secara ikhlas (1), mendatangkan ..... ditimpakan (1), memberi hormat (1), Perhiasan .......................... Perhiasan (1), kaum perempuan (1), perbuatan ... dilakukan (1), tanda hormat (1), disucikan .......... barang-barang (1), hanyut ................. ke (1), berani ......... disembah (1), terlalu sibuk (1), yang getir (1), lebih dahulu (1), kakiku terperosok (1), bertatahkan ...... mahkota (1), kota kara (1), korbannya ..... Korban (1), Yusuf .... ayahnya (1), Ishak ....... kematian (1), korban bakaran (1), yang lain (1), perempuan ........ Elia (1), raja Hamba (1), Bekas sahabatku (1), tanah .............. bahagian (1), nafsumu ......................... berhala (1), jelapang .... gandum (1), pintu .......... pintu (1), tiada lagi (1), Barang ................ barang (1), segala hasil (1), orang Asyur (1), berangkat menuju (1), hatimu .............. mengikut (1), kitab ...................... kitab (1), panjangnya seratus (1), Biarkanlah ................ asalnya (1), lubang maut (1), diperkenankan .......... tinggal (1), memerintah kerajaan (1), tuhan-tuhan ....... tuhan-tuhan (1), pergi ........... Mengapakah (1), raja ........... Amarah (1), turun hujan (1), Absalom .... raja (1), luar biasa (1), angin .......... Angin (1), TUHAN ............. diterbangkan (1), angkatan seramai (1), Saul ........ menghadap (1), Tamar ..... Tamar (1), dibuat ............... menyerang (1), Salomo ... hari (1), dijadikan habuan (1), Keturunan Kanaan (1), Kutukan .................. kutukan (1), hasilnya ................... usang (1), sinar .... berselubung (1), raja Babel (1), makan daging (1), yang lahir (1), kutemui kucari (1), Pak cik (1), lumuran ...... habuannya (1), buahnya ............ tanah (1), TUHAN .... melihat (1), perigi ............... menutupi (1), sebaliknya ............... kuasa (1), sesuatu ....... tampak (1), hidupnya Adonia (1), masih wujud (1), Harun .... rambut (1), Yehuda ........... Aram (1), hampir-hampir ..... Amori (1), bersama-sama ........ Amat (1), raja Moab (1), Yakub ............... Laban (1), dihentam gelora (1), menguatkan hati (1), sering .... Hadoram (1), sampaikanlah ................ laut (1), setimpal ..................... disembah (1), kesempatan .................... mempersembahkan (1), sentiasa ............ kewajipan (1), sangat .... dibandingkan (1), menyediakan ....... pekerjaan (1), Bileam ................ Katanya (1), sebelah timur (1), persembahan ..... penghapus (1), perempuan ..................... khabar (1), hujungnya .... Eglon (1), permakaman ........ menggantikan (1), Yoseba memasukkan (1), ertinya .................... tanda (1), keluar ..... lenyap (1), umat-Nya ....... memberikan (1), tiga .......... ruang (1), keluarga ....... malaikat (1), perempuan .................... perempuan (1), mayat .......... Yehu (1), berjaya diangkat (1), yang benar (1), mencerminkan ...... mencerminkan (1), Anak lelaki (1), perdupaan ....................... perdupaan (1), negeri ... penduduknya (1), Elisa ................ sedikit (1), tinggal bersama-sama (1), Dan ... barang-barang (1), pejuangnya .................................. Daud (1), khabar ........................... daerah (1), tuangan ...... arca (1), Perintah ... bertujuan (1), kekayaan ... lenyap (1), negeri .............................. muka (1), daripada-Ku ....... nama-Ku (1), Tiba-tiba .......... ayahnya (1), batang tiang (1), wang ..... patung (1), singgah ....... Elisa (1), Simson ........... Timna (1), diterima ... daripada-Ku (1), Elia ... raja (1), barulah barang (1), Sudahlah ............... Saul (1), korban Paskah (1), semua urusan (1), mempengaruhi ......... mempengaruhi (1), bakul ................. bayi (1), mangsa ...... kaki (1), Yoyakhin .............. raja (1), kota ... pesisir (1), membawa upah (1), kejiranan kota (1), kolam ................ Kolam (1), Rahel .... Rahel (1), buahnya ..... pokok-pokok (1), Raja ............................... ditugaskan (1), menjadi tontonan (1), membiak .... bertumbuh (1), korban ...... kesemuanya (1), anak-anak binatang (1), jangan .... jangan (1), malaikat ................ didatangkan-Nya (1), Berapa seringkah (1), kerajaan ... kepadanya (1), orang zalim (1), korban .................. pakaian (1), Kedua-dua isterinya (1), semua orang (1), Ahazia ................. Jenazahnya (1), pertolongan ....... mencarinya (1), pokok itu (1), Yabesh-Gilead ... tulang-tulang (1), perempuan ............... mengizinkan (1), mencari .... mencari (1), mendapatkan .................. Yoab (1), di hadapanmu (1), banyaknya .......... banyaknya (1), Dengan nyanyianku (1), Allah kepadamu (1), ampuh ........ menawan (1), disuruhnya ....... tingginya (1), sedar ... maruahku (1), tepung ...................... tepung (1), benih .................... Benih (1), sentiasa berubah-ubah (1), kepala ................ seluruh (1), anak ....... membawa (1), sebanyak ............. makanan (1), persembahan ................. berhala-berhala (1), kencang ............ rumah (1), tidak .... lagi (1), bukan tempat (1), pendakian lagi (1), menyelamatkan dirinya (1), makanan .......................... firman (1), Naomi .................. khabar (1), tebalnya ....... dinding-dinding (1), saksama ... baik-baik (1), penyembahan patung (1), niat ........... membinasakan (1), mahu beri (1), tuhan-tuhan .................. tidak (1), esok hari (1), Abram ....... perempuan (1), kota ..... pokok (1), kebiasaan ................... khemah (1), rayuanku memohon (1), pasukannya .... musuh (1), orang Filistin (1), adat kebiasaan (1), Perempuan .......... Elisa (1), diiringi .......... penyanyi (1), sebarang perkakas (1), melindungiku ..... mengurniakan (1), barat .............. barat (1), Dimuatinya keldai (1), taruhan ... ancaman (1), Hizkia .................. membina (1), kerana batu (1), segala kekayaan (1), barang yang (1), Jika tidak (1), tebing Sungai (1), kerana ............ Perkara (1), Filistin ............ bergabung (1), rayuan ....... umat-Nya (1), dari Uzal (1), Selanjutnya .... suruh (1), bapa ..... masa (1), terus berjalan (1), Abimelekh ................... Abimelekh (1), menantikan ....... menadah (1), harus diselesaikan (1), Yakub ... Yakub (1), satu ... haiwan-haiwan (1), Adonia .... Adonia (1), dipandang ............ bangsa-bangsa (1), jauh ........ jauh (1), Musa ......................... domba (1), membayar .... dikenakan (1), melemparkan ... berdosa (1), disampaikan ........ dikurniakan (1), Allah ........ murka (1), Yoas ........................ Yoas (1), anak ....... pesan (1), Apa ...... jelas (1), Raja Saul (1), usah .... pertempuran (1), menyuruh ....... berdekatan (1), nenek moyang (1), Eli ........................... memerintah (1), segala perintah-Ku (1), menikam ......... kaki-Mu (1), memerangi musuh (1), korban .......... dibakar (1), raja Yehuda (1), Naik merah (1), raja ............... pintu (1), Sebaliknya ............. tanah (1), diserahkan .... perempuan (1), suci-Ku ................. tempat (1), supaya jangan (1), Daud ....... Filistin (1), sesuatu miliknya (1), perkara ................. Haman (1), mata air (1), terdengar ... suara (1), ayahnya .... kedudukannya (1), penduduk kota (1), kota .............. kota (1), Kauberi selamatkan (1), Israel ................ Tanah (1), Ayuh ..... Yehu (1), segala ..... kesemuanya (1), anak .... anak (1), menyentuhnya ........ menumpaskannya (1), Elisa .... anak (1), tidak ........... perjanjian-Ku (1), tidak ditimbang (1), tiba giliran (1), sebagai utusan (1), mendatangi .................... dipijak (1), ke atas (1), Amnon .......... Suruhlah (1), kata-kata hamba (1), Abram ......................... Abram (1), negeri ...... berikut (1), Musa ... Musa (1), jumlah .... bererti (1), Tempoh masa (1), terbukti ............... berakar (1), cahaya kehidupan (1), dipersembahkan ........... diberikan (1), rambut ......... tubuhnya (1), setiap satu (1), Haiwan ................... Haiwan (1), bayi ...................... puteri (1), Ezra ....................... ditetapkan (1), peribadatan ........ lambang (1), orang Efraim (1), Hikmah ............ seerat-eratnya (1), buah ........ buah (1), pasukan musuh (1), tempat ........ tanah (1), baik tentu (1), masih tinggal (1), kudapat membuat (1), korban .... Harun (1), pada waktu (1), ruang tersebut (1), kata-kata ............ kata-kata (1), binatang ..... kerugian (1), Zebul ....... Aruma (1), lembu ........................ mazbah (1), dosa ... dilakukan (1), persembahan sepersepuluh (1), selanjutnya ............ membentang (1), dibunuhnya segera (1), pasukan pendudukan (1), harta bendanya (1), dapat digunakan (1), tidak ............ meninggalkan (1), bintang-bintang ......... bintang (1), jubah ..... anaknya (1), khemah ....... khemah (1), perkataan-Ku ... perkataan (1), sumpahnya .......... berkat (1), Lebih daripada (1), ceruk-ceruk ............... bilik-bilik (1), tempat pembakaran (1), imam ........... menerimanya (1), perantaraan ........... perantaraan (1), kerap kali (1), anak-anak perempuan (1), menghukum ........... meluap-luap (1), bumi ....... bukit (1), orang gaji (1), loh batu (1), Waktu ..................... dijual (1), Daud ...... raja (1), memuliakan ... Alat-alat (1), akibat perbuatan (1), anak panah-Ku (1), Naaman ................ Elisa (1), mayatnya .................. Simson (1), permintaan kedua-duanya (1), Esau ... sudi (1), akhir masa (1), terkembang ............ sayap (1), malaikat kerubin (1), Daud ..... Daud (1), sepenuh makna (1), kayu tersebut (1), urusan menaja (1), menghidap ........ persembahan (1), demi pasukan (1), alat kelengkapan (1), mendapatkan ..... perempuan (1), mayat orang (1), Jubah .............................. terbukti (1), emas .............. perak (1), lelaki ..... gadis (1), juga denganmu (1), mencecah ...... perkara (1), bapa ....... seisi (1), jalan ....... jalan (1), Pertindihan sebanyak (1), orang bernajis (1), tuhan-tuhan .............. keruntuhan (1), nabi ....... mereka (1), menghantar utusan (1), fakir miskin (1), akhir ... kehidupanmu (1), Anak panah (1), sesetengah ............. Sesetengah (1), mengetuai ........... pegawai (1), Penjaga .......... selama (1), menyerang ... umat-Nya (1), Yusuf ............................. Yusuf (1), muncul ... penuh (1), tuhan-tuhan ..... kenal (1), keliling-Mu ........ berhias (1), orang wanita (1), keluarga ................... mata (1), meminta pertolongan (1), Edom ................. hukuman (1), tanah selebihnya (1), sangkut-paut ............... Patutkah (1), dipenuhi kehadiran (1), Yeremia ................ Yeremia (1), penuh ....... tuangan (1), bak guruh (1), sungai ........... penduduk (1), kelengkapan ... tempatnya (1), masa nanti (1), mayat-mayat ....... kuil (1), hari Paskah (1), tempat penggantungan (1), mempersembahkan ............... persembahan (1), hidup makmur (1), Apabila ..... mendengar (1), tempatnya semula (1), orang durjana (1), tubuhnya ... Mordekhai (1), penuh ... jejak (1), menghukum ...... tersisa (1), nyawa .... tanganku (1), perkara ........................... hamba (1), tangan-Nya ........... menenggelamkan (1), raja .................. pulang (1), Mikhal .... Mikhal (1), baginda ... gadis (1), Musa ............... negeri (1), warga suku-suku (1), Isytiharkan ....................... terhadap-Mu (1), bertugas mengetuai (1), diperbuat ......................... diperbuat (1), khabar ... Salomo (1), Allah .... Allah (1), mendengar ........ melihat (1), persemayaman-Mu ....... rintihan (1), TUHAN .................... makhluk (1), melihat ....... melihat (1), berkahwin ....... keluarganya (1), Perempuan ........ Musa (1), isterinya ............... isterinya (1), melainkan Engkau (1), pengubat ........... penawar (1), waktu hari (1), disewa ....... penzina (1), Yoab ..... Yoab (1), Ayub ...... membenarkan (1), Kedua-dua hal (1), diisytiharkan ......... pemeriksaan (1), lingkungan tembok (1), timur ...... Gua (1), membongkok .................... binatang-binatang (1), Manasye ........ ayah (1), mempersembahkan ......... korban (1), jalan raya (1), seorang perempuan (1), anggota tenteranya (1), Pelayan ........... Elia (1), ayah ........... ayah (1), Imam ...................... dikenakan (1), ditikam ... berapi (1), segala gangsa (1), patung berhala (1), Meremot .......... seterusnya (1), pengangkut bebanmu (1), sombong ....... bermegah (1), tuanku .......... tuanku (1), pengawas .......... Yusuf (1), lebih berhak (1), renjisan ....... api (1), Eli .... peperangan (1), jenazah .......... jenazah (1), utara ........ membentang (1), Mikha .................. kata-kata (1), kali .... usianya (1), mana-mana cara (1), berpandang-pandangan ....... gerangan (1), Diutusnya ............ mengunjungimu (1), penarik pedati (1), raja .................. sampaikan (1), Benhadad ........ Yoas (1), tanah ............. tanah (1), merata-rata ......... martabatnya (1), menyembah patung (1), Hana ...... madunya (1), lembu-lembu ........ terdahulu (1), ditiup .... perintahkan (1), bukit batu (1), Yusuf ......... ditahan (1), pokok araz (1), perintah ................ perintah (1), Orang Kesateria (1), memakainya ... membuat (1), perempuan ..... Yusuf (1), bilik jaga (1), imam ...................... sebab (1), Suci ............ terbentuklah (1), memandang .............. menyembah (1), sepenuhnya berpusat (1), perjanjian ...................... memuliakan (1), Absalom ............. ladangku (1), menemuinya Raja (1), Abram ...... TUHAN (1), jelaga ...... berjangkitlah (1), mabuk .......... dibasahi (1), melihat ........ melihat (1), berisi ...... salinannya (1), debu ... berubah (1), Yakub ................. hamba (1), seperanggu ...... dipakainya (1), keping ................ kutukanmu (1), Allah ..................... bersemayam (1), kerja penciptaan (1), rumah Mikha (1), berikut ..................... air (1), makan ........ memastikan (1), ramai imam (1), Samuel ............. berdiri (1), sedang membakar (1), dianiayai ............ dialami (1), terdapat nama-nama (1), meluru menempah (1), perempuan ........................ isterimu (1), segalanya ...... kesemuanya (1), Benaya ... Adonia (1), permintaan ......... baginda (1), menjatuhkan .................. Daniel (1), Yehuda ........ warga (1), masuk .......... dibuat-Nya (1), kebun .......... kebun (1), kebesaran masing-masing (1), harta tanah (1), nama ..... terkeluar (1), Kira-kira ............................ Saul (1), Sampailah masanya (1), Yoseb Basebet (1), binatang ....... binatang (1), pemuda ..... nama (1), buatannya ........... buatannya (1), tempat asal (1), Saul .......... kata-kata (1), jenazah ........... jenazah (1), tabut ..... tabut (1), berjalan ..... penduduk (1), berhala ................ pecahkan (1), lelaki ....... perempuan (1), Yusuf ..... pengawas (1), memungkinkan ... dilakukan (1), Balak ... Balak (1), daging .... daging (1), berani ........ waktu (1), Naomi ............ Boas (1), diizinkan pergi (1), anak buahnya (1), Rut ................... baik (1), hukuman ....... perut (1), tangan .............................. Musa (1), Allah ............ dicari-Nya (1), patung ....... barang (1), mempersiapkan makanan (1), berasa hiba (1), imam ........... mati (1), Yusuf ... perbuatan (1), bermalam .... terbujur (1), nasib ........... nasib (1), Tiba-tiba terdengar (1), hasil ...... hasil (1), mengambil ..... pampasan (1), menyembah ..... diambil (1), tidak mengenal-Mu (1), gambar ............... gambar (1), bertugas ........................ bertugas (1), darah ... dicurahkan (1), orang Ham (1), bertatahkan ....... mahkota (1), gunakan campuran (1), urusanku ................... mengumpulkan (1), barang-barang ............... barang-barang (1), dikerjakan Hizkia (1), kepunyaan-Mu ...................... kepunyaan-Mu (1), tanduk .................... Tanah (1), sebahagian kulitnya (1), pegawainya menemui (1), berhak atasnya (1), Manoah ............ Benar (1), yang bertanya (1), tidak menyingkirkan (1), Selanjutnya hendaklah (1), Israel ............. tawanan (1), kedua-dua jenazah (1), Daud .......... pertahankan (1), mereka sendiri (1), dan lakukanlah (1), perempuan .......................................... tepung (1), perempuan ........ dikenakan (1), haiwan .... haiwan (1), dinazarkannya ................. haiwan (1), mengusul ....... barang (1), Yerobeam Baesa (1), lari ............. berdaya (1), kambing ............... korban (1), singa betina (1), perempuan Betuel (1), bersama-sama beberapa (1), berkuasa ........... berkuasa (1), anak ........ Waktu (1), orang ......... makanan (1), bangsa Israel (1), sekali sebanyak (1), pedang .......... pedang (1), maut ... datang (1), disembelih ... korban (1), Hana ............................. hamba (1), Mazmur ...... nubuat (1), persembahan penghapus (1), dilakukan ....... perbuatan (1), pelita .... ternyala (1), berpegang teguh (1), roti ..... dipersembahkan (1), hasil perbuatan (1), perbuatan ........... keyakinan (1), imam ........ imam (1), ibu jari (1), Yusuf ......... dikerjakannya (1), tirai ... dibuat (1), juga tidak (1), Hazael ............. raja (1), menikam ................ perintah (1), rambu-rambu peringatan (1), Perayaan ........ ditambah (1), benar-benar .............. bangsa (1), Baru sahaja (1), nasib .... nasib (1), kaum keluargamu (1), kata kedua-duanya (1), Pondok Daun (1), Yakub ... anak-anaknya (1), bani Ruben (1), secara teratur (1), wang ............ wang (1), lagi marah (1), Yakub ..... Cukuplah (1), sebaliknya ....... kubu (1), Tanah ...... perjanjian (1), Elisa ................ perempuan (1), semua ............. nasib (1), Firaun ........... Izinkanlah (1), mengucap kata-kata (1), hiasan ..... tabir (1), Moab ...... mendengar (1), melihat nasib (1), mendengar ............ tangan (1), diambil ................... dicampurkan (1), bercakap bongkak (1), penutup .......... tatahan (1), Tuhan ... kuk (1), kepada adiknya (1), tetapi selepas (1), Nabi Yesaya (1), Kerajaan ........ kerajaan (1), bersepadu ... mazbah (1), sayap ............ sayap (1), Zedekia ................... Yerusalem (1), haiwan ...... benih (1), Ahas ............ semua (1), baiklah keadaanmu (1), setiap kali (1), bapa saudaranya (1), tawanan ........................................... Israel (1), kedua-dua pihak (1), niat ... tersembunyi (1), yang suci (1), diri ...................... pemerintahan (1), datanglah ........ kaukerjakan (1), Yosua ... penduduknya (1), rupa tanpa (1), Ahab ............. menyuruh (1), kota ..... hasta (1), tidak menyatakan (1), Yunus .... bahana (1), manusia ....... Kautetapkan (1), hina ... mulia (1), Baal ........ Baal (1), mendengar ...... mendengar (1), kemas ..... sentiasa (1), sebahagian ....... sebahagian (1), tengkuk .... membuat (1), pekerjaanmu ........ memimpin (1), tempatnya ...... katanya (1), berpenat lelah (1), sebelum .... Musa (1), malam ........... malam (1), serata tempat (1), bayi-bayi .......... dibunuhnya (1), suatu waktu (1), Yonatan ... Ahimaas (1), semua tuhan (1), pintu-pintu .... pintu-pintu (1), pelayan .............. Elia (1), suaminya ... berbuat (1), Rut ......... berasal (1), dengan perantaraan (1), tadbir urusku (1), malaikat berdua (1), kediaman ......... Rehabeam (1), Nabi ......... tinggal (1), tukang ... meninggalkan (1), sepucuk surat (1), Yusuf ... penganiayaan (1), mempersembahkan ........ ditetapkan (1), perempuan ............. memalukan (1), menjadi kepunyaan (1), gerombolan berkenaan (1), Amon ... Amon (1), perang ................. membentang (1), tubuhku yang (1), ataupun tidak (1), Berapa lama (1), TUHAN .............. Allahmu (1), Sarai .... kejelitaannya (1), Dina ...... gadis (1), perempuan ............................ datang (1), memimpin ... berjalan (1), Isai ......................... sebangsa (1), sumbangan ................ bilik-bilik (1), mazbah pendupaan (1), secara sulit (1), isteri .... suaminya (1), semua ..... kitab (1), memanggil ............ dikahwin (1), barang berkenaan (1), kekal ........... menyembah-Nya (1), Allahnya ....................................... Allah (1), menjadi pembesar (1), persembahan korban (1), kesemua haiwan (1), terbuang ....... diajarkan (1), jangan .......... Firaun (1), mergastua ........ manusia (1), pintu gerbangnya (1), berikut ......... kesemuanya (1), akankah ... meredainya (1), menjadi milikku (1), kayu .................... kayu (1), tempat-tempat lain (1), menikamkan ................. letaknya (1), korban ................ bergabung (1), Daud ............. berkuat (1), Ishak ..................... perigi (1), ular gangsa (1), pembakaran korban (1), haiwan ................. haiwan (1), sentiasa menuturkan (1), di situlah (1), mendapati Yusuf (1), orang yang (1), Bukankah ... negeri (1), Yoab ................ benteng (1), memimpin .......... menjurus (1), pokok-pokok .............. mengairi (1), permohonannya ............ penduduknya (1), menemui Rabshakeh (1), persembahanmu ....... dipanggang (1), baik ....... tidurnya (1), hidup ..... hidupnya (1), seumur hidupmu (1), wajib menyediakan (1), gunung ... terletak (1), Jenazahnya ........................ menghormatinya (1), kota ...... kota (1), orang ...... sesiapa (1), fasal ........ fasalnya (1), pernah dialami (1), Rut ............ Boas (1), permintaan ........................ Pulanglah (1), ketujuh-tujuh ..................... sebenarnya (1), musuh ... barisan (1), kelebihan .... berbanding (1), jumlah sebanyak (1), menghadap ..................... teras (1), dipersembahkan ...... bahagian (1), lidah yang (1), diuji ..... diterimanya (1), menjadi isteri (1), Israel ......................... terbunuh (1), segala penjuru (1), Suruhlah ........................................... disuruhnya (1), jubah ........ Bapa (1), bangsa ................ terjatuh (1), daging ................. lengkap (1), Patung ... berasal (1), melihat .......... melihatnya (1), kedua-duanya .............. datang (1), makan ... minum (1), berisi minuman (1), bencana penyakit (1), Penduduk negeri (1), kedua-dua ........... tingginya (1), datang ............ kemuliaan (1), Kayu araz (1), Keempat-empat rata (1), perempuan ................. pintu (1), menjadi ........... untuk-Mu (1), Penduduk kota-kota (1), perempuan ..................................... rahsia (1), Tiang ....... tiang (1), mematuhi ....................... hukum (1), syikal .......... syikal (1), jatuh ... waktu (1), mengikut ukuran (1), anak muda (1), peristiwa seperti (1), memeriksa ........... setiap (1), alas ...... malaikat (1), berfirman ........... Rumah-rumah (1), tembok .... larilah (1), Yoyakim ................... Nebukadnezar (1), hari itulah (1), diiringi ......................... Salomo (1), jiwa (1), ketakutan (1), persembahkan (1), Amazia (1), kesejahteraan (1), perkakas (1), Ezer (1), Sama (1), Limpahi (1), perintah-Nya (1), mengenal (1), Silo (1), Dikatakan (1), Tuhan (1), riwayatku (1), ajarkanlah (1), lupakan (1), ruangan (1), ketiadaannya (1), nazarmu (1), haiwan-haiwan (1), diingati (1), tinggi (1), mengekot (1), membiarkan (1), berangkat (1), dikenakannya (1), peti (1), penghuniannya (1), sewaktu (1), penyesalan (1), Kusampaikan (1), perkara-perkara (1), Perayaan (1), ikhlas (1), Tongkat (1), kekurangan (1), kepalanya (1), indah (1), gentar (1), Azel (1), kepada-Ku (1), pohon-pohon (1), tanggungmu (1), menempel (1), kecelaan (1), saling (1), kata-katanya (1), menghendaki (1), ternganga (1), rakyatnya (1), kesemuanya (1), mangkuk (1), perak (1), Manusia (1), kesedihan (1), berkuasa (1), berlakulah (1), pengawetan (1), Ketahuilah (1), peduli (1), Ewil-Merodakh (1), menunggangi (1), jelata (1), susuk-susuk (1), kawannya (1), Hatiku (1), menyertainya (1), kelima-limanya (1), melolong (1), balik (1), berpantang (1), amat (1), takut (1), sekarang (1), mengelakkan (1), penghukumanmu (1), Pedaya (1), mengancam (1), dinamai (1), hak (1), tiada (1), kulakukan (1), camkanlah (1), Mahu (1), Kepimpinan (1), menyelesaikan (1), pertolongan (1), menggantikannya (1), memadai (1), diharumi (1), terdahulu (1), sikap (1), Anaknya (1), Amalan (1), sebenarnya (1), ternakannya (1), dipintal (1), Zoba (1), terpaksa (1), mempertahankan (1), barang-barangnya (1), Yahudi (1), mendapatkan (1), nasib (1), Patung (1), syurga (1), bahaya (1), dikurniakan-Nya (1), perjamuan-Ku (1), pepatah-pepatah (1), menjilat (1), ketiga-tiganya (1), pujianmu (1), milik-Nya (1), Gera (1), kutempuh (1), mencapai (1), menghumbankannya (1), ditimbulkannya (1), kesejukan (1), ramainya (1), kezaliman (1), sisa-sisa (1), mewakilimu (1), fikiran (1), mengenal-Mu (1), Apakah (1), tercurah (1), mengetahuinya (1), tahan (1), dipuaskan (1), berniat (1), berjuntai (1), Mefiboset (1), tali-tali (1), perbatasan (1), peniupan (1), tibakah (1), menerusi (1), didikan (1), perkasa (1), bara (1), ketinggian (1), sumbangan (1), Amon (1), nasihatku (1), irama (1), Hebron (1), sumber (1), kuku (1), mempunyai (1), bantuan (1), baki (1), menemuimu (1), dihanyutkan (1), suntuk (1), memandangkan (1), ehwalku (1), Ajak (1), efa (1), Ared (1), kesalahanmu (1), piala (1), lingkungan (1), memutuskan (1), dilandanya (1), bahunya (1), muatannya (1), petaka (1), pertanyaan (1), Obed (1), kerlingan (1), kepadaku (1), arahku (1), loh-loh (1), ibuku (1), bijirin (1), peribadi (1), diikuti (1), kain (1), Hatus (1), melontar (1), memperdengarkan (1), bertiup (1), Perempuan-perempuan (1), menantunya (1), sedemikian (1), Yerimot (1), Syela (1), mengenalinya (1), keikhlasan (1), Kuserahkan (1), pihakmu (1), perkuburan (1), jauh (1), rebah (1), Kumusuhi (1), angkatnya (1), perkaramu (1), menyeberangi (1), tiba-tiba (1), Jelaga (1), Asyer (1), kesalahannya (1), pelosok (1), Perintahlah (1), Dina (1), baik-baik (1), hendaklah (1), belaka (1), tentangku (1), medan (1), reruntuhan (1), lain (1), dimaksudkan (1), berlari (1), daripada (1), Kerajaan (1), keghairahan (1), dirilah (1), berseketiduran (1), peliharalah (1), Wajahnya (1), muatan (1), Abner (1), perkabungan (1), tangga (1), kuali (1), merindui-Mu (1), bayaran (1), lagi (1), mengadudombakan (1), Ayuh (1), terhunus (1), buangan (1), lainnya (1), Benarkah (1), diuruskan (1), nilainya (1), firman-Ku (1), puji-pujianku (1), tanpa (1), Hananya (1), melambangkan (1), ayahnya (1), menganiaya (1), murung (1), musuhi (1), dunia (1), miliknya (1), Pekerjaan (1), Anak-anakmu (1), Ahab (1), garpu (1), Nabal (1), menganggap (1), hakikat (1), membezakan (1), Baki (1), kesegaran (1), layunya (1), Faedah (1), ibarat (1), menceritakannya (1), menopangnya (1), kerongkongannya (1), bersuami (1), bersih (1), Api (1), sisi (1), musuh (1), memikulnya (1), ikut (1), menumpaskan (1), perairan (1), dikumandangkan (1), diliputi (1), kaukahwin (1), mengajar (1), rahimnya (1), permohonanku (1), Yeiel (1), merindui (1), isteri-isteri (1), diperbuat (1), berdekatan (1), rohku (1), tahanlah (1), kekejaman (1), berpesta (1), pelita (1), kuda (1), bilik (1), angkara (1), suara-Nya (1), sulung (1), lengan (1), sebenar (1), banjir (1), terakhir (1), mengetahui (1), bekas (1), Azuba (1), dihukum (1), mengemukakan (1), membayar (1), menimbulkan (1), barangmu (1), ejekan (1), turun-temurun (1), guruku (1), celah-celah (1), Keturunannya (1), turunlah (1), lagu (1), namamulah (1), menghendap (1), mempertaruhkan (1), sejak (1), seiman (1), Azarya (1), datanglah (1), derita (1), Yoyada (1), dinazarkan (1), Zadok (1), bilakah (1), Perkara (1), terhadap (1), hebatnya (1), Betuel (1), mengalihkan (1), kehadiran-Nya (1), Bumi (1), telanjang (1), Izinkanlah (1), Ahimaas (1), suci-Ku (1), mengandungi (1), kalangan (1), Pekerja (1), khazanah (1), dikenali (1), Hadad (1), Perbuatannya (1), Elyada (1), dibenarkan (1), mencurahkan (1), semata-mata (1), Ayah (1), kerabat (1), bodoh (1), barang-barangku (1), Jarak (1), termakan (1), Beban (1), tanganmu (1), meragut (1), dilaksanakan (1), tersesat (1), berkilau-kilauan (1), ditanggungkan (1), menghijau (1), selamatkan (1), Semuanya (1), bertatatertib (1), Yonadab (1), memperisteri (1), Kudengar (1), terjerumus (1), Kauperlakukan (1), pergilah (1), menyerakkan (1), tambahlah (1), jatuh (1), mengucap (1), jahat (1), Musuh (1), anggapnya (1), terbitnya (1), alasmu (1), Kilat (1), dilahirkannya (1), berkaitan (1), alat (1), Rehuel (1), menerangi (1), hiasan (1), pastilah (1), jawatannya (1), kedatanganku (1), Nehemia (1), peralatannya (1), mengeluarkannya (1), perkataanmu (1), mangsanya (1), tersentuh (1), bertahan (1), kita (1), mengusir (1), menghadap (1), Mengalir (1), dilakukannya (1), wajah-Mu (1), Lembu (1), menghuni (1), menghukummu (1), kedatangan (1), menyembam (1), tersebut (1), keluarlah (1), hidangan (1), malang (1), Samuel (1), Barzilai (1), potongan (1), penyeri (1), diserang (1), seekor (1), tindakanmu (1), dipimpinnya (1), rumahnya (1), baru (1), Og (1), ketika (1), bertambah (1), Absalom (1), permintaannya (1), memberikannya (1), selamat (1), rahmat (1), pakai (1), Pengembara (1), bernama (1), bezanya (1), tewas (1), maknanya (1), perbezaan (1), berkatmu (1), Sihon (1), Hatah (1), pengajaran (1), Seres (1), keagungan (1), jantan (1), tetapi (1), celaan (1), rombongan (1), melitupi (1), Mayat (1), diminta (1), jawatan (1), Sarai (1), Ruben (1), bersinar (1), penyuciannya (1), musuh-musuhnya (1), bawa (1), Roda-roda (1), kegemaran (1), berumur (1), sepenuhnya (1), ular (1), anak-anaknya (1), menentang (1), taklukan (1), kemegahan (1), berakhir (1), Kedua-duanya (1), ganas (1), Mengikut (1), ditumbuhkan (1), Bangsa (1), sisimu (1), Simei (1), ambillah (1), pembalasan (1), Rahmat-Mu (1), berubah (1), panjangnya (1), Tobia (1), perintah-Ku (1), melindungiku (1), Taurat (1), membela (1), ekor (1), tercatat (1), menuai (1), pembenciku (1), berkedudukan (1), menjadikannya (1), melanggar (1), habis (1), kubur (1), dinazarkannya (1), Andai (1), pulihkanlah (1), Seba (1), Matahari (1), kemuliaan (1), serata (1), perintah-perintah-Mu (1), hutan (1), pengawasan (1), Pekahya (1), Hiasan (1), Edom (1), dipakai (1), bertanyalah (1), Zatu (1), pantas (1), serangan (1), penuai (1), daerah-daerah (1), Ahimelekh (1), keseronokan (1), berpaling (1), Sikhem (1), Rumah (1), dibangunkan (1), Kemudian (1), pencapaian (1), mewakafkan (1), Bukit (1), doamu (1), Mulutnya (1), babad (1), Surat (1), menggempur (1), mengasihi (1), disangka (1), Huram (1), sebelum (1), Ahimot (1), mengerumuni (1), mimbar (1), tuhan (1), ditiup (1), bersarang (1), Bersebelahannya (1), Hukum (1), Sisiknya (1), Carilah (1), engkau (1), kepada (1), Daerah (1), terbukti (1), hujan (1), Muncullah (1), jiwanya (1), hatiku (1), Pasukan (1), keempat (1), situlah (1), Firman (1), iringan (1), dibuat (1), besi (1), Yair (1), gerangan (1), fasal (1), Mesulam (1), luasnya (1), memukul (1), Persembahan (1), susah (1), ombak (1), memihak (1), lahir (1), masyhur (1), Pengharapan (1), pembentukan (1), puteri (1), dikehendaki (1), berusaha (1), pucuk-pucuknya (1), ditetapkan (1), disebutkan (1), kefasiqan (1), pagar (1), tumbuh-tumbuhan (1), menjual (1), dapati (1), berkata-kata (1), direbahkan (1), disakiti (1), kembalilah (1), menahan (1), berasaskan (1), airnya (1), kuasanya (1), Ahia (1), dibangkitkan (1), menyampaikannya (1), rataku (1), asing (1), rapat-rapat (1), perdupaan (1), bertani (1), menjelajahi (1), menikmati (1), tertulis (1), Gat (1), panduan (1), zaman (1), menurutmu (1), Hori (1), ditentukan (1), bahagiaku (1), pertama (1), Miryam (1), tongkat-tongkat (1), diucapkan (1), keluarganya (1), mencucurkan (1), membolehkan (1), dilafazkan (1), Keluarkanlah (1), Agag (1), tercapai (1), penawar (1), menghampirinya (1), kedengaran (1), siap (1), aturan (1), gua (1), Semoga (1), rupa (1), Tombak-tombak (1), Jumlah (1), saksi (1), Elyakim (1), bakar (1), gembala (1), dicipta (1), raja-raja (1), Aram (1), pohon (1), pihaknya (1), berkulit (1), tetap (1), tumbuh (1), bangkangan (1), pembunuhan (1), urapan (1), untungnya (1), tersilap (1), terwujud (1), Mati (1), melayan (1), nasihat (1), dilakukan-Nya (1), mendapatkannya (1), memerhatikannya (1), anak-anakmu (1), terancam (1), ditaruh (1), menggunakannya (1), cucu (1), Orang (1), kerawang (1), budak (1), penyembah (1), dipanah (1), pemanah (1), dianggap (1), hasrat (1), jemaah (1), tulus (1), betul-betul (1), hidupnya (1), dirimu (1), panah (1), langit (1), dipanjatkan (1), Gadis (1), sebagai (1), penghasilan (1), tingginya (1), berkumpul (1), berkenaan (1), cemuhan (1), panjang (1), lama (1), ditumbuk (1), firman-Nya (1), telur (1), tempoh (1), Araba (1), pengusung (1), tubuhnya (1), menginginkan (1), permohonan (1), Tembok (1), bijaksana (1), muncullah (1), berkat (1), bercahaya (1), zuriatnya (1), Zedekia (1), gambaran (1), terkutuklah (1), mengelupas (1), buah-buahan (1), Kores (1), hadiah (1), berdoa (1), pasukannya (1), membuktikan (1), mengurapi (1), dijalankan (1), pihak (1), kuasaku (1), terdengar (1), baginya (1), mana-mana (1), bersama (1), pelukan (1), Kepada-Nyalah (1), percakapan (1), dimilikinya (1), kandang (1), Yosafat (1), pencuri (1), mengusungnya (1), penumbuhan (1), gesaan-Ku (1), perilaku (1), memuat (1), Batu-batu (1), dimakan (1), Murka (1), hantaran (1), menganjur (1), perintah-perintah-Nya (1), berpunca (1), berbeza (1), menyala (1), Ezra (1), dengar (1), jajahan (1), cambuk (1), Ahas (1), Eleazar (1), tersiar (1), leluhurmu (1), ditetapkan-Nya (1), perundangan (1), Jazirah (1), Balai (1), mengerahkan (1), sebapa (1), bertemu (1), doanyalah (1), kesemua (1), suku (1), memperoleh (1), menanjak (1), rupanya (1), penyambung (1), menelungkup (1), berhasrat (1), Dilawannya (1), mentaati (1), Sekian (1), penyambung-penyambung (1), pembacaan (1), berteriak (1), kubu (1), terharu (1), pelaksana (1), Yerusalem (1), pemimpinmu (1), naungannya (1), mengandung (1), usah (1), mahir (1), mengambil (1), belenggu (1), separuh (1), kuterima (1), diperiksa (1), semacam (1), bisul (1), menyaksikan (1), pasukanku (1), pembakaran (1), Baesa (1), tengah-tengah (1), perempuan-perempuan (1), tiap-tiap (1), dikatakannya (1), luka (1), meneguhkan (1), derap (1), Apa (1), buatan (1), kecuali (1), Engkau (1), Lihatlah (1), nafsu (1), menumpukan (1), menjadikan (1), lengkap (1), rupa-rupa (1), jumlah (1), menambahi (1), sakit (1), berpaut (1), diperuntukkan (1), jasanya (1), terdengarlah (1), kena-mengena (1), Bagaimanakah (1), Sebahagian (1), menetap (1), Kembalilah (1), korbanmu (1), dekat-Ku (1), baju (1), Pergilah (1), katak-katak (1), pada (1), namanya (1), pendatang (1), terbuka (1), Ditinggalkannya (1), sepasang (1), Kaum (1), membelok (1), Meonotai (1), memberimu (1), disentuh (1), Zefanya (1), Hati (1), Bapa (1), patung-patung (1), pelaksanaan (1), catatan (1), Air (1), hidupan (1), menghidap (1), pemimpin (1), zuriat (1), Kambing (1), terkena (1), kukatakan (1), jalan-Nya (1), panah (1), pandang (1), perangkap (1), menduduki (1), itu (1), menjerihkan (1), Kanaan (1), Manasye (1), gugur (1), cengkaman (1), berahi (1), Mendengar (1), hak-hak (1), senjata-senjata (1), difirmankan (1), surat-surat (1), berdaya (1), busur (1), hidup (1), Gaal (1), tertuju (1), kontanglah (1), Zur (1), dukacita (1), Ai (1), perigi-perigi (1), Ziba (1), timbangan (1), Sinai (1), Kata (1), yang (1), Mengapa (1), kehendak (1), Barak (1), Adna (1), mengkhususkan (1), batinmu (1), kaulakukan (1), dikecap (1), lari (1), kekalahanku (1), bersungguh-sungguh (1), baru (1), bangunan (1), dasar (1), mengabdikan (1), menimpaku (1), barang-barangmu (1), dimamah (1), Kitab (1), diperlukan (1), merenungku (1), berada (1), memohonkan (1), musuhku (1), Lembah (1), merupakan (1), Amnon (1), atas (1), izinkanlah (1), Amatilah (1), keingkaran (1), wangi (1), kata (1), dibuatnya (1), rezeki (1), diletakkan-Nya (1), batangnya (1), berbunyi (1), Dapatkah (1), diatur (1), perhiasan (1), mencurah-curahlah (1), jawapan (1), bilik-bilik (1), menyuluh (1), dan (1), bakul (1), nyaring (1), kotamu (1), Tolong (1), Hawa (1), kambing-kambing (1), mengikut (1), berharga (1), disimpan (1), Izebel (1), balu (1), samun (1), ketua (1), kuil-kuil (1), meneriaki (1), mengikat (1), masakan (1), keperawananmu (1), tahun (1), menetapkan (1), dakwaannya (1), gadis-gadis (1), sanggup (1), sebelumnya (1), antara (1), Nabi-nabi (1), berkumpullah (1), Harap (1), membebaskan (1), sedar (1), jarinya (1), dengan (1), kandungannya (1), Kelihatan (1), utara (1), bayar (1), pujukannya (1), Nasihatku (1), Ingat (1), tanam (1), penjagaan (1), Susulan (1), bersama-samaku (1), tentunya (1), kelakuannya (1), sisa (1), menjamu (1), Perlakukanlah (1), kelahirannya (1), kupanjatkan (1), mengunjunginya (1), memakainya (1), mengenderai (1), Bangunan (1), Roti (1), Imam (1), kehampaan (1), negerimu (1), Angin (1), khalayak (1), Yusuflah (1), membenarkan (1), perlakukan (1), rumah-rumah (1), hadir (1), tertumpu (1), berpandangan (1), Waktu (1), kemahuanmu (1), terjadi (1), letaknya (1), merayu (1), Kubuat (1), laluan (1), berjaya (1), waktunya (1), tanah-Ku (1), namaku (1), dilayan (1), abangnya (1), lidah (1), berfirman (1), kata-Ku (1), disampaikannya (1), berhalamu (1), Matanya (1), dibuang (1), harganya (1), Hanun (1), mengingati (1), ada (1), nyamuk (1), tertujunya (1), bajunya (1), gula-gula (1), memanggil (1), peringkat (1), Penyakit (1), mengalir (1), menghimpunkan (1), ayahku (1), diperkenan (1), kubuat (1), syarat (1), Safan (1), Kayu (1), perbualan (1), kebetulan (1), tengah-tengahmu (1), kautempuh (1), mayat-mayat (1), melihatnya (1), jasa (1), perantaraanku (1), berseru (1), dikeluarkan (1), Umpama (1), membuatnya (1), berbanding (1), menduakan (1), berdegar-degar (1), menyerbu (1), musibah (1), naik (1), nyahlah (1), leherku (1), kuasa-Nya (1), Naftali (1), pengaruh (1), zaman pemerintahan ..... hari ...... tembok (1), ingin (1), Hanani (1), bulir-bulir (1), Seperti (1), rancangan-Ku (1), pembersih (1), ruang (1), segera (1), suamiku (1), dipandang (1), ranting-ranting (1), bergema (1), mengundang (1), kemenangan (1), semangatmu (1), ertinya (1), hal (1), Wahai (1), raja (1), nyawa (1), berterusan (1), Ingatilah (1), isterimu (1), mengorbankan (1), angkuh (1), kerja (1), mengumumkan (1), mengikutnya (1), Janganlah (1), menyekatnya (1), buatlah (1), turuti (1), diberikannya (1), kuat (1), dari (1), menolong (1), wujud (1), munculnya (1), nama-Mu (1), terbuka (1), Sanherib (1), rubah (1), tiuplah (1), Wariskanlah (1), gangguan (1), lihat (1), melaksanakan (1), tempatnya (1), Manoah (1), termasuk (1), Dinantikan-Nya (1), Hikmah (1), berbicara (1), disalut (1), setia (1), kauinginkan (1), Nahas (1), bunyi (1), babi (1), dijamu (1), menyerahkannya (1), menghabiskan (1), Mesopotamia [763] (1), kekasihku (1), Lehi (1), nista (1), Semaya (1), rambutnya (1), turun-turun (1), Hari-hari (1), kesalahanmu (1), semula (1), bersama-samanya (1), Binalah (1), mengumpat (1), terjual (1), Penduduk (1), rumahku (1), Kuangkat (1), menghancurkan (1), kegelapan (1), padang (1), temanmu (1), mengadakan (1), berbadan (1), Berikutlah (1), tertindas (1), mengirik (1), Bangsa-bangsa (1), rahmat-Nya (1), hiasan-hiasan (1), taring (1), menanggung (1), bertingkat (1), penjara (1), dakilah (1), buahnya (1), puji (1), kitab (1), perempuan (1), barisan (1), pertiga (1), selagi (1), menenangkan (1), pengucapan (1), Yekhonya (1), menunaikannya (1), sandungan (1), ibu (1), dahan-dahan (1), menukarnya (1), Yeria (1), letakkanlah (1), Yoyakhin (1), isteri (1), perhimpunan (1), diisytiharkan (1), berlumuran (1), meleleh (1), dilonggokkannya (1), Asael (1), tugasnya (1), kakaknya (1), Sela (1), mengajak (1), berlakunya (1), pertempuran (1), ternobatnya (1), paling (1), berpura-pura (1), kapal (1), memuji-Mu (1), suku-suku (1), jariah (1), nilai (1), persembahannya (1), Seluruh (1), Pulanglah (1), kedengaranlah (1), berhenti (1), tempatku (1), seisi (1), mencederakan (1), Ular-ular (1), berserta (1), kaupimpin (1), dipasang (1), petang (1), memerintah (1), Korban (1), Hatinya (1), terhujung (1), bukit (1), diredam (1), memeranginya (1), Peganglah (1), penyerbu (1), kehadiran-Mu (1), meredakan (1), senasib (1), daripadamu (1), kafilah (1), hadirat-Mu (1), Yoahas (1), berjanji (1), karyanya (1), erti (1), hujung (1), memerangi (1), jurucakap (1), makhluk (1), Nasib (1), Awan (1), hanyalah (1), meliputi (1), kebebasan (1), pengintip (1), pekerjaan-Mu (1), debu (1), kemurkaan (1), sebelum (1), dialah (1)
3=2ba 'eb hijau (1), kehijauan (1)greenness 1, fruits 1
4=3ba 'eb (Aramaic) buahnya (3)fruit 3
5=1atgba 'Abagtha' Abagta (1)Abagtha 1
8=2dba 'obed kemusnahan (1), kebinasaan (1)perish 2
9=4hdba 'abedah barang .... yang hilang (2), barang yang hilang (1), barang hilang (1)lost thing 3, that which was lost 1
10=1hdba 'abaddoh tempat kebinasaan (1)destruction 1
12=1Ndba 'abdan pembinasaan (1)destruction 1
13=1Nbda 'obdan pembinasaan (1)destruction 1
15=1hba 'abeh Andai (1)desire 1
16=1hba 'ebeh papirus (1)swift 1
17=1ywba 'abowy menderita (1)sorrow 1
18=3owba 'ebuwc kandang (2), kandangnya (1)crib 3
19=1hxba 'ibchah pembantaian (1)point (of the sword) 1
20=1Myxyjba 'abattiyach tembikai (1)melons 1
21=1yba 'Abiy Abia (1)Abi 1
22=3layba 'Abiy'el Abiel (3)Abiel 3
23=1Poayba 'Abiy'acaph Abiasaf (1)Abiasaph 1
25=2Nwebg yba 'Abiy Gib`own  father of Gibeon 2
28=2edyba 'Abiyda` Abida (2)Abida 2
31=1dwhyba 'Abiyhuwd Abihud (1)Ahihud 1
33=3yrzeh yba 'Abiy ha-`Ezriy Abiezer (2), orang Abiezer (1)Abiezrite 3
35=1hnwyba 'abiyownah nafsu (1)desire 1
36=1bwjyba 'Abiytuwb Abitub (1)Abitub 1
37=2ljyba 'Abiytal Abital (2)Abital 2
39=2lamyba 'Abiyma'el Abimael (2)Abimael 2
42=4Menyba 'Abiyno`am Abinoam (4)Abinoam 4
43=3Poyba 'Ebyacaph Ebyasaf (3)Ebiasaph 3
45=1Nwble-yba 'Abiy-`albown Abialbon (1)Abialbon 1
51=2rwvyba 'Abiyshuwr Abisur (2)Abishur 2
55=1Kba 'abak naik (1)mount up 1
58=1lba 'abel Abel-Keramim [3754] (1)plain 1
59=4lba 'Abel Abel (2), Abel-Bet-Maakha [0, 1038] (2)Abel 4
62=2hkem-tyb lba 'Abel Beyth-Ma`akah Abel-Bet-Maakha (2)Abelbethmaachah 2
63=1Myjvh lba 'Abel hash-Shittiym Abel-Sitim (1)Abelshittim 1
64=1Mymrk lba 'Abel K@ramiym  plain of the vineyards 1
65=3lhwxm lba 'Abel M@chowlah Abel-Mehola (3)Abelmeholah 3
66=1Mym lba 'Abel Mayim Abel-Maim (1)Abelmaim 1
67=1Myrum lba 'Abel Mitsrayim Abel-Mizraim (1)Abelmizraim 1
70=2Nba 'oben tempat bersalin (1), pelarikan (1)stools 1, wheels 1
71=1anba 'Abanah Abana (1)Abana 1
72=3rzeh Nba 'Eben ha-`ezer Eben-Haezer (3)Ebenezer 3
75=2oba 'abac gemuk (2)fatted 1, stalled 1
76=2xebeba 'aba`bu`ah bernanah (2)blains 2
77=1Uba 'Ebets Ebes (1)Abez 1
78=2Nuba 'Ibtsan Ebzan (2)Ibzan 2
79=2qba 'abaq bergelut (2)wrestled 2
81=1hqba 'abaqah serbuk wangian (1)powders 1
82=1rba 'abar melayang tinggi (1)fly 1
83=3rba 'eber kepaknya (1), bersayap (1), sayap (1)wings 2, winged 1
84=4hrba 'ebrah sayap (1), bulu-Nya (1), sayapnya (1), bulunya (1)features 2, wings 2
86=1Krba 'abrek Berlutut (1)bow the knee 1
88=4tba 'oboth Obot (4)Oboth 4
89=1aga 'Age' Age (1)Agee 1
92=4hdga 'aguddah tali-tali (1), pasukan (1), kubah-Nya (1), seikat (1)troop 2, bunch 1, burdens 1
93=1zwga 'egowz kacang (1)nuts 1
94=1rwga 'Aguwr Agur (1)Agur 1
95=1hrwga 'agowrah sekeping (1)piece 1
96=1lga 'egel titik-titik (1)drops 1
97=1Mylga 'Eglayim Eglaim (1)Eglaim 1
99=1Mga 'agem bersedih (1)pools 1
101=3Nga 'aggan mangkuk (2), bejana (1)basons 1, cups 1, goblet 1
103=3rga 'agar mengumpulkan hasilnya (1), mengumpulkan hasil (1), mengumpulkan (1)gather 3
104=3arga 'igg@ra' (Aramaic) surat (3)letter 3
105=2ljrga 'agartal batil (2)chargers 2
106=2Pwrga 'egroph tinju (1), penumbuknya (1)fist 2
108=2da 'ed kabus (2)mist 1, vapour 1
109=1bda 'adab menggusari (1)grieve 1
110=2labda 'Adb@'el Adbeel (2)Adbeel 2
111=1dda 'Adad  Hadad 1
112=2wda 'Iddow Ido (2)Iddo 2
114=1Nwda 'Addown Adon (1)Addon 1
115=1Myrwda 'Adowrayim Adoraim (1)Adoraim 1
118=1hylda 'Adalya' Adalya (1)Adalia 1
124=3Mda 'odem akik merah (3)sardius 3
128=1hmda 'Adamah Adama (1)Adamah 1
129=1ymda 'Adamiy Adami-Nekeb [5346] (1)Adami 1
131=2Mymda 'Adummiym Adumim (2)Adummim 2
132=3ynmda 'admoniy or (fully) ynwmda 'admowniy kemerah-merahan (3)ruddy 2, red 1
133=1atmda 'Admatha' Admata (1)Admatha 1
135=1Nda 'Addan Adan (1)Addan 1
137=3qzb-ynda 'Adoniy-Bezeq Adoni-Bezek (3)Adonibezek 3
139=2qdu-ynda 'Adoniy-Tsedeq Adoni-Zedek (2)Adonizedek 2
140=3Mqynda 'Adoniyqam Adonikam (3)Adonikam 3
141=2Mrynda 'Adoniyram Adoniram (2)Adoniram 2
142=3rda 'adar mulia (2), memuliakan (1)glorious 2, honourable 1
144=1rda 'Adar (Aramaic) Adar (1)Adar 1
145=2rda 'eder jubah (1), tertinggi (1)goodly 1, robe 1
146=2rda 'Addar Adar (2)Adar 1, Addar 1
147=1rda 'iddar (Aramaic) tempat pembantingan (1)threshing-floors 1
148=2ayrzgrda 'adargazer (Aramaic) penasihat negara (2)judge(s) 2
149=1adzrda 'adrazda' (Aramaic) tepat (1)diligently 1
150=2Nwkrda 'adarkon dirham emas (1), dirham (1)drams 2
151=2Mrda 'Adoram Adoram (2)Adoram 2
152=3Klmrda 'Adrammelek Adramelekh (3)Adrammelech 3
153=1erda 'edra` (Aramaic) paksa [2429] (1)by force 1
156=1vda 'adash mengiriknya [1758] (1)threshing 1
158=2bha 'ahab jelita (1), kekasih (1)lovers 1, loving 1
159=1bha 'ohab nikmat cinta (1)loves 1
161=2dha 'Ohad Ohad (2)Ohad 2