Index | Index Rare | Type Rare: Next # (595)

Next # (1)
Strong#:0 //
Orig: //
NASB:==>
AV=0==>
Definition:
 The original word in the Greek or Hebrew is translated by more
 than one word in the English. The English translation is
 separated by one or more other words from the original.

 e.g. \\#Mt 15:23\\
  Strong's No. 630      English
  to send away        send 630 0 her 846 away 630

 Here the verb "send away" is split by the word "her". The zero
 means the verb only occurs once in this passage not twice.
 Sometimes five or six words separate a word.

 Some exceptions are in \\#Jer 51:3\\ where the zero in
 "bendeth 1869 0 let the archer 1869 8802 bend 1869 8799"
 connects "bendeth" with "bend" not "archer".
 See also \\#Nu 16:13, 22:17, 2Sa 12:14\\.

    NASB:  

Total: 9615
CHECKED
Allah61·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·
perempuan60·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ··········
korban34·········· ·········· ·········· ····
Daud30·········· ·········· ··········
TUHAN28·········· ·········· ········
Musa28·········· ·········· ········
Yakub25·········· ·········· ·····
Yusuf23·········· ·········· ···
semuanya22·········· ·········· ··
raja21·········· ·········· ·
Israel18·········· ········
datang17·········· ·······
Elisa15·········· ·····
tanah15·········· ·····
negeri15·········· ·····
tidak15·········· ·····
tinggal14·········· ····
keturunan14·········· ····
berkata14·········· ····
persembahan13·········· ···
kota13·········· ···
mereka13·········· ···
mazbah13·········· ···
Harun12·········· ··
tuhan-tuhan12·········· ··
dipersembahkan12·········· ··
Persembahkanlah12·········· ··
hari12·········· ··
lembu12·········· ··
membuat11·········· ·
tempat11·········· ·
domba11·········· ·
melihat11·········· ·
dilakukan11·········· ·
tangan10··········
tabut10··········
bahagian10··········
bertakhta10··········
anak10··········
diberikan9·········
manusia9·········
hidup9·········
musuh9·········
Mazmur9·········
Yehuda9·········
Saul8········
kesemuanya8········
pedang8········
Abraham8········
terbukti8········
bumi8········
timur8········
berani7·······
anaknya7·······
Salomo7·······
keturunanmu7·······
bait7·······
daging7·······
persembahkanlah7·······
melakukan7·······
kayu7·······
mendengar7·······
nabi7·······
penduduk7·······
diizinkan7·······
Raja7·······
bangsa7·······
menyuruh7·······
perbuatan7·······
barang7·······
haiwan6······
batu-batu6······
dahulu6······
kerajaan6······
binatang6······
Perempuan6······
hukuman6······
hatimu6······
pintu6······
mempersembahkan6······
Yehu6······
imam6······
firman6······
pasukan6······
Mesir6······
Hizkia6······
Sion6······
kembali6······
menyembah6······
lelaki6······
segala6······
Isyboset6······
Ishak6······
Bileam6······
pergi5·····
mengetuai5·····
perkara5·····
dosa5·····
Gideon5·····
sungai5·····
jenazah5·····
waktu5·····
Khemah5·····
Yoas5·····
menemui5·····
memandang5·····
Yoram5·····
gadis5·····
mata5·····
jangan5·····
bangsa-bangsa5·····
Abram5·····
kemungkaran5·····
makanan5·····
menjadi5·····
Elia5·····
pengawas5·····
tubuhmu5·····
hamba5·····
api5·····
Simson5·····
Nebukadnezar5·····
kedua-duanya5·····
darah5·····
Laban5·····
mencari5·····
meninggalkan5·····
dimakan5·····
batu5·····
Firaun5·····
umat5·····
Kota5·····
berperang5·····
bekerja4····
umat-Ku4····
bagimu4····
ratu4····
Lewi4····
kepala4····
memberikan4····
rayuanku4····
mengatakan4····
memimpin4····
dahulunya4····
Ribka4····
segera4····
Haman4····
aku4····
patung4····
Bait4····
kehidupan4····
katanya4····
Negeri4····
Yosua4····
disembah4····
perang4····
mengizinkan4····
umat-Mu4····
kedua-dua4····
tepung4····
perayaan4····
satu4····
setiap4····
bintik-bintik4····
Boas4····
rumah4····
Filistin4····
hati4····
rambut4····
kaum4····
datangnya4····
Asyur4····
disampaikan4····
membawa4····
berjalan4····
utusan4····
baginda4····
Gehazi4····
melakukannya4····
berdasarkan4····
duduk4····
mendatangkan4····
ditujukan4····
pesan4····
mangsa4····
tahu4····
berdiri4····
khabar4····
Lut4····
awan4····
sentiasa4····
khemah4····
Mikha4····
pulang4····
Naomi4····
tuanku4····
barulah4····
atau4····
pemuda4····
banyaknya4····
isterinya4····
dikhususkan3···
berhubungan3···
suaminya3···
kamu3···
roti3···
Debora3···
kedudukannya3···
gandum3···
Esau3···
jalan3···
lembu-lembu3···
perintah3···
segeralah3···
hasil3···
bersama-sama3···
makhluk3···
menyerang3···
kambing3···
kuasa3···
kumpulan3···
muncul3···
tongkat3···
masuk3···
orang3···
tembok3···
menantikan3···
Hagar3···
tubuh3···
Bezaleel3···
mengikuti3···
Niniwe3···
Ayub3···
terhadap-Nya3···
mayat3···
benar3···
menyentuh3···
Tidak3···
semua3···
jenis3···
air3···
bulu3···
dipakainya3···
berhala3···
kebun3···
hukum3···
terbuat3···
Sebaliknya3···
jika3···
membangkitkan3···
memberi3···
Yesaya3···
berasal3···
menerima3···
minyak3···
kepadanya3···
bertugas3···
hidupku3···
kekal3···
kematian3···
Kuberikan3···
juga3···
janganlah3···
Wang3···
suruhlah3···
tentera3···
ayah3···
baik3···
membina3···
hatinya3···
terbentang3···
keturunannya3···
gunung3···
burung3···
umat-Nya3···
disebut3···
perjanjian3···
Kaleb3···
permintaan3···
besar3···
tempat-tempat3···
hartanya3···
masa3···
emas3···
mayatnya3···
Batsyeba3···
tersimpan3···
perbuatannya3···
buah3···
Yunus3···
kepadamu3···
kaki3···
Rahel3···
kata-kataku3···
penuh3···
Arba3···
akibat3···
sempadan3···
bayi3···
Mengapakah3···
gunanya3···
barang-barang3···
kepada3···
isteriku2··
mendengarkannya2··
tahun-tahun2··
tuangan2··
nyanyian2··
Lelaki2··
mertuanya2··
berbuat2··
Kain2··
diiringi2··
Hana2··
dosa-dosa2··
menimpa2··
rancangan2··
Amori2··
Yerobeam2··
berita2··
tujuan2··
perigi2··
mendekati2··
keadaan2··
Tanah2··
menolak2··
tanduk2··
padamu2··
dilantik2··
ladang2··
barat2··
arca2··
terselamat2··
diri2··
menguruskan2··
murka2··
Tirus2··
Gad2··
ketiga-tiga2··
jarak2··
penyakit2··
sangkut-paut2··
hidupmu2··
Nuh2··
kehilangan2··
atasnya2··
ternakan2··
semula2··
Potifar2··
dia2··
Sarah2··
majlis2··
ganjaran2··
diperintahkan2··
mencengkam2··
kesateria2··
kerana2··
ditempatkan2··
pakaiannya2··
mara2··
membersihkan2··
tempuh2··
berkeliaran2··
warga2··
Yonatan2··
Sisera2··
akhirnya2··
laut2··
hati-Ku2··
puas2··
suami2··
Abigail2··
Eli2··
seruanku2··
meniup2··
nyawaku2··
milik-Ku2··
angin2··
ilmu2··
Aram-Mesopotamia [763]2··
pembina2··
meja2··
memuliakan2··
Jenazahnya2··
wadah2··
dekat2··
mengurus2··
bencana2··
disuruh2··
badannya2··
bermain2··
urusan-Ku2··
mengaku2··
berikut2··
singa-singa2··
setimpal2··
harga2··
dagingmu2··
ditugaskan2··
dipenuhi2··
itu2··
maut2··
perantaraan2··
berat2··
tugu2··
Rut2··
memerintahkan2··
anak-anak2··
mati2··
berkenan2··
Allah2··
nama2··
kepada-Mu2··
jirannya2··
banyak2··
hasilnya2··
Siapakah2··
menghiasi2··
malaikat2··
kata-kata2··
Pengawas2··
tampil2··
tugas2··
askar2··
melapisi2··
kulit2··
tolong2··
Yeremia2··
Gog2··
istana2··
hasta2··
perisai-perisai2··
selebihnya2··
perkabungan2··
pengikut2··
Tuhan2··
suara2··
pembayaran2··
pokok2··
Yerikho2··
memperbaik2··
lenyap2··
Bukankah2··
permintaanmu2··
nabi-nabi2··
berdua2··
menyediakan2··
Permaisuri2··
keldainya2··
upah2··
Yoab2··
dikerjakan2··
terbakar2··
terdampar2··
Benyamin2··
turun2··
menjaga2··
Semua2··
ramai2··
menghindari2··
memelihara2··
sebaliknya2··
seramah2··
Hazael2··
hadirat2··
Tambahan2··
badai2··
dagingnya2··
pembinaan2··
Kami2··
tertutup2··
undi2··
mendiami2··
induknya2··
diserahkan2··
terdirilah2··
kota-kota2··
segala-galanya2··
beratnya2··
ratanya2··
Pedang2··
Ismael2··
Burung2··
bergerak2··
Datanglah2··
pekerjaan2··
bernazar2··
penduduknya2··
lamanya2··
terletak2··
berbaring2··
kaya2··
berkhidmat2··
buahnya2··
dijual2··
menunjukkan2··
menghormati2··
Eglon2··
sumpahan2··
pakaian2··
dikatakan2··
Abel-Bet-Maakha [59, 1038]2··
pesanan2··
Batu2··
peruntukan2··
Benhadad2··
Obed-Edom2··
persembahanmu2··
Firman-Mu2··
anakmu2··
urusanmu2··
kira-kira2··
penyembahan2··
seorang2··
pemerintahannya2··
Nadab2··
surat2··
TUHAN2··
Kesateria2··
sebanyak2··
mimpi2··
kedudukan2··
Benaya2··
katakanlah2··
menyempurnakan2··
rakyat2··
menutupi2··
dibahagikan2··
digunakan2··
perkataan2··
papan-papan2··
penglihatan2··
azab2··
bukankah2··
nafiri2··
bangkit2··
hadapan-Nya2··
Amalek2··
logam2··
kejahatan2··
hikmah2··
kesedihannya2··
suci2··
tabir2··
kakinya2··
jenazahnya2··
menyerahkan2··
disuruhnya2··
Maakha2··
penciptaan2··
kami2··
pemerintahan2··
makan2··
memakai2··
bererti2··
taman2··
mulut2··
kesalahan2··
gulungan2··
Selanjutnya2··
harta2··
diletakkan2··
mengharapkan2··
matamu2··
Paskah2··
dua2··
mengenakan2··
penghakiman2··
wang2··
kolam2··
selama-lamanya2··
menyelamatkan2··
Sungai2··
rumahmu2··
Kota-kota2··
menyampaikan2··
beberapa2··
benang2··
isinya2··
Hosea2··
bersemayam2··
Mahalat2··
pembantu2··
memeriksa2··
pastilah1·
jawatannya1·
kemuliaan1·
Kilat1·
dilahirkannya1·
berkaitan1·
Matahari1·
terbitnya1·
dinazarkannya1·
alasmu1·
Musuh1·
jatuh1·
bahunya1·
mengucap1·
menjadikannya1·
piala1·
jahat1·
Kauperlakukan1·
Kudengar1·
terjerumus1·
Yonadab1·
bertatatertib1·
menghijau1·
selamatkan1·
tersesat1·
berkilau-kilauan1·
ditanggungkan1·
meragut1·
penghuniannya1·
tangga1·
dilaksanakan1·
Pasukan1·
Beban1·
mengekot1·
tanganmu1·
Jarak1·
termakan1·
bodoh1·
barang-barangku1·
kerabat1·
mencurahkan1·
terbukti1·
semata-mata1·
Elyada1·
Hadad1·
Perbuatannya1·
khazanah1·
dikenali1·
Tuhan1·
kalangan1·
Hukum1·
suci-Ku1·
Ahimaas1·
telanjang1·
mengalihkan1·
mengerumuni1·
kehadiran-Nya1·
perkakas1·
hebatnya1·
mengasihi1·
Dina1·
bilakah1·
Perkara1·
pelosok1·
Zadok1·
derita1·
Yoyada1·
seiman1·
mewakafkan1·
Azarya1·
datanglah1·
sejak1·
menghendap1·
mempertaruhkan1·
pihakmu1·
turunlah1·
lagu1·
Syela1·
dilakukannya1·
kita1·
mengusir1·
menghadap1·
Hiasan1·
bertahan1·
perkataanmu1·
mangsanya1·
peralatannya1·
mengeluarkannya1·
Nehemia1·
potongan1·
Anaknya1·
dihukum1·
Azuba1·
mengetahui1·
tersebut1·
terakhir1·
sebenar1·
sulung1·
lengan1·
suara-Nya1·
Mahu1·
pelita1·
Lembu1·
kuda1·
bilik1·
memeranginya1·
kekejaman1·
berdekatan1·
rohku1·
tahanlah1·
diperbuat1·
merindui1·
isteri-isteri1·
memerintah1·
Yeiel1·
rahimnya1·
diliputi1·
kaukahwin1·
kaupimpin1·
mengajar1·
perairan1·
dikumandangkan1·
ikut1·
menumpaskan1·
Mengikut1·
musuh1·
bersih1·
Kedua-duanya1·
Api1·
kerongkongannya1·
menceritakannya1·
ular1·
kedengaranlah1·
berumur1·
Faedah1·
ibarat1·
kesegaran1·
layunya1·
hakikat1·
membezakan1·
penyuciannya1·
garpu1·
Nabal1·
menganggap1·
Anak-anakmu1·
Ahab1·
melitupi1·
murung1·
musuhi1·
dunia1·
menganiaya1·
berpura-pura1·
ayahnya1·
puji-pujianku1·
ternobatnya1·
tanpa1·
jantan1·
Hananya1·
mencapai1·
Benarkah1·
bermula1·
terhunus1·
buangan1·
Ayuh1·
merindui-Mu1·
bayaran1·
lagi1·
mendapatkan1·
dialah1·
celah-celah1·
meliputi1·
baru1·
Og1·
turun-temurun1·
guruku1·
menimbulkan1·
barangmu1·
ternakannya1·
ejekan1·
peliharalah1·
Kerajaan1·
keghairahan1·
dirilah1·
daripada1·
lain1·
terhadap1·
dinazarkan1·
berlari1·
medan1·
reruntuhan1·
belaka1·
selagi1·
tentangku1·
baik-baik1·
Perintahlah1·
kesalahannya1·
Asyer1·
menyeberangi1·
tiba-tiba1·
angkatnya1·
perkaramu1·
jauh1·
rebah1·
Kuserahkan1·
tersentuh1·
perkuburan1·
keikhlasan1·
Bangsa-bangsa1·
mengenalinya1·
sedemikian1·
menerangi1·
berbadan1·
Yerimot1·
bertiup1·
hiasan1·
Rehuel1·
Perempuan-perempuan1·
melontar1·
memperdengarkan1·
anggapnya1·
Hatus1·
kesemuanya1·
ibuku1·
bersama-samanya1·
peribadi1·
arahku1·
tambahlah1·
kerlingan1·
kepadaku1·
pertanyaan1·
muatannya1·
memutuskan1·
dilandanya1·
tanggungmu1·
Ajak1·
memandangkan1·
ehwalku1·
dihanyutkan1·
isteri1·
menemuimu1·
kuali1·
sewaktu1·
Abner1·
perkabungan1·
Izinkanlah1·
menunaikannya1·
Bumi1·
Wajahnya1·
muatan1·
tibakah1·
melambangkan1·
Mefiboset1·
dipuaskan1·
berniat1·
mengetahuinya1·
Apakah1·
tercurah1·
nilainya1·
diuruskan1·
lainnya1·
mewakilimu1·
fikiran1·
kemenangan1·
mengenal-Mu1·
kezaliman1·
sisa-sisa1·
kesejukan1·
ramainya1·
menghumbankannya1·
namamulah1·
ditimbulkannya1·
Gera1·
kutempuh1·
pujianmu1·
milik-Nya1·
pepatah-pepatah1·
menjilat1·
bahaya1·
dikurniakan-Nya1·
perjamuan-Ku1·
bulir-bulir1·
Patung1·
syurga1·
nasib1·
barang-barangnya1·
Yahudi1·
mengemukakan1·
mempertahankan1·
kaumnya1·
Zoba1·
bekas1·
Naftali1·
terpaksa1·
dipintal1·
Amalan1·
makhluk1·
menyerbu1·
berbanding1·
sikap1·
menggantikannya1·
memadai1·
berpesta1·
diharumi1·
Kepimpinan1·
jasa1·
menyelesaikan1·
pertolongan1·
camkanlah1·
tiada1·
kebetulan1·
kulakukan1·
dinamai1·
hak1·
Pedaya1·
mengancam1·
memikulnya1·
sekarang1·
mengelakkan1·
penghukumanmu1·
amat1·
balik1·
sisi1·
melolong1·
Hatiku1·
menyertainya1·
jelata1·
susuk-susuk1·
Manoah1·
Ewil-Merodakh1·
mempunyai1·
bantuan1·
sumber1·
kuku1·
Baki1·
lihat1·
irama1·
Hebron1·
rubah1·
munculnya1·
nasihatku1·
sumbangan1·
perkasa1·
bara1·
Pekerjaan1·
menerusi1·
didikan1·
peniupan1·
berkuasa1·
perak1·
Manusia1·
disampaikannya1·
mangkuk1·
lingkungan1·
menghendaki1·
ternganga1·
Ared1·
berjaya1·
rakyatnya1·
saling1·
kata-katanya1·
baki1·
menempel1·
hadir1·
kecelaan1·
Azel1·
kepalanya1·
indah1·
gentar1·
kekurangan1·
mengenderai1·
ikhlas1·
Kusampaikan1·
Susulan1·
perkara-perkara1·
penyesalan1·
dikenakannya1·
dahan-dahan1·
dimaksudkan1·
peti1·
diingati1·
tinggi1·
membiarkan1·
pujukannya1·
Kelihatan1·
nazarmu1·
haiwan-haiwan1·
ketiadaannya1·
ajarkanlah1·
lupakan1·
riwayatku1·
Silo1·
Jelaga1·
Dikatakan1·
jiwa1·
berkumpullah1·
Kumusuhi1·
persembahkan1·
Amazia1·
kesejahteraan1·
barisan1·
Ezer1·
Sama1·
Limpahi1·
perintah-Nya1·
mengenal1·
peringkat1·
menunggangi1·
kain1·
Ketahuilah1·
peduli1·
diikuti1·
berlakulah1·
sebelum1·
debu1·
pekerjaan-Mu1·
pengintip1·
kebebasan1·
hanyalah1·
Awan1·
Nasib1·
memerangi1·
hujung1·
izinkanlah1·
erti1·
karyanya1·
Yoahas1·
hadirat-Mu1·
kafilah1·
daripadamu1·
senasib1·
Kitab1·
meredakan1·
penyerbu1·
dimamah1·
bersungguh-sungguh1·
Peganglah1·
diredam1·
ketinggian1·
bukit1·
Hatinya1·
tali-tali1·
Barak1·
petang1·
berjuntai1·
berserta1·
yang1·
mencederakan1·
seisi1·
wujud1·
tempatku1·
berhenti1·
Ai1·
Pulanglah1·
Seluruh1·
Gaal1·
jariah1·
ketiga-tiganya1·
memuji-Mu1·
kapal1·
mengikat1·
paling1·
pertempuran1·
berlakunya1·
mengajak1·
Sela1·
kakaknya1·
Tolong1·
suamiku1·
tahyul1·
ditumpahkannya1·
jawapan1·
sebenarnya1·
kenderaanku1·
kautanggungkan1·
terdahulu1·
kemurkaan1·
sandungan1·
ketakutan1·
bayar1·
Yekhonya1·
kandungannya1·
pengucapan1·
menenangkan1·
pertiga1·
jumlah1·
puji1·
kitab1·
pengawetan1·
kesedihan1·
penjara1·
bertingkat1·
menanggung1·
taring1·
derap1·
hiasan-hiasan1·
rahmat-Nya1·
mengirik1·
tertindas1·
Berikutlah1·
mengadakan1·
temanmu1·
pasukanku1·
kegelapan1·
menghancurkan1·
Kuangkat1·
rumahku1·
Penduduk1·
mengumpat1·
dilayan1·
semula1·
kepada-Ku1·
pohon-pohon1·
namaku1·
kesalahanmu1·
Hari-hari1·
turun-turun1·
waktunya1·
rambutnya1·
Perayaan1·
Semaya1·
nista1·
Lehi1·
Tongkat1·
letaknya1·
kekasihku1·
Mesopotamia [763]1·
menduduki1·
menghabiskan1·
dijamu1·
perlakukan1·
Asael1·
dilonggokkannya1·
meleleh1·
berlumuran1·
zuriat1·
Yusuflah1·
diisytiharkan1·
berangkat1·
perhimpunan1·
catatan1·
Yoyakhin1·
ruangan1·
Yeria1·
tentunya1·
menukarnya1·
membelok1·
melaksanakan1·
Wariskanlah1·
timbangan1·
suku1·
Sanherib1·
terbuka1·
nama-Mu1·
persembahannya1·
nilai1·
suku-suku1·
dari1·
kuat1·
diberikannya1·
turuti1·
leluhurmu1·
perigi-perigi1·
buatlah1·
menyekatnya1·
mengumumkan1·
kerja1·
angkuh1·
tugasnya1·
dengar1·
Ingatilah1·
berterusan1·
raja1·
Wahai1·
ertinya1·
semangatmu1·
menyala1·
mengundang1·
bergema1·
Hawa1·
ranting-ranting1·
dipandang1·
segera1·
ruang1·
rancangan-Ku1·
Batu-batu1·
Seperti1·
jurucakap1·
perilaku1·
mencurah-curahlah1·
berjanji1·
Hanani1·
cuba1·
tidur1·
pengaruh1·
kuasa-Nya1·
leherku1·
kehadiran-Mu1·
berdegar-degar1·
merupakan1·
membuatnya1·
Umpama1·
dikeluarkan1·
berseru1·
perantaraanku1·
melihatnya1·
terhujung1·
mayat-mayat1·
kautempuh1·
Korban1·
tengah-tengahmu1·
perbualan1·
Kayu1·
dipasang1·
bunyi1·
Nahas1·
kauinginkan1·
Ular-ular1·
setia1·
disalut1·
berbicara1·
Hikmah1·
Dinantikan-Nya1·
termasuk1·
penyambung1·
batinmu1·
tempatnya1·
kecuali1·
tertujunya1·
Araba1·
Binalah1·
nyamuk1·
ada1·
mengingati1·
Hanun1·
harganya1·
Matanya1·
berhalamu1·
kata-Ku1·
berfirman1·
lidah1·
abangnya1·
tanah-Ku1·
kuterima1·
menyerahkannya1·
laluan1·
Kubuat1·
belenggu1·
merayu1·
terjadi1·
Waktu1·
kemahuanmu1·
tertumpu1·
berpandangan1·
letakkanlah1·
rumah-rumah1·
membenarkan1·
ibu1·
itu1·
memerhatikannya1·
negerimu1·
Angin1·
khalayak1·
Imam1·
kehampaan1·
Bangunan1·
memakainya1·
dilakukan-Nya1·
mengunjunginya1·
Perlakukanlah1·
hidupan1·
kelahirannya1·
menjamu1·
kelakuannya1·
memberimu1·
tanam1·
penjagaan1·
Nasihatku1·
Ingat1·
pendatang1·
pihaknya1·
utara1·
terbuka1·
dakilah1·
buahnya1·
raja-raja1·
sedar1·
jarinya1·
Harap1·
membebaskan1·
pasukannya1·
perempuan1·
Nabi-nabi1·
sebelumnya1·
antara1·
gadis-gadis1·
sanggup1·
menetapkan1·
dakwaannya1·
keperawananmu1·
Safan1·
syarat1·
zuriatnya1·
kubuat1·
diperkenan1·
ayahku1·
padang1·
menghimpunkan1·
mengalir1·
terjual1·
memanggil1·
gula-gula1·
bajunya1·
keluarganya1·
nyaring1·
menyuluh1·
dan1·
nyahlah1·
naik1·
bilik-bilik1·
musibah1·
Dapatkah1·
menduakan1·
diatur1·
berbunyi1·
diletakkan-Nya1·
Hori1·
batangnya1·
dimilikinya1·
kata1·
pelukan1·
menjelajahi1·
keingkaran1·
atas1·
Amnon1·
musuhku1·
Lembah1·
babi1·
dibangkitkan1·
berada1·
memohonkan1·
diperlukan1·
merenungku1·
barang-barangmu1·
mengabdikan1·
menimpaku1·
gangguan1·
baru1·
tiuplah1·
bangunan1·
menolong1·
lari1·
berhasrat1·
kekalahanku1·
kaulakukan1·
dikecap1·
Adna1·
mengkhususkan1·
Mengapa1·
kehendak1·
Ziba1·
menanjak1·
Janganlah1·
mengikutnya1·
mengorbankan1·
isterimu1·
Kata1·
Persembahan1·
tertuju1·
kontanglah1·
nyawa1·
hal1·
dukacita1·
Yair1·
berdaya1·
pembersih1·
busur1·
tahun1·
masakan1·
kuil-kuil1·
meneriaki1·
samun1·
berbeza1·
ketua1·
Izebel1·
balu1·
berharga1·
disimpan1·
ingin1·
kambing-kambing1·
mengikut1·
kotamu1·
kukatakan1·
jalan-Nya1·
Kambing1·
pemimpin1·
Air1·
pelaksanaan1·
dengan1·
Bapa1·
patung-patung1·
Zefanya1·
Hati1·
menggempur1·
Meonotai1·
Ditinggalkannya1·
sepasang1·
Kaum1·
namanya1·
pencapaian1·
pada1·
berkulit1·
baju1·
daerah-daerah1·
Sebahagian1·
menetap1·
buah-buahan1·
Kembalilah1·
kena-mengena1·
Bagaimanakah1·
jasanya1·
Penyakit1·
penuai1·
sakit1·
berpaut1·
diperuntukkan1·
menambahi1·
rupa-rupa1·
menumpukan1·
dibuang1·
menjadikan1·
Lihatlah1·
nafsu1·
melanggar1·
habis1·
Engkau1·
buatan1·
meneguhkan1·
menuai1·
tiap-tiap1·
lama1·
luka1·
ekor1·
perempuan-perempuan1·
Taurat1·
membela1·
Baesa1·
menyaksikan1·
semacam1·
bisul1·
hidupnya1·
separuh1·
mengambil1·
usah1·
mahir1·
Muncullah1·
naungannya1·
Roti1·
surat-surat1·
hak-hak1·
senjata-senjata1·
cengkaman1·
kupanjatkan1·
sisa1·
berahi1·
Mendengar1·
gugur1·
Kanaan1·
Daerah1·
Manasye1·
perangkap1·
bersama-samaku1·
panah1·
Sinai1·
Sekian1·
Dilawannya1·
mentaati1·
menelungkup1·
rupanya1·
Zur1·
dikehendaki1·
doanyalah1·
hidup1·
lahir1·
sebapa1·
bertemu1·
Sihon1·
Balai1·
mengerahkan1·
perundangan1·
Jazirah1·
tersiar1·
memberikannya1·
ditetapkan-Nya1·
Ahas1·
gembala1·
bakul1·
jajahan1·
cambuk1·
perhiasan1·
penyeri1·
Ezra1·
menganjur1·
dibuatnya1·
perintah-perintah-Nya1·
berpunca1·
Murka1·
rezeki1·
wangi1·
hantaran1·
memuat1·
Amatilah1·
dimakan1·
mengusungnya1·
penumbuhan1·
Yosafat1·
pencuri1·
kandang1·
Kepada-Nyalah1·
percakapan1·
bersama1·
baginya1·