Index AdverbsAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 69 items
Showing item 1 - 69
61=11lba 'abal Sesungguhnya (4), Meskipun begitu (2), Namun begitu (1), tetapi (1), Tidak (1), Tetapi (1)but 4, verily 3, indeed 2, nevertheless 2
116=57Nyda 'edayin (Aramaic) Kemudian (12), Maka (11), Lalu (10), Setelah (9), Pada waktu itu (2), pada waktu (1), masa itu (1), Pada waktu (1), Setelah itu (1), Apabila (1), Akibatnya (1), Demikianlah (1), kemudian (1), Selanjutnya (1), Lantas (1)then 55, now 1, time 1
149=1adzrda 'adrazda' (Aramaic) tepat (1)diligently 1
165=3yha 'ehiy di manakah (2), Di manakah (1)will 3
194=11ylwa 'uwlay or (shortened) yla 'ulay Mudah-mudahan (9), Kalau (7), Barangkali (7), Siapa tahu (5), Mungkin (5), siapa tahu (4), Jangan-jangan (4), barangkali (1), mudah-mudahan (1), mungkin (1), Kalaupun (1)if (so be), may (be), peradventure, unless
199=19Mlwa 'uwlam Tetapi (10), tetapi (2), Namun (2), sempena (1), Meskipun (1), demikian (1), biarpun (1), Demi (1)but 8, but truly 3, surely 2, very deed 2, howbeit 1, wherefore 1, truly 1, not translated 1
227=22za 'az Pada waktu itu (26), Kemudian (12), Maka (11), maka (8), Lalu (6), sejak dahulu (5), sejak (5), barulah (5), pada waktu itu (4), Dengan demikian (4), Pada waktu itulah (3), kemudian (3), Apabila (2), Sejak (2), saat (2), pada saat itu (1), melalui satu (1), Sejak saat itu (1), pada saat itulah (1), Suatu waktu (1), dari dahulu (1), waktu ... bermula (1), waktu itulah (1), sulung (1), pun (1), Setelah (1), hingga (1), Supaya (1), daripada (1), apabila (1), namun (1), selama (1), tetapi (1), mendahului (1), Ketika (1), Semenjak (1), pada waktu itulah (1), Sebaliknya [3588] (1), demikianlah (1), lalu (1), Meski (1), mendesaknya [7650] (1)beginning, even, for, from, hitherto, now, old, since, then, time, when, yet
233=3yza 'azay tentulah (2), tentu (1)then 3
310=709rxa 'achar mengikuti (64), Setelah (57), belakang (41), setelah (39), Sesudah (36), mengikuti [1980] (36), sesudah (34), mengejar [7291] (33), Selepas (25), mengejar (18), kelak (17), kemudian (16), selepas (15), belakangnya (10), menyusul (10), mengikutinya (8), mengikut (8), Kemudian (7), belakangmu (6), mengikut [1980] (4), Di samping (3), menggiring (3), diikuti [1980] (3), mengejar [1980] (3), mengejarnya (3), Di sisi (2), sekali lagi (2), Di sampingnya (2), kepada (2), mengikutinya [1980] (2), diikuti (2), Bersebelahan (2), Ikutlah (2), menyembah (2), mengejar [1692] (2), berpihak [5186] (2), Selepasnya (2), barulah (2), sesudahnya (2), meninggalkan (2), balik (2), membelakangi [1458] (2), kejar [7291] (2), keinginan (2), mengikuti [935] (2), ikuti [1980] (2), sudah (2), menurut (2), berpihak [935] (2), ikutilah [1980] (2), menuruti [1980] (2), Sesudahnya (2), Beberapa lama selepas (1), daerah paling hujung (1), Beberapa waktu kemudian (1), mengikuti di belakangnya [4900] (1), Setelah beberapa waktu (1), Selanjutnya di samping (1), pulang ke mari (1), Selepas tempoh (1), di belakangnya (1), di sampingnya (1), kemudian hari (1), datang sesudahnya (1), zaman sesudahnya (1), Segera sesudah (1), berjalan mengikuti (1), Sejak itu (1), Sebagai menggantikannya (1), dari belakang (1), kerana ... telah (1), sesudah terjadinya (1), bergabung dengan (1), dengan meninggalkan (1), ke sanalah (1), dari dekat (1), Di belakang (1), Di sebelah (1), belakangku (1), menangkap (1), menyusulnya (1), berlalunya (1), hujung (1), mengikutinya [3318] (1), menyusul [7291] (1), mengekori [1980] (1), bergabung (1), mencari (1), turut (1), tertimbus [935] (1), pengikutnya (1), diburu [1692] (1), segigih (1), berkekalan (1), ikuti (1), ikutilah (1), mengiringnya [7464] (1), akhirnya (1), Ikutilah [1980] (1), diiringi (1), selain (1), dikejar [3318] (1), sebelah (1), pada (1), mengikuti [3381] (1), memuja (1), selanjutnya (1), mengikuti [5927] (1), mengejar [1814] (1), keturunan [2233] (1), lalu (1), Susulan (1), Pengganti (1), mengiringi (1), berturut-turut [8141, 8141] (1), menyembah [1980] (1), dengan (1), mengejarnya [7291] (1), disambung (1), Nanti (1), menyusulnya [3318] (1), susulan (1), mengiringi [1980] (1), rindu (1), menyembah [2181] (1), memburu [7291] (1), Ikuti [1980] (1), hidup [3117] (1), dikejarnya [935] (1), Kejarlah [7291] (1), menuruti (1), dikejar [1980] (1), Ikutlah [7291] (1), setelahnya (1), menggantikan [935] (1), keturunan (1), belakangmu [1458] (1), kukejar [7291] (1), selesai (1), sebelumnya (1), menurutnya (1), kemudiannya (1), lakukan (1), mengekori (1), kejarlah [7291] (1), keturunannya [1121] (1), Kerana (1), nanti (1), diburu (1), demi (1), Diikutinya [1980] (1), berpihak (1), membelakangi [7993] (1)after 454, follow 78, afterward(s) 46, behind 44, misc 87
311=3rxa 'achar (Aramaic) Setelah (1), kemudian hari (1), hari-hari yang akan datang (1)hereafter 2, after 1
318=1Nwrxa 'ochoreyn (Aramaic) or (shortened) Nrxa 'ochoren (Aramaic) Akhirnya [5705] (1)last 1
322=7tynrxa 'achoranniyth ke belakang (3), ke arah yang membelakangi tubuh (1), berbalik kembali (1), secara mengundur (1), telentang (1)backward 6, again 1
328=6ja 'at perlahan-lahan (3), lemah lembut (1), dengan lembut (1), penenung (1)softly 3, charmers 1, gently 1, secret 1
336=1ya 'iy daerah pesisir (1)island 1
389=22Ka 'ak tetapi (18), Sesungguhnya (17), Hanya (17), Tetapi (12), hanya (9), Namun (7), Sungguh (7), sahaja (6), Tentulah (3), sesungguhnya (3), cuma (2), demikian (2), Semoga (2), Hanyalah (2), semata-mata (2), Sebaliknya (2), kecuali (2), Meskipun begitu .... juga (1), Meskipun begitu (1), Namun demikian (1), Bukankah (1), tetapi hanya (1), sahaja lagi (1), sangat (1), hanyalah (1), Pastilah (1), namun (1), Pasti (1), pun (1), ketika (1), Tentu (1), bersungguh-sungguh (1), Sebenarnya (1), begitu (1), Sungguhkah (1), pasti (1), Kerana (1), lagi (1), sungguh (1)also, but, certainly, even, howbeit, least, nevertheless, notwithstanding, only, save, scarce, surely, surety, truly, verily, wherefore, yet
403=18Nka 'aken Sesungguhnya (6), Tetapi (4), Namun (2), Ketahuilah [2009] (1), pasti (1), Pasti (1), Sungguh (1), sesungguhnya (1), Tentulah (1)surely 9, but 3, verily 2, truly 2, certainly 1, nevertheless 1
543=30Nma 'amen Amin (26), Maha Benar (2), amin (2)amen 27, truly 2, so be it 1
546=2hnma 'omnah memang (1), Memang (1)indeed 2
551=9Mnma 'omnam memang benar (2), sungguh (2), Sungguh (2), Tidak syak lagi (1), benar (1), Sesungguhnya (1)truth 3, indeed 2, true 1, no doubt 1, surely 1, indeed 1
552=5Mnma 'umnam sungguhkah (2), Benarkah (1), Tidakkah [3808] (1), Akankah [637] (1)indeed 3, very deed 1, surety 1
570=5vma 'emesh semalam (3), kelmarin (1)yesternight 3, former time 1, yesterday 1
575=8Na 'an or hna 'anah Ke manakah (8), Berapa lama [5704] (6), Berapa lamakah [5704] (5), ke mana-mana pun (4), ke mana (4), Ke mana (3), ke mana-mana (2), ke manakah (2), Di manakah (2), berapa lama [5704] (1), Dari mana (1), di mana (1), Ke mana-mana (1)whither, how, where, whithersoever, hither
629=7anrpoa 'ocparna' (Aramaic) dengan saksama (4), tepat mengikut setiap perkataannya (1), segera (1), sepenuhnya (1)speedily 4, speed 1, fast 1, forthwith 1
706=1Mytebra 'arba`tayim empat kali ganda (1)fourfold 1
762=5tymra 'Aramiyth bahasa Aram (4), huruf Aram (1)Syrian language 2, Syrian tongue 2, Syriack 1
786=2va 'ish dapat (1)can 1, there 1
797=1tydwdva 'Ashdowdiyth bahasa Asdod (1)speech of Ashdod 1
865=8lwmta 'ethmowl or lwmta 'ithmowl or lwmta 'ethmuwl seperti sediakala [8032] (1), sebelumnya [8032] (1), Kebelakangan (1), berlalu [5674] (1), sejak dahulu (1), masa dahulu [8032] (1), terjadi dahulu [8032] (1), sejak dahulu [8032] (1)time past + \\08032\\ 2, herefore + \\0832\\ 1, beforetime + \\08032\\ 1, yesterday 1, old 1, late 1, before 1
924=1wlyhb b@hiyluw (Aramaic) segera (1)haste 1
1077=9lb bal tidak (52), Tidak (3), belum lama [637] (2), tiada (2), Belum lama [637] (1), hapus [4672] (1), Bahkan [1571] (1), jangan (1), janganlah (1), Tidaklah (1), Janganlah (1), bukan (1)none, not, nor, lest, nothing, not, neither, no
1297=5Mrb b@ram (Aramaic) Namun (2), tetapi (1), Meskipun (1), Tetapi (1)but 2, yet 2, nevertheless 1
1571=34Mg gam juga (171), pun (123), Bahkan (28), bahkan (24), pula (19), mahupun (15), lagi (13), Juga (12), dan (11), baik (11), Ya (9), ataupun (8), jugalah (5), Baik (5), Apatah lagi (4), malah (4), serta (4), atau (3), Malah (3), lalu (2), ya (2), termasuk (2), Sesungguhnya (2), Lagipun (2), Maka (2), Tetapi (2), jua (2), namun (2), Bahkan ... pun (1), lagi ... juga (1), sahaja (1), Meskipun (1), Adakah (1), sering (1), Selain (1), termasuklah (1), hingga (1), meski (1), pulalah (1), Memang (1), hanya (1), Bahkan [1077] (1), Bahkan [518] (1), sama (1), sekalipun (1), turut (1), maka (1), Begitulah (1), Apatah (1), Bagiku (1), barulah (1), meskipun [3588] (1), biarpun (1), lagi [3254] (1), sesungguhnya (1), Namun (1), Sekalipun (1), seperti (1), Lalu (1), Sedangkan (1), bukankah (1), Akhirnya (1), Jadi (1), Sekalipun [3588] (1), begitu (1), masih (1)also 5, as 3, even 2, again 1, and 1, misc 22
1963=2Kyh heyk Bagaimana (1), Bagaimanakah (1)how 2
1973=0halh hal@ah seterusnya (4), jauh-jauh (2), jauh ke seberang (1), ke luar (1), sebelah sana (1), terus lagi (1), di seberang (1), sejak (1), sekitarnya (1)
1988=11Mlh halom ke mari (3), di sini (2), sejauh ini (2), lebih dekat (1), ke sini (1)hither 6, hitherto 2, here 2, thither 1
2008=14hnh hennah ke mari (18), ke sini (5), ke sana (3), sekarang (3), ke sebelah kiri (2), mundar-mandir [259, 259] (2), di sini (2), ke sebelah .... kanan (2), di sinilah (2), hari ini (1), sekarang ini (1), seberang sini (1), seberang sana (1), sini (1), tadi (1), Ke marilah [5066] (1), saat itu (1)hither, here, now, way, to...fro, since, hitherto, thus far
2440=1vyx chiysh sebentar sahaja (1)soon 1
2600=32Mnx chinnam tanpa sebab (8), tanpa alasan (6), secara percuma (4), dengan tidak semena-mena (3), tanpa harga (2), didapati dengan percuma (1), tanpa dikenakan tuntutan (1), dengan begitu sahaja (1), dengan bebas (1), dengan sewenang-wenangnya (1), tanpa sebarang sebab (1), dengan sewenang-wenang (1), main-main (1), sia-sia (1)without cause 15, for nought 6, causeless 2, in vain 2, free 1, without cost 1, freely 1, innocent 1, cost me nothing 1, for nothing 1, without wages 1
2791=4vrx cheresh Secara senyap-senyap (1), Tukang (1)craftsmen 2, artificer 1, secretly 1
2908=1twj t@vath (Aramaic) berpuasa (1)fasting 1
3528=9rbk k@bar sudah (3), sudah lama (2), dahulu sudah ada (1), pernah ... sebelum (1), sekian lama (1)already 5, now 4
3602=9hkk kakah Demikianlah (8), demikian (7), Beginilah (4), begitu (3), Begitulah (3), sedemikian (2), begini (2), dengan cara demikian (1), demikianlah (1), seperti itu (1), sehingga (1), begitulah (1), menurut (1)thus, so, after, this, even so, in such a case
3651=42Nk ken Oleh sebab itu (110), demikianlah (96), demikian (60), sebab (52), sebabnya (52), maka (34), Demikianlah (27), Maka (19), itu (14), Demikian (11), seperti (10), sedemikian (10), sebab itu (8), begitu (8), sebagaimana (7), begitulah (6), Oleh itu (5), lantas (5), semakin (4), seperti itu (3), Itulah sebabnya (3), Itulah (3), benar (3), jujur (3), Sebab (3), Kemudian (3), yang sama dengan (2), orang jujur (2), dengan tepat (2), oleh itu [5921] (2), Baik (2), Tetapi (2), memang (2), Baiklah (2), itulah (2), Begitulah (2), sehingga (2), sebegitu (2), Dengan cara itu (1), Oleh sebab itulah (1), seperti yang (1), baru sahaja [5921] (1), Oleh sebab (1), Sama ... seperti (1), itu benar (1), Benarlah seperti (1), yang sama (1), begitu jua (1), Begitu jugalah (1), demikian jugalah (1), Dengan demikian (1), sama dengan (1), sama ... dengan (1), tepat seperti (1), seperti ... itu (1), Benar seperti (1), begitu jugalah (1), sebab itulah [5921] (1), atas sebab [3282] (1), apa yang (1), terjadi (1), Setelah (1), begini (1), menyetujuinya [6213] (1), sebegitulah (1), oleh (1), kemudian (1), tetapi (1), hendaklah (1), betapa (1), juga (1), justeru (1), segera (1), Memang (1), Jadi (1), Lalu (1), jugalah (1), sama (1), pada (1), iaitu (1), semacam (1), kerana [5921] (1), Ketika (1), disalahgunakan [3808] (1), Justeru (1), Lantas (1), menurut (1)so, thus, like manner, well, such thing, howbeit, state, after that, following, after this, therefore, wherefore, surely
3652=8Nk ken (Aramaic) demikian (6), sedemikian (1), Beginilah (1)thus 8
3660=5amnk k@nema' (Aramaic) seperti berikut (1), Beginilah (1), juga (1)thus 2, so 1, sort 1, manner 1
3705=13Nek k@`an (Aramaic) Sekarang (7), Oleh yang demikian (1), Oleh sebab itu (1), sekarang (1), Saat ini (1), Semoga (1)now 12, now therefore 1
3706=4tenk k@`eneth (Aramaic) or tek k@`eth (Aramaic)  time 4
3808=76al lo' or wl low' or hl loh (\\#De 3:11\\)  not, no, none, nay, never, neither, ere, otherwise, before
3809=82al la' (Aramaic) or hl lah (Aramaic) (\\#Da 4:32\\) tidak (62), Tidak (4), bukan (3), Bukankah (3), tanpa (3), belum (1), Tidak ada (1), enggan (1), Sebelum (1)not 49, no 9, nor 9, without 4, neither 3, none 3, cannot + \\03202\\ 1, ever 1, never + \\05957\\ 1, no + \\03606\\ 1, nothing 1
3966=299dam m@`od sangat (105), amat (32), sekali (20), begitu (7), besar (6), baik-baik (6), sungguh (4), terlalu (4), teramat (3), hebat (3), tersangat (3), betapa (3), luar biasa (2), amat sangat (2), amat ... sekali (2), banyak sekali (2), sebegitu ramai (2), sangat banyak (2), semakin bertambah-tambahlah [6555] (2), sebegitu (2), parah (2), kuatnya (2), lebih (2), penuh (2), Tersangat (2), pelimpahan (2), sangatlah (2), sangat [1419] (2), bersungguh-sungguh (2), sedemikian (2), jauh (2), Sangat (2), amat berat (1), lebih hebat lagi [1419, 3499] (1), begitu mudah (1), jauh lebih (1), amat besar (1), menjadi sangat [7235] (1), luar biasa [7235] (1), sama sekali (1), banyak lagi [7235] (1), dipandang tinggi [1419] (1), seberapa tinggi (1), begitu hebatnya [3515] (1), hampir (1), Hatinya (1), ramainya (1), kekuatannya (1), kesemuanya (1), Amat (1), sentiasa [4672] (1), Terlalu (1), besar-besaran [1419] (1), paling (1), kasar (1), meraung-raung [1419] (1), hebatnya (1), kencang (1), maha (1), tebal (1), kekuatanmu (1), semakin (1), setinggi-tingginya [3513, 3513] (1), lebih-lebih (1), tinggi (1), cepat-cepat (1), besar [7235] (1), remuk-redam [1794] (1), teruk (1), berhati-hatilah [8104] (1), cukup (1), amat [5704] (1), segala (1), selama-lamanya [5704] (1), beria-ia (1), sungguh-sungguh (1), segera (1), Maha (1), Semakin (1), ramai [7227] (1), sekenyang-kenyangnya [7646] (1), sangat [7235] (1), Yang Maha Besar (1)very 137, greatly 49, sore 23, exceeding 18, great 12, exceedingly 11, much 10, exceeding + \\03966\\ 6, exceedingly + \\03966\\ 5, diligently 4, good 3, might 2, mightily 2, misc 17
4069=6ewdm madduwa` or edm maddua` Mengapakah (43), Mengapa (20), mengapakah (4), mengapa (3), Apakah sebabnya (1), Bagaimanakah (1)wherefore, why, how
4078=1ydm madday  sufficiently 1
4295=19hjm mattah ke bawah (5), bahagian bawah (4), di bawah (3), semakin rendah (2), sampai bawah (2), ke dalam (1), setimpal (1), hilir (1)beneath 7, downward 5, underneath 2, very 1, low 1, under 1, down 1, less 1
5728=2Nde `aden or hnde `adennah kini (1)yet 2
5751=1dwe `owd (Aramaic) Sewaktu (1)while 1
5924=1ale `ella' (Aramaic) Di atas (1)over 1
6258=9hte `attah Sekarang (207), sekarang (129), kini (9), Oleh sebab itu (8), Maka (7), Oleh itu (6), Jadi (3), pada waktu itu (2), Tambahan pula (2), saat ini (2), pastilah (2), maka (2), Sudahkah (2), Pada waktu itu (1), saat itu (1), Kali ini (1), Baru-baru ini (1), baru sahaja (1), waktu itu (1), Jadi bersegeralah (1), Sebentar lagi (1), Mulai sekarang (1), oleh itu (1), Baru sahaja (1), demikian (1), Bagaimanapun (1), segeralah (1), Lagipun (1), Biarlah (1), Namun (1), Semoga (1), biarlah (1), Kini (1)now, whereas, henceforth, this time forth, straightway
6311=8hp poh or ap po' (\\#Job 38:11\\) or wp pow di sini (41), di sayap kiri (12), di sayap kanan (9), kedua-dua belah sisinya (2), sayap kanan (2), kedua-dua belah (2), kanan (2), di sisi dalam (1), di sisi kanan (1), sisi kiri (1), ke sini (1), yang lain (1), di sisi (1), Sejauh ini (1), yang satu (1), di sinilah (1), Di sini (1), Di sinilah (1)here, hither, this side, one side, other side
6441=14hmynp p@niymah bahagian dalam (3), bahagian dalam bait (1), ruang sebelah dalam (1), ruang dalam (1), di istana (1), ke dalam (1), berukiran [4734] (1), kalangan (1), lingkungan (1), dalam (1)within 10, inward 2, in, inner part 1
6597=25Mwatp pith'owm or Matp pith'om tiba-tiba (18), Tiba-tiba (2), tiba-tiba [6621] (1), secara tiba-tiba (1), secara mendadak (1), mendadak (1)suddenly 22, sudden 2, straightway 1
6941=1tynrdq q@doranniyth berkabung (1)mournfully 1
7315=1Mwr rowm tinggi-tinggi (1)high 1
7387=16Mqyr reyqam tangan kosong (8), tanpa sebab (2), tangan hampa (1), dengan tangan kosong (1), tangan yang kosong (1), kosong (1), hampa (1), sia-sia (1)empty 12, without cause 2, void 1, vain 1
7535=16qr raq Hanya (38), tetapi (11), hanya (9), Tetapi (6), begitu (6), sahaja (5), kecuali (4), asalkan (3), memang (2), asal (2), selain (2), apa-apa pun kecuali (1), melainkan selalu (1), tetapi .... masih (1), tertumpu (1), Memang (1), hanyalah (1), walau (1), Bagaimanapun (1), lagi (1), Namun (1), sekali (1), Hanyalah (1)only, surely, nothing but, except, but, in any wise
8032=25Mwvlv shilshowm or Mvlv shilshom sebelumnya [8543] (7), seperti dahulu [8543] (2), sejak dahulu [8543] (2), dahulu [8543] (2), seperti biasa [8543] (1), masa dahulu [865] (1), seperti sebelumnya [8543] (1), masa dahulu [8543] (1), sejak dahulu [865] (1), seperti sediakala [865] (1), dahulu ... sekarang [8543] (1), Sudah lama [8543] (1), terjadi dahulu [865] (1), sebelumnya [865] (1), sebelum [8543] (1)times past + \\08543\\ 7, heretofore + \\08543\\ 6, before 3, past \\0865\\ 2, beforetime + \\08543\\ 2, beforetime + \\0865\\ 1, misc 4
8033=10Mv sham di sana (245), Di sana (65), tempat (61), dari sana (49), di situ (48), ke sana (41), di sanalah (21), Di sanalah (18), Dari sana (13), Di situ (9), dari situ (9), Dari situ (9), di sini (8), Di situlah (7), ke mana (6), ke dalamnya (6), di dalamnya (6), di tempat (6), di situlah (6), di mana (5), di (5), ke situ (4), di dalam (3), ke sanalah (3), di antara (3), itu (3), pada (3), ke tempat (2), ke dalam (2), dari sanalah (2), berisi (2), dalam (2), ke (2), Hadir di Situ (1), dari daerah itu (1), ke dalam ... itu (1), Ke sana (1), Di tempat itu (1), ke arah (1), di atas (1), yang hadir (1), Dari sanalah (1), dari mana (1), di daerah (1), dekat dengan (1), di ... sana (1), ke atas (1), Di sinilah (1), ke sini (1), Ke mana-mana (1), daerah (1), diami (1), Di (1), daripadanya (1), asalnya (1), sekeliling (1), sahaja (1), tempatmu (1), berdekatan (1), berlaku (1), ditanami (1), dengan (1), sebuah (1), dari (1), berserta (1)there, therein, thither, whither, in it, thence, thereout
8536=4Mt tam (Aramaic) di sana (1), tempat (1), di (1), sana (1)there 2, where 1, thence 1
8543=23lwmt t@mowl or lmt t@mol sebelumnya [8032] (7), seperti dahulu [8032] (2), sejak dahulu [8032] (2), kelmarin (2), dahulu [8032] (2), seperti sebelumnya [8032] (1), Sudah lama [8032] (1), masa dahulu [8032] (1), seperti biasa [8032] (1), dahulu ... sekarang [8032] (1), Baru semalam (1), semalam (1), sebelum [8032] (1)times past + \\08032\\ 7, heretofore + \\08032\\ 6, yesterday 4, as 3, beforetime + \\08032\\ 2, about these days 1
8579=1twnynt tinyanuwth (Aramaic) sekali lagi (1)again 1