Index AramaicAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 682 items
Showing item 1 - 100 Next 100
2=9ba 'ab (Aramaic) leluhur (3), nenek moyang (2), nenek moyangku (1), leluhurku (1), ayahanda (1), leluhurnya (1)father 9
4=3ba 'eb (Aramaic) buahnya (3)fruit 3
7=7dba 'abad (Aramaic) dibinasakan (2), membinasakan (2), binasakan (1), lenyap (1), binasa (1)to destroy 5, to perish 2
69=8Nba 'eben (Aramaic) batu (8)stone(s) 8
104=3arga 'igg@ra' (Aramaic) surat (3)letter 3
116=57Nyda 'edayin (Aramaic) Kemudian (12), Maka (11), Lalu (10), Setelah (9), Pada waktu itu (2), Setelah itu (1), pada waktu (1), masa itu (1), Pada waktu (1), Selanjutnya (1), Lantas (1), Apabila (1), Akibatnya (1), Demikianlah (1), kemudian (1)then 55, now 1, time 1
144=1rda 'Adar (Aramaic) Adar (1)Adar 1
147=1rda 'iddar (Aramaic) tempat pembantingan (1)threshing-floors 1
148=2ayrzgrda 'adargazer (Aramaic) penasihat negara (2)judge(s) 2
149=1adzrda 'adrazda' (Aramaic) tepat (1)diligently 1
153=1erda 'edra` (Aramaic) paksa [2429] (1)by force 1
228=3aza 'aza' (Aramaic) or haza 'azah (Aramaic) lebih panas (1), dipanaskan (1), menyalakan (1)headed 2, hot 1
230=2dza 'azad (Aramaic) bulat (2)gone 2
236=7lza 'azal (Aramaic) pergi (3), pulang (2), berangkatlah (1), Pergilah (1)went (up) 6, go 1
252=1xa 'ach (Aramaic) saudaramu (1)brother 1
263=1hwxa 'achavah (Aramaic) memecahkan (1)shewing 1
280=1hdyxa 'achiydah (Aramaic) teka-teki (1)hard sentences 1
307=1atmxa 'Achm@tha' (Aramaic) Ahmeta (1)Achmetha 1
311=3rxa 'achar (Aramaic) Setelah (1), kemudian hari (1), hari-hari yang akan datang (1)hereafter 2, after 1
317=6yrxa 'ochoriy (Aramaic) lain (6)another 5, other 1
318=1Nwrxa 'ochoreyn (Aramaic) or (shortened) Nrxa 'ochoren (Aramaic) Akhirnya [5705] (1)last 1
320=1tyrxa 'achariyth (Aramaic) yang akan datang (1)latter 1
321=5Nrxa 'ochoran (Aramaic) lain (2), orang lain (1), seorang ... lagi (1)other 3, another 2
324=9Nprdvxa 'achashdarpan (Aramaic) wakil raja (9)princes 9
363=6Nlya 'iylan (Aramaic) pokok (4), Pokok (2)tree 6
383=17ytya 'iythay (Aramaic) ada (7), mahu (2), ada yang dapat (1), sebarang (1), demikian (1), Sanggupkah [3546] (1), Ada (1), mempunyai (1)to be 17
399=7lka 'akal (Aramaic) melahap (3), melontarkan tuduhan [7170] (2), makanlah (1), makan (1)devour 4, accused 2, eat 1
409=3la 'al (Aramaic) janganlah (2), Janganlah (1), Jangan (1)not 3
412=1la 'el (Aramaic) ini (1)these 1
426=95hla 'elahh (Aramaic) Allah (59), tuhan (15), Allahmu (10), Allahnya (4), tuhan-tuhan (4), tuhanku (2), allah (1)God 79, god 16
429=1hla 'elleh (Aramaic) ini (1)these 1
431=5wla 'aluw (Aramaic) tampaklah (2), kelihatan (1), ada (1), Tampaklah (1)behold 5
459=5Nyla 'illeyn (Aramaic) or shorter Nla 'illen itu (2), yang lain (1), itulah (1), lainnya (1)these 4, the 1
479=14Kla 'illek (Aramaic) itu (9), ini (1)these 10, those 4
506=4Pla 'alaph (Aramaic) or Pla 'eleph (Aramaic) seribu (2), Beribu-ribu (2)thousand 4
516=4txvt la 'Al tashcheth (Aramaic) Jangan Binasakan (3), Jangan Musnahkan (1)Altaschith 4
521=4hma 'ammah (Aramaic) hasta (4)cubit 4
524=8hma 'ummah (Aramaic) suku bangsa (7), bangsa-bangsa (1)nation 8
540=3Nma 'aman (Aramaic) kesetiaan (1), dipercayai (1), beriman (1)believe 1, sure 1, faithful 1
560=71rma 'amar (Aramaic) berkata (6), memberikan perintah (4), menceritakan (3), Ceritakanlah (2), menyampaikan (2), bertanya (2), perintah (2), memerintah (2), diperintahkan (1), katakanlah (1), memerintahkan (1), kata (1), dikatakan (1), firman (1), ceritakanlah (1), katakan (1), memutuskan (1), mengatakan (1), menitahkan (1), Keputusanku [4406] (1), berbicara (1), Titah (1), berkatalah (1), menjawab (1)say 45, commanded 12, speak 4, tell 9, declare 1
563=3rma 'immar (Aramaic) anak domba (2), anak-anak domba (1)lamb 3
574=1yntma 'emtaniy (Aramaic) dahsyat (1)terrible 1
576=16ana 'ana' (Aramaic) or hna 'anah (Aramaic) Aku (8), aku (5), hamba (1)I 14, me 2
581=4Nwna 'innuwn (Aramaic) or (feminine) Nyna 'inniyn (Aramaic) itulah (1), ialah (1)are 2, these 1, them
586=4anxna 'anachna' (Aramaic) or hnxna 'anachnah (Aramaic) kami (3), Kami (1)we 4
598=1ona 'anac (Aramaic) sukar (1)troubleth 1
600=2Pna 'anaph (Aramaic) air mukanya [6755] (1), sujud [5308, 5922] (1)face 1, visage 1
606=25vna 'enash (Aramaic) or vna 'enash (Aramaic) manusia (13), orang (3), masyarakat manusia (2), Sesiapa pun [3606] (1), seorang (1), manusianya (1), Manusia (1), sesiapa [3606] (1), kalangan umat (1)man 23, whosoever + \\03606\\ 2
607=14htna 'antah (Aramaic) Tuanku (7), tuanku (4), Engkaukah (2), engkau (1), kau (1), kamu (1), kepadaku (1)thou 13, thee 1
608=1Nwtna 'antuwn (Aramaic) kamu (1)ye 1
613=3rwoa 'ecuwr (Aramaic) terikat (2), pemenjaraan (1)band 2, imprisonment 1
629=7anrpoa 'ocparna' (Aramaic) dengan saksama (4), tepat mengikut setiap perkataannya (1), segera (1), sepenuhnya (1)speedily 4, speed 1, fast 1, forthwith 1
633=7roa 'ecar (Aramaic) titah larangan (7)decree 7
636=5ea 'a` (Aramaic) kayu (4), tiang (1)timber 3, wood 2
638=4Pa 'aph (Aramaic) juga (2), Juga (1), Bahkan (1)also 4
670=1aykorpa 'Aphar@cay (Aramaic) orang Parsi (1)Apharsites 1
671=0yktorpa 'Apharc@kay (Aramaic) or yktorpa 'Apharcathkay (Aramaic) pembesar (2), penghulu (1)
674=1Mtpa 'app@thom (Aramaic) pendapatan (1)revenue 1
677=3ebua 'etsba` (Aramaic) jari-jari (2), jari-jarinya (1)toe 2, finger 1
703=8ebra 'arba` (Aramaic) empat (6), keempat-empat (1), Empat (1)four 8
711=3Nwgra 'arg@van (Aramaic) ungu (3)scarlet 3
718=5wra 'aruw (Aramaic) Tampaklah (2), tampaklah (1), tampak (1)behold 4, lo 1
735=2xra 'orach (Aramaic) jalan-jalan-Nya (1), jalan hidup (1)way 2
744=10hyra 'aryeh (Aramaic) singa (6), singa-singa (4)lion 10
749=1Kra 'arak (Aramaic) patut (1)meet 1
754=1akra 'arka' (Aramaic) or hkra 'arkah (Aramaic) lama sedikit (1), berlanjutanlah [1934] (1)prolonged 1
755=1hbwkra 'arkubah (Aramaic) lututnya (1)knees 1
756=1ywkra 'Ark@vay (Aramaic) orang Erekh (1)Archevites 1
772=21era 'ara` (Aramaic) bumi (17), tanah (3), lebih lemah (1)earth 20, inferior 1
773=1tyera 'ar`iyth (Aramaic) dasar (1)bottom 1
778=1aqra 'araq (Aramaic) bumi (1)earth 1
785=1va 'esh (Aramaic) api (1)flame 1
787=3va 'osh (Aramaic) asasnya (2), asas (1)foundation 3
826=6Pva 'ashshaph (Aramaic) ahli mantera (6)astrologer 6
846=2anrva 'ushsharna' (Aramaic) pembinaan (1), tembok (1)wall 2
849=2rwdtva 'eshtadduwr (Aramaic) pemberontakan (2)sedition 2
852=3ta 'ath (Aramaic) tanda-tanda (2), tanda-tanda-Nya (1)sign 3
858=16hta 'athah (Aramaic) or ata 'atha' (Aramaic) datang (3), dibawa (3), dibawalah (2), didatangi (1), menyuruh membawa (1), dibawa ke mari (1), menghadiri (1), membawa (1), tiba (1), memberikan (1), datanglah (1)bring 9, come 7
861=10Nwta 'attuwn (Aramaic) dapur (8), dapur api (2)furnace 10
870=8rta 'athar (Aramaic) tempat (3), Setelah (3), tempat asalnya semula (1), bekas (1)place 5, after 3
873=1vwab bi'uwsh (Aramaic) jahat (1)bad 1
888=1vab b@'esh (Aramaic) berasa ... susah (1)displeased 1
895=25lbb Babel (Aramaic) Babel (25)Babylon 25
896=1ylbb Babliy (Aramaic) orang Babel (1)Babylonian 1
921=1rdb b@dar (Aramaic) hamburkanlah (1)scatter 1
924=1wlyhb b@hiyluw (Aramaic) segera (1)haste 1
927=11lhb b@hal (Aramaic) resah (5), segera (3), membuatnya resah (1), membuat ... amat gusar (1), meresahkan (1)trouble 8, haste 3
956=1twb buwth (Aramaic) malam (1)passed the night 1
989=6ljb b@tel (Aramaic) menghentikan kerja (1), menghentikan pekerjaan (1), terhenti (1), berlengah (1), menghentikan (1), terhentinya (1)cease 5, hindered 1
997=2Nyb beyn (Aramaic) di antara (2)between 1, among 1
999=1hnyb biynah (Aramaic) pengertian [3046] (1)understanding 1
1001=1hryb biyra' (Aramaic) istana (1)palace 1
1005=44tyn bayith (Aramaic) Rumah (17), bait (8), rumahnya (5), Bait (5), perbendaharaan [1596] (2), rumahku (1), Bait-Nya (1), rumahmu (1), perbendaharaan (1), perbendaharaan [5609] (1), istana (1), tempat (1)house 44
1079=1lb bal (Aramaic) hati (1)heart 1
1080=1alb b@la' (Aramaic) menganiaya (1)wear out 1
1093=3wlb b@low (Aramaic) ufti (3)tribute 3
1096=8ruavjlb Belt@sha'tstsar (Aramaic) Beltsazar (8)Belteshazzar 8
1113=7ruavlb Belsha'tstsar (Aramaic) Belsyazar (7)Belshazzar 7
1123=11Nb ben (Aramaic) anak (2), bani (2), yang pulang (1), anak-anak lelakinya (1), anak-anaknya (1), seorang (1), Anak-anak (1), anak-anak (1), orang (1)children 6, son 3, young, of the captives + \\01547\\ 1
1124=22anb b@na' (Aramaic) or hnb b@nah (Aramaic) membina semula (4), membina (4), dibangunkan semula (3), dibina semula (3), dibina (3), membina kembali (1), meneruskan pembinaan (1), mendirikan (1), kubangunkan (1), pembinaan semula (1)build 17, building 3, builded + \\01934\\ 1, make 1