Index RareAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 5220 items
Showing item 1 - 100 Next 100
0=0 [update]Allah (61), perempuan (60), korban (34), Daud (30), TUHAN (28), Musa (28), Yakub (25), Yusuf (23), semuanya (22), raja (21), Israel (18), datang (17), Elisa (15), tanah (15), negeri (15), tidak (15), keturunan (14), tinggal (14), berkata (14), persembahan (13), mereka (13), kota (13), mazbah (13), tuhan-tuhan (12), Persembahkanlah (12), Harun (12), lembu (12), dipersembahkan (12), hari (12), domba (11), melihat (11), membuat (11), dilakukan (11), tempat (11), bahagian (10), bertakhta (10), tangan (10), anak (10), tabut (10), manusia (9), diberikan (9), Mazmur (9), Yehuda (9), hidup (9), musuh (9), bumi (8), terbukti (8), pedang (8), Abraham (8), Saul (8), kesemuanya (8), timur (8), Mempelai perempuan (7), Mempelai laki-laki (7), orang Israel (7), keturunanmu (7), barang (7), melakukan (7), nabi (7), mendengar (7), Salomo (7), daging (7), Raja (7), anaknya (7), perbuatan (7), diizinkan (7), menyuruh (7), kayu (7), persembahkanlah (7), berani (7), penduduk (7), bait (7), bangsa (7), batu-batu (6), Mesir (6), firman (6), pasukan (6), dahulu (6), pintu (6), imam (6), menyembah (6), Isyboset (6), Ishak (6), binatang (6), segala (6), Perempuan (6), kerajaan (6), Hizkia (6), haiwan (6), mempersembahkan (6), hukuman (6), Bileam (6), lelaki (6), kembali (6), Sion (6), Yehu (6), hatimu (6), kemungkaran (5), dosa (5), memandang (5), api (5), kedua-duanya (5), perkara (5), jenazah (5), Khemah (5), meninggalkan (5), menemui (5), Yoas (5), hamba (5), menjadi (5), makanan (5), jangan (5), Firaun (5), bangsa-bangsa (5), Abram (5), waktu (5), berperang (5), Yoram (5), mengetuai (5), Simson (5), Laban (5), sungai (5), darah (5), Gideon (5), tubuhmu (5), mata (5), gadis (5), Elia (5), Nebukadnezar (5), batu (5), mencari (5), Kota (5), umat (5), pengawas (5), pergi (5), dimakan (5), berjalan (4), mendatangkan (4), rayuanku (4), Lewi (4), Haman (4), perayaan (4), awan (4), perang (4), bekerja (4), baginda (4), Mikha (4), Asyur (4), melakukannya (4), bagimu (4), banyaknya (4), patung (4), disampaikan (4), kepala (4), aku (4), pemuda (4), membawa (4), rambut (4), kaum (4), segera (4), katanya (4), berdasarkan (4), memberikan (4), kedua-dua (4), bintik-bintik (4), atau (4), Gehazi (4), ditujukan (4), umat-Ku (4), datangnya (4), khabar (4), Yosua (4), tepung (4), umat-Mu (4), sentiasa (4), mengizinkan (4), Boas (4), mengatakan (4), tahu (4), mangsa (4), kehidupan (4), barulah (4), duduk (4), memimpin (4), Lut (4), khemah (4), rumah (4), isterinya (4), utusan (4), dahulunya (4), hati (4), ratu (4), tuanku (4), Ribka (4), Naomi (4), satu (4), pulang (4), Negeri (4), Bait (4), berdiri (4), pesan (4), disembah (4), Filistin (4), setiap (4), terbuat (3), jalan (3), Kuberikan (3), air (3), Sebaliknya (3), kebun (3), Debora (3), berasal (3), gandum (3), menyerang (3), kuasa (3), Mengapakah (3), kedudukannya (3), Tidak (3), masuk (3), Hagar (3), hukum (3), kambing (3), menantikan (3), segeralah (3), kematian (3), kepadanya (3), tongkat (3), suaminya (3), Ayub (3), keturunannya (3), sempadan (3), hatinya (3), tembok (3), minyak (3), juga (3), dikhususkan (3), kumpulan (3), Esau (3), lembu-lembu (3), memberi (3), ayah (3), kata-kataku (3), penuh (3), Arba (3), makhluk (3), terhadap-Nya (3), kamu (3), baik (3), gunanya (3), membina (3), kaki (3), jika (3), Bezaleel (3), tubuh (3), orang (3), kepadamu (3), akibat (3), tentera (3), hasil (3), barang-barang (3), kepada (3), benar (3), suruhlah (3), janganlah (3), bulu (3), bertugas (3), buah (3), menyentuh (3), terbentang (3), bersama-sama (3), dipakainya (3), semua (3), berhubungan (3), perbuatannya (3), Wang (3), tersimpan (3), Yunus (3), Batsyeba (3), bayi (3), perintah (3), mayatnya (3), menerima (3), burung (3), Yesaya (3), Rahel (3), mayat (3), masa (3), hartanya (3), tempat-tempat (3), besar (3), emas (3), kekal (3), gunung (3), permintaan (3), hidupku (3), Kaleb (3), berhala (3), roti (3), perjanjian (3), disebut (3), umat-Nya (3), mengikuti (3), membangkitkan (3), muncul (3), jenis (3), Niniwe (3), tabir (2), suara (2), menyediakan (2), Yeremia (2), disuruhnya (2), Tuhan (2), papan-papan (2), berat (2), maut (2), dipenuhi (2), ditugaskan (2), singa-singa (2), Aram-Mesopotamia [763] (2), milik-Ku (2), nyawaku (2), seruanku (2), Abigail (2), tempuh (2), ditempatkan (2), bermain (2), bencana (2), kulit (2), tampil (2), perantaraan (2), jarak (2), Gad (2), murka (2), terselamat (2), setimpal (2), Tanah (2), berita (2), Yerobeam (2), Amori (2), terdirilah (2), seramah (2), dosa-dosa (2), berbuat (2), Lelaki (2), nyanyian (2), tuangan (2), isteriku (2), mendengarkannya (2), kehilangan (2), Sisera (2), Gog (2), Kami (2), tujuan (2), akhirnya (2), ganjaran (2), hasta (2), pembantu (2), pembina (2), Yoab (2), dekat (2), menguruskan (2), anak-anak (2), tahun-tahun (2), hasilnya (2), urusan-Ku (2), keldainya (2), istana (2), berdua (2), jirannya (2), bersemayam (2), Hosea (2), kepada-Mu (2), ilmu (2), mencengkam (2), Allah (2), kerana (2), itu (2), Nuh (2), Tirus (2), Jenazahnya (2), beberapa (2), menyampaikan (2), memperbaik (2), Rut (2), pengikut (2), Benyamin (2), ramai (2), Kota-kota (2), memerintahkan (2), banyak (2), Eli (2), hati-Ku (2), tugu (2), sebaliknya (2), menyelamatkan (2), badannya (2), tanduk (2), memuliakan (2), meja (2), selama-lamanya (2), warga (2), kolam (2), wang (2), dagingnya (2), dagingmu (2), sebanyak (2), Sarah (2), Potifar (2), penghakiman (2), membersihkan (2), Permaisuri (2), penyakit (2), matamu (2), mati (2), arca (2), dikerjakan (2), mengharapkan (2), Kain (2), disuruh (2), ladang (2), padamu (2), menimpa (2), harta (2), gulungan (2), kesalahan (2), harga (2), hidupmu (2), Bukankah (2), ternakan (2), memakai (2), makan (2), pemerintahan (2), memelihara (2), rancangan (2), penciptaan (2), suami (2), taman (2), Maakha (2), Mahalat (2), menyerahkan (2), Siapakah (2), jenazahnya (2), berkeliaran (2), kesedihannya (2), diri (2), hikmah (2), kami (2), kejahatan (2), tolong (2), logam (2), dilantik (2), pembayaran (2), Amalek (2), sangkut-paut (2), hadapan-Nya (2), ketiga-tiga (2), bangkit (2), bukankah (2), perigi (2), semula (2), terbakar (2), azab (2), permintaanmu (2), barat (2), penglihatan (2), Hazael (2), perkataan (2), digunakan (2), dibahagikan (2), menutupi (2), rakyat (2), memeriksa (2), malaikat (2), mimpi (2), laut (2), menyempurnakan (2), badai (2), katakanlah (2), Benaya (2), nafiri (2), Kesateria (2), angin (2), TUHAN (2), isinya (2), Nadab (2), surat (2), dia (2), upah (2), meniup (2), persembahanmu (2), pemerintahannya (2), seorang (2), mara (2), penyembahan (2), kira-kira (2), dikatakan (2), urusanmu (2), Pengawas (2), Paskah (2), melapisi (2), anakmu (2), berkenan (2), mertuanya (2), menjaga (2), Firman-Mu (2), kesateria (2), kedudukan (2), menolak (2), keadaan (2), nama (2), wadah (2), mengurus (2), puas (2), Benhadad (2), peruntukan (2), kakinya (2), Batu (2), Sungai (2), pesanan (2), Abel-Bet-Maakha [59, 1038] (2), menghiasi (2), perisai-perisai (2), Semua (2), pakaian (2), sumpahan (2), diserahkan (2), nabi-nabi (2), Eglon (2), turun (2), Yonatan (2), menghormati (2), menunjukkan (2), Selanjutnya (2), dijual (2), benang (2), suci (2), buahnya (2), berkhidmat (2), kaya (2), pokok (2), pakaiannya (2), kata-kata (2), diletakkan (2), Obed-Edom (2), perkabungan (2), menghindari (2), tugas (2), diiringi (2), dua (2), penduduknya (2), bernazar (2), atasnya (2), lenyap (2), pekerjaan (2), Datanglah (2), bergerak (2), askar (2), Burung (2), diperintahkan (2), Hana (2), hadirat (2), Ismael (2), Pedang (2), selebihnya (2), Tambahan (2), ratanya (2), terdampar (2), beratnya (2), segala-galanya (2), kota-kota (2), rumahmu (2), pembinaan (2), bererti (2), induknya (2), mendiami (2), mengenakan (2), berikut (2), mengaku (2), Yerikho (2), undi (2), tertutup (2), berbaring (2), mendekati (2), terletak (2), majlis (2), lamanya (2), mulut (2), kenderaanku (1), perhiasan (1), jawapan (1), ditumpahkannya (1), tahyul (1), bakul (1), Tolong (1), kakaknya (1), Sela (1), mengajak (1), berlakunya (1), pertempuran (1), lama (1), paling (1), mengikat (1), kapal (1), memuji-Mu (1), jariah (1), Gaal (1), Seluruh (1), hidup (1), Pulanglah (1), Ai (1), berhenti (1), tempatku (1), Zur (1), seisi (1), mencederakan (1), yang (1), buah-buahan (1), berserta (1), Sinai (1), petang (1), Barak (1), berkulit (1), Hatinya (1), bukit (1), diredam (1), dasar (1), Peganglah (1), bersungguh-sungguh (1), dimamah (1), penyerbu (1), meredakan (1), Kitab (1), senasib (1), daripadamu (1), kafilah (1), hadirat-Mu (1), Yoahas (1), karyanya (1), erti (1), Nasib (1), memerangi (1), hujung (1), izinkanlah (1), Amatilah (1), Awan (1), wangi (1), rezeki (1), pengintip (1), kebebasan (1), hanyalah (1), debu (1), pekerjaan-Mu (1), sebelum (1), dibuatnya (1), kemurkaan (1), hidupnya (1), kautanggungkan (1), peduli (1), Ketahuilah (1), menunggangi (1), peringkat (1), Penyakit (1), mengenal (1), perintah-Nya (1), Limpahi (1), Sama (1), menanjak (1), Ezer (1), kesejahteraan (1), Amazia (1), persembahkan (1), berhasrat (1), berkumpullah (1), jiwa (1), Dikatakan (1), Silo (1), riwayatku (1), lupakan (1), ajarkanlah (1), ketiadaannya (1), haiwan-haiwan (1), nazarmu (1), dengan (1), Kelihatan (1), pujukannya (1), membiarkan (1), tinggi (1), diingati (1), peti (1), dikenakannya (1), penyesalan (1), bersama-samaku (1), perkara-perkara (1), Susulan (1), sisa (1), Kusampaikan (1), kupanjatkan (1), ikhlas (1), mengenderai (1), pelukan (1), kekurangan (1), gentar (1), Roti (1), indah (1), dimilikinya (1), kepalanya (1), Azel (1), kecelaan (1), hadir (1), menempel (1), kata-katanya (1), saling (1), rakyatnya (1), berjaya (1), berbeza (1), ternganga (1), menghendaki (1), mangkuk (1), disampaikannya (1), Manusia (1), perak (1), berkuasa (1), dibuang (1), berlakulah (1), Hebron (1), gangguan (1), irama (1), lihat (1), kuku (1), Ewil-Merodakh (1), mempunyai (1), bantuan (1), sumber (1), Manoah (1), susuk-susuk (1), jelata (1), menyertainya (1), Hatiku (1), terbuka (1), melolong (1), pendatang (1), balik (1), amat (1), penghukumanmu (1), mengelakkan (1), sekarang (1), babi (1), mengancam (1), Pedaya (1), dinamai (1), memberimu (1), hak (1), kulakukan (1), kebetulan (1), tiada (1), hidupan (1), camkanlah (1), pertolongan (1), menyelesaikan (1), jasa (1), Kepimpinan (1), diharumi (1), memadai (1), menggantikannya (1), sikap (1), itu (1), berbanding (1), menduakan (1), menyerbu (1), Amalan (1), dipintal (1), musibah (1), naik (1), nyahlah (1), terpaksa (1), Naftali (1), belenggu (1), Zoba (1), kaumnya (1), ingin (1), mempertahankan (1), Yahudi (1), kuterima (1), barang-barangnya (1), nasib (1), syurga (1), Patung (1), bulir-bulir (1), perjamuan-Ku (1), dikurniakan-Nya (1), bahaya (1), menjilat (1), pepatah-pepatah (1), pembersih (1), milik-Nya (1), pujianmu (1), kutempuh (1), Gera (1), ditimbulkannya (1), menghumbankannya (1), ramainya (1), kesejukan (1), sisa-sisa (1), kezaliman (1), mengenal-Mu (1), kemenangan (1), kecuali (1), hal (1), isterimu (1), nyawa (1), mewakilimu (1), fikiran (1), mengorbankan (1), tercurah (1), Apakah (1), mengikutnya (1), Janganlah (1), mengetahuinya (1), berniat (1), tibakah (1), Mefiboset (1), dipuaskan (1), peniupan (1), didikan (1), menerusi (1), bara (1), perkasa (1), sumbangan (1), menolong (1), nasihatku (1), munculnya (1), rubah (1), tiuplah (1), perkabungan (1), ibu (1), Abner (1), kuali (1), merupakan (1), menemuimu (1), letakkanlah (1), isteri (1), dihanyutkan (1), ehwalku (1), memandangkan (1), Ajak (1), menyerahkannya (1), mencurah-curahlah (1), dilandanya (1), memutuskan (1), muatannya (1), pertanyaan (1), Hawa (1), kepadaku (1), kerlingan (1), arahku (1), peribadi (1), bersama-samanya (1), ibuku (1), terjual (1), memperdengarkan (1), Hatus (1), Binalah (1), melontar (1), Perempuan-perempuan (1), padang (1), bertiup (1), Yerimot (1), berbadan (1), sedemikian (1), mengenalinya (1), Bangsa-bangsa (1), perigi-perigi (1), keikhlasan (1), perkuburan (1), Kuserahkan (1), rebah (1), jauh (1), perkaramu (1), angkatnya (1), tiba-tiba (1), perempuan (1), menyeberangi (1), Asyer (1), timbangan (1), kesalahannya (1), Perintahlah (1), baik-baik (1), tentangku (1), reruntuhan (1), belaka (1), batinmu (1), selagi (1), dakilah (1), buahnya (1), lain (1), berlari (1), medan (1), daripada (1), dirilah (1), keghairahan (1), Kerajaan (1), peliharalah (1), muatan (1), Wajahnya (1), menunaikannya (1), meliputi (1), celah-celah (1), waktunya (1), dialah (1), lagi (1), namaku (1), bayaran (1), merindui-Mu (1), Ayuh (1), dilayan (1), buangan (1), terhunus (1), bermula (1), Benarkah (1), tugasnya (1), Hananya (1), tanpa (1), ternobatnya (1), ayahnya (1), puji-pujianku (1), berpura-pura (1), menganiaya (1), dunia (1), musuhi (1), murung (1), Ahab (1), Anak-anakmu (1), suku-suku (1), menganggap (1), Nabal (1), nilai (1), persembahannya (1), garpu (1), membezakan (1), hakikat (1), layunya (1), kesegaran (1), ibarat (1), Faedah (1), kedengaranlah (1), menceritakannya (1), kerongkongannya (1), Api (1), musuh (1), bersih (1), menumpaskan (1), ikut (1), Ular-ular (1), dikumandangkan (1), perairan (1), mengajar (1), kaupimpin (1), kaukahwin (1), dipasang (1), kandungannya (1), diliputi (1), rahimnya (1), Yeiel (1), memerintah (1), Korban (1), isteri-isteri (1), merindui (1), bayar (1), diperbuat (1), terhujung (1), tahanlah (1), rohku (1), berdekatan (1), memeranginya (1), kekejaman (1), bilik (1), kuda (1), tentunya (1), kehadiran-Mu (1), pelita (1), suara-Nya (1), lengan (1), sulung (1), Yusuflah (1), sebenar (1), terakhir (1), mengetahui (1), Azuba (1), perlakukan (1), berjanji (1), ejekan (1), dihukum (1), barangmu (1), menimbulkan (1), jurucakap (1), guruku (1), turun-temurun (1), letaknya (1), menghadap (1), mengusir (1), kita (1), dilakukannya (1), kesedihan (1), pengawetan (1), lagu (1), turunlah (1), mempertaruhkan (1), menghendap (1), sejak (1), datanglah (1), Azarya (1), seiman (1), Yoyada (1), wujud (1), derita (1), Zadok (1), Perkara (1), bilakah (1), hebatnya (1), perkakas (1), kehadiran-Nya (1), mengalihkan (1), ketakutan (1), telanjang (1), Ahimaas (1), suci-Ku (1), kalangan (1), Tuhan (1), dikenali (1), khazanah (1), Perbuatannya (1), Hadad (1), ruangan (1), Elyada (1), semata-mata (1), mencurahkan (1), kerabat (1), berangkat (1), termakan (1), bodoh (1), barang-barangku (1), Jarak (1), tanganmu (1), mengekot (1), Beban (1), dilaksanakan (1), penghuniannya (1), meragut (1), ditanggungkan (1), berkilau-kilauan (1), tersesat (1), selamatkan (1), Tongkat (1), Perayaan (1), menghijau (1), bertatatertib (1), Yonadab (1), terjerumus (1), Kudengar (1), pohon-pohon (1), Kauperlakukan (1), kepada-Ku (1), jahat (1), mengucap (1), jatuh (1), Musuh (1), alasmu (1), terbitnya (1), suamiku (1), berkaitan (1), dilahirkannya (1), Kilat (1), jawatannya (1), pastilah (1), Nehemia (1), mengeluarkannya (1), peralatannya (1), mangsanya (1), perkataanmu (1), bertahan (1), barisan (1), perbatasan (1), tali-tali (1), sisimu (1), pembalasan (1), berubah (1), Rahmat-Mu (1), Tobia (1), ketinggian (1), wajah-Mu (1), Amon (1), kawannya (1), menghuni (1), kedatangan (1), kelima-limanya (1), berpantang (1), menghukummu (1), takut (1), menyembam (1), malang (1), hidangan (1), dahan-dahan (1), keluarlah (1), Barzilai (1), Samuel (1), diserang (1), tindakanmu (1), seekor (1), rumahnya (1), dipimpinnya (1), bertambah (1), ketika (1), permintaannya (1), Absalom (1), rahmat (1), selamat (1), Pengembara (1), pakai (1), tewas (1), terdahulu (1), bezanya (1), bernama (1), sebenarnya (1), perbezaan (1), maknanya (1), berkatmu (1), pengajaran (1), Hatah (1), keagungan (1), Seres (1), celaan (1), tetapi (1), Mayat (1), diminta (1), ketiga-tiganya (1), jawatan (1), bersinar (1), Ruben (1), musuh-musuhnya (1), Roda-roda (1), bawa (1), kegemaran (1), menentang (1), ganas (1), berakhir (1), taklukan (1), kemegahan (1), tahan (1), Bangsa (1), berjuntai (1), ditumbuhkan (1), Simei (1), dibuat (1), iringan (1), berseketiduran (1), panjangnya (1), melindungiku (1), perintah-Ku (1), tercatat (1), pembenciku (1), berkedudukan (1), makhluk (1), baki (1), suntuk (1), kubur (1), pulihkanlah (1), Andai (1), Seba (1), efa (1), serata (1), hutan (1), perintah-perintah-Mu (1), Pekahya (1), pengawasan (1), Edom (1), kesalahanmu (1), Ared (1), lingkungan (1), bertanyalah (1), dipakai (1), pantas (1), Zatu (1), serangan (1), petaka (1), Obed (1), keseronokan (1), Ahimelekh (1), Sikhem (1), diikuti (1), berpaling (1), bijirin (1), dibangunkan (1), Rumah (1), loh-loh (1), Kemudian (1), Bukit (1), kain (1), Mulutnya (1), doamu (1), menantunya (1), Surat (1), babad (1), Huram (1), disangka (1), Ahimot (1), sebelum (1), mimbar (1), Kumusuhi (1), ditiup (1), tuhan (1), Jelaga (1), Bersebelahannya (1), bersarang (1), Sisiknya (1), engkau (1), hendaklah (1), Carilah (1), kepada (1), hujan (1), jiwanya (1), Firman (1), situlah (1), keempat (1), dimaksudkan (1), hatiku (1), Elyakim (1), saksi (1), membayar (1), mengemukakan (1), besi (1), fasal (1), gerangan (1), luasnya (1), Mesulam (1), namamulah (1), memukul (1), memihak (1), ombak (1), susah (1), Pengharapan (1), masyhur (1), kesemuanya (1), mengadudombakan (1), puteri (1), pembentukan (1), berusaha (1), lainnya (1), diuruskan (1), pucuk-pucuknya (1), kefasiqan (1), disebutkan (1), tumbuh-tumbuhan (1), nilainya (1), berkata-kata (1), dapati (1), disakiti (1), menahan (1), melambangkan (1), kembalilah (1), Pekerjaan (1), berasaskan (1), Ahia (1), menyampaikannya (1), asing (1), rataku (1), Baki (1), bersuami (1), rapat-rapat (1), tertulis (1), sisi (1), panduan (1), Gat (1), memikulnya (1), menurutmu (1), zaman (1), ditentukan (1), pertama (1), bahagiaku (1), diucapkan (1), mencucurkan (1), permohonanku (1), berpesta (1), dilafazkan (1), membolehkan (1), sewaktu (1), Agag (1), Keluarkanlah (1), penawar (1), tercapai (1), kedengaran (1), menghampirinya (1), aturan (1), rupa (1), Semoga (1), gua (1), bekas (1), Tombak-tombak (1), tanggungmu (1), mencapai (1), Rehuel (1), mengelupas (1), alat (1), hiasan (1), hadiah (1), Kores (1), menerangi (1), berdoa (1), bakar (1), Aram (1), pohon (1), dicipta (1), tersentuh (1), tumbuh (1), tetap (1), bangkangan (1), untungnya (1), urapan (1), terwujud (1), Mati (1), nasihat (1), dinazarkan (1), terhadap (1), mendapatkannya (1), terancam (1), anak-anakmu (1), ditaruh (1), Bumi (1), Orang (1), Izinkanlah (1), cucu (1), budak (1), Pekerja (1), kerawang (1), dipanah (1), penyembah (1), dianggap (1), pemanah (1), mengandungi (1), hasrat (1), dibenarkan (1), Mahu (1), tulus (1), Ayah (1), panah (1), dipanjatkan (1), langit (1), sebagai (1), Gadis (1), tingginya (1), penghasilan (1), panjang (1), Anaknya (1), cemuhan (1), berkenaan (1), ternakannya (1), telur (1), firman-Nya (1), tempoh (1), menginginkan (1), tubuhnya (1), Tembok (1), Semuanya (1), permohonan (1), berkat (1), muncullah (1), bijaksana (1), tambahlah (1), mendapatkan (1), bercahaya (1), gambaran (1), anggapnya (1), Zedekia (1), Kedua-duanya (1), terharu (1), Mengikut (1), pemimpinmu (1), Yerusalem (1), mengandung (1), pelosok (1), membuktikan (1), pihak (1), Dina (1), dijalankan (1), terdengar (1), ambillah (1), kuasaku (1), mana-mana (1), baginya (1), bersama (1), percakapan (1), Kepada-Nyalah (1), kandang (1), pencuri (1), Yosafat (1), Lembu (1), penumbuhan (1), mengusungnya (1), dimakan (1), memuat (1), hantaran (1), tersebut (1), Murka (1), berpunca (1), perintah-perintah-Nya (1), tangga (1), menganjur (1), potongan (1), Ezra (1), penyeri (1), cambuk (1), jajahan (1), Og (1), baru (1), Ahas (1), ditetapkan-Nya (1), memberikannya (1), tersiar (1), piala (1), Jazirah (1), perundangan (1), bahunya (1), mengerahkan (1), Balai (1), Sihon (1), bertemu (1), sebapa (1), jantan (1), doanyalah (1), melitupi (1), rupanya (1), menelungkup (1), mentaati (1), Dilawannya (1), penyuciannya (1), Sekian (1), Syela (1), pembacaan (1), berumur (1), pihakmu (1), ular (1), kubu (1), berteriak (1), pelaksana (1), Mendengar (1), berahi (1), terbukti (1), cengkaman (1), hak-hak (1), senjata-senjata (1), surat-surat (1), naungannya (1), Muncullah (1), mahir (1), usah (1), Pasukan (1), mengambil (1), separuh (1), angkara (1), banjir (1), bisul (1), semacam (1), menyaksikan (1), Baesa (1), membela (1), Taurat (1), perempuan-perempuan (1), ekor (1), luka (1), tiap-tiap (1), menuai (1), menjadikannya (1), buatan (1), meneguhkan (1), Engkau (1), habis (1), Keturunannya (1), melanggar (1), dinazarkannya (1), nafsu (1), Matahari (1), kemuliaan (1), Lihatlah (1), menjadikan (1), menumpukan (1), rupa-rupa (1), menambahi (1), diperuntukkan (1), Hiasan (1), berpaut (1), sakit (1), penuai (1), jasanya (1), Bagaimanakah (1), firman-Ku (1), kena-mengena (1), Kembalilah (1), menetap (1), Sebahagian (1), daerah-daerah (1), baju (1), pada (1), mewakafkan (1), miliknya (1), pencapaian (1), namanya (1), Kaum (1), mengasihi (1), sepasang (1), Ditinggalkannya (1), Meonotai (1), menopangnya (1), menggempur (1), Hati (1), Zefanya (1), patung-patung (1), mengerumuni (1), Bapa (1), pelaksanaan (1), Air (1), pemimpin (1), Kambing (1), jalan-Nya (1), kukatakan (1), panah (1), Hukum (1), perangkap (1), Manasye (1), Daerah (1), Kanaan (1), gugur (1), ketua (1), samun (1), meneriaki (1), kuil-kuil (1), masakan (1), siap (1), tahun (1), busur (1), memperisteri (1), berdaya (1), Jumlah (1), pergilah (1), menyerakkan (1), kontanglah (1), dukacita (1), Yair (1), tertuju (1), Persembahan (1), Kata (1), kedatanganku (1), Ziba (1), kehendak (1), Mengapa (1), mengkhususkan (1), Adna (1), dikecap (1), kaulakukan (1), kekalahanku (1), Mengalir (1), lari (1), ditetapkan (1), bangunan (1), pagar (1), baru (1), menimpaku (1), mengabdikan (1), menjual (1), barang-barangmu (1), airnya (1), merenungku (1), diperlukan (1), memohonkan (1), Betuel (1), berada (1), dibangkitkan (1), Lembah (1), musuhku (1), Amnon (1), perdupaan (1), atas (1), keingkaran (1), menjelajahi (1), bertani (1), menikmati (1), kata (1), batangnya (1), Hori (1), diletakkan-Nya (1), berbunyi (1), diatur (1), Dapatkah (1), tongkat-tongkat (1), bilik-bilik (1), Miryam (1), dan (1), menyuluh (1), nyaring (1), keluarganya (1), kotamu (1), mengikut (1), kambing-kambing (1), disimpan (1), berharga (1), balu (1), Izebel (1), diperkenan (1), kubuat (1), zuriatnya (1), syarat (1), Safan (1), keperawananmu (1), rombongan (1), dakwaannya (1), menetapkan (1), Sarai (1), sanggup (1), gadis-gadis (1), antara (1), sebelumnya (1), terkutuklah (1), Nabi-nabi (1), pasukannya (1), mengurapi (1), membebaskan (1), Harap (1), jarinya (1), sedar (1), sepenuhnya (1), anak-anaknya (1), raja-raja (1), utara (1), pihaknya (1), Ingat (1), pembunuhan (1), Nasihatku (1), penjagaan (1), tanam (1), kelakuannya (1), tersilap (1), menjamu (1), kelahirannya (1), Perlakukanlah (1), mengunjunginya (1), dilakukan-Nya (1), memakainya (1), Bangunan (1), kehampaan (1), Imam (1), melayan (1), khalayak (1), Angin (1), negerimu (1), memerhatikannya (1), membenarkan (1), rumah-rumah (1), berpandangan (1), tertumpu (1), kemahuanmu (1), menggunakannya (1), Waktu (1), terjadi (1), merayu (1), Kubuat (1), laluan (1), tanah-Ku (1), jemaah (1), abangnya (1), betul-betul (1), lidah (1), berfirman (1), kata-Ku (1), dirimu (1), berhalamu (1), Matanya (1), harganya (1), Hanun (1), berkumpul (1), mengingati (1), ada (1), ditumbuk (1), nyamuk (1), Araba (1), tertujunya (1), bajunya (1), pengusung (1), gula-gula (1), memanggil (1), mengalir (1), menghimpunkan (1), ayahku (1), berbicara (1), disalut (1), setia (1), kauinginkan (1), Nahas (1), bunyi (1), penyambung-penyambung (1), Kayu (1), perbualan (1), tengah-tengahmu (1), kautempuh (1), mayat-mayat (1), melihatnya (1), perantaraanku (1), berseru (1), dikeluarkan (1), Umpama (1), membuatnya (1), berdegar-degar (1), leherku (1), kuasa-Nya (1), pengaruh (1), tidur (1), cuba (1), Hanani (1), perilaku (1), gesaan-Ku (1), Seperti (1), Batu-batu (1), rancangan-Ku (1), ruang (1), segera (1), dipandang (1), ranting-ranting (1), bergema (1), mengundang (1), menyala (1), semangatmu (1), ertinya (1), Wahai (1), raja (1), berterusan (1), Ingatilah (1), dengar (1), angkuh (1), Eleazar (1), kerja (1), mengumumkan (1), menyekatnya (1), buatlah (1), leluhurmu (1), turuti (1), diberikannya (1), kuat (1), dari (1), nama-Mu (1), lazimnya (1), terbuka (1), Sanherib (1), suku (1), kesemua (1), Wariskanlah (1), melaksanakan (1), tempatnya (1), memperoleh (1), penyambung (1), termasuk (1), Dinantikan-Nya (1), Hikmah (1), menghidap (1), diisytiharkan (1), zuriat (1), terkena (1), berlumuran (1), menjerihkan (1), meleleh (1), dilonggokkannya (1), Asael (1), dijamu (1), menghabiskan (1), menduduki (1), pandang (1), Mesopotamia [763] (1), kekasihku (1), Lehi (1), nista (1), Semaya (1), difirmankan (1), rambutnya (1), turun-turun (1), Hari-hari (1), kesalahanmu (1), diperiksa (1), semula (1), mengumpat (1), Penduduk (1), rumahku (1), Kuangkat (1), kegelapan (1), menghancurkan (1), pasukanku (1), temanmu (1), mengadakan (1), pembakaran (1), gembala (1), Berikutlah (1), tertindas (1), mengirik (1), tengah-tengah (1), rahmat-Nya (1), dikatakannya (1), hiasan-hiasan (1), derap (1), Apa (1), taring (1), menanggung (1), bertingkat (1), penjara (1), lengkap (1), kitab (1), lahir (1), puji (1), jumlah (1), pertiga (1), dikehendaki (1), terdengarlah (1), menenangkan (1), pengucapan (1), dekat-Ku (1), direbahkan (1), korbanmu (1), Pergilah (1), Yekhonya (1), katak-katak (1), kuasanya (1), sandungan (1), membelok (1), disentuh (1), Yeria (1), menukarnya (1), Yoyakhin (1), catatan (1), perhimpunan (1)
3=2ba 'eb hijau (1), kehijauan (1)greenness 1, fruits 1
4=3ba 'eb (Aramaic) buahnya (3)fruit 3
5=1atgba 'Abagtha' Abagta (1)Abagtha 1
8=2dba 'obed kebinasaan (1), kemusnahan (1)perish 2
9=4hdba 'abedah barang .... yang hilang (2), barang yang hilang (1), barang hilang (1)lost thing 3, that which was lost 1
10=1hdba 'abaddoh tempat kebinasaan (1)destruction 1
12=1Ndba 'abdan pembinasaan (1)destruction 1
13=1Nbda 'obdan pembinasaan (1)destruction 1
15=1hba 'abeh Andai (1)desire 1
16=1hba 'ebeh papirus (1)swift 1
17=1ywba 'abowy menderita (1)sorrow 1
18=3owba 'ebuwc kandang (2), kandangnya (1)crib 3
19=1hxba 'ibchah pembantaian (1)point (of the sword) 1
20=1Myxyjba 'abattiyach tembikai (1)melons 1
21=1yba 'Abiy Abia (1)Abi 1
22=3layba 'Abiy'el Abiel (3)Abiel 3
23=1Poayba 'Abiy'acaph Abiasaf (1)Abiasaph 1
25=2Nwebg yba 'Abiy Gib`own  father of Gibeon 2
28=2edyba 'Abiyda` Abida (2)Abida 2
31=1dwhyba 'Abiyhuwd Abihud (1)Ahihud 1
33=3yrzeh yba 'Abiy ha-`Ezriy Abiezer (2), orang Abiezer (1)Abiezrite 3
35=1hnwyba 'abiyownah nafsu (1)desire 1
36=1bwjyba 'Abiytuwb Abitub (1)Abitub 1
37=2ljyba 'Abiytal Abital (2)Abital 2
39=2lamyba 'Abiyma'el Abimael (2)Abimael 2
42=4Menyba 'Abiyno`am Abinoam (4)Abinoam 4
43=3Poyba 'Ebyacaph Ebyasaf (3)Ebiasaph 3
45=1Nwble-yba 'Abiy-`albown Abialbon (1)Abialbon 1
51=2rwvyba 'Abiyshuwr Abisur (2)Abishur 2
55=1Kba 'abak naik (1)mount up 1
58=1lba 'abel Abel-Keramim [3754] (1)plain 1
59=4lba 'Abel Abel (2), Abel-Bet-Maakha [0, 1038] (2)Abel 4
62=2hkem-tyb lba 'Abel Beyth-Ma`akah Abel-Bet-Maakha (2)Abelbethmaachah 2
63=1Myjvh lba 'Abel hash-Shittiym Abel-Sitim (1)Abelshittim 1
64=1Mymrk lba 'Abel K@ramiym  plain of the vineyards 1
65=3lhwxm lba 'Abel M@chowlah Abel-Mehola (3)Abelmeholah 3
66=1Mym lba 'Abel Mayim Abel-Maim (1)Abelmaim 1
67=1Myrum lba 'Abel Mitsrayim Abel-Mizraim (1)Abelmizraim 1
70=2Nba 'oben tempat bersalin (1), pelarikan (1)stools 1, wheels 1
71=1anba 'Abanah Abana (1)Abana 1
72=3rzeh Nba 'Eben ha-`ezer Eben-Haezer (3)Ebenezer 3
75=2oba 'abac gemuk (2)fatted 1, stalled 1
76=2xebeba 'aba`bu`ah bernanah (2)blains 2
77=1Uba 'Ebets Ebes (1)Abez 1
78=2Nuba 'Ibtsan Ebzan (2)Ibzan 2
79=2qba 'abaq bergelut (2)wrestled 2
81=1hqba 'abaqah serbuk wangian (1)powders 1
82=1rba 'abar melayang tinggi (1)fly 1
83=3rba 'eber kepaknya (1), bersayap (1), sayap (1)wings 2, winged 1
84=4hrba 'ebrah sayap (1), bulu-Nya (1), sayapnya (1), bulunya (1)features 2, wings 2
86=1Krba 'abrek Berlutut (1)bow the knee 1
88=4tba 'oboth Obot (4)Oboth 4
89=1aga 'Age' Age (1)Agee 1
92=4hdga 'aguddah tali-tali (1), pasukan (1), kubah-Nya (1), seikat (1)troop 2, bunch 1, burdens 1
93=1zwga 'egowz kacang (1)nuts 1
94=1rwga 'Aguwr Agur (1)Agur 1
95=1hrwga 'agowrah sekeping (1)piece 1
96=1lga 'egel titik-titik (1)drops 1
97=1Mylga 'Eglayim Eglaim (1)Eglaim 1
99=1Mga 'agem bersedih (1)pools 1
101=3Nga 'aggan mangkuk (2), bejana (1)basons 1, cups 1, goblet 1
103=3rga 'agar mengumpulkan hasilnya (1), mengumpulkan hasil (1), mengumpulkan (1)gather 3
104=3arga 'igg@ra' (Aramaic) surat (3)letter 3
105=2ljrga 'agartal batil (2)chargers 2
106=2Pwrga 'egroph tinju (1), penumbuknya (1)fist 2
108=2da 'ed kabus (2)mist 1, vapour 1
109=1bda 'adab menggusari (1)grieve 1
110=2labda 'Adb@'el Adbeel (2)Adbeel 2
111=1dda 'Adad  Hadad 1
112=2wda 'Iddow Ido (2)Iddo 2
114=1Nwda 'Addown Adon (1)Addon 1
115=1Myrwda 'Adowrayim Adoraim (1)Adoraim 1
118=1hylda 'Adalya' Adalya (1)Adalia 1
124=3Mda 'odem akik merah (3)sardius 3
128=1hmda 'Adamah Adama (1)Adamah 1
129=1ymda 'Adamiy Adami-Nekeb [5346] (1)Adami 1
131=2Mymda 'Adummiym Adumim (2)Adummim 2
132=3ynmda 'admoniy or (fully) ynwmda 'admowniy kemerah-merahan (3)ruddy 2, red 1
133=1atmda 'Admatha' Admata (1)Admatha 1
135=1Nda 'Addan Adan (1)Addan 1
137=3qzb-ynda 'Adoniy-Bezeq Adoni-Bezek (3)Adonibezek 3
139=2qdu-ynda 'Adoniy-Tsedeq Adoni-Zedek (2)Adonizedek 2
140=3Mqynda 'Adoniyqam Adonikam (3)Adonikam 3
141=2Mrynda 'Adoniyram Adoniram (2)Adoniram 2
142=3rda 'adar mulia (2), memuliakan (1)glorious 2, honourable 1
144=1rda 'Adar (Aramaic) Adar (1)Adar 1
145=2rda 'eder jubah (1), tertinggi (1)goodly 1, robe 1
146=2rda 'Addar Adar (2)Adar 1, Addar 1
147=1rda 'iddar (Aramaic) tempat pembantingan (1)threshing-floors 1
148=2ayrzgrda 'adargazer (Aramaic) penasihat negara (2)judge(s) 2
149=1adzrda 'adrazda' (Aramaic) tepat (1)diligently 1
150=2Nwkrda 'adarkon dirham emas (1), dirham (1)drams 2
151=2Mrda 'Adoram Adoram (2)Adoram 2
152=3Klmrda 'Adrammelek Adramelekh (3)Adrammelech 3
153=1erda 'edra` (Aramaic) paksa [2429] (1)by force 1
156=1vda 'adash mengiriknya [1758] (1)threshing 1
158=2bha 'ahab jelita (1), kekasih (1)lovers 1, loving 1
159=1bha 'ohab nikmat cinta (1)loves 1
161=2dha 'Ohad Ohad (2)Ohad 2