Index RareAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 5220 items
Showing item 1 - 100 Next 100
0=0 [update]Allah (61), perempuan (60), korban (34), Daud (30), TUHAN (28), Musa (28), Yakub (25), Yusuf (23), semuanya (22), raja (21), Israel (18), datang (17), tanah (15), tidak (15), negeri (15), Elisa (15), berkata (14), keturunan (14), tinggal (14), persembahan (13), mazbah (13), mereka (13), kota (13), Harun (12), dipersembahkan (12), lembu (12), hari (12), Persembahkanlah (12), tuhan-tuhan (12), melihat (11), dilakukan (11), domba (11), membuat (11), tempat (11), tabut (10), bertakhta (10), anak (10), tangan (10), bahagian (10), diberikan (9), manusia (9), Yehuda (9), musuh (9), hidup (9), Mazmur (9), kesemuanya (8), timur (8), Abraham (8), bumi (8), terbukti (8), Saul (8), pedang (8), orang Israel (7), Mempelai perempuan (7), Mempelai laki-laki (7), menyuruh (7), perbuatan (7), bangsa (7), Raja (7), keturunanmu (7), daging (7), diizinkan (7), barang (7), nabi (7), penduduk (7), bait (7), Salomo (7), anaknya (7), berani (7), mendengar (7), kayu (7), melakukan (7), persembahkanlah (7), Bait Suci (6), Bileam (6), Isyboset (6), segala (6), menyembah (6), imam (6), dahulu (6), firman (6), mempersembahkan (6), Ishak (6), Mesir (6), pasukan (6), Yehu (6), pintu (6), lelaki (6), kembali (6), Sion (6), Hizkia (6), hukuman (6), Perempuan (6), kerajaan (6), batu-batu (6), haiwan (6), binatang (6), hatimu (6), tempat pembakaran korban (5), kaum keluarga ..... kaum keluarga (5), menemui (5), berperang (5), gadis (5), Kota (5), umat (5), batu (5), dimakan (5), meninggalkan (5), mencari (5), pergi (5), kedua-duanya (5), Nebukadnezar (5), api (5), hamba (5), tubuhmu (5), Simson (5), Laban (5), menjadi (5), perkara (5), bangsa-bangsa (5), jangan (5), mata (5), Khemah (5), kemungkaran (5), Firaun (5), memandang (5), pengawas (5), Yoram (5), Elia (5), makanan (5), jenazah (5), sungai (5), Gideon (5), Abram (5), mengetuai (5), darah (5), dosa (5), Yoas (5), waktu (5), Puteri-puteri Yerusalem (4), tidak ada (4), air anggur (4), dirinya sendiri (4), zaman pemerintahan (4), banyaknya (4), pemuda (4), atau (4), memimpin (4), tuanku (4), Naomi (4), pulang (4), khemah (4), pesan (4), rumah (4), isterinya (4), tahu (4), sentiasa (4), Mikha (4), tepung (4), Ribka (4), khabar (4), berdiri (4), duduk (4), berdasarkan (4), melakukannya (4), Gehazi (4), baginda (4), utusan (4), berjalan (4), membawa (4), disampaikan (4), Asyur (4), datangnya (4), kaum (4), bintik-bintik (4), ditujukan (4), mendatangkan (4), mangsa (4), bagimu (4), Boas (4), Lut (4), setiap (4), perayaan (4), satu (4), rambut (4), awan (4), umat-Mu (4), hati (4), Filistin (4), kedua-dua (4), Yosua (4), Negeri (4), kehidupan (4), Bait (4), patung (4), aku (4), Haman (4), segera (4), mengizinkan (4), barulah (4), perang (4), disembah (4), memberikan (4), kepala (4), Lewi (4), katanya (4), ratu (4), umat-Ku (4), bekerja (4), dahulunya (4), mengatakan (4), rayuanku (4), daging korban (3), lebih baik (3), pokok anggur (3), kambing (3), sempadan (3), suaminya (3), lembu-lembu (3), hatinya (3), kata-kataku (3), kepadamu (3), akibat (3), kepada (3), penuh (3), Arba (3), gunanya (3), buah (3), terbentang (3), barang-barang (3), bersama-sama (3), dipakainya (3), berhubungan (3), tersimpan (3), Yunus (3), menyentuh (3), benar (3), suruhlah (3), masa (3), hartanya (3), tempat-tempat (3), besar (3), Kaleb (3), disebut (3), umat-Nya (3), muncul (3), Batsyeba (3), perintah (3), mayatnya (3), membina (3), perbuatannya (3), baik (3), tentera (3), bayi (3), Wang (3), janganlah (3), juga (3), gunung (3), keturunannya (3), segeralah (3), ayah (3), Bezaleel (3), bertugas (3), kaki (3), minyak (3), menerima (3), berasal (3), Mengapakah (3), Kuberikan (3), Tidak (3), kematian (3), kekal (3), Esau (3), memberi (3), membangkitkan (3), Hagar (3), jika (3), bulu (3), Sebaliknya (3), terbuat (3), hukum (3), Yesaya (3), semua (3), mayat (3), terhadap-Nya (3), tongkat (3), kebun (3), Rahel (3), berhala (3), masuk (3), kumpulan (3), kuasa (3), air (3), emas (3), perjanjian (3), menyerang (3), makhluk (3), permintaan (3), hasil (3), Ayub (3), Niniwe (3), mengikuti (3), tubuh (3), hidupku (3), menantikan (3), tembok (3), orang (3), kepadanya (3), burung (3), gandum (3), kedudukannya (3), Debora (3), roti (3), kamu (3), jalan (3), jenis (3), dikhususkan (3), orang anak buahmu ............. orang anak buahnya (2), bersepadu ... kaki pelita (2), perempuan yang pertama (2), Sang kekasih kepada mempelai perempuan (2), pada hari itu (2), korban yang dibakar (2), Oleh sebab itu (2), tabut ... diletakkan (2), kaki pelita (2), di sana (2), perempuan ........... perempuan (2), tembok ..... berukuran (2), perempuan .... perempuan (2), ketua ..... negara (2), tidak dapat (2), Ishak ... perigi (2), hikmah ... hikmah (2), di hadapan (2), kesemua makhluk (2), perempuan ................... perempuan (2), orang Aram (2), takut nanti (2), dua ...... satu (2), berkuat kuasa (2), tanda berkabung (2), pintu gerbang (2), panjangnya .... hasta (2), di situ (2), berupa korban (2), selain Aku (2), Yehu .......... Yehu (2), berasal daripada (2), perut kaum (2), secara bersepadu (2), dirimu sendiri (2), bulu ..... atap (2), ikat pinggang (2), Orang Panglima (2), di sini (2), harta benda (2), Kaleb ....... Otniel (2), batu permata (2), orang lain (2), Di sana (2), Raja Babel (2), bersemayam (2), pembantu (2), Hosea (2), beberapa (2), menyampaikan (2), ramai (2), Kota-kota (2), memerintahkan (2), tugu (2), menyelamatkan (2), badannya (2), selama-lamanya (2), kolam (2), wang (2), dagingnya (2), penghakiman (2), hati-Ku (2), harta (2), warga (2), gulungan (2), kesalahan (2), mulut (2), harga (2), matamu (2), penciptaan (2), memelihara (2), pemerintahan (2), arca (2), mengharapkan (2), suami (2), Maakha (2), jenazahnya (2), menyerahkan (2), berkeliaran (2), kejahatan (2), logam (2), Amalek (2), hadapan-Nya (2), Kain (2), ternakan (2), hikmah (2), memakai (2), makan (2), azab (2), permintaanmu (2), kami (2), penglihatan (2), tolong (2), perkataan (2), digunakan (2), dibahagikan (2), rakyat (2), memeriksa (2), katakanlah (2), Benaya (2), Mahalat (2), taman (2), bangkit (2), nafiri (2), bukankah (2), semula (2), surat (2), Nadab (2), isinya (2), pemerintahannya (2), penyembahan (2), kira-kira (2), urusanmu (2), Paskah (2), melapisi (2), anakmu (2), Firman-Mu (2), kedudukan (2), Kesateria (2), TUHAN (2), Abel-Bet-Maakha [59, 1038] (2), Pengawas (2), Semua (2), pakaian (2), sumpahan (2), menghormati (2), menunjukkan (2), Selanjutnya (2), dijual (2), benang (2), suci (2), buahnya (2), berkhidmat (2), kaya (2), diletakkan (2), Obed-Edom (2), Benhadad (2), Batu (2), pesanan (2), Eglon (2), bergerak (2), Ismael (2), Pedang (2), selebihnya (2), Tambahan (2), ratanya (2), segala-galanya (2), kota-kota (2), rumahmu (2), induknya (2), mendiami (2), mengenakan (2), mengaku (2), Sungai (2), undi (2), tertutup (2), berbaring (2), terletak (2), lamanya (2), tugas (2), diiringi (2), dua (2), penduduknya (2), bernazar (2), pekerjaan (2), Datanglah (2), hasilnya (2), hadirat (2), Hazael (2), hasta (2), sebaliknya (2), menghindari (2), menjaga (2), turun (2), Benyamin (2), terdampar (2), terbakar (2), dikerjakan (2), Yoab (2), Kami (2), pembinaan (2), badai (2), menutupi (2), pembayaran (2), suara (2), peruntukan (2), memuliakan (2), pengikut (2), perkabungan (2), perisai-perisai (2), bererti (2), istana (2), Gog (2), Yeremia (2), menyempurnakan (2), askar (2), kata-kata (2), malaikat (2), menghiasi (2), Siapakah (2), disuruhnya (2), upah (2), Permaisuri (2), menyediakan (2), seorang (2), kakinya (2), nabi-nabi (2), tabir (2), Bukankah (2), lenyap (2), memperbaik (2), Yerikho (2), pokok (2), kesedihannya (2), Allah (2), berkenan (2), mati (2), anak-anak (2), Rut (2), berat (2), maut (2), dipenuhi (2), ditugaskan (2), singa-singa (2), dagingmu (2), berikut (2), urusan-Ku (2), banyak (2), jirannya (2), itu (2), kepada-Mu (2), berdua (2), Tuhan (2), papan-papan (2), meja (2), Eli (2), nama (2), Abigail (2), puas (2), persembahanmu (2), laut (2), akhirnya (2), mimpi (2), Sisera (2), sebanyak (2), Potifar (2), Yonatan (2), tempuh (2), membersihkan (2), mara (2), pakaiannya (2), ditempatkan (2), kerana (2), kesateria (2), mencengkam (2), diperintahkan (2), bermain (2), disuruh (2), bencana (2), mengurus (2), dekat (2), wadah (2), penyakit (2), Jenazahnya (2), pembina (2), Aram-Mesopotamia [763] (2), ilmu (2), angin (2), milik-Ku (2), nyawaku (2), beratnya (2), meniup (2), seruanku (2), atasnya (2), kehilangan (2), Nuh (2), hidupmu (2), Sarah (2), padamu (2), perantaraan (2), sangkut-paut (2), jarak (2), ketiga-tiga (2), Gad (2), Tirus (2), murka (2), menguruskan (2), diri (2), terselamat (2), barat (2), dikatakan (2), dilantik (2), majlis (2), ganjaran (2), tanduk (2), seramah (2), dia (2), kulit (2), tampil (2), keldainya (2), ladang (2), menimpa (2), diserahkan (2), dosa-dosa (2), Hana (2), berbuat (2), mertuanya (2), Lelaki (2), nyanyian (2), tuangan (2), tahun-tahun (2), isteriku (2), Burung (2), menolak (2), setimpal (2), mendengarkannya (2), Tanah (2), keadaan (2), mendekati (2), perigi (2), tujuan (2), berita (2), Yerobeam (2), Amori (2), rancangan (2), terdirilah (2), Saul ............... umat-Nya Israel Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat TUHAN dan engkau akan menyelamatkan mereka daripada tangan para musuh yang ada di sekitar Inilah tanda bagimu bahawa (1), mengapa Engkau tidak menjawab hamba-Mu pada hari ini Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan ya TUHAN Allah Israel tunjukkanlah kiranya Urim tetapi jika kesalahan itu ada pada umat-Mu Israel tunjukkanlah Tumim Ternyata jawapan TUHAN (1), menjadi satu tabir cantuman ....... lagi dijahit dan dicantumkan juga menjadi tabir cantuman (1), dikuatkan jalinan itu dengan cucuk sanggul aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti siapa-siapa sahaja (1), tempat ............. dipakai ........ pakaian .... sememangnya ..... terlebih dahulu ...... yakni pakaian biasa baru ...... dibenarkan (1), Namun begitu pekerti mereka bukan sahaja tidak seperti bapa mereka malahan (1), Maka ketika dia tidur perempuan itu menenun jambulnya lalu dikukuhkan jalinan (1), TUHAN setia dalam segala janji-Nya dan penuh kasih dalam semua perbuatan-Nya (1), Kemudian dia berkata Isilah empat buah tempayan dengan air lalu curahkanlah air itu ke atas korban bakaran dan juga kayu api (1), Para perawan kepada mempelai laki-laki ................ Mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki (1), menantikan ... manusia ... bumi ............ yang jahat baik ................................. semuanya menerima layanan (1), timur ..... barat .......................... sisi lebar ..................... sisi lebar tanah .......... suku-suku Israel (1), lembu-lembu yang gemuk ....... lembu-lembu gemuk ........ lembu-lembu yang kurus kering (1), bagi kedua-duanya iaitu bahawa imam yang mendapat korban ........ korban (1), insan memang di rumah orang berkabung Semoga setiap insan (1), tanpa sengaja ............ sekalipun tiada sesiapa yang menyedari hal itu (1), Esau .......... di hadapannya ...... semua orang yang menyertaimu .... Yakub (1), bahawa betapa hari kamu susah ...... hari kamu makmur (1), bilik-bilik ... tersusun .............. bilik-bilik ....... ukuran lantainya berbanding dengan bilik-bilik (1), dengan penuh keyakinan Ya Allah Yang Maha Kuasa (1), ayah ..... tempoh berlakunya ............... ayah ..... ayah .... harta benda ayah (1), Rata ......... rata dengan kuda ..... arah barat ... rata dengan (1), Kali ini air itu sudah menjadi ........... Cukup tinggi (1), Simson ........... mata air .... Mata Air Orang Yang Berdoa (1), Kedua-dua rangka ... bahagian sudut ...... tebalnya dari situ ................. papan (1), sepenuhnya kerana mereka tidak dapat mengusir penduduk ... lantaran (1), Mempelai perempuan kepada para perawan ............ hitam ...... elok .... istana (1), Raja Daud ....... menyuruh ........... Barisan .......... barisan yang sepanjang satu (1), Tiada seorang pun daripada mereka akan melihat tanah (1), menyanyikan puji syukur Kumpulan yang satu ........ ke arah (1), Jenis-jenis haiwan yang berikut tidak boleh kamu makan (1), tempat kedudukan pendiangan ........... hasta ...... hasta ..... mazbah lebarnya ........ lebarnya (1), dimenangi baik oleh pelari ...... diungguli ....................... khusus bagi kalangan (1), sebelah barat dan timur ................. sempadan ................... panjang ...... suku Israel (1), yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka (1), anaknya ........ bernazar ..... tunaikanlah ........ bapa .......... bapa ..... bagi pihak bapa (1), menyiapkan pasukannya yang menunggu untuk menyerang musuh (1), perempuan ......... Simson ...... kerana tujahan bertalu-talu pujukan perempuan (1), malaikat-malaikat kerubin .... roda-roda ...... malaikat-malaikat kerubin .... roda-roda ............... roda-roda (1), rangka papan bahagian ........ tebalnya dari situ ..... muat (1), rumah ..................... menjadi milik orang Lewi .............. suku kaum (1), keadaannya ...... keadaannya sekarang langsung ... bererti ... keadaan terdahulunya (1), kitab ............. dan semua orang ......... mendengar baik-baik pembacaan (1), baju efod ... dijahit ... tali penutup ......... baju efod (1), Di sekeliling ruang dalam ............. sebelah dalam ....... berbidai (1), mempersembahkan pemberian setara dengan nilai ....... dinazarkan .... ditebus (1), Yusuf ....... menugaskan Yusuf ......... harta bendanya ..... tadbir Yusuf (1), Adapun memang adat lama ......... hak milik tanah (1), masih berkuat kuasa ........ daripada hasil tanah menjadi (1), tanaman ..... serangkul .......... tanaman .... memasukkannya ........ sayur apa itu (1), Kelengkapan dan perhiasan di situ termasuk tirai-tirai (1), raja .............................. tentera raja ..... bilangan kuda yang cukup (1), Lalu bagi pihak kamu ....................... sebelum tiba masanya (1), manusia baik rendah ... tinggi kedudukannya ............. lebih ringan (1), dupa campuran .................... tumbukan dupa campuran yang halus (1), orang yang benar .... orang zalim ...... orang benar (1), bulan ketujuh orang Israel ... tinggal ... kota masing-masing (1), harta bendanya untuk ditadbir urus oleh Yusuf (1), musuh tampaknya bertempiaran ke sana ke mari (1), Kawanan belalang juta ................................. kawanan belalang juta (1), kaum wanita ....... kaum wanita .......... kain kabung (1), menawan ..... semua penduduknya ............ ditawan .... warganya ... diusir (1), Tobia ... bilik ....................................... ditempatkan di dalam bilik (1), Yakub ... masakan .... ayahnya ... Ishak ... Yakub ........ Ishak (1), Zakharia ....... mengajarnya supaya takut akan Allah (1), memerintahkan ..... Yusuf ......... Yusuf ...... Yusuf ... kuasa pentadbiran (1), tidak terhingga banyaknya lalu hinggap ......... berubah (1), menerima binatang ........... korban untuk bersyukur ...... binatang (1), penglihatan ............. dengan jelas Yusuf ..... Yakub ... Yakub (1), bersemayam ......... Suci Taurat yang disampaikan Allah (1), penyerang hendap ......... Ai ... tersepitlah ... Ai ................. Ai (1), Yoab ............. Yoab dipanggil ... Akan tetapi Yoab (1), hendaklah kamu menganggap tahun ............... tahun itu (1), patut ...... menyuruh ..... menyuruh ..... pesalah ..... hakim .... sebatan (1), pokok anggur ....... burung helang yang pertama (1), kaya ............. sebagai sajian ................... menjadi sajian ....... rumahnya (1), kekuatan daripada-Mu ..... musuh yang ramai ... kekuatan (1), Orang Kesateria .... berkata Kami ... milikmu ..... menyertaimu (1), bertugas membunyikan ...... memainkan ..... mengiringi ....... bertugas menjaga (1), Simson ....... senjata ...... singa ............ hal itu ... kedua-dua (1), memperisteri Bica puteri Firaun lalu perempuan (1), emas .............. dibuatnya secara bersepadu ... kaki pelita (1), pada kayu api ................... pada kayu api (1), sepanjang kedua-dua ................. kesemua kota dan desa (1), Di situ ada suatu benda .................. terbuat (1), hamba ..... tuanku ....... hamba berkhidmat ... tuanku ...... hamba (1), ke mari dan tinggal ............ terhadap hamba (1), barang yang tersebut ...... barang yang disentuh (1), yang terjadi ke atasku dan .............. dibalas (1), Boas .......... Rut ... selendangnya Boas ........ selendang ... dijadikan buntil ....... bahu Rut ... Boas (1), Nehemia anak Azbuk ........ di bawah pimpinan (1), yang benar (1), segala yang telah Kaulakukan untuk kami (1), bahtera ............ Nuh ..... pintu bahtera .... Nuh masuk (1), membakar mereka sebagai korban bagi berhala-berhala (1), Bilik-bilik ....................... pada bangunan di sebelah utara (1), Mordekhai bertindak sebagai penjaga ........... memandangkan anak (1), haiwan ...... menimpa sesuatu barang maka barang (1), Yusuf ............ harta bendanya .............. melimpah .... harta bendanya (1), kerajaan ..... menjadi milik keturunannya .............. diberikan ...... keturunannya (1), Elisa ............... akan cukup bagi mereka bahkan (1), raja negeri selatan .... kerajaannya .... puteri ........... setia (1), Pemimpi ......... yang sepatutnya kamu ... sebagaimana (1), daripada semua barang ................. efod .... efod (1), Kedua-dua belah tangan dan kakinya ..... jarinya (1), beramai-ramai mendatanginya ... berdirilah Ehud .... khalayak (1), perempuan .... meninggalkannya .... isteri ..... lelaki ....... perempuan (1), orang kesateria utama ............... berdekatan ..................... persembahan (1), air ................. khemah .......... menyentuh ...... menyentuh ..... menyentuh (1), pertama ........ kedua .......... ketiga ........ kaki pelita (1), raja negeri utara .............. niat ........... niatnya (1), bersama dengan korban ........ apa-apa pun (1), pejuangnya .................................. Daud (1), Yusuf ... penganiayaan (1), Elisa ................ sedikit (1), negeri ... penduduknya (1), malaikat berdua (1), tadbir urusku (1), berjaya diangkat (1), perempuan ......... diperkenankan (1), tuangan ...... arca (1), malam .... tertumpu (1), pertama satu ....... kedua ... satu ........ ketiga (1), wilayah di sekelilingnya ......... dengan baik (1), batu permata .... tali-tali penutup ......... mengingat (1), orang Israel ... isteri ................................. banyak melakukan (1), Ayah .......... ayah ............ harta benda ayah (1), berukuran ..... serambinya memakan .... tempat berbanding (1), Allah .................. hasil yang kelak terpaksa (1), Elia ...................... membajak dengan pasangan lembu (1), makhluk-makhluk .... roda-roda ...... makhluk-makhluk .... roda-roda ...... makhluk-makhluk (1), sentiasa ..... bergembira di atas muka (1), berhala-berhala .... berhala-berhala ........ seharusnya kaupersembahkan kepada-Ku (1), perempuan .... Raja Daud ... perempuan ............ perempuan (1), Kawasan tanah yang didapati menerusi (1), Esau ... menyaksikan sewaktu Ishak ..... Yakub (1), seseorang ... orang .... kerana batu itu (1), hasil usahanya ...... Naomi ... hasil .... Rut (1), Rut ........ Boas ....... Rut ........ baki makanannya (1), Barisan ... berdekatan .......... barisan bilik ........ panjangnya (1), diucapkan seorang isteri ..... dengan berpantang (1), segala kefasiqan .... dan mereka dimuliakan (1), kedua-dua tali penutup ....................... tali penutup (1), anak .... Oleh sebab itu .... anak (1), mendatangi ........................... tiada yang dapat mencegah-Nya (1), bahagian lebih besar ....... lereng gunung (1), ketiga-tiga .... lelaki .... kedua-dua orang perempuan (1), kata-katanya .......... Ahab .......... Benhadad ... Ahab ... Ahab (1), mengikut budi bicaramu ..... Hagar .... Hagar (1), rangkaian kekisi ... mencapai ... ketinggian mazbah (1), hasta panjangnya ...... hasta ....... hasta ........ hasta (1), pernikahanmu ... anakku .... anakku yang muda (1), semua orang ..... menangis di depan (1), Yusuf ...... berlebihan ... tempoh .... kelimpahan ..................... kota (1), menanggung ............ anak kambing dua ekor (1), Saul ... pembantu .............. haiwan-haiwan ................ keldai-keldai ............. keldai-keldai (1), Yakub ..... dirinya ........ pada waktu itulah (1), Lima orang raja yang terakhir (1), ternyata hari .... ulang tahun ..... Firaun (1), belalang juta ........ tanah ...... belalang juta (1), dengan pesan Beginilah titah Benhadad (1), tinggal selaras ................... memakan daging .... daging (1), perbuatan .... memiliki barang-barang ....... gerangan pemilik (1), Yakub ... dua ekor anak kambing (1), Allah ............ hasratku tercapai dengan ketewasan (1), barang ... barang ........... terkena najis ...... Semua (1), raja ................................ bilangan kuda yang cukup (1), Makanan ...... Yusuf ... dengan para saudaranya (1), raja .............. orang anak buahnya Pemimpin (1), turun lagi ............. zaman pemerintahan ........ penduduk (1), burung ........ burung ........... kepala dengan badan (1), dua buah .... bilik terletak ............ bilik (1), Mohon .... permintaan Ibu ............ permintaan Ibu (1), Naomi ..... Rut ....... menghalang Rut mengikutinya (1), isterinya ......... isterinya .................. nazar ... ikrar isterinya (1), Firman TUHAN kepadanya Dengan apa (1), dikahwinkannya ...... kaumnya .......... kaumnya ... diperisteri ...... Ebzan (1), belakang ... lebih ... sebelah ... berbanding ......................... Rumah (1), ke hadapan TUHAN ... menyerahkan burung-burung (1), raja .............. anak buahnya ....................... Elia ........ hamba (1), menentukan sama ada .......... Sumpah ......... jirannya (1), pelaut masih bekerja keras ... cuba (1), mereka yang tidak dibenarkan .................... penduduk (1), digunakan untuk mengemukakan ........ penutup dada (1), mukanya orang yang cacat teruk (1), lembu ............. kuasa pula atas pemiliknya (1), bunga hiasan ......... bersepadu ... kaki pelita (1), sedikit pun ................ merayakan ....... hari Paskah (1), termasuk sebelah kiri dan kanan (1), abdi .... hamba abdi ............................. seharusnya dibawa (1), Bumi ... langit .................... baju yang ditukar (1), kejam ... kejahatan ..... durjana ... segala batas (1), Dengarlah rayuanku ....... penderitaanku ....... tidak (1), Yerusalem .... hari .............. Tanah Israel (1), pergilah ... pesuruh raja .... kedua-duanya (1), Sisera ..... memasuki ... perempuan ...... Sisera (1), terbuat ........... terbuat ....... Raja ....... berharga (1), Negeri ............ Orang Badui ............. domba-dombanya (1), kata-kata yang tajam ..... menyangka (1), kota raya ................. umat manusia (1), hatimu ................. disampaikan Allah ......... hukum (1), memimpin ....... berhubungan ............. memimpin ....... berhubungan (1), perempuan ..... Otniel .... suaminya ................... kauinginkan (1), tanda syukur aku menari-nari (1), ternakan ..................... patut kami gunakan (1), sisi badanmu ............ sisi badanmu (1), tiga ratus orang ........ Gideon (1), umat ... terselamat turun .... mendatangi (1), tangga ....... terdapat ........ kiri .... kanan (1), Harta pusaka .................... harta pusaka (1), merpati ......... Nuh ....... membawa burung (1), jauhnya ...... Burung-burung ... berterbangan kira-kira (1), barang ......................... barang ............. kesan kotor (1), daripada isteri yang ............... isteri (1), menjadi isteri ............ menjadi isteri (1), satu ........ yang lagi satu (1), iaitu tempat pembakaran korban (1), penutup dada ............ batu permata (1), dua orang .... perempuan .... mendapatkan (1), Mintalah sebanyak yang mungkin (1), kawanan belalang juta .............. banyaknya (1), membawa ............................. seperti para nabi (1), Sebaliknya ........... Mesir .... meminta pertolongan (1), binatang yang lain ................. mangsa (1), tukang kerah ............. orang tuanku (1), berdiri lebih tinggi ........ kitab (1), suruhlah segala bangsa ............. anggur (1), tuan ........ ada di sini (1), ke atas segala perbuatan (1), Orang Filistin ........... kesemua berhala (1), manusia .... kehidupan ..... penuh ketekunan (1), tinggal .... tebing barat .................... raja (1), rendah ...... mengalami nasib malang (1), barang-barang ..... Perempuan ................ Yehuda ..... perempuan (1), kedua-dua loh batu ... tertulis (1), tali penutup ........ baju efod (1), seperti pengantin perempuan ................ pulang (1), kudapat sewaktu aku berbaring (1), Perempuan ........... TUHAN ............ keturunan kaum (1), Abram ........... sekutunya ....... Abram ...... dikenali (1), diambil orang suku lain (1), Tanduk ......... tanduk yang pendek (1), diam ............. di rumah ayahnya (1), setiap orang .................... setiap orang (1), bejana ......... tempat pembakaran korban (1), atau tempat pembakaran korban (1), kesan kotor ..................... jangkitan penyakit (1), Yoab ............. Yoab .... menikam Amasa (1), Yerusalem Mulai tembok ....... hasta (1), Mempelai perempuan ..... air anggur (1), di tempat tujuan ..... Daud (1), sendiri baik anak lelaki (1), Kata Yehu Jika ......... Yehu (1), korban ................... tubuh haiwan korbannya (1), juga ... yang satu lagi (1), batu permata ...... diukirkan satu (1), hari ............. takzim ... dikhususkan .......... hari (1), wanita ... meninggalkan ........... Anak-anaknya ... bejana-bejana (1), Pada hari .............. timbunan batu (1), Puteri-puteri Yerusalem ............ Mempelai perempuan (1), terpilih daripada setiap suku (1), berjalan kaki tidak terkira (1), berdiri di atas alas (1), Musa ......... Musa ..................... nabi ........ bernubuat (1), dilakukan-Nya terhadap ....... orang Israel (1), pintu itu harus tetap (1), Mempelai perempuan ........... pintu .... pintu (1), dijahit cantum ........ dijahit cantumkan (1), zaman pemerintahan ..... hari ...... tembok (1), Ibadat ... dilakukan untuk memperingati (1), masih ada selepas kematian (1), wakilnya ..... gerangan pemilik .......... hamba (1), perempuan ..... Yusuf ......... Yusuf ...... perempuan (1), segala sesuatu .............. mengalas .... perempuan (1), tanah ........ tinggal di sana (1), orang Aram ................ tentera musuh (1), panah ...... bererti ....... memberikan perintah (1), juga dibawa mereka sekali (1), perempuan ... berkata .................. tahu ........ patungnya (1), patung ...... patung ...... patung berhala (1), Binatang yang buah pelirnya (1), Selepas ..... Ehud ......... dari situ (1), air yang disauk ..... dibawa (1), Ya TUHAN Maha Tinggi (1), Daud .... warga istana ....... Daud (1), minyak ........... minyak ..... Minyak ...... dianggap (1), kaum keluarga ...... kaum keluarga (1), Lembah Sidim .......... lubang-lubang tar (1), imam ......... pakaian .......................... barang-barang ... berkenaan (1), cepat-cepat .................. kasih ...... tidak ... mendatangkan (1), haiwan-haiwan ................... jangan kamu makan (1), tidak ada seorang pun (1), Daerahmu akan terbentang ...... Gunung (1), fasal pertalian Mordekhai dengannya (1), rumah .................................. kepada pemilik asal (1), berkelakuan ........... dipasangkan ...... menurut kata (1), anak ....... anak .......... anak ....... anak (1), sayap ... sayap makhluk ..... sayap (1), Kira-kira ... waktu .... terdengarlah ...... Pulanglah (1), raja ................ Elia ....... Elia ........... pemimpin (1), nazar dan ikrar ......... isterinya (1), pernikahannya ... Lea ..... Laban ....... Yakub (1), Delila .... Simson ................ Simson .... perempuan (1), lembu korban penghapus dosa (1), harinya ......... korban yang dibakar (1), turunkan belerang dan api (1), didapati tuanku sewaktu ... berbaring (1), bulan ... bulan ... bulan .... bulan (1), musnah ... hujung .... amat murka (1), ladang-ladang ...................... tembok ..... akhirnya kota (1), Puteri-puteri Yerusalem ............. Mempelai laki-laki (1), kekalahanku jangan benarkan ........ riang (1), deritaku dengan rahmat ...... dosa (1), Harun .... roti .................. berkuat kuasa (1), secara lazim .... dialami .......... ajal (1), kata-katanya .... Lewi ............. perempuan ............... perempuan (1), berkuat kuasa bagi orang (1), ditempatkan .... lembu-lembu jantan ...... lembu (1), suruhan ............... ibadat Nabiah ............... diperintahkan (1), katanya Di manakah makanan (1), Hanani .......... ramai orang lain (1), tersembam ............. belah ..... terpelanting ........ badan (1), di dalam kebun anggur (1), Air ................. Air ..................... kedudukan Kota (1), sepatah kata pun .............. Amnon (1), ibu ...... ibu .......... ibu ......... ibu (1), Di situ ditulis ............ dialami (1), Lebih-lebih beratnya ... hukuman ................... mungkin (1), tinggal sajalah di sini (1), Mempelai perempuan nyatakan kasihnya (1), sewaktu .......... ruang lama tulang (1), perempuan ... disuruhnya ........ segalanya ... perempuan (1), di perkhemahan ...... musuh ........ musuh (1), muncul .................. Barak ...... khemah ........... terbenam (1), Tentulah aku putus asa (1), lebih panjang daripada hasta (1), seperti nabi ............... seperti nabi (1), mara bertempur ........... ikrar .............. dialami (1), Bapa melakukan ...... Bapa ...... sekarang (1), perempuan .............. kaulakukan ....... kejahatan ........ Amnon (1), air bah ............ zaman ............. tidak (1), kambing ............ untuk tugas tersebut (1), ingin tahu ...................... Tanduk ............... tanduk-tanduk (1), timur ................. dewi ........ dewa ......... dewa (1), diiringi nyanyian ... alat muzik (1), anaknya Yefta ........................ bernazar ......... kata-kataku (1), kerana keldai-keldai itu sudah (1), pelaut ......... Yunus ......... Yunus ......... Yunus (1), Mempelai laki-laki ......................... Puteri-puteri Yerusalem (1), Babel ............. raja Babel ........ raja (1), orang ramai ............. dengan teruk (1), Orang Kesateria ............ Orang Panglima (1), Inilah sejarah penawanan Yerusalem (1), Musa ............ Musa ... kayu ............. TUHAN (1), segala wadah ........ semua wadah (1), setiap kali dan jadikannya (1), Kolam .............................. ditempatkan .... lembu-lembu jantan (1), tempat asal ....... tempat asal (1), berbuat ... jauhlah daripada ...... berbuat (1), Yakub ..... merungut ................ hasil .... milik (1), untuk menjadi pemerintah kami (1), kedua-dua belah ... Yakub ...... licin (1), menutupi ............ pelita ..... menyala .............. dipatuhi (1), kehendaknya berlaku ke atas (1), Wang itu juga digunakan (1), menahan nafsunya dengan berpantang (1), Raja .............. Elisa ... Elisa ................................... terdengar (1), nama .............. bangsa-bangsa ......... orang Israel (1), Elisa ................... Naaman ... Elisa .... pemberiannya (1), daripada kalangan bangsanya ... tertanggung (1), kedua-dua saudara ............................... banyak sekali (1), hari itu ................... hari itu (1), mendatangimu .................. mendatangiku ... niat serupa (1), memasaknya dalam periuk lalu (1), Orang Kesateria ... sedangkan penanggungjawab (1), Permaisuri ... Permaisuri ..... Permaisuri ...... Permaisuri (1), perkara ......... tertanggung ........... isterinya ....... perempuan (1), Seluruh umat .............. setiap lelaki (1), Rut ... rumah ......... Rut ...... Boas (1), berkata .... segala yang berlaku (1), terbuat ........................ perak ..... berharga lagi (1), banyaknya .......... memasak .... dibawa pulang (1), kota raya ......... warga perempuan (1), Acara ..... dijalankan sesuai mengikut (1), suaminya ...... menemuinya ............. Usah khuatir (1), Demikianlah firman .... Musa ... TUHAN (1), bumi agar mereka bingung (1), tempat mempersembahkan korban bakaran (1), berdiri ............................................ Buatlah kesaksian terhadapku (1), imam .......... perempuan .... perempuan ........... perempuan (1), makhluk ... hidup di dalam (1), yang lain ....... yang lain (1), dan memberi hormat .......... menangis (1), Asima dewi ............. Demi tuhanmu (1), korban penghapus dosa .... persembahan (1), ditanggungkan kepada si pemukul (1), bala tenteranya .... Daud ........ Daud (1), hanya hidup beberapa ................... dianggap (1), diperuntukkan bagi Hari Raya-Ku (1), disembah ...... tidak juga tuhan (1), berbalik berdoa memohon bantuan-Ku (1), pujian ............ pengendalian ibadat ....... makanan (1), menyeluruh dan .... seluruh negeri (1), syikal beratnya ............. syikal beratnya (1), dijahit cantum ........... satu sambung (1), Elia ............. kayu api ................ segera (1), menandakan dirinya sebagai penazar (1), memandangkan ayah hamba (1), baru ........ dinamakannya .... dinamakannya ..... dinamakannya (1), berbanding ... lelaki malang (1), tempat daging .............. belanga (1), Tentera .................. barisan ....... barisan (1), Yonatan .......................... di bawahmu (1), keldai ... tidak .......... keldai (1), fasal peri pentingnya (1), ular ......... arca ular (1), Yehu ........... mayat perempuan (1), rakyat ....... Ayahku .................. mengajar (1), Lut ..... kedua-dua malaikat (1), kayu ... mazbah .... Mazbah (1), nama Yehuda disebutkan (1), Pada waktu itu (1), sang ratu sememangnya (1), lain ................. dihukum mati (1), Isteri ... yang lain (1), di atas takhta (1), meluap-luap bagi umat-Nya (1), Elisa .............. Suruhlah ................... Elisa (1), jenis haiwan liar (1), disampaikan Allah ............. diterima (1), hidup mesti mati (1), mendatangi ....... Orang Yebus (1), katakan ... bonda ... Batsyeba (1), muzik bertali ............. limpahi (1), rata .................... tinggal ..... kuda (1), Benhadad ........................................... Ahab ..... Benhadad (1), roti ...................... sehubungan ... kematian (1), tugas ................................. disampaikan Allah (1), bani Yehuda ... Pedang (1), suami ................ suami .......... isterinya (1), sebuku roti sebagai (1), Usah ............................ pemberi maklumat (1), mengalami pelbagai kesusahan (1), kalah teruk ............................. musuh (1), tanah yang suci (1), Mengapa cahaya diberikan (1), berlakulah ....... muncul .......... kedengaran (1), tahap demi tahap (1), persembahan minuman ................ roti (1), tanpa perlu menggunakan (1), hinggap pada sasarannya (1), perempuan ................. tidak ........................ kepala (1), tabir ................. membuat ...... tiang (1), menduakan-Nya .... tuhan-tuhan lain (1), urat daripada rambut (1), menghabiskan ............... seekor domba (1), nafsu .... pokok oak (1), merayu-Mu ....... ke bawah (1), Allah ....... Allah ............. sememangnya (1), anak bongsunya ............ Segeralah (1), Doa minta tolong (1), Warga ............ memperkotak-katikkan kehidupan (1), seorang anak lelaki (1), Yosia ........................... disampaikan Allah (1), hati .......................................... memerintah kerajaan (1), hal yang berikut (1), tujuh tahun .......... Rahel (1), sengaja berusaha ...................... Allah (1), memikul .......... dahan-dahan ......... kesemuanya (1), suruh ................. Buat ............... tiang-tiang (1), jalan pintu gerbang (1), hal-hal tertentu manusia (1), menyokongku ............ kehendakku berlaku (1), serangan mengejut angkara (1), daripada jumlah ................. memuliakan (1), mengizinkan ..... isteriku ........... namaku (1), Amos ... Datanglah ............. Pudar (1), Orang yang benar (1), gadis seorang .... setiap (1), Wajarkah .......... mempertaruhkan ..... air (1), korban ..... korban .......... korban (1), di hadapan-Mu ... korban (1), Elisa ............ sebanyak ............. Elisa (1), Ester Hatah ........ Ester (1), walaupun sasarannya cuma (1), Kedua-dua orang anak (1), Abram ...... harta benda (1), dinamakannya ................... Gedung ... disangga (1), tingkat ........ dinding .......... alang (1), di atasnya sama (1), arca anak lembu (1), pasukan perang ... negeri (1), melakukan ....................... kerana perbenarannya (1), zaman pemerintahan ............ bulan (1), Hezron ... perempuan ........... perempuan (1), bahkan lebih lembut (1), segala harta bendanya (1), mendengar ....... tewas kakiku (1), mengenakan pakaian .......... raja (1), membakar dupa harum (1), tali-tali ...................... Simson ... tali-tali (1), peringkat ..... pasukan demi (1), pakaian ........ pakaian ...... barang (1), tiga orang penyelia (1), orang besar ........... Daniel (1), ke atas rumahnya (1), Mempelai perempuan dan (1), orang Israel .................... tuhan-tuhan (1), daging ...... daging ............... bahagianmu (1), Harun ................... baju efod (1), di atas .......... dilakukan (1), yang dalam kesusahan (1), panjangnya .... hasta ........ menuju (1), Rut ...... Boas ............. Boas (1), loh batu ... tersimpan (1), pintu gerbang .... Ukurannya (1), kedua-duanya ...... keluargamu .................. keluargamu (1), apa-apa ...... aku ... ibu (1), untuk menjadi ketua (1), berhala ........ faal ........... menyeleweng (1), Usah khuatir ......... menanggung (1), nyawanya ...... dirinya sendiri (1), secara khususnya ..... pembayaran (1), anak muda ............... dihela (1), TUHAN ............ Musa ..... Allah (1), Yakub ... Pak cik (1), Demikianlah caranya .......... rumah (1), Kumpulan ... Puluh ............... Perwira (1), menjalankan kerja pembaikan (1), ketinggiannya berkat usaha (1), dua kelompok ........ sekelompok (1), memelihara ............... harta benda (1), hukuman ...... membanting .... merelaikannya (1), hamba ... rakan hamba (1), tuanku ........ menjadi tanggungjawab (1), Peristiwa .............. hari ..... bulan (1), sebelah timur muliakanlah (1), Mazmur .............. Takut nanti (1), TUHAN ..... TUHAN ..... TUHAN (1), menjatuhkan azab ............... tidak (1), Yusuf ......................... Yusuf ...... Yusuf (1), perempuan ... akibat kejadian (1), dipasangkan ................ masing-masing ... dipasangkan (1), taat akan perintah-Mu (1), Hegai ..... Hegai ...................... gadis (1), Elisa ..... tepung .......... mereka (1), Pada waktu semua (1), rumahnya .... Anak domba (1), baginda ... baginda ............. baginda (1), bagaimana keadaan ............... pembinaan (1), tempat kediamanmu ..... tertumpah (1), Mohon .... permintaan .... Batsyeba (1), Terbukti ....... dua orang (1), menanggung segala penganiayaan (1), keturunanmu yang duduk (1), Di tempat itu (1), meletakkan kehebatan ..... manusia (1), Zakharia ....... Yoyada ..... Zakharia (1), berlakulah ................... berlaku ......... dahulunya (1), hamba perempuan ............... Bilha (1), di hadapan ........................... sebenarnya (1), kediamannya ........ berkuat kuasa (1), di muka bangunan (1), Mulai sekarang .......... jangan (1), kayu pengusung ....... pengusung (1), waktunya .... Kota ... ibarat (1), disambungkan ........... baju efod (1), untuk digunakan untuk (1), satu sama lain (1), daripada bahan-bahan ........... badanmu (1), perempuan ............................ lelaki ....... menantunya (1), namaku ....... nama ... umat-Mu (1), korban ................. berkuat kuasa (1), Surat itu dikirim (1), Lakukanlah terhadap aku (1), Yakub ...... dimilikinya ....... berjalan (1), akibat segala dosanya (1), memeluk .................. jawapannya ....... Simson (1), diperdengarkan ....... bunyi ... mengikuti (1), anak ....... nifas ......................... nifasnya (1), lengkap dengan kesemua (1), alam semesta ...... terwujud (1), ayahnya ............. menjadi bahagianmu (1), Daud ............. Riang ria (1), membawaku pulang ........ musuhku (1), Saksiku ...... pihakku .... merayu (1), akhirnya terpaksa ........... hasil (1), orang .............. yang lain (1), bagi TUHAN ... ladang (1), milik orang .......... kepunyaannya (1), pembunuhan ......... pemukul ..... pencuri (1), kedua-dua ......... lembu ........ tidak (1), bala tentera belalang (1), korban ............ burung yang (1), dijanjikannya .................. sahabatnya ...... perempuan (1), Yehu ........ nabi muda (1), Zipora Anak ........ Musa (1), menyuruh ........ di hadapan (1), ketiga-tiga .................. ataupun muda (1), Lebih tidak sesuai (1), kataku ................. menjadi isteri (1), memberikannya ....... tanah ........................ tuhan-tuhan (1), terbakar sampai apinya (1), anak lelaki bernama (1), persembahan sedemikian ....... dipersembahkan (1), tangan ..... sambil bermegah (1), sungai .... air ................ tengah-tengah (1), lelaki ......... Yakub .............. lelaki (1), menerima bahagian masing-masing (1), terbuang jauh ............. ditumpahkan (1), Permaisuri ........... Permaisuri ..... Permaisuri (1), persembahan .......... mazbah .... Persembahan (1), sangat yang terdaya (1), bahana perbuatan ......... terhukum (1), urusan kumpulan ................................ kesalahan (1), menurut bilangan ... masing-masing (1), tidak lagi menjadi (1), Anak yang gugur (1), ayahnya ... ayahnya ........... anaknya (1), korban penghapus dosa (1), suku ............. suku ............ suku (1), secara langsung .................. serupa (1), tergerak ..... membela kepentingan (1), tuan-tuan ..................... perlu susah-susah (1), menandakan ...... waktu untuknya (1), berdekatan ......... di situ (1), perempuan ............ menolong perempuan (1), disampaikan Allah melalui (1), menjadi milik ..... raja (1), dilakukan ........... kesalahan ... dilakukan (1), binatang ................. dengan haiwan (1), sedikit demi sedikit (1), Nekho ........ urusanmu ............................ menentang (1), orang semacam .......................... tanah (1), bait ............... dipersembahkan .......................... kewajipan (1), perempuan .... suaminya ........ perempuan (1), orang yang diludahi (1), sememangnya pergi bersama-sama (1), sebelumnya ....... menyembah jin (1), tanah untuk tanaman (1), rumah ..... orang ....... diperisteri (1), mengasah .... dua pertiga (1), warga Mesir ....... Israel (1), lebih sulit didekati (1), datanglah ......................... tempat kegemaran (1), ada di sini (1), wang atau barang (1), tanah dengan ukuran (1), sehingga tiba-tiba .......... kekurangan (1), Hamba ....... rakan hamba (1), tempat ........ membawa .... bersama-samanya (1), tanpa sengaja ................................ bernajis (1), keturunan Yakub ... Lea (1), apabila kamu meminjamkan (1), tongkat-tongkat ..... pemimpin .... masing-masing (1), Hari-hari perayaan tersebut (1), kudapat sewaktu ... berbaring (1), pasukan orang Israel (1), dibuat ............. setiap tiang (1), Ewil-Merodakh ......... lebih tinggi (1), pekikan .... buah anggur (1), Berhala ...... batu ........................ melihat (1), Allah ....................... tangannya ......... sediakala (1), di dalamnya .................... peti (1), Yefta ..... anak gadisnya (1), Mikha ................ sama dengan (1), kembali kepada ayah (1), penduduk yang berasingan (1), wang yang dibayar (1), tempat pembakaran korban-Ku (1), Ragi ... madu .................... persembahan (1), besar ...... isteri ......................... isteri (1), ruang besar bait (1), menjadi pengawas atas (1), Sisera ... perempuan ........... perempuan (1), lama-kelamaan ................. Musa .............. Musa (1), pada bila-bila masa (1), tidak akan mendekati (1), tiga puluh pepatah (1), setimpal ... dosa kesalahan (1), negeri ............ bersama dengan (1), menantikan kekasih duduk (1), tertanggung atas diri (1), perempuan ...... perempuan ...... dahulu (1), lebih dahulu Marilah (1), Elisa ... Gehazi ............................... perempuan (1), Elisa .............. perempuan ..... Elisa (1), kota ........ warga kota (1), suka menggembala ..... menghadap (1), Harun ........................ kumpulan orang (1), tempoh waktu .... korban (1), Jauhnya jarak .............. perjalanan (1), ditugaskan untuk memerintah (1), Tak perlu lagi (1), bertentangan .................... setiap orang (1), Yabal ............. alat muzik (1), mereka ....... menyucikan ........ mereka (1), Lalu Yusuf pergi (1), Allah kepada mereka (1), jenazahnya ................................. persendirian keluarganya (1), ayahnya ......... daging korban (1), salinan itu sentiasa (1), hamba perempuan ............... Zilpa (1), sesama sendiri sahaja (1), berkuat kuasanya .......................... pihak-pihak (1), hari yang baik (1), pendiangan mazbah bagi-Ku (1), memanjang .... kiri ... kanan (1), Isinya ialah perintah (1), Tabir pintu masuk (1), jahat ............. serik .............. Allah (1), mazbah pembakaran dupa (1), Disuruhnya .......... bonda raja (1), betapa mudah ... gempurkan (1), berusaha untuk menenteramkan (1), Firaun ....... perempuan ... Abram (1), istana ............... kediaman diraja (1), mendapatkan .......... tanahlah ...... asalmu (1), bahagian berkesan kotor (1), suku ........ suku ...... suku (1), Wang ... kemudian digunakan (1), Engkau di sana (1), penghakiman Mengapakah ......... pengadilan-Nya (1), gadis .............. gadis .............. perempuan (1), tepung ......... tepung ...................... tepung (1), ternyata pula perkara (1), Yehuda ... pasukan Israel (1), di bawah cahaya (1), pintu kota ..... kota (1), di atas bahunya (1), umat ................................ berkuat kuasa (1), TUHAN ... memberi ... besar (1), berkata ...................... air anggur (1), melihat ....... permintaan ........................ Pulanglah (1), kawanan ternakan ................ ayah (1), menjadi nyala ... Api (1), kedua-dua ...... sering ....... saudara-saudaranya (1), suku Isakhar semuanya (1), nenek moyang ....... masyhur (1), ternakan .................. segala haiwan (1), binaan ......... bahtera ........ bahtera (1), belanga ...... disentuhnya ...... perkakas (1), orang yang bekerja (1), Bersedialah ............................... orang Israel (1), tiada seorang pun (1), ghaiblah Henokh ..... pergi (1), Harun dan anak-anaknya (1), barat .... Bait Suci (1), khabar ........... Sikhem .............. perbuatan (1), masakan ....... rombongan nabi (1), Yakub ........ Yakub ..... ehwalnya (1), Yusuf ..... dibawa masuk (1), menerima ......... menimpanya ............ menghadapi (1), mencampakkan mayat-mayat ....... bantuan (1), orang Israel ......... kuk (1), handaiku takut ....... saudara-maraku (1), Beberapa waktu ....... isterinya (1), keras dan angkuh (1), yang dapat berputar (1), diletakkan ..... berfungsi ..... memasukkan (1), diakui ............. air maninya (1), meletakkan kepercayaan ........ semata-mata (1), bersepadu ... tempat persembahan (1), Yusuf ................ pada saat (1), tidak terdengar ............ ditinggalkan (1), Gadis-gadis ............. jumlah ................. kota-kota (1), anak haiwan ...................... haiwan (1), imam Allah ........................ peperangan (1), daun pintu ....... domba (1), malaikat ........ kesemua kuda (1), begitu banyak sekali (1), mayat ..... mayatnya ............ lelaki-lelaki (1), gadis ............... pasti nabi (1), diterima ..... Lewi ...... korban (1), melakukannya ... berkerumunlah ..... menghinggapi (1), raja selaras ........................ Ahazia (1), termasuk segala ................... makhluk (1), dapati di sana (1), menyelamatkan diri ...... bumi (1), Simson dengan tali-tali (1), Yakub ... perempuan ...... Yakub (1), wajah kerana malu (1), bererti ........ kian meluas (1), anggota pasukan ... diparang (1), Tamar ........................... Dilakukannya ................ Syela (1), Mempelai perempuan ........... domba (1), Mempelai perempuan .......... berkubu (1), Mempelai perempuan ......... domba (1), Kedua-dua ............. suka tinggal (1), Orang Israel ....... seramai (1), satu demi satu (1), diambilnya ............ onak ... duri (1), tepung ........ tepung ...................... tepung (1), Hana ........ Penina ...... Hana (1), berhubungan dengan Bait (1), tetap berkuat kuasa (1), digantungkan ......... disangga .................... dibuat (1), di sayap kiri (1), kedua-duanya terpasang ... tali-tali (1), suara perempuan .................... berkata (1), semakin ... semakin ....... tangga (1), anak-anakku ...................... kehendak .... kehidupanku (1), Bezaleel ......... dua ....... satu (1), hati ... kebaikan ... menuturkan (1), merampas harta benda (1), Benyamin .... orang Israel (1), dahulunya ................. orang Israel (1), Berapa banyak .... ternakan (1), kedua-dua ......... Kedua-dua malaikat (1), hanya .... di situ (1), disangga ....... daripada gangsa (1), mereka yang terpilih (1), kedua-duanya ..... perbuatanmu ......... nama (1), lima orang peninjau (1), suara ................ terdengarlah ....... kaukerjakan (1), kayu ... menjadi susuk (1), mayat ............... berkuat kuasa (1), mempunyai banyak sekali (1), Yakub ..... ayahnya Ishak (1), berkali ganda .... ramainya (1), barisan pasukan .... pasukan (1), Yoas ............ Yoas ........ Atalya (1), Meremot ..... kawasan .... Yordan (1), senang hati .............. kain (1), Gideon ............ kaumku ...... suku (1), semua haloba ............ mengetepikan (1), tepung ........ tepung ............. tepung (1), pendaftaran penduduk ... tebusan (1), iaitu ... pembakar korban (1), waktu hari ...... waktu (1), kerja-kerja pembinaan umat (1), kedua-dua ......................... Lut .... Lut (1), menyentuh .... menyentuh ...... menyentuh (1), Yusuf ... mimpinya ........................... kepadamu (1), harga ....... kumpulan orang (1), dengan raja Babel (1), Yoyakhin .................... ayah Yoyakhin (1), tinggal .......... tinggal ............... tinggal (1), kunjung datang ... menantikan (1), mengerahkan .................................... pihak musuh (1), kolam .............. Arca .... terdiri (1), pesan ....... Masa pembuangan (1), suku-suku sebelah timur (1), susur galur seterusnya (1), ke dalamnya .... Yerusalem (1), keimaman ...... diturunkan ....... memakainya (1), menolaknya ............... Elia ......... mencari (1), suruh ........... dipasangkan .................. dipasangkan (1), berupa tanah milik (1), Mempelai perempuan ............ lelangit (1), jenazahku ........... Yusuf ..... ayah (1), Khabar .... membuat ..................... khabar (1), Daud .......... sehati sejiwa (1), di hadapan-Ku ......... meneguhkannya (1), hiasan .............. linen halus (1), berikut ... tanah ................................ layak (1), berdasarkan jumlah tahun (1), pendupaan ............ baki ... lembu (1), Allah ... Uza ............ Uza (1), raja ..... kemurahan hati (1), Mayat ................. nabi muda (1), Bersiaplah ...... serangan ........ bangsa (1), segi hukum dibuat (1), tercetus ............ orang Filistin (1), mengamati tulang-tulang .... jumlahnya (1), memeriksa .............. Elisa ....... memungkinkan (1), anak lelaki .... lelaki (1), melihat .............. suka bertengkar (1), perempuan ..... Otniel ............ perempuan (1), Elisa ....... Naaman ....... Elisa (1), waktu ... Tamar .................. Tamar (1), Daud ............... Daud ... mengasihi (1), Empat orang raja (1), permintaan Musa ... Harun (1), Akhir sekali .... membubuh (1), jawablah ........... Patutkah petunjuk (1), sebiji ......... diikuti sebiji (1), orang yang bersalah (1), dibuatkan ...................... Layar .... disangga (1), menyuruh kesemua warga (1), berhala-berhala .............. segala berhala (1), nafsumu ......................... berhala (1), perempuan Betuel (1), pintu .......... pintu (1), diambil ................. ada ....... berjumlah (1), berani ... khemah (1), bagiku ... manis (1), mengusul ....... barang (1), orang ......... makanan (1), tiada lagi (1), hatimu .............. mengikut (1), orang Asyur (1), kitab ...................... kitab (1), panjangnya seratus (1), sekali sebanyak (1), Biarkanlah ................ asalnya (1), lubang maut (1), diperkenankan .......... tinggal (1), sama seperti (1), pergi ........... Mengapakah (1), buku roti (1), Yusuf ......... dikerjakannya (1), hasil perbuatan (1), memberikan persembahan (1), memerintah kerajaan (1), raja ........... Amarah (1), turun hujan (1), Perayaan ...... peringatan (1), disahkanlah bahawa (1), persembahan ............................... diperuntukkan (1), Absalom .... raja (1), pemimpin ..................... pemimpin (1), TUHAN ............. diterbangkan (1), Tamar ..... Tamar (1), dijadikan habuan (1), Yakub ... anak-anaknya (1), Kutukan .................. kutukan (1), menjadi gundik (1), Saul ........ menghadap (1), Salomo ... hari (1), dibuat ............... menyerang (1), raja Babel (1), Yakub ..... Cukuplah (1), tidak mendatangkan (1), sinar .... berselubung (1), hasilnya ................... usang (1), kutemui kucari (1), lumuran ...... habuannya (1), Simson ....... perempuan (1), hidupnya Adonia (1), warga Mesir (1), masih wujud (1), terlalu sibuk (1), Yakub ....... Yakub (1), berani ......... disembah (1), hanyut ................. ke (1), kayu palang (1), bertatahkan ...... mahkota (1), yang getir (1), Kedua-duanya ..................... isteri (1), kakiku terperosok (1), Bekas sahabatku (1), Yakub ..... Yusuf (1), Hana ................... muram (1), raja Hamba (1), perempuan ........ Elia (1), makanan sebagai (1), dan lakukanlah (1), menyelubungi hadirat (1), haiwan .................. haiwan (1), perempuan ..................... khabar (1), memandangkan ............... kota (1), tanah .............. bahagian (1), Yoseba memasukkan (1), hari pertama (1), burung .... pangkal (1), permakaman ........ menggantikan (1), persembahan ..... penghapus (1), mencerminkan ...... mencerminkan (1), ceruk rantau (1), mayat .......... Yehu (1), umat-Nya ....... memberikan (1), tiga .......... ruang (1), keluar ..... lenyap (1), Petor ............. Bileam (1), daripada-Ku ....... nama-Ku (1), gerombolan berkenaan (1), anak domba (1), kekayaan ... lenyap (1), amalkan ............. pakaian (1), mangsa ...... kaki (1), barang berkenaan (1), Elia ... raja (1), mempengaruhi ......... mempengaruhi (1), semua urusan (1), Sudahlah ............... Saul (1), Bani Esau (1), diterima ... daripada-Ku (1), Dina ...... gadis (1), dihitung menggantikan (1), singgah ....... Elisa (1), Sarai .... kejelitaannya (1), mengatasi suara (1), memerintah ..... paling (1), Tiba-tiba .......... ayahnya (1), batang tiang (1), hadir ..... Musa (1), Yoyakhin .............. raja (1), kota ... pesisir (1), dengan tangisan (1), kejiranan kota (1), ayahnya .......... gadis (1), mergastua ........ manusia (1), Musa ....... menyentuh (1), Raja ............................... ditugaskan (1), bintik-bintik ... berakar (1), bersama-sama ........ Amat (1), Yehuda ........... Aram (1), setimpal ..................... disembah (1), berbangkit ..... mengadukannya (1), sampaikanlah ................ laut (1), Allah kepadamu (1), banyaknya .......... banyaknya (1), sering .... Hadoram (1), menguatkan hati (1), dihentam gelora (1), kesempatan .................... mempersembahkan (1), kota ......... penduduknya (1), sentiasa ............ kewajipan (1), menyediakan ....... pekerjaan (1), mencari .... mencari (1), menggunakan wang (1), di hadapanmu (1), disuruhnya ....... tingginya (1), mendapati Yusuf (1), Dengan nyanyianku (1), benih .................... Benih (1), Gideon .................. musuh (1), tepung ...................... tepung (1), sedar ... maruahku (1), sentiasa berubah-ubah (1), persembahan ................. berhala-berhala (1), atas dosanya (1), anak ....... membawa (1), perempuan ....... mengikuti (1), kencang ............ rumah (1), Sisera .... perempuan (1), pernah dialami (1), fasal ........ fasalnya (1), dipersembahkannya ............ haiwan (1), menyelamatkan dirinya (1), roti .... Besarnya (1), tebalnya ....... dinding-dinding (1), ketujuh-tujuh ..................... sebenarnya (1), niat ........... membinasakan (1), penyembahan patung (1), saksama ... baik-baik (1), mahu beri (1), tuhan-tuhan .................. tidak (1), jubah ........ Bapa (1), bahagian .... kaupandang (1), kota ..... pokok (1), rayuanku memohon (1), mewakili setiap (1), orang Filistin (1), adat kebiasaan (1), diiringi .......... penyanyi (1), Perempuan .......... Elisa (1), Dimuatinya keldai (1), melindungiku ..... mengurniakan (1), barat .............. barat (1), taruhan ... ancaman (1), adik tiri (1), segala kekayaan (1), barang yang (1), seorang pendatang (1), Hizkia .................. membina (1), mazbah .... mazbah (1), tebing Sungai (1), hamba-Mu ........ kata-kata (1), Filistin ............ bergabung (1), Jika tidak (1), Simson ......................... teman (1), mazbah .... minyak (1), kota raya (1), tempat ......................... Nanti (1), dari Uzal (1), mengikut ukuran (1), rayuan ....... umat-Nya (1), tongkat ........ meninggalkannya (1), memeriksa ........... setiap (1), mengetuai pasukan (1), dahulu ............ perempuan (1), madu .................... madu (1), menantikan ....... menadah (1), menyaksikan ............ teruk (1), keturunan Yusuf (1), Adonia .... Adonia (1), Orang suci (1), khususnya orangnya (1), hari itulah (1), menjadi tontonan (1), tabir .................. disangga (1), jangan .... jangan (1), malaikat ................ didatangkan-Nya (1), memukul ............ Yefta (1), Kaki dian (1), Berapa seringkah (1), kerajaan ... kepadanya (1), orang zalim (1), pertolongan ....... mencarinya (1), menikam ......... kaki-Mu (1), menggembala ternakan (1), Eli ........................... memerintah (1), mendapatkan .................. Yoab (1), Ahazia ................. Jenazahnya (1), semua orang (1), ganti ........... Yusuf (1), nasihat ............ berbuat (1), Ishak ..................... perigi (1), Yabesh-Gilead ... tulang-tulang (1), pokok itu (1), Orang Midian (1), raja Yehuda (1), sewaktu dihitung (1), Naik merah (1), ketiga-tiganya ....... Abiezer (1), segera ....... ayah (1), suci-Ku ................. tempat (1), persembahan .................................. korban (1), supaya jangan (1), Daud ....... Filistin (1), Bileam ..... Balak (1), sesuatu miliknya (1), tumpah darahnya (1), terdengar ... suara (1), ayahnya .... kedudukannya (1), perkara ................. Haman (1), penduduk kota (1), Kauberi selamatkan (1), Ayuh ..... Yehu (1), duri ... daging (1), dengan air (1), Elisa .... anak (1), tiba giliran (1), menyentuhnya ........ menumpaskannya (1), tidak ditimbang (1), tidak ........... perjanjian-Ku (1), berjumlah seramai (1), anak lelaki (1), Amnon .......... Suruhlah (1), Abram ........... berdiri (1), di hadapan-Ku (1), lahir ........ Musa (1), negeri ...... berikut (1), secara ikhlas (1), Tempoh masa (1), cahaya kehidupan (1), dipersembahkan ........... diberikan (1), kalangan sukunya (1), Delila ...................... kepalaku (1), Ezra ....................... ditetapkan (1), tulang rahang (1), Hikmah ............ seerat-eratnya (1), baik tentu (1), disucikan .......... barang-barang (1), Yusuf ............ bahu (1), Raja Saul (1), Apa ...... jelas (1), Esau ..... ayah (1), disampaikan ........ dikurniakan (1), pakaian ... disimpannya (1), Allah ........ murka (1), Perhiasan .......................... Perhiasan (1), tempat ........ tanah (1), terus berjalan (1), melemparkan ... berdosa (1), membayar .... dikenakan (1), Yoas ........................ Yoas (1), dapat digunakan (1), bintang-bintang ......... bintang (1), jubah ..... anaknya (1), korban bakaran (1), perkataan-Ku ... perkataan (1), Yusuf .................. berpandang-pandangan (1), Yusuf ........... membawa (1), kota kara (1), menyuruh ....... berdekatan (1), usah .... pertempuran (1), sumpahnya .......... berkat (1), ceruk-ceruk ............... bilik-bilik (1), berangkat menuju (1), kerap kali (1), dahulu ....... kembali (1), perantaraan ........... perantaraan (1), bumi ....... bukit (1), menghukum ........... meluap-luap (1), segala hasil (1), orang gaji (1), Barang ................ barang (1), Waktu ..................... dijual (1), Tidak ............. Yusuf (1), tuhan-tuhan ....... tuhan-tuhan (1), lahir ......... Yusuf (1), Daud ...... raja (1), anak panah-Ku (1), memuliakan ... Alat-alat (1), Naaman ................ Elisa (1), angin .......... Angin (1), warga lelaki (1), akhir masa (1), luar biasa (1), Daud ..... Daud (1), terkembang ............ sayap (1), malaikat kerubin (1), angkatan seramai (1), alat kelengkapan (1), urusan menaja (1), emas .............. perak (1), juga denganmu (1), mencecah ...... perkara (1), jalan ....... jalan (1), makan daging (1), tuhan-tuhan .............. keruntuhan (1), pergi ... ladang (1), memakbulkan doanya (1), yang lahir (1), kudapat membuat (1), pada waktu (1), TUHAN .... melihat (1), sebaliknya ............... kuasa (1), pasukan pendudukan (1), sesuatu ....... tampak (1), lebih dahulu (1), dibunuhnya segera (1), selanjutnya ............ membentang (1), korbannya ..... Korban (1), keliling-Mu ........ berhias (1), orang wanita (1), keluarga ................... mata (1), sangat .... dibandingkan (1), sangkut-paut ............... Patutkah (1), Edom ................. hukuman (1), tanah selebihnya (1), bak guruh (1), Yeremia ................ Yeremia (1), Bileam ................ Katanya (1), sungai ........... penduduk (1), masa nanti (1), hujungnya .... Eglon (1), kelengkapan ... tempatnya (1), mayat-mayat ....... kuil (1), tempat penggantungan (1), hidup makmur (1), Apabila ..... mendengar (1), bidan .... kuatnya (1), tempatnya semula (1), orang durjana (1), tubuhnya ... Mordekhai (1), penuh ... jejak (1), tangan-Nya ........... menenggelamkan (1), perkara ........................... hamba (1), menghukum ...... tersisa (1), nyawa .... tanganku (1), raja .................. pulang (1), baginda ... gadis (1), Mikhal .... Mikhal (1), perdupaan ....................... perdupaan (1), Isytiharkan ....................... terhadap-Mu (1), Abram .................. banyaknya (1), tinggal bersama-sama (1), bertugas mengetuai (1), diperbuat ......................... diperbuat (1), mendengar ........ melihat (1), khabar ... Salomo (1), Dan ... barang-barang (1), Khabar ........ Sikhem (1), khabar ........................... daerah (1), melihat ....... melihat (1), negeri .............................. muka (1), persemayaman-Mu ....... rintihan (1), Perintah ... bertujuan (1), akan berlaku (1), wang ..... patung (1), ternakan ............ Ternakan (1), melainkan Engkau (1), pengubat ........... penawar (1), Yoab ..... Yoab (1), disewa ....... penzina (1), Kedua-dua hal (1), Ayub ...... membenarkan (1), Simson ........... Timna (1), lingkungan tembok (1), barulah barang (1), membongkok .................... binatang-binatang (1), korban Paskah (1), bakul ................. bayi (1), Ular ......... benar-benar (1), mempersembahkan ......... korban (1), nabi ....... mereka (1), fakir miskin (1), akhir ... kehidupanmu (1), Anak panah (1), kolam ................ Kolam (1), buahnya ..... pokok-pokok (1), Yakub ......... Ishak (1), sesetengah ............. Sesetengah (1), mengetuai ........... pegawai (1), menyerang ... umat-Nya (1), Harun .... rambut (1), Penjaga .......... selama (1), raja Moab (1), hampir-hampir ..... Amori (1), jenazah .......... jenazah (1), korban .................. pakaian (1), Eli .... peperangan (1), renjisan ....... api (1), lebih berhak (1), kali .... usianya (1), ditiup .... perintahkan (1), ampuh ........ menawan (1), Hana ...... madunya (1), menyembah patung (1), merata-rata ......... martabatnya (1), Benhadad ........ Yoas (1), penarik pedati (1), perempuan ............... mengizinkan (1), makanan ...................... Laban (1), Mikha .................. kata-kata (1), pokok araz (1), Orang Kesateria (1), perintah ................ perintah (1), kepala ................ seluruh (1), sebanyak ............. makanan (1), bilik jaga (1), pendakian lagi (1), bukan tempat (1), tidak .... lagi (1), perjanjian ...................... memuliakan (1), memandang .............. menyembah (1), makanan .......................... firman (1), Absalom ............. ladangku (1), Naomi .................. khabar (1), menemuinya Raja (1), ibu .......... keturunannya (1), mabuk .......... dibasahi (1), melihat ........ melihat (1), Allah ..................... bersemayam (1), berisi ...... salinannya (1), esok hari (1), penduduk menawan (1), makan ........ memastikan (1), kebiasaan ................... khemah (1), ramai imam (1), Samuel ............. berdiri (1), meluru menempah (1), permintaan ......... baginda (1), Benaya ... Adonia (1), segalanya ...... kesemuanya (1), sebarang perkakas (1), terdapat nama-nama (1), jarak sejauh (1), kebesaran masing-masing (1), menjatuhkan .................. Daniel (1), kerana batu (1), kebun .......... kebun (1), masuk .......... dibuat-Nya (1), Yehuda ........ warga (1), anggota tenteranya (1), Selanjutnya .... suruh (1), kerana ............ Perkara (1), bapa ..... masa (1), ditikam ... berapi (1), satu ... haiwan-haiwan (1), Pelayan ........... Elia (1), harus diselesaikan (1), Imam ...................... dikenakan (1), segala gangsa (1), korban ...... kesemuanya (1), patung berhala (1), sombong ....... bermegah (1), anak-anak binatang (1), Meremot .......... seterusnya (1), utara ........ membentang (1), tuanku .......... tuanku (1), buatannya ........... buatannya (1), anak ....... pesan (1), segala perintah-Ku (1), anak buahnya (1), ayah ...... jujur (1), nenek moyang (1), hukuman ....... perut (1), Ayah .......... kembali (1), berani ........ waktu (1), memerangi musuh (1), korban .......... dibakar (1), raja ............... pintu (1), Sebaliknya ............. tanah (1), diizinkan pergi (1), Allah ............ dicari-Nya (1), berasa hiba (1), patung ....... barang (1), mata air (1), nasib ........... nasib (1), Tamar ........ perempuan (1), Israel ................ Tanah (1), Tiba-tiba terdengar (1), segala ..... kesemuanya (1), hasil ...... hasil (1), gambar ............... gambar (1), tidak mengenal-Mu (1), anak .... anak (1), kepunyaan-Mu ...................... kepunyaan-Mu (1), berjalan ....................... ternakan (1), dikerjakan Hizkia (1), kata-kata hamba (1), leluhur ... penduduk (1), urusanku ................... mengumpulkan (1), ke atas (1), mendatangi .................... dipijak (1), sebagai utusan (1), orang Ham (1), bertatahkan ....... mahkota (1), bertugas ........................ bertugas (1), tanduk .................... Tanah (1), Musa ... Musa (1), setiap satu (1), rambut ......... tubuhnya (1), jumlah .... bererti (1), terbukti ............... berakar (1), tidak menyingkirkan (1), masih tinggal (1), Yoseb Basebet (1), pasukan musuh (1), Kira-kira ............................ Saul (1), orang Efraim (1), peribadatan ........ lambang (1), bayi ...................... puteri (1), Abimelekh ................... Abimelekh (1), Musa ......................... domba (1), tempat asal (1), Saul .......... kata-kata (1), jenazah ........... jenazah (1), dipandang ............ bangsa-bangsa (1), tabut ..... tabut (1), lelaki ....... perempuan (1), berhala ................ pecahkan (1), yang lain (1), memungkinkan ... dilakukan (1), singa betina (1), bersama-sama beberapa (1), dosa ... dilakukan (1), Ishak ....... kematian (1), berkuasa ........... berkuasa (1), anak ........ Waktu (1), persembahan sepersepuluh (1), pedang .......... pedang (1), maut ... datang (1), disembelih ... korban (1), Hana ............................. hamba (1), jelapang .... gandum (1), Mazmur ...... nubuat (1), persembahan penghapus (1), dilakukan ....... perbuatan (1), berpegang teguh (1), khemah ....... khemah (1), perbuatan ........... keyakinan (1), juga tidak (1), Lebih daripada (1), tidak ............ meninggalkan (1), menikam ................ perintah (1), Hazael ............. raja (1), Perayaan ........ ditambah (1), imam ........... menerimanya (1), tempat pembakaran (1), anak-anak perempuan (1), nasib .... nasib (1), Pondok Daun (1), Baru sahaja (1), loh batu (1), bani Ruben (1), lagi marah (1), sebaliknya ....... kubu (1), Tanah ...... perjanjian (1), Elisa ................ perempuan (1), semua ............. nasib (1), Moab ...... mendengar (1), mengucap kata-kata (1), hiasan ..... tabir (1), akibat perbuatan (1), permintaan kedua-duanya (1), melihat nasib (1), Keturunan Kanaan (1), mayatnya .................. Simson (1), bercakap bongkak (1), sepenuh makna (1), Tuhan ... kuk (1), tetapi selepas (1), Nabi Yesaya (1), kayu tersebut (1), sayap ............ sayap (1), Zedekia ................... Yerusalem (1), demi pasukan (1), menghidap ........ persembahan (1), Ahas ............ semua (1), baiklah keadaanmu (1), Pak cik (1), mendapatkan ..... perempuan (1), Jubah .............................. terbukti (1), mayat orang (1), tawanan ........................................... Israel (1), lelaki ..... gadis (1), perigi ............... menutupi (1), buahnya ............ tanah (1), bapa ....... seisi (1), Pertindihan sebanyak (1), Daud .......... pertahankan (1), mereka sendiri (1), korban .... Harun (1), Yusuf .... ayahnya (1), ruang tersebut (1), perempuan .......................................... tepung (1), lembu ........................ mazbah (1), Zebul ....... Aruma (1), Yerobeam Baesa (1), binatang ..... kerugian (1), kata-kata ............ kata-kata (1), tempatnya ...... katanya (1), kemas ..... sentiasa (1), mendengar ...... mendengar (1), sebelah timur (1), berpenat lelah (1), serata tempat (1), muncul ... penuh (1), malam ........... malam (1), tuhan-tuhan ..... kenal (1), bayi-bayi .......... dibunuhnya (1), ertinya .................... tanda (1), pintu-pintu .... pintu-pintu (1), Yonatan ... Ahimaas (1), dengan perantaraan (1), suaminya ... berbuat (1), Nabi ......... tinggal (1), meminta pertolongan (1), kediaman ......... Rehabeam (1), keluarga ....... malaikat (1), penuh ....... tuangan (1), sepucuk surat (1), Anak lelaki (1), perempuan .................... perempuan (1), mempersembahkan ........ ditetapkan (1), hari Paskah (1), mempersembahkan ............... persembahan (1), TUHAN .............. Allahmu (1), tubuhku yang (1), perang ................. membentang (1), Berapa lama (1), perempuan ............................ datang (1), secara sulit (1), isteri .... suaminya (1), warga suku-suku (1), sumbangan ................ bilik-bilik (1), Isai ......................... sebangsa (1), memanggil ............ dikahwin (1), semua ..... kitab (1), Musa ............... negeri (1), kekal ........... menyembah-Nya (1), Allahnya ....................................... Allah (1), berkahwin ....... keluarganya (1), menjadi pembesar (1), persembahan korban (1), terbuang ....... diajarkan (1), Perempuan ........ Musa (1), jangan .......... Firaun (1), isterinya ............... isterinya (1), waktu hari (1), membawa upah (1), Rahel .... Rahel (1), diisytiharkan ......... pemeriksaan (1), bapa saudaranya (1), membiak .... bertumbuh (1), setiap kali (1), Yakub ............... Laban (1), datanglah ........ kaukerjakan (1), timur ...... Gua (1), niat ... tersembunyi (1), Manasye ........ ayah (1), orang bernajis (1), Yunus .... bahana (1), Ahab ............. menyuruh (1), rupa tanpa (1), manusia ....... Kautetapkan (1), menghantar utusan (1), kota ..... hasta (1), hina ... mulia (1), Yoab ................ benteng (1), memimpin .......... menjurus (1), pokok-pokok .............. mengairi (1), permohonannya ............ penduduknya (1), menemui Rabshakeh (1), wajib menyediakan (1), hidup ..... hidupnya (1), baik ....... tidurnya (1), Jenazahnya ........................ menghormatinya (1), orang ...... sesiapa (1), kota ...... kota (1), permintaan ........................ Pulanglah (1), musuh ... barisan (1), kelebihan .... berbanding (1), jumlah sebanyak (1), mana-mana cara (1), Diutusnya ............ mengunjungimu (1), lidah yang (1), menghadap ..................... teras (1), raja .................. sampaikan (1), tanah ............. tanah (1), diuji ..... diterimanya (1), segala penjuru (1), Suruhlah ........................................... disuruhnya (1), bangsa ................ terjatuh (1), bukit batu (1), Patung ... berasal (1), melihat .......... melihatnya (1), kedua-duanya .............. datang (1), memakainya ... membuat (1), berisi minuman (1), imam ...................... sebab (1), Abram ....... perempuan (1), Suci ............ terbentuklah (1), kedua-dua ........... tingginya (1), sepenuhnya berpusat (1), datang ............ kemuliaan (1), Kayu araz (1), pasukannya .... musuh (1), Keempat-empat rata (1), perempuan ................. pintu (1), menjadi ........... untuk-Mu (1), Tiang ....... tiang (1), Penduduk kota-kota (1), debu ... berubah (1), jelaga ...... berjangkitlah (1), mematuhi ....................... hukum (1), syikal .......... syikal (1), berikut ..................... air (1), rumah Mikha (1), kerja penciptaan (1), keping ................ kutukanmu (1), seperanggu ...... dipakainya (1), anak muda (1), jatuh ... waktu (1), peristiwa seperti (1), sedang membakar (1), alas ...... malaikat (1), tembok .... larilah (1), berfirman ........... Rumah-rumah (1), dianiayai ............ dialami (1), Yoyakim ................... Nebukadnezar (1), perempuan ........................ isterimu (1), Yakub ... Yakub (1), diiringi ......................... Salomo (1), kayu .................... kayu (1), tempat-tempat lain (1), menikamkan ................. letaknya (1), Daud ............. berkuat (1), korban ................ bergabung (1), pembakaran korban (1), tingginya ................ setinggi (1), binatang ....... binatang (1), lagi baru (1), orang yang (1), Bukankah ... negeri (1), sentiasa menuturkan (1), Kedua-dua isterinya (1), ular gangsa (1), seorang perempuan (1), jalan raya (1), bergembira ... kedatangan (1), tikam ...... menyerangnya (1), perempuan ....................... permohonanmu (1), pemuda ..... nama (1), burung ....... burung (1), berjalan ..... penduduk (1), malahan .......... hukuman (1), Kedua-dua pihak (1), Balak ... Balak (1), tembus .......... tergantung (1), Yoyada ............. Allah (1), daging .... daging (1), sepanjang masa (1), ruang dalam (1), Naomi ............ Boas (1), diserahkan .... perempuan (1), Rut ................... baik (1), kota .............. kota (1), Yehu ... Yehu (1), kuali .... menggunakannya (1), Jangan ........... meninggalkan (1), kedua-dua ...... tanah (1), Undi ... terjatuh (1), tangan .............................. Musa (1), mempersiapkan makanan (1), imam ........... mati (1), pembesar ..... baginda (1), gangguan ........ bertengkar (1), penyanyi ............. mengasingkan (1), bermalam .... terbujur (1), raja ........................... Allah (1), keranjang ..... terlihat (1), serupa hablur (1), menghasilkan ..... ladang (1), menyembah ..... diambil (1), Abram ......................... Abram (1), menyebabkan .......... dimakan (1), dibebani ... pikulan (1), namun ...... secebis (1), darah ... dicurahkan (1), pilihlah .... bukannya (1), Haiwan ................... Haiwan (1), melangkah ... kaki (1), gunakan campuran (1), di dalamnya (1), sepatutnya ............ penjaga (1), angin ..... Allah (1), pegawainya menemui (1), pengawal pintu-pintu (1), buah ........ buah (1), ibadat Nabiah (1), Manoah ............ Benar (1), mengambil ................. pengawasan (1), patut hidup (1), menempatkan diri (1), berhak atasnya (1), harta tanah (1), Selanjutnya hendaklah (1), para utusan (1), Israel ............. tawanan (1), jauh ........ jauh (1), yang bertanya (1), berkata ....... hukuman (1), terduduk ........ langit (1), roti .................. segera (1), berkata .... berani (1), nama ..... terkeluar (1), domba ...... kawanan (1), Tanah milik (1), kedua-dua belah (1), menyokong ........ menyokong (1), perempuan ........ dikenakan (1), lebih banyak (1), baru lahir (1), haiwan .... haiwan (1), dinazarkannya ................. haiwan (1), Tambahan pula (1), Ayub .......... bodoh (1), kecantikanmu .... orang (1), kambing ............... korban (1), lari ............. berdaya (1), jarang-jarang sekali (1), anggota rombongan (1), panglima raja (1), bangsa Israel (1), merayu ..... rayuannya (1), pijakan kakinya (1), melayari .... menaiki (1), pelita .... ternyala (1), pasukan Israel (1), roti ..... dipersembahkan (1), ibu jari (1), tirai ... dibuat (1), benar ........... peristiwa (1), baju ...... kota (1), Sekarang ........... bersama (1), datang ....... Siapakah (1), imam ........ imam (1), membayar cukai (1), rambu-rambu peringatan (1), melaksanakan hukuman (1), kaum keluargamu (1), Anak perempuan (1), benar-benar .............. bangsa (1), kata kedua-duanya (1), datang ............. mematerai (1), Esau ... sudi (1), suku kaum (1), Kayu api (1), secara teratur (1), masuk ...... terancam (1), wang ............ wang (1), jubah ............. air (1), segala dosa (1), penutup .......... tatahan (1), mendengar ............ tangan (1), anggur ........... gandum (1), diambil ................... dicampurkan (1), Firaun ........... Izinkanlah (1), jalan menuju (1), haiwan ...... benih (1), bersepadu ... mazbah (1), nabi .... umat (1), Kerajaan ........ kerajaan (1), kepada adiknya (1), hina ..... mulia (1), kuali ......... kuali (1), membentang ........................ Israel (1), Allah ........... Daud (1), harta bendanya (1), siapakah ...... Siapakah (1), perempuan ........... terakhir (1), kedua-dua jenazah (1), kedua-dua pihak (1), datangi ....................... kesemua (1), kawanan ................... Israel (1), Yoab .............. perempuan (1), tidak menyatakan (1), Hari ... hari (1), Azarya ....... hatinya (1), Yusuf ............................. Yusuf (1), Baal ........ Baal (1), Daud ... Saul (1), sebahagian ....... sebahagian (1), tengkuk .... membuat (1), berlumuran .............. berlumuran (1), pekerjaanmu ........ memimpin (1), dipenuhi kehadiran (1), dalam surat (1), tiang ............. perbuatannya (1), sebelum .... Musa (1), penduduk .......... bertiup (1), menuturkan ......... terpendam (1), semua tuhan (1), dibuatnya .......... dibuatnya (1), pelayan .............. Elia (1), suatu waktu (1), TUHAN ...... langit (1), Daud berkhidmat (1), Rut ......... berasal (1), tukang ... meninggalkan (1), Allah TUHAN (1), demi tahun (1), terdengarlah ....... terbentang (1), menjadi kepunyaan (1), perempuan ............. memalukan (1), masa menghadapi (1), Amon ... Amon (1), Allah .... Allah (1), diri sendiri (1), didatangi umat-Nya (1), ataupun tidak (1), hanya .................. hanya (1), memakan .... memakan (1), bangsa-bangsa ...... bumi (1), Tanduk ....... tanduk (1), Elia ... Elisa (1), memimpin ... berjalan (1), diperlukan ............ sayap (1), mazbah pendupaan (1), TUHAN .................... makhluk (1), tangannya ........ pedati (1), Ingatlah perjalananmu (1), bangsa ........................... bertempiaran (1), nama Allah (1), Zedekia ................... kota (1), Gibea ............................ membawa (1), kesemua haiwan (1), isteri .... perempuan (1), cawan ............ cawan (1), berdekatan ...................... persembahan (1), berikut ......... kesemuanya (1), akankah ... meredainya (1), pintu gerbangnya (1), menjadi milikku (1), perempuan ...... Elia (1), lantaran tertawannya (1), Yosua ... penduduknya (1), butir ... terkecil (1), tidak ...... nama (1), diri ...................... pemerintahan (1), yang suci (1), pahlawannya ........................ Telam (1), timbangkan kata-kataku (1), pengawas .......... Yusuf (1), tembok batu (1), berlanjutan .... Abiam (1), lebih cepat (1), dibuang negeri (1), haiwan ................. haiwan (1), di situlah (1), tukang kira (1), mengiringi ......... raja (1), rasa muak (1), persembahanmu ....... dipanggang (1), berpandang-pandangan ....... gerangan (1), kosong perut (1), perigi ................ mayat (1), sebelah utara (1), seumur hidupmu (1), lembu-lembu ........ terdahulu (1), gunung ... terletak (1), laut ........ menyeberangi (1), Yusuf ......... ditahan (1), Rut ............ Boas (1), perempuan ..... Yusuf (1), berkaitan ......... Salomo (1), dipersembahkan ...... bahagian (1), marilah ...... marilah (1), menjadi isteri (1), kaum lelaki (1), singkat .......... hidup (1), Israel ......................... terbunuh (1), lagu-lagu penuh (1), daging ................. lengkap (1), Abram ...... TUHAN (1), Orang Israel (1), makan ... minum (1), daripada-Ku ...... nama-Ku (1), makhluk .......................... belakang (1), bencana penyakit (1), Asyur ............. Sion (1), Yakub ................. hamba (1), Penduduk negeri (1), kambing ... rusa (1), dihukum .... hari (1), tempat ............. tabut (1), ketua ..... Yoab (1), menggunakan ................... Pisau (1), hari berikutnya (1), pakaian ........ dikalungkan (1), perempuan ..................................... rahsia (1), kata-kataku ........ tanpa (1), Api ........ bukan (1), berita ........ Isyboset (1), Saul .......... Saul (1), seharusnya dipersembahkan (1), rayuan .... perbuatan (1), daripada umurku (1), paha ......... Samuel (1), nabi ....... Amazia (1), ketiga-tiga ........................ ada (1), gagah perkasa (1), meminta .... berkata (1), Saul ...... tangan (1), hadir ......... persemayaman (1), ayah ........... ayah (1), Bangsa .............................. negeri-Mu (1), apa-apa pun (1), pengangkut bebanmu (1), menuruti kebiasaan (1), mempersembahkan .... korban (1), miliknya sendiri (1), Yusuf ..... pengawas (1), zaman sekarang (1), menawarkan ....... sesuatu (1), bidang tanah (1), segala bangsa (1), Pergunakanlah ........... muda (1), ditempuh ....... perintahkan (1), pengawas ............. pengawas (1), orang bersenjata (1), persembahan .......... persembahan (1), tanpa bergerak-gerak (1), berbicara ............... mengetahui (1), bangsa-bangsa .......... bangsa-bangsa (1), tangan yang (1), Bezaleel ... Aholiab (1), bahagian tubuhnya (1), Yusuf ... perbuatan (1), bersama dengan (1), Buat tempoh (1), memangsakannya .......... memangsakannya (1), mendapat kota-kota (1), mengambil ..... pampasan (1), kunjung turun (1), potongan mayat (1), bekas ...... mantan (1), korban ..... korban (1), bertumpu ... kesateria (1), Allah ...... melihat (1), Bangkai katak (1), mendatangkan ..... ditimpakan (1), memberi hormat (1), barang-barang ............... barang-barang (1), Tuhan .... anak (1), sebahagian kulitnya (1), kaum perempuan (1), perbuatan ... dilakukan (1), tanda hormat (1), kain benang (1), suku ................................. bahagian (1), memandangkan nama-Ku (1), keturunan kaum (1), cukai masing-masing (1), matahari buatan (1), belanga .............. minuman (1), dua ....... satu (1), hati .............. Allah (1), tubuhnya ... menyebabkan (1), diucapkan ....... perempuan (1), Sampailah masanya (1), memiliki tanah (1), bahagian imam (1), rapi ...... memadai (1), binatang ..... binatang (1), Daud ............................ menerangi (1), hidangan (1), malang (1), keluarlah (1), Barzilai (1), Samuel (1), diserang (1), tindakanmu (1), seekor (1), rumahnya (1), dipimpinnya (1), bertambah (1), ketika (1), permintaannya (1), Absalom (1), rahmat (1), selamat (1), Pengembara (1), pakai (1), tewas (1), terdahulu (1), bezanya (1), bernama (1), sebenarnya (1), perbezaan (1), maknanya (1), suamiku (1), berkatmu (1), pengajaran (1), Hatah (1), keagungan (1), Seres (1), celaan (1), tetapi (1), diminta (1), Mayat (1), ketiga-tiganya (1), jawatan (1), bersinar (1), Ruben (1), musuh-musuhnya (1), Roda-roda (1), bawa (1), kegemaran (1), menentang (1), kemegahan (1), taklukan (1), wujud (1), berakhir (1), ganas (1), tahan (1), Bangsa (1), berjuntai (1), ditumbuhkan (1), Simei (1), perbatasan (1), tali-tali (1), sisimu (1), pembalasan (1), berubah (1), Rahmat-Mu (1), Tobia (1), ketinggian (1), Amon (1), wajah-Mu (1), kawannya (1), menghuni (1), kedatangan (1), kelima-limanya (1), berpantang (1), menghukummu (1), takut (1), menyembam (1), Seba (1), efa (1), serata (1), hutan (1), perintah-perintah-Mu (1), Pekahya (1), pengawasan (1), Edom (1), kesalahanmu (1), Ared (1), lingkungan (1), bertanyalah (1), dipakai (1), pantas (1), Zatu (1), serangan (1), petaka (1), Obed (1), keseronokan (1), Ahimelekh (1), Sikhem (1), diikuti (1), berpaling (1), bijirin (1), Kemudian (1), loh-loh (1), Rumah (1), dibangunkan (1), Bukit (1), kain (1), Mulutnya (1), doamu (1), menantunya (1), Surat (1), babad (1), barisan (1), Huram (1), disangka (1), Ahimot (1), sebelum (1), mimbar (1), tuhan (1), ditiup (1), Kumusuhi (1), Jelaga (1), Bersebelahannya (1), bersarang (1), Sisiknya (1), engkau (1), hendaklah (1), Carilah (1), kepada (1), hujan (1), jiwanya (1), Firman (1), situlah (1), keempat (1), dimaksudkan (1), dahan-dahan (1), hatiku (1), dibuat (1), iringan (1), berseketiduran (1), panjangnya (1), melindungiku (1), perintah-Ku (1), tercatat (1), pembenciku (1), berkedudukan (1), baki (1), suntuk (1), kubur (1), pulihkanlah (1), Andai (1), berusaha (1), lainnya (1), diuruskan (1), pucuk-pucuknya (1), kefasiqan (1), disebutkan (1), tumbuh-tumbuhan (1), nilainya (1), berkata-kata (1), dapati (1), disakiti (1), menahan (1), melambangkan (1), kembalilah (1), Pekerjaan (1), berasaskan (1), Ahia (1), menyampaikannya (1), asing (1), rataku (1), Baki (1), bersuami (1), rapat-rapat (1), tertulis (1), sisi (1), panduan (1), Gat (1), memikulnya (1), menurutmu (1), zaman (1), ditentukan (1), pertama (1), bahagiaku (1), diucapkan (1), mencucurkan (1), permohonanku (1), berpesta (1), dilafazkan (1), membolehkan (1), Agag (1), Keluarkanlah (1), penawar (1), makhluk (1), tercapai (1), kedengaran (1), menghampirinya (1), aturan (1), rupa (1), Semoga (1), gua (1), bekas (1), Tombak-tombak (1), Elyakim (1), membayar (1), saksi (1), mengemukakan (1), besi (1), fasal (1), gerangan (1), luasnya (1), Mesulam (1), namamulah (1), memukul (1), memihak (1), ombak (1), susah (1), Pengharapan (1), masyhur (1), mengadudombakan (1), puteri (1), pembentukan (1), Mati (1), nasihat (1), dinazarkan (1), terhadap (1), mendapatkannya (1), terancam (1), anak-anakmu (1), ditaruh (1), Bumi (1), Orang (1), Izinkanlah (1), cucu (1), budak (1), sewaktu (1), Pekerja (1), kerawang (1), dipanah (1), penyembah (1), dianggap (1), pemanah (1), mengandungi (1), hasrat (1), dibenarkan (1), tulus (1), Ayah (1), panah (1), dipanjatkan (1), tanggungmu (1), langit (1), sebagai (1), Gadis (1), tingginya (1), penghasilan (1), panjang (1), cemuhan (1), berkenaan (1), telur (1), firman-Nya (1), tempoh (1), menginginkan (1), tubuhnya (1), Tembok (1), Semuanya (1), permohonan (1), berkat (1), muncullah (1), bijaksana (1), tambahlah (1), bercahaya (1), kesemuanya (1), gambaran (1), anggapnya (1), Zedekia (1), Rehuel (1), mengelupas (1), alat (1), hiasan (1), hadiah (1), Kores (1), menerangi (1), berdoa (1), bakar (1), tersentuh (1), dicipta (1), pohon (1), Aram (1), tumbuh (1), tetap (1), bangkangan (1), untungnya (1), urapan (1), terwujud (1), Lembu (1), penumbuhan (1), mengusungnya (1), Mahu (1), dimakan (1), memuat (1), hantaran (1), tersebut (1), Murka (1), berpunca (1), perintah-perintah-Nya (1), Anaknya (1), menganjur (1), potongan (1), ternakannya (1), Ezra (1), penyeri (1), mendapatkan (1), baru (1), Og (1), jajahan (1), cambuk (1), Ahas (1), ditetapkan-Nya (1), memberikannya (1), tersiar (1), Jazirah (1), perundangan (1), mengerahkan (1), mencapai (1), Balai (1), Sihon (1), bertemu (1), sebapa (1), jantan (1), doanyalah (1), melitupi (1), rupanya (1), menelungkup (1), mentaati (1), Dilawannya (1), penyuciannya (1), Sekian (1), pembacaan (1), berumur (1), ular (1), kubu (1), berteriak (1), pelaksana (1), Kedua-duanya (1), terharu (1), Mengikut (1), pemimpinmu (1), Yerusalem (1), mengandung (1), membuktikan (1), pihak (1), dijalankan (1), terdengar (1), ambillah (1), kuasaku (1), mana-mana (1), baginya (1), bersama (1), percakapan (1), Kepada-Nyalah (1), kandang (1), pencuri (1), Yosafat (1), luka (1), piala (1), tiap-tiap (1), menuai (1), menjadikannya (1), bahunya (1), meneguhkan (1), buatan (1), Engkau (1), habis (1), melanggar (1), dinazarkannya (1), nafsu (1), Matahari (1), kemuliaan (1), Lihatlah (1), menjadikan (1), menumpukan (1), rupa-rupa (1), menambahi (1), diperuntukkan (1), Hiasan (1), berpaut (1), sakit (1), penuai (1), jasanya (1), Bagaimanakah (1), kena-mengena (1), Kembalilah (1), menetap (1), Sebahagian (1), Syela (1), daerah-daerah (1), pihakmu (1), baju (1), pada (1), mewakafkan (1), pencapaian (1), pelosok (1), namanya (1), Kaum (1), Dina (1), mengasihi (1), sepasang (1), Ditinggalkannya (1), Meonotai (1), menggempur (1), Hati (1), Zefanya (1), patung-patung (1), mengerumuni (1), Bapa (1), pelaksanaan (1), Air (1), pemimpin (1), Kambing (1), jalan-Nya (1), kukatakan (1), panah (1), Hukum (1), perangkap (1), Manasye (1), Daerah (1), Kanaan (1), gugur (1), Mendengar (1), berahi (1), terbukti (1), cengkaman (1), senjata-senjata (1), hak-hak (1), surat-surat (1), naungannya (1), Muncullah (1), mahir (1), usah (1), Pasukan (1), tangga (1), mengambil (1), separuh (1), bisul (1), semacam (1), menyaksikan (1), Baesa (1), membela (1), Taurat (1), perempuan-perempuan (1), ekor (1), Persembahan (1), Kata (1), Ziba (1), kehendak (1), Mengapa (1), mengkhususkan (1), Adna (1), dikecap (1), miliknya (1), kaulakukan (1), kekalahanku (1), lari (1), ditetapkan (1), bangunan (1), pagar (1), baru (1), menjual (1), mengabdikan (1), menimpaku (1), menopangnya (1), barang-barangmu (1), airnya (1), merenungku (1), diperlukan (1), memohonkan (1), berada (1), dibangkitkan (1), Lembah (1), musuhku (1), Amnon (1), perdupaan (1), atas (1), keingkaran (1), menjelajahi (1), bertani (1), menikmati (1), kata (1), batangnya (1), Hori (1), diletakkan-Nya (1), berbunyi (1), diatur (1), Dapatkah (1), tongkat-tongkat (1), angkara (1), bilik-bilik (1), Miryam (1), dan (1), menyuluh (1), banjir (1), nyaring (1), keluarganya (1), kotamu (1), mengikut (1), kambing-kambing (1), disimpan (1), berharga (1), balu (1), Izebel (1), ketua (1), samun (1), meneriaki (1), kuil-kuil (1), masakan (1), Keturunannya (1), siap (1), tahun (1), busur (1), berdaya (1), Jumlah (1), Yair (1), dukacita (1), firman-Ku (1), kontanglah (1), tertuju (1), utara (1), pihaknya (1), Ingat (1), Betuel (1), pembunuhan (1), Nasihatku (1), penjagaan (1), tanam (1), kelakuannya (1), tersilap (1), menjamu (1), kelahirannya (1), Perlakukanlah (1), mengunjunginya (1), dilakukan-Nya (1), memakainya (1), Bangunan (1), kehampaan (1), Imam (1), melayan (1), khalayak (1), Angin (1), negerimu (1), memerhatikannya (1), membenarkan (1), rumah-rumah (1), berpandangan (1), tertumpu (1), kemahuanmu (1), menggunakannya (1), Waktu (1), terjadi (1), merayu (1), Kubuat (1), laluan (1), tanah-Ku (1), jemaah (1), abangnya (1), betul-betul (1), lidah (1), berfirman (1), memperisteri (1), kata-Ku (1), dirimu (1), berhalamu (1), Matanya (1), pergilah (1), menyerakkan (1), harganya (1), Hanun (1), berkumpul (1), mengingati (1), ada (1), ditumbuk (1), nyamuk (1), Araba (1), tertujunya (1), bajunya (1), pengusung (1), gula-gula (1), memanggil (1), mengalir (1), menghimpunkan (1), ayahku (1), kedatanganku (1), diperkenan (1), kubuat (1), zuriatnya (1), syarat (1), Safan (1), keperawananmu (1), dakwaannya (1), menetapkan (1), Mengalir (1), sanggup (1), gadis-gadis (1), antara (1), sebelumnya (1), terkutuklah (1), Nabi-nabi (1), pasukannya (1), mengurapi (1), membebaskan (1), Harap (1), jarinya (1), sedar (1), raja-raja (1), leherku (1), kuasa-Nya (1), pengaruh (1), tidur (1), cuba (1), Hanani (1), perilaku (1), gesaan-Ku (1), Seperti (1), Batu-batu (1), rancangan-Ku (1), ruang (1), segera (1), dipandang (1), ranting-ranting (1), bergema (1), mengundang (1), menyala (1), semangatmu (1), ertinya (1), Wahai (1), raja (1), berterusan (1), Ingatilah (1), dengar (1), angkuh (1), Eleazar (1), kerja (1), mengumumkan (1), menyekatnya (1), buatlah (1), leluhurmu (1), turuti (1), diberikannya (1), rombongan (1), Sarai (1), kuat (1), dari (1), lazimnya (1), nama-Mu (1), terbuka (1), Sanherib (1), suku (1), kesemua (1), Wariskanlah (1), melaksanakan (1), sepenuhnya (1), anak-anaknya (1), tempatnya (1), memperoleh (1), penyambung (1), termasuk (1), Dinantikan-Nya (1), Hikmah (1), berbicara (1), disalut (1), setia (1), kauinginkan (1), Nahas (1), bunyi (1), penyambung-penyambung (1), Kayu (1), perbualan (1), tengah-tengahmu (1), kautempuh (1), mayat-mayat (1), melihatnya (1), perantaraanku (1), berseru (1), dikeluarkan (1), Umpama (1), membuatnya (1), berdegar-degar (1), mengumpat (1), Penduduk (1), rumahku (1), Kuangkat (1), menghancurkan (1), kegelapan (1), pasukanku (1), temanmu (1), mengadakan (1), pembakaran (1), Berikutlah (1), tertindas (1), mengirik (1), tengah-tengah (1), rahmat-Nya (1), dikatakannya (1), hiasan-hiasan (1), derap (1), Apa (1), taring (1), menanggung (1), bertingkat (1), penjara (1), lengkap (1), kitab (1), puji (1), jumlah (1), pertiga (1), terdengarlah (1), menenangkan (1), pengucapan (1), dekat-Ku (1), korbanmu (1), Pergilah (1), Yekhonya (1), katak-katak (1), sandungan (1), membelok (1), disentuh (1), menukarnya (1), Yeria (1), Yoyakhin (1), catatan (1), perhimpunan (1), menghidap (1), diisytiharkan (1), zuriat (1), terkena (1), berlumuran (1), menjerihkan (1), meleleh (1), dilonggokkannya (1), Asael (1), dijamu (1), menghabiskan (1), menduduki (1), pandang (1), Mesopotamia [763] (1), kekasihku (1), Lehi (1), nista (1), Semaya (1), difirmankan (1), rambutnya (1), turun-turun (1), Hari-hari (1), kesalahanmu (1), diperiksa (1), semula (1), lahir (1), hidup (1), Pulanglah (1), Ai (1), dikehendaki (1), berhenti (1), tempatku (1), Zur (1), seisi (1), mencederakan (1), yang (1), berserta (1), Sinai (1), direbahkan (1), petang (1), Barak (1), Hatinya (1), bukit (1), kuasanya (1), diredam (1), dasar (1), Peganglah (1), bersungguh-sungguh (1), dimamah (1), penyerbu (1), meredakan (1), Kitab (1), senasib (1), daripadamu (1), kafilah (1), hadirat-Mu (1), Yoahas (1), karyanya (1), erti (1), izinkanlah (1), hujung (1), memerangi (1), Nasib (1), Amatilah (1), Awan (1), wangi (1), hanyalah (1), kebebasan (1), pengintip (1), rezeki (1), pekerjaan-Mu (1), debu (1), sebelum (1), dibuatnya (1), kemurkaan (1), kautanggungkan (1), kenderaanku (1), perhiasan (1), jawapan (1), ditumpahkannya (1), tahyul (1), bakul (1), Tolong (1), gembala (1), kakaknya (1), Sela (1), mengajak (1), berlakunya (1), pertempuran (1), paling (1), mengikat (1), kapal (1), memuji-Mu (1), jariah (1), Gaal (1), Seluruh (1), Dikatakan (1), Silo (1), riwayatku (1), lupakan (1), ajarkanlah (1), nazarmu (1), haiwan-haiwan (1), ketiadaannya (1), dengan (1), Kelihatan (1), pujukannya (1), membiarkan (1), tinggi (1), diingati (1), peti (1), dikenakannya (1), penyesalan (1), perkara-perkara (1), bersama-samaku (1), Susulan (1), sisa (1), Kusampaikan (1), kupanjatkan (1), ikhlas (1), mengenderai (1), kekurangan (1), gentar (1), Roti (1), indah (1), kepalanya (1), Azel (1), hidupnya (1), kecelaan (1), hadir (1), menempel (1), kata-katanya (1), saling (1), rakyatnya (1), berjaya (1), lama (1), ternganga (1), menghendaki (1), mangkuk (1), disampaikannya (1), Manusia (1), perak (1), berkuasa (1), dibuang (1), berlakulah (1), peduli (1), Ketahuilah (1), menunggangi (1), peringkat (1), Penyakit (1), mengenal (1), perintah-Nya (1), buah-buahan (1), Limpahi (1), Sama (1), Ezer (1), kesejahteraan (1), Amazia (1), berkulit (1), persembahkan (1), berkumpullah (1), jiwa (1), camkanlah (1), pertolongan (1), menyelesaikan (1), jasa (1), dimilikinya (1), Kepimpinan (1), diharumi (1), memadai (1), menggantikannya (1), sikap (1), berbanding (1), menduakan (1), menyerbu (1), Amalan (1), dipintal (1), musibah (1), naik (1), nyahlah (1), terpaksa (1), Naftali (1), Zoba (1), kaumnya (1), ingin (1), mempertahankan (1), Yahudi (1), nasib (1), barang-barangnya (1), berbeza (1), syurga (1), Patung (1), bulir-bulir (1), perjamuan-Ku (1), dikurniakan-Nya (1), bahaya (1), menjilat (1), pepatah-pepatah (1), pembersih (1), milik-Nya (1), pujianmu (1), kutempuh (1), Gera (1), ditimbulkannya (1), menghumbankannya (1), ramainya (1), kesejukan (1), sisa-sisa (1), kezaliman (1), mengenal-Mu (1), kemenangan (1), hal (1), fikiran (1), mewakilimu (1), nyawa (1), isterimu (1), mengorbankan (1), tercurah (1), Apakah (1), mengikutnya (1), Janganlah (1), mengetahuinya (1), berniat (1), dipuaskan (1), menanjak (1), Mefiboset (1), tibakah (1), peniupan (1), didikan (1), menerusi (1), berhasrat (1), bara (1), perkasa (1), sumbangan (1), menolong (1), nasihatku (1), munculnya (1), rubah (1), tiuplah (1), Hebron (1), gangguan (1), irama (1), lihat (1), kuku (1), sumber (1), bantuan (1), mempunyai (1), Manoah (1), Ewil-Merodakh (1), susuk-susuk (1), jelata (1), menyertainya (1), Hatiku (1), melolong (1), balik (1), amat (1), penghukumanmu (1), mengelakkan (1), sekarang (1), babi (1), mengancam (1), Pedaya (1), hak (1), dinamai (1), kulakukan (1), kebetulan (1), tiada (1), pelukan (1), dilandanya (1), memutuskan (1), muatannya (1), pertanyaan (1), kepadaku (1), kerlingan (1), arahku (1), peribadi (1), bersama-samanya (1), ibuku (1), Binalah (1), Hatus (1), kecuali (1), memperdengarkan (1), terjual (1), melontar (1), Perempuan-perempuan (1), padang (1), bertiup (1), Yerimot (1), berbadan (1), sedemikian (1), mengenalinya (1), Bangsa-bangsa (1), perkuburan (1), keikhlasan (1), Kuserahkan (1), rebah (1), jauh (1), perkaramu (1), angkatnya (1), tiba-tiba (1), perempuan (1), menyeberangi (1), Asyer (1), Perintahlah (1), kesalahannya (1), baik-baik (1), tentangku (1), buahnya (1), dakilah (1), selagi (1), terbuka (1), pendatang (1), belaka (1), reruntuhan (1), medan (1), berlari (1), lain (1), daripada (1), memberimu (1), dirilah (1), keghairahan (1), Kerajaan (1), peliharalah (1), muatan (1), hidupan (1), Wajahnya (1), menunaikannya (1), perkabungan (1), itu (1), ibu (1), Abner (1), kuali (1), menemuimu (1), letakkanlah (1), isteri (1), dihanyutkan (1), ehwalku (1), memandangkan (1), belenggu (1), Ajak (1), menyerahkannya (1), kuterima (1), puji-pujianku (1), ayahnya (1), berpura-pura (1), menganiaya (1), dunia (1), musuhi (1), murung (1), Ahab (1), Anak-anakmu (1), suku-suku (1), menganggap (1), Nabal (1), nilai (1), persembahannya (1), timbangan (1), garpu (1), membezakan (1), hakikat (1), layunya (1), kesegaran (1), ibarat (1), Faedah (1), kedengaranlah (1), menceritakannya (1), batinmu (1), kerongkongannya (1), Api (1), bersih (1), musuh (1), menumpaskan (1), ikut (1), Ular-ular (1), dikumandangkan (1), perairan (1), mengajar (1), kaupimpin (1), kaukahwin (1), dipasang (1), diliputi (1), rahimnya (1), Yeiel (1), memerintah (1), Korban (1), isteri-isteri (1), merindui (1), diperbuat (1), terhujung (1), tahanlah (1), rohku (1), berdekatan (1), kekejaman (1), memeranginya (1), merupakan (1), bilik (1), kuda (1), kehadiran-Mu (1), pelita (1), suara-Nya (1), lengan (1), sulung (1), sebenar (1), terakhir (1), mengetahui (1), Azuba (1), berjanji (1), dihukum (1), mencurah-curahlah (1), ejekan (1), barangmu (1), menimbulkan (1), jurucakap (1), guruku (1), turun-temurun (1), meliputi (1), celah-celah (1), Hawa (1), dialah (1), lagi (1), bayaran (1), merindui-Mu (1), Ayuh (1), buangan (1), terhunus (1), bermula (1), Benarkah (1), tugasnya (1), Hananya (1), tanpa (1), perigi-perigi (1), ternobatnya (1), kandungannya (1), hebatnya (1), perkakas (1), kehadiran-Nya (1), bayar (1), mengalihkan (1), ketakutan (1), telanjang (1), Ahimaas (1), suci-Ku (1), tentunya (1), kalangan (1), Tuhan (1), dikenali (1), khazanah (1), Perbuatannya (1), Hadad (1), ruangan (1), Elyada (1), semata-mata (1), mencurahkan (1), kerabat (1), barang-barangku (1), bodoh (1), termakan (1), berangkat (1), Yusuflah (1), Jarak (1), tanganmu (1), mengekot (1), Beban (1), perlakukan (1), dilaksanakan (1), penghuniannya (1), meragut (1), ditanggungkan (1), berkilau-kilauan (1), letaknya (1), tersesat (1), selamatkan (1), Tongkat (1), Perayaan (1), menghijau (1), bertatatertib (1), Yonadab (1), waktunya (1), terjerumus (1), Kudengar (1), namaku (1), pohon-pohon (1), Kauperlakukan (1), kepada-Ku (1), jahat (1), dilayan (1), mengucap (1), jatuh (1), Musuh (1), alasmu (1), terbitnya (1), dilahirkannya (1), berkaitan (1), Kilat (1), jawatannya (1), pastilah (1), Nehemia (1), mengeluarkannya (1), peralatannya (1), mangsanya (1), perkataanmu (1), bertahan (1), menghadap (1), mengusir (1), kita (1), dilakukannya (1), kesedihan (1), pengawetan (1), lagu (1), turunlah (1), mempertaruhkan (1), menghendap (1), sejak (1), datanglah (1), Azarya (1), seiman (1), Yoyada (1), derita (1), Zadok (1), Perkara (1), bilakah (1), Ribka ... cadarnya .... kepala dan mukanya dengan (1)
3=2ba 'eb kehijauan (1), hijau (1)greenness 1, fruits 1
4=3ba 'eb (Aramaic) buahnya (3)fruit 3
5=1atgba 'Abagtha' Abagta (1)Abagtha 1
8=2dba 'obed kemusnahan (1), kebinasaan (1)perish 2
9=4hdba 'abedah barang .... yang hilang (2), barang yang hilang (1), barang hilang (1)lost thing 3, that which was lost 1
10=1hdba 'abaddoh tempat kebinasaan (1)destruction 1
12=1Ndba 'abdan pembinasaan (1)destruction 1
13=1Nbda 'obdan pembinasaan (1)destruction 1
15=1hba 'abeh Andai (1)desire 1
16=1hba 'ebeh papirus (1)swift 1
17=1ywba 'abowy menderita (1)sorrow 1
18=3owba 'ebuwc kandang (2), kandangnya (1)crib 3
19=1hxba 'ibchah pembantaian (1)point (of the sword) 1
20=1Myxyjba 'abattiyach tembikai (1)melons 1
21=1yba 'Abiy Abia (1)Abi 1
22=3layba 'Abiy'el Abiel (3)Abiel 3
23=1Poayba 'Abiy'acaph Abiasaf (1)Abiasaph 1
25=2Nwebg yba 'Abiy Gib`own  father of Gibeon 2
28=2edyba 'Abiyda` Abida (2)Abida 2
31=1dwhyba 'Abiyhuwd Abihud (1)Ahihud 1
33=3yrzeh yba 'Abiy ha-`Ezriy Abiezer (2), orang Abiezer (1)Abiezrite 3
35=1hnwyba 'abiyownah nafsu (1)desire 1
36=1bwjyba 'Abiytuwb Abitub (1)Abitub 1
37=2ljyba 'Abiytal Abital (2)Abital 2
39=2lamyba 'Abiyma'el Abimael (2)Abimael 2
42=4Menyba 'Abiyno`am Abinoam (4)Abinoam 4
43=3Poyba 'Ebyacaph Ebyasaf (3)Ebiasaph 3
45=1Nwble-yba 'Abiy-`albown Abialbon (1)Abialbon 1
51=2rwvyba 'Abiyshuwr Abisur (2)Abishur 2
55=1Kba 'abak naik (1)mount up 1
58=1lba 'abel Abel-Keramim [3754] (1)plain 1
59=4lba 'Abel Abel (2), Abel-Bet-Maakha [0, 1038] (2)Abel 4
62=2hkem-tyb lba 'Abel Beyth-Ma`akah Abel-Bet-Maakha (2)Abelbethmaachah 2
63=1Myjvh lba 'Abel hash-Shittiym Abel-Sitim (1)Abelshittim 1
64=1Mymrk lba 'Abel K@ramiym  plain of the vineyards 1
65=3lhwxm lba 'Abel M@chowlah Abel-Mehola (3)Abelmeholah 3
66=1Mym lba 'Abel Mayim Abel-Maim (1)Abelmaim 1
67=1Myrum lba 'Abel Mitsrayim Abel-Mizraim (1)Abelmizraim 1
70=2Nba 'oben tempat bersalin (1), pelarikan (1)stools 1, wheels 1
71=1anba 'Abanah Abana (1)Abana 1
72=3rzeh Nba 'Eben ha-`ezer Eben-Haezer (3)Ebenezer 3
75=2oba 'abac gemuk (2)fatted 1, stalled 1
76=2xebeba 'aba`bu`ah bernanah (2)blains 2
77=1Uba 'Ebets Ebes (1)Abez 1
78=2Nuba 'Ibtsan Ebzan (2)Ibzan 2
79=2qba 'abaq bergelut (2)wrestled 2
81=1hqba 'abaqah serbuk wangian (1)powders 1
82=1rba 'abar melayang tinggi (1)fly 1
83=3rba 'eber kepaknya (1), bersayap (1), sayap (1)wings 2, winged 1
84=4hrba 'ebrah sayapnya (1), bulunya (1), sayap (1), bulu-Nya (1)features 2, wings 2
86=1Krba 'abrek Berlutut (1)bow the knee 1
88=4tba 'oboth Obot (4)Oboth 4
89=1aga 'Age' Age (1)Agee 1
92=4hdga 'aguddah tali-tali (1), pasukan (1), kubah-Nya (1), seikat (1)troop 2, bunch 1, burdens 1
93=1zwga 'egowz kacang (1)nuts 1
94=1rwga 'Aguwr Agur (1)Agur 1
95=1hrwga 'agowrah sekeping (1)piece 1
96=1lga 'egel titik-titik (1)drops 1
97=1Mylga 'Eglayim Eglaim (1)Eglaim 1
99=1Mga 'agem bersedih (1)pools 1
101=3Nga 'aggan mangkuk (2), bejana (1)basons 1, cups 1, goblet 1
103=3rga 'agar mengumpulkan hasil (1), mengumpulkan hasilnya (1), mengumpulkan (1)gather 3
104=3arga 'igg@ra' (Aramaic) surat (3)letter 3
105=2ljrga 'agartal batil (2)chargers 2
106=2Pwrga 'egroph penumbuknya (1), tinju (1)fist 2
108=2da 'ed kabus (2)mist 1, vapour 1
109=1bda 'adab menggusari (1)grieve 1
110=2labda 'Adb@'el Adbeel (2)Adbeel 2
111=1dda 'Adad  Hadad 1
112=2wda 'Iddow Ido (2)Iddo 2
114=1Nwda 'Addown Adon (1)Addon 1
115=1Myrwda 'Adowrayim Adoraim (1)Adoraim 1
118=1hylda 'Adalya' Adalya (1)Adalia 1
124=3Mda 'odem akik merah (3)sardius 3
128=1hmda 'Adamah Adama (1)Adamah 1
129=1ymda 'Adamiy Adami-Nekeb [5346] (1)Adami 1
131=2Mymda 'Adummiym Adumim (2)Adummim 2
132=3ynmda 'admoniy or (fully) ynwmda 'admowniy kemerah-merahan (3)ruddy 2, red 1
133=1atmda 'Admatha' Admata (1)Admatha 1
135=1Nda 'Addan Adan (1)Addan 1
137=3qzb-ynda 'Adoniy-Bezeq Adoni-Bezek (3)Adonibezek 3
139=2qdu-ynda 'Adoniy-Tsedeq Adoni-Zedek (2)Adonizedek 2
140=3Mqynda 'Adoniyqam Adonikam (3)Adonikam 3
141=2Mrynda 'Adoniyram Adoniram (2)Adoniram 2
142=3rda 'adar mulia (2), memuliakan (1)glorious 2, honourable 1
144=1rda 'Adar (Aramaic) Adar (1)Adar 1
145=2rda 'eder jubah (1), tertinggi (1)goodly 1, robe 1
146=2rda 'Addar Adar (2)Adar 1, Addar 1
147=1rda 'iddar (Aramaic) tempat pembantingan (1)threshing-floors 1
148=2ayrzgrda 'adargazer (Aramaic) penasihat negara (2)judge(s) 2
149=1adzrda 'adrazda' (Aramaic) tepat (1)diligently 1
150=2Nwkrda 'adarkon dirham emas (1), dirham (1)drams 2
151=2Mrda 'Adoram Adoram (2)Adoram 2
152=3Klmrda 'Adrammelek Adramelekh (3)Adrammelech 3
153=1erda 'edra` (Aramaic) paksa [2429] (1)by force 1
156=1vda 'adash mengiriknya [1758] (1)threshing 1
158=2bha 'ahab kekasih (1), jelita (1)lovers 1, loving 1
159=1bha 'ohab nikmat cinta (1)loves 1
161=2dha 'Ohad Ohad (2)Ohad 2