Index | Index Noun | Type Noun: Next # (5869)

Index | Index Aramaic | Type Aramaic: Next # (1768)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Next # (428)

Prev # (362)
Next # (364)
Strong#:363 // Nlya 'iylan (Aramaic)
Orig:n m // corresponding to \\0356\\
NASB:==>tree(6).
AV=6==>tree 6
Definition:
 1) tree
    NASB:  a tree

Total: 6
CHECKED
pokok4····
Pokok2··
UNCHECKED

Next # (364)
Prev # (362)