Index SemirareAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 2173 items
Showing item 1 - 100 Next 100
2=9ba 'ab (Aramaic) leluhur (3), nenek moyang (2), nenek moyangku (1), leluhurku (1), leluhurnya (1), ayahanda (1)father 9
7=7dba 'abad (Aramaic) dibinasakan (2), membinasakan (2), binasakan (1), lenyap (1), binasa (1)to destroy 5, to perish 2
11=6Ndba 'abaddown tempat kebinasaan (2), Tempat kebinasaan (1), tempat Kemusnahan (1), neraka terbuka (1)destruction 6
24=8byba 'abiyb Abib (6), bulir gandum baru (1), berbulir (1)Abib 6, in the ear 1, green ears of corn 1
26=17lygyba 'Abiygayil or shorter lgyba 'Abiygal Abigail (17)Abigail 17
27=5Ndyba 'Abiydan Abidan (5)Abidan 5
30=12whyba 'Abiyhuw' Abihu (12)Abihu 12
32=6lyhyba 'Abiyhayil or (more correctly) lyxyba 'Abiychayil Abihail (6)Abihail 6
38=5Myba 'Abiyam Abiam (5)Abijam 5
41=12bdnyba 'Abiynadab Abinadab (12)Abinadab 12
44=7rzeyba 'Abiy`ezer Abiezer (7)Abiezer 7
46=6ryba 'abiyr Yang Maha Perkasa (5), Yang Maha Kuasa (1)might (One) 6
47=17ryba 'abbiyr perkasa (4), lembu jantan (2), kuda jantan (2), orang perkasa (1), orangmu yang perkasa (1), lembu jantan ... yang kuat (1), lembu jantan yang kuat (1), pemimpin (1), keras (1), malaikat (1), kudanya (1)bulls 4, strong (ones) 4, mighty 3, stouthearted 2, valiant 2, angels 1, chiefest 1
48=11Mryba 'Abiyram Abiram (11)Abiram 11
49=5gvyba 'Abiyshag Abisag (5)Abishag 5
50=5ewvyba 'Abiyshuwae Abisua (4)Abishua 5
57=8lba 'abel berkabung (3), orang yang berkabung (2), Berdukacitalah (1), meratap (1), berdukacita (1)mourn 8
61=11lba 'abal Sesungguhnya (4), Meskipun begitu (2), Namun begitu (1), Tetapi (1), tetapi (1), Tidak (1)but 4, verily 3, indeed 2, nevertheless 2
69=8Nba 'eben (Aramaic) batu (8)stone(s) 8
73=9jnba 'abnet ikat pinggang (7), ikat pinggangmu (1), selempang (1)girdle(s) 9
80=6qba 'abaq debu (4), debu halus (1), debunya (1)dust 5, powder 1
90=8gga 'Agag or gga 'Agag Agag (8)Agag 8
91=5ygga 'Agagiy Agag (5)Agagite 5
98=9Mga 'agam kolam (4), kolam-kolam (2), benteng pertahanan (1), paya-paya (1), kolamnya (1)pools 4, ponds 2, standing 2, reeds 1
100=5Nwmga 'agmown gelagah (2), kumbuh (1), mensiang (1), tali (1)rush 2, bulrush 1, caldron 1, hook 1
102=7Pga 'aggaph pasukannya (3), pasukanmu (2), pasukan (2)bands 7
107=10trga 'iggereth surat (8), surat pengantar (1), surat-surat pengantar (1)letter(s) 10
119=10Mda 'adam dicelup merah (6), merah (2), merah warnanya (1), lebih kemerahan (1)dyed red 5, red 4 ruddy 1
121=9Mda 'Adam Adam (9), seperti yang dilakukan manusia (1)Adam 9
122=9Mda 'adom berwarna merah (2), merah-merah (2), merah (2), berwarna perang kemerah-merahan (1), warna merah (1), kemerah-merahan (1)red 8, ruddy 1
125=6Mdmda 'adamdam kemerah-merahan (6)reddish 6
126=5hmda 'Admah Adma (5)Admah 5
130=12ymda 'Edomiy or (fully) ymwda 'Edowmiy orang Edom (10), Edom (1)Edomite(s) 11, Syria 1
143=8rda 'Adar Adar (8)Adar 8
154=8yerda 'edre`iy Edrei (8)Edrei 8
155=12trda 'addereth jubah (6), jubahnya (4), elok (1), kemuliaan (1)mantle 5, garment 4, glory 1, goodly 1, robe 1
162=15hha 'ahahh Aduh (12), Wahai (1), Ah (1), Aduhai (1)Ah 8, Alas 6, O 1
164=9dwha 'Ehuwd Ehud (9)Ehud 9
170=5hlha 'Oholah in form a fem. of \\0168\\, but in fact for hlha 'Oholahh Ohola (5)Aholah 5
171=5baylha 'Oholiy'ab Aholiab (5)Aholiab 5
172=6hbylha 'Oholiybah (similarly with \\0170\\) for hbylha 'Oholiybahh Oholiba (6)Aholibah 6
173=8hmbylha 'Oholiybamah Oholibama (8)Aholibamah 8
178=17bwa 'owb pemanggil arwah (12), memanggil arwah (2), perantaraan arwah (1), kirbat anggur (1), arwah (1)familiar spirit(s) 16, bottles 1
182=11twdwa 'owdowth or (shortened) twda 'odowth kerana [5921] (3), mengenai [5921] (2), berhubungan dengan [5921] (1), fasal [5921] (1), lantaran [5921] (1), demi [5921] (1), Kerana (1), tentang [5921] (1)because 5, cause(s) 2, concerning 2, [concerning] thee 1, sake 1
185=7hwa 'avvah sesuka (3), sesuka hatinya (1), berkehendak (1), mahu (1), keinginan (1)desire 3, lust after 3, pleasure 1
194=11ylwa 'uwlay or (shortened) yla 'ulay Mudah-mudahan (9), Kalau (7), Barangkali (7), Siapa tahu (5), Mungkin (5), siapa tahu (4), Jangan-jangan (4), Kalaupun (1), barangkali (1), mudah-mudahan (1), mungkin (1)if (so be), may (be), peradventure, unless
199=19Mlwa 'uwlam Tetapi (10), tetapi (2), Namun (2), sempena (1), Meskipun (1), demikian (1), biarpun (1), Demi (1)but 8, but truly 3, surely 2, very deed 2, howbeit 1, wherefore 1, truly 1, not translated 1
202=12Nwa 'own keperkasaannya (2), kekuatan (2), keperkasaan-Nya (1), keperkasaanku (1), Kekuatannya (1), tegap (1), harta (1), tenaganya (1), kekayaannya (1), berdaya (1)strength 7, might 2, force 1, goods 1, substance 1
207=5wnwa 'Ownow or (shortened) wna 'Onow Ono (5)Ono 5
209=8Mnwa 'Ownan Onan (8)Onan 8
211=13rypwa 'Owphiyr or (shortened) rypa 'Ophiyr and rpwa 'Owphir Ofir (12), emas Ofir (1)Ophir 13
213=10Uwa 'uwts terburu-buru (3), mendesak (2), lari daripada pekerjaan (1), cepat-cepat (1), terlalu sempit (1), ingin cepat (1), berusaha (1)haste 8, labour 1, narrow 1
217=6rwa 'uwr api (3), nyala (1)fire(s) 5, light 1
218=5rwa 'Uwr Ur-Kasdim [3778] (4), Ur (1)Ur 5
221=8yrwa 'Uwriy Uri (8)Uri 8
224=7Myrwa 'Uwriym Urim (6), Urim-Mu (1)Urim 7
231=10bwza 'ezowb ranting hisop (8), hisop (2)hyssop 10
232=14rwza 'ezowr ikat pinggang (8), sabuk (3), dengan pengikat (1), ikat (1), Ikat (1)girdle(s) 14
234=7hrkza 'azkarah bahagian peringatan (5), bahagian peringatannya (2)memorial 7
235=6lza 'azal pergi (2), habis (1), menguap (1), lenyap (1)gone 2, fail 1, gaddest about 1, to and fro 1, spent 1
236=7lza 'azal (Aramaic) pergi (3), pulang (2), berangkatlah (1), Pergilah (1)went (up) 6, go 1
247=16rza 'azar memberiku (2), memperlengkapkan (2), Lengkapilah (2), Bersiaplah [2504] (2), bersiaplah [4975] (1), meliputiku (1), melengkapkan (1), menyaluti (1), melekat (1), sabuk (1), lengkap (1), diikatkan (1)gird (up) 14, bind about 1, compass about 1
249=18xrza 'ezrach warga asli (11), warga asli [776] (2), warga asal (1), dahan-dahan pokok (1), warga tempatan (1), warga Israel (1)born 8, country 5, land 1, homeborn 1, nation 1, bay tree 1
266=5yxwxa 'Achowchiy orang Ahohi (4), seorang Ahohi (1)Ahohite 5
283=6wyxa 'Achyow Ahio (6)Ahio 6
285=15bwjyxa 'Achiytuwb Ahitub (13)Ahitub 15
286=5dwlyxa 'Achiyluwd Ahilud (5)Ahilud 5
288=17Klmyxa 'Achiymelek Ahimelekh (17)Ahimelech 17
290=15Uemyxa 'Achiyma`ats Ahimaas (14)Ahimaaz 15
293=7Menyxa 'Achiyno`am Ahinoam (7)Ahinoam 7
295=6rzeyxa 'Achiy`ezer Ahiezer (6)Ahiezer 6
296=20Mqyxa 'Achiyqam Ahikam (20)Ahikam 20
299=5eryxa 'Achiyra` Ahira (5)Ahira 5
302=20lptyxa 'Achiythophel Ahitofel (20)Ahithophel 20
309=17rxa 'achar berlengah-lengah (3), menunda-nunda (3), bertangguh (2), lalai (1), menetap (1), larut malam (1), belum kedengaran (1), berlambat-lambat sehingga melebihi batas (1), membuang masa (1), bersegeralah [408] (1), tahan (1), berlengah (1)tarry 7, defer 3, slack 2, continue 1, delay 1, hinder 1, stayed there 1, sit up late 1
317=6yrxa 'ochoriy (Aramaic) lain (6)another 5, other 1
321=5Nrxa 'ochoran (Aramaic) lain (2), seorang ... lagi (1), orang lain (1)other 3, another 2
322=7tynrxa 'achoranniyth ke belakang (3), ke arah yang membelakangi tubuh (1), secara mengundur (1), berbalik kembali (1), telentang (1)backward 6, again 1
324=9Nprdvxa 'achashdarpan (Aramaic) wakil raja (9)princes 9
328=6ja 'at perlahan-lahan (3), dengan lembut (1), lemah lembut (1), penenung (1)softly 3, charmers 1, gently 1, secret 1
329=6tja 'atad semak duri (3), Atad (2), duri (1)bramble 3, Atad 2, thorns 1
331=8Mja 'atam berbidai (3), menutup (3), mengatupkan (1)narrow 4, stoppeth 3, shutteth 1
333=5rja 'Ater Ater (5)Ater 5
335=16ya 'ay Di manakah (11), di manakah (6), dari mana (4), Bagaimanakah (3), di mana (2), Dari manakah (1), Ke ... manakah (1), Dari mana (1), dari manakah (1), yang mana (1), Dari ... manakah (1), apakah (1), apa (1), mana (1), Apa (1)where, what, whence
342=5hbya 'eybah permusuhan (4), rasa permusuhan (1)enmity 3, hatred 2
345=6hya 'Ayah Aya (6)Aiah 5, Ajah 1
349=10Kya 'eyk also hkya 'eykah and hkkya 'eykakah Betapa (23), Bagaimanakah (9), Bagaimanakah mungkin (7), Bagaimana mungkin (7), Bagaimana (5), bagaimana (4), bagaimana mungkin (3), betapa (3), Apakah (3), di manakah (2), Masakan (2), haruskah (2), apa (2), bagaimanakah (2), bagaimanakah ... mungkin (1), cara seharusnya (1), bagaimanakah mungkin (1), Betapa mungkin (1), bagaimana caranya (1), Bukankah (1), Tidakkah [3808] (1), Kenapalah (1)how, what, where
354=11lya 'ayal rusa (10), rusa jantan (1)hart(s) 11
355=8hlya 'ayalah rusa (4), rusa-rusa betina (2), rusa betina (2)hind(s) 8
356=7Nwlya 'Eylown or (shortened) Nwla 'Elown or Nlya Eylon Elon (6)Elon 7
357=10Nwlya 'Ayalown Ayalon (10)Aijalon 7, Ajalon 3
359=8twlya 'Eylowth or tlya 'Eylath Elat (5), Elot (3)Elath 5, Eloth 3
361=15Mlya 'eylam or (shortened) Mla 'elam or (feminine) hmla 'elammah serambinya (11), Serambinya (2), serambi (1), serambi-serambi (1)arches 15
362=6Mlya 'Eylim Elim (6)Elim 6
363=6Nlya 'iylan (Aramaic) pokok (4), Pokok (2)tree 6
367=17hmya 'eymah or hma (shortened) 'emah kengerian (3), Kengerian (3), ketakutan (2), kedahsyatan-Mu (1), mengerikan (1), berasa takut (1), rasa gentar (1), Rasa ngeri (1), rasa ngeri akan dahsyatnya (1), takut (1), Murka (1), berhala (1)terror(s) 7, fear 5, terrible 2, dread 1, horror 1, idols 1
370=17Nya 'aiyn Dari manakah (5), dari manakah (5), dari mana (2), dengan apakah (1), di manakah (1), dari mana asalnya (1), Dari mana (1)whence 16, where 1
375=10hpya 'eyphoh Di manakah (5), di mana (2), Dari manakah (1), Mana (1), Bagaimanakah (1)where 9, what 1
378=11tvb-vya 'Iysh-Bosheth Isyboset (11)Ishbosheth 11
380=6Nwvya 'iyshown gelita (2), biji (1), disayangi-Nya [5869] (1), kesayangan-Mu [1323, 5869] (1)apple 3, obscure 2, black 1