Index NoneAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 167 items
Previous 100 Showing item 68 - 167
3850=4dl Lod Lod (4)Lod 4
3865=5dwl Luwd Lud (3), orang Lud (2)Lud 4, Lydia 1
3919=7vyl Layish Lais (6), Laisha (1)Laish 7
3988=76oam ma'ac menolak (39), memandang hina (7), membenci (4), membuang (3), menolak ... sama sekali (2), menghina (2), terlalu hina (1), menolak ... sama sekali [3973] (1), dipandang hina (1), kupandang hina (1), berkelakuan keji (1), kaupandang rendah (1), pandang sepi (1), hilang (1), hina (1), jemu (1), menolaknya (1), buangan (1), benci (1), ditolak (1), mencampakkan (1), mengeras (1), tolak (1), dibuang (1)despise 25, refuse 9, reject 19, abhor 4, become loathsome 1, melt away 1, misc 17
4024=7lwdgm Migdowl or ldgm Migdol Migdol (6)Migdol 4, tower 2, variant 1
4031=4gwgm Magowg Majuj (4)Magog 4
4074=16ydm Maday Media (9), Madai (6), orang Madai (1)Medes 8, Media 6, Madai 2
4076=5ydm Maday (Aramaic) orang Media (3), Media (2)Medes 5
4080=59Nydm Midyan Midian (32), orang Midian (21), warga Midian (3), Orang Midian (1)Midian 39, Midianite 20
4089=2hnmdm Madmannah Madmana (2)Madmannah 2
4105=3labjyhm M@heytab'el Mehetabeel (3)Mehetabel 2, Mehetabeel 1
4118=18rhm maher segera (8), cepat (3), segeralah (2), cepatnya (2), sama sekali (1), terburu-buru (1), Segeralah (1)quickly 8, speedily 4, hastily 3, soon 1, suddenly 1, at once 1
4322=2whykym Miykayahuw Mikha (1), Mikhaya (1)Michaiah 2
4342=1rybkm makbiyr berlimpahan (1)abundance 1
4358=2lwlkm miklowl lengkap (2)all sorts 1, gorgeously 1
4506=3txnm Manachath Manahat (3)Manahath 3
4527=1dom maccad dasar (1)foundation 1
4535=1xom maccach mempertahankannya (1)broken down 1
4584=8Nwem Ma`own Maon (8)Maon 7, Maonites 1
4601=23hkem Ma`akah or tkem Ma`akath (\\#Jos 13:13\\) Maakha (22), Aram-Maakha [758] (1)Maachah 18, Maacah 3, Maachathites 1, Syriamaachah + \\0758\\ 1
4682=53hum matstsah roti yang tidak beragi (19), tidak beragi (13), Roti Tidak Beragi (10), roti tidak beragi (4), tanpa ragi (3), roti tanpa ragi (1), yang tidak beragi (1), roti yang tidak (1), roti itu (1)unleavened bread 33, unleavened 14, cakes 5, without leaven 1
4714=681Myrum Mitsrayim Mesir (608), Misraim (4)Egypt 586, Egyptian 90, Mizraim 4, Egyptians + \\01121\\ 1
4723=12hwqm miqveh or hwqm miqveh (\\#1Ki 10:28\\) or awqm miqve' (\\#2Ch 1:16\\) Kewe (4), harapan (2), Pengharapan (2), penampungan (1), kumpulan (1), penampung (1), pengharapan (1)linen yarn 4, hope 4, gathering together 1, pool 1, plenty 1, abiding 1
4761=1hvarm mar'ashah or tvarm perhiasan kepalamu (1)principalities 1
4763=8hvarm m@ra'ashah or ytvarm berdekatan dengan kepalanya (4), bahagian kepalanya (2), bantal (1), bantalnya (1)bolster 5, pillow 2, at his head 1
4781=1Kdrm M@rodak Dewa Merodakh (1)Merodach 1
4853=66asm massa' Pernyataan ilahi (18), beban (7), barang (5), pernyataan ilahi (4), muatan (4), nyanyian (3), firman (3), diangkut (2), Masa (2), pengangkutan barang (2), barang-barang yang harus diangkut (1), mengangkut (1), tanggungan dan beban (1), barang yang ... diangkut (1), barang-barang ....... diusung (1), pernyataan ilahinya (1), berat tanggungannya (1), tekanan (1), membawanya (1), mengusungnya [3802] (1), Firman (1), dambaan (1), ufti (1), bebanmu (1), membebani (1)burden 57, song 3, prophecy 2, set 1, exaction 1, carry away 1, tribute 1
4854=2asm Massa' Masa (2)Massa 2
4869=17bgsm misgab tempat ... berlindung (2), benteng (2), Pelindungku (2), tempat bernaung (1), tempat perlindungan (1), benteng pertahananku (1), kota perkasaku (1), melindungiku (1), bentengku (1), Pelindung (1), tinggi (1), pertahananku (1), bentengnya (1), pelindungku (1)defence 7, refuge 5, high tower 3, high fort 1, Misgab 1
5015=13wbn N@bow Nebo (12), Dewa Nebo (1)Nebo 13
5025=3xbn Nobach Nobah (3)Nobah 3
5048=23dgn neged di hadapan (38), di depan (14), di hadapanku (7), berhadapan (7), di hadapan-Mu (5), daripada (5), di hadapan-Nya (4), di hadapan-Ku (3), di (3), menentang (3), Di hadapan (2), dari depan (2), ke depan (2), di hadapannya (2), berseberangan (2), sepadan (2), mendahuluimu (1), terbentang di hadapanmu (1), jauh daripada matanya (1), berhadapan dari jauh (1), berhadapan dengan (1), berdekatan dengan (1), di seberang (1), dengan dinding (1), di berhadapan (1), jauh berseberangan (1), di depanmu (1), dari seberang (1), bertanggungjawab atas (1), dari jauh (1), bersebelahan (1), menurut (1), hadapan-Mu (1), menghadap (1), berdiang [3427] (1), mendekati [3320] (1), Berseberangan (1), kurasakan (1), melawan (1), bagi-Mu (1), kepada-Mu (1), berniat [6440] (1), bertentangan (1), jauh (1), secara (1), memandang (1), Pancut (1), ingat [7760] (1), berdekatan (1), daripadaku (1), menjauhkan (1), kepada-Ku (1)before, against, in the presence, about
5116=36hwn naveh or (fem.) hwn navah padang ragut (11), tempat kediaman (4), tempat (3), kediaman (3), kediamannya (3), tempat yang menyenangkan (1), padang ragut-Nya (1), Padang ragut (1), tempat kediamannya (1), padang rumput (1), padang ragutnya (1), dalam rumah (1), tempat kediaman-Mu (1), tempat kediaman-Nya (1), kediamanmu (1)habitation 22, fold 4, dwelling 3, sheepcote 2, comely 1, stable 1, dwelling place 1, pleasant place 1, tarried 1
5129=2hydewn Now`adyah Noaja (2)Noadiah 2
5176=9vxn Nachash Nahas (9)Nahash 9
5279=5hmen Na`amah Naama (4), Naamah (1)Naamah 5
5292=4hren Na`arah Naara (3), Naharat (1)Naarah 3, Naarath 1
5321=50yltpn Naphtaliy Naftali (51)Naphtali 50
5368=1vqn n@qash (Aramaic) berhantukan (1)smote 1
5434=4abo C@ba' Seba (4)Seba 4
5492=16hpwo cuwphah angin puting beliung (10), angin puyuh (2), Angin puyuh (1), puting beliung (1), ribut-Mu (1), Sufa (1)whirlwind 11, storm 3, Red sea 1, tempest 1
5658=8Nwdbe `Abdown Abdon (8)Abdon 8
5680=34yrbe `Ibriy orang Ibrani (20), Ibrani (8), perempuan Ibrani (3), Orang Ibrani (1), wanita Ibrani (1), lelaki ..... Ibrani (1)Hebrew 29, Hebrew woman 2, Hebrew + \\0376\\ 1, Hebrewess 1, Hebrew man 1
5700=13Nwlge `Eglown Eglon (12)Eglon 13
5705=32de `ad (Aramaic) sampai (10), sehingga (6), dalam (2), Sampai (1), Akhirnya [318] (1), kepada (1), selama-lamanya [5957, 5957] (1), supaya (1), pada (1), tiba-tiba (1), Sampailah (1), terus sampai (1), untuk (1), Sambil (1)till 11, until 5, unto 4, ever 2, for 2, to 2, but at 1, even 1, hitherto + \\03542\\ 1, mastery + \\07981\\ 1, on 1, within 1
5731=17Nde `Eden Eden (13), taman Eden (3)Eden 17
5740=3rde `Eder Eder (3)Eder 3
5780=8Uwe `Uwts Us (8)Uz 7, Huz 1
5798=14aze `Uzza' or hze `Uzzah Uza (14)Uzza 10, Uzzah 4
5820=8twmze `Azmaveth Azmawet (8)Azmaveth 8
5858=8lbye `Eybal Ebal (8)Ebal 8
5867=28Mlye `Eylam or Mlwe `Owlam (\\#Ezr 10:2; Jer 49:36\\) Elam (28)Elam 28
5891=5hpye `Eyphah Efa (5)Ephah 5
5921=48le `al di (437), di atas (411), atas (272), pada (242), kepada (200), dengan (166), ke atas (146), kerana (141), terhadap (139), dalam (124), ke (120), daripada (117), melawan (105), bagi (82), dari (81), untuk (68), di atasnya (56), menyerang (54), kepadamu (50), mengenai (49), menentang (46), di tepi (42), tentang (41), Oleh (37), kepadanya (37), menurut (33), demi (28), oleh (25), dekat (24), Di (24), padanya (23), ke atasnya (22), dari atas (22), serta (21), kepadaku (19), menghukum [6485] (18), Kerana (17), atasmu (17), menimpa (16), Di atas (15), melanda (14), dan (14), bagimu (14), Menurut (13), Atas (13), melawannya (13), di dalam (12), Pada (12), ke dalam (11), bertanggungjawab atas (11), mengetuai (11), terdiri (11), di dalamnya (10), berdekatan (10), menentangku (10), di samping (9), mengepalai (9), baginya (9), mengepung (9), bersama-sama (9), daripadaku (9), ke atasmu (8), di depan (8), di sisi (8), di atasmu (8), atasnya (8), kepada-Nya (8), kerananya (8), kepada-Mu (8), di sisinya (7), memerintah (7), mengawasi (7), Itulah (7), terhadapnya (7), daripadamu (6), berdasarkan (6), kepada-Ku (6), Dengan (6), daripadanya (6), terhadapmu (6), di muka (5), Di atasnya (5), bersama dengan (5), mengatasi (5), antara (5), padamu (5), menentangnya (5), daripada-Ku (5), Terhadap (5), berserta (5), menyerangnya (5), menaungi (5), berdekatan dengan (4), ke arah (4), di situ (4), sampai ke (4), di hadapan (4), menghadapi (4), kepala (4), bersujud [5307, 6440] (4), lawanmu (4), Dalam (4), dekatnya (4), mereka (4), sujudlah [5307, 6440] (4), ketua (4), meliputi (4), perihal (4), menghadap [3320] (4), di antara (3), di bawah (3), setimpal dengan (3), sehubungan dengan (3), di sekeliling (3), berhadapan dengan (3), untuk melawan (3), dengannya (3), Mengenai (3), terhadapku (3), sujud [5307, 6440] (3), Berdasarkan (3), bersama (3), bertelut [3766, 1290] (3), ketika (3), bahawa (3), bagiku (3), engkau (3), kerana [182] (3), kerana [3588] (3), meninggalkan (3), menutupi (3), tepi (3), di pinggir (2), di dalamku (2), ke tempat (2), di sisiku (2), oleh itu [3651] (2), di hadapannya (2), di sana (2), di sekitar (2), dari sana (2), ke dalamku (2), atas sebab (2), di sebelah (2), di tempat (2), di sisi-Nya (2), ke atasku (2), untuk memimpin (2), Di sekeliling (2), meliputi [1961] (2), ditimpa (2), mempunyai (2), padahal (2), agar (2), permukaan (2), berseberangan [6440] (2), seranglah (2), akibat (2), menaiki (2), Kepada (2), terletak (2), menantimu (2), seperti (2), menaunginya (2), atasku (2), memang (2), menanggung (2), bagi-Ku (2), menimpanya (2), kerana [834] (2), itu (2), menenangkan (2), bahkan (2), lawan (2), menimpa [935] (2), menguasai (2), selama (2), mempertahankan (2), tentangku (2), Daripada (2), sehingga (2), melampaui (2), menggantikan (2), itulah (2), demikianlah (2), melalui (2), Untuk (2), menimpamu (2), mengenai [182] (2), sebagai (2), untukku (2), kerana [1697] (2), melawanku (2), denganmu (2), sesuatu (2), melekat (2), tetapi (2), melawan [5327] (2), secara (2), Hendaklah (2), berlutut [3766, 1290] (2), ke arahnya (1), baru sahaja [3651] (1), tiba bagimu (1), demi menaungi (1), di depannya (1), bahagian atas (1), di dekat (1), di sini (1), hingga ke (1), dekat dengan (1), ke sebelah atas (1), Pada sisi (1), Oleh sebab itu (1), tidak begitu jauh daripadanya (1), di bawah kuasa (1), tertanggung atas dirimu [7218] (1), dari hadapanku (1), Atas sebab (1), Di sana (1), begitu dekat [6677] (1), Di sepanjang (1), di hadapan-Ku (1), ke tepian (1), sebab itulah [3651] (1), di tengah-tengah (1), di pesisiran (1), dari atasnya (1), berhubungan dengan [182] (1), di hadapanku (1), di atasku (1), ke tepi (1), di permukaan (1), untuk mengawasi (1), berdekatan denganmu (1), sama sebagaimana (1), di hadapanmu (1), di sanalah (1), berserta dengan (1), Di bawah (1), Oleh sebab (1), begitu juga (1), sujud menyembah [5307, 6440] (1), serta bagi (1), di sampingnya (1), Di sisinya (1), ke sana (1), ke mari (1), Di dalamnya (1), disangga oleh (1), Maha Tinggi (1), Di tebing (1), terlebih dahulu [6440] (1), di tepiannya (1), memperhatikannya [7760, 3820] (1), mengepung [1961] (1), sejak (1), bertentangan [6440] (1), bawah (1), datangi (1), merajai [4428] (1), berpinggirkan [3027] (1), memegang (1), pemerintah (1), tulang-tulang [7785, 3409] (1), dari [6440] (1), tetap (1), menjangkau (1), padaku (1), memperhatikan [7760, 3820] (1), menggantikan [6440] (1), ditiup [6440] (1), daripada-Nya (1), masakan (1), mendakap [5307] (1), tentang [1700] (1), tutup [7760, 3027] (1), fasal [182] (1), mendukung [3947, 2220] (1), atas-Ku (1), digendong [6654, 5375] (1), wajib (1), menghadapinya (1), menunggang (1), kita (1), sekujur [3605] (1), tempat (1), sebab (1), sisi (1), bersujudlah [5307, 6440] (1), dirinya (1), melintasi (1), Bersama-sama (1), olehmu (1), pinggir (1), mahupun (1), dalamnya (1), memeluk [5307] (1), demi [182] (1), menuduhku (1), bermuatan (1), seranglah [935] (1), seiring (1), diserahkan [3027] (1), bersama-samamu (1), menyebabkan (1), mengangkat (1), bangkit (1), Kepada-Mu (1), menuruti (1), memujuknya [1696, 3820] (1), menentang-Nya (1), turunlah [1961] (1), terhadap-Mu (1), pembesar (1), menentangnya [2803] (1), berperang (1), meliputinya [1961] (1), turun [1961] (1), ditimpa [1961] (1), menyelubungi (1), menusuk (1), tentang [1697] (1), Padanya (1), ditawan (1), diiringi (1), lantaran [182] (1), tentang [182] (1), melangkau (1), bagi-Nya (1), tubuhmu (1), menentukan (1), Kuancam [1696] (1), sujud [5307, 6440, 776] (1), memandang (1), menyerangku (1), menghukum (1), menyertainya (1), sekeliling-Nya (1), menugaskan [6485] (1), tentangmu (1), bangkitlah [7272] (1), dengan-Nya (1), mengenai [1697] (1), perhatikanlah [5869, 7760] (1), berlutut [1288, 1290] (1), dalam-Mu (1), kerana [3651] (1), menggantikannya (1), dikenakannya (1), memimpin (1), lantas (1), hendaklah (1), menghadap (1), peduli [3820] (1), sebabnya (1), mengaibkan [3318, 7451] (1), menyebut [5375, 8193] (1), Demikianlah (1), menjaga (1), menekan (1), sampai (1), untuknya (1), hingga (1), mengawasi [3027] (1), melimpahi [3605] (1), dengan-Ku (1), mengusirnya (1), menundukkan (1), melebihi (1), berterusan (1), menemui (1), digendong [6654, 539] (1), sekalipun (1), kedatangan (1), bersertanya (1), pengurus (1), diletakkan (1), sebelah [3027] (1), melindungi (1), anggap [5869] (1), Seranglah (1), syikal (1), dekat [3027] (1), mengalami [935] (1), Berdekatan (1), terkena [1961] (1), menuju (1), serang (1), melepasi (1), terhadap-Ku (1), secara (1), tugas (1), Sebabnya (1), setentang (1), dari sebelah atas (1), di ... atas (1), sujud memberi hormat [5307, 6440] (1)upon, in, on, over, by, for, both, beyond, through, throughout, against, beside, forth, off, from off
5964=4tmle `Alemeth Alemet (4)Alemeth 3, Alameth 1
5994=1qyme `amiyq (Aramaic) hal-hal yang dalam (1)deep 1
6033=1hne `anah (Aramaic) fakir miskin (1)poor 1
6034=12hne `Anah Ana (11)Anah 12
6055=2hynne `Ananyah Ananya (2)Ananiah 2
6063=3rne `Aner Aner (3)Aner 3
6068=15twtne `Anathowth Anatot (15)Anathoth 15
6084=8hrpe `Ophrah Ofra (8)Ophrah 8
6085=14Nwrpe `Ephrown Efron (14)Ephron 13, Ephrain 1
6159=7bre `Oreb or brwe `Owreb Oreb (7)Oreb 7
6166=5dre `Arad Arad (5)Arad 5
6271=17hylte `Athalyah or whylte `Athalyahuw Atalya (17)Athaliah 17
6439=9lawnp P@nuw'el or (more properly) laynp P@niy'el Penuel (7), Peniel (2)Penuel 8, Peniel 1
6465=5rwep P@`owr Peor (5)Peor 5
6540=6orp Parac (Aramaic) orang Parsi (3), Parsi (3)Persians 4, Persia 2
6674=2awu tsow' or au tso' or (plural) Myawu kotor (2)filthy 2
6689=4Pwu Tsuwph or ypwu Tsowphay or Pyu Tsiyph Zuf (3), Zofai (1)Zuph 4
6748=3ylu tsaliy dipanggang (2), daging (1)roast 3
6756=3Nwmlu Tsalmown Zalmon (3)Zalmon 2, Salmon 1
6905=1lbq qabal  before 1
6924=87Mdq qedem or hmdq qedmah sebelah timur (29), dahulu (10), zaman dahulu (8), timur (7), Timur (7), arah timur (4), sebelah timur [4217] (3), silam (3), sebelah timurnya (2), tenggara [5045] (2), purbakala (2), dahulukala (2), ke depan (1), di hadapan (1), sejak zaman-berzaman (1), zaman purba (1), abadi (1), purba (1), selama-lamanya (1)east 32, old 17, eastward 11, ancient 6, east side 5, before 3, east part 2, ancient time 2, aforetime 1, eternal 1, misc 7
6938=12rdq Qedar Kedar (12)Kedar 12
7220=1var Ro'sh Ros (1)Rosh 1
7229=15br rab (Aramaic) besar (5), Yang Maha Besar (2), ketua (2), agung (2), lebih besar (1), pemimpin (1), ketua [5460] (1)great 9, master 2, stout 1, chief 1, captain 1, lord 1
7340=10bxr R@chob or bwxr R@chowb Rehob (10)Rehob 10
7394=13bkr Rekab Rekhab (13)Rechab 13
7484=5hmer Ra`mah Raema (5)Raamah 5
7552=6Mqr Reqem Rekem (6)Rekem 6
7614=23abv Sh@ba' Syeba (22), Sheba (1)Sheba 23
7652=10ebv sheba` Seba (8), Syeba (2)Sheba 10
7690=13aygs saggiy' (Aramaic) sangat (6), banyak (2), amat besar (1), bertahun-tahun [8140] (1), banyak-banyak (1), amat (1), besar (1)much 4, great 3, many 2, greatly 1, very 1, exceeding 1, sore 1
7777=2lewv Shuw`al Syual (2)Shual 2
8087=5emv Shema` Sema (5)Shema 5
8110=5Nwrmv Shimrown Simron (5)Shimron 5
8227=34Npv shaphan Safan (30), landak (2), Landak (2)Shaphan 30, coney 4
8289=7Nwrv Sharown Saron (6), Lasaron (1)Sharon 6, Lasharon 1
8304=20hyrs S@rayah or whyrs S@rayahuw Seraya (19)Seraiah 20
8396=10rwbt Tabowr Tabor (10)Tabor 10
8425=4hmrgwt Towgarmah or hmrgt Togarmah Bet-Togarma [1004] (2), Togarma (2)Togarmah 4
8480=6txt Tachath Tahat (6)Tahath 6
8485=5amyt Teyma' or amt Tema' Tema (5)Tema 5
8487=11Nmyt Teyman or Nmt Teman Teman (11)Teman 11
8555=6enmt Timna` Timna (6)Timna 4, Timnah 2
8559=24rmt Tamar Tamar (24)Tamar 24
8646=13xrt Terach Terah (10), Tarah (2)Terah 11, Tarah 1, Tahath 1
8664=6ybvt Tishbiy orang Tisbe (6)Tishbite 6