Index AllAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 8674 items
Showing item 1 - 100 Next 100
1=1215ba 'ab ayahnya (219), ayah (167), nenek moyang (123), nenek moyangmu (114), ayahmu (72), ayahku (65), nenek moyangnya (64), bapa (57), keluarga (43), kaum keluarga (42), keluarganya [1004] (22), leluhurnya (19), Ayah (18), leluhur (17), keluarganya (10), nenek moyangku (9), keluargaku (9), keluarga [1004] (9), Bapa (9), Ayahku (9), keluargamu (8), leluhurmu (8), kaum (7), bapa leluhur (6), Nenek moyang (5), Bapaku (5), bapanya (5), bapaku (4), bapa leluhurmu (3), Ayahmu (3), bapamu (3), Nenek moyangmu (2), kaum keluarganya (2), ayah-ayah (2), berayah (2), Huram-Abi [2361] (2), keluargamu [1004] (2), datukmu (2), nenek (2), bapa pendahuluku (1), nenek moyangmulah (1), kaum leluhur (1), salasilah kaum keluarga [7218] (1), nenek moyang-Mu (1), leluhur warga (1), salasilah ... leluhur [7218, 1004] (1), bapa kaum (1), keluarga kaum (1), bapa leluhurnya (1), kaum bapa (1), Nenek moyangku (1), nenek moyangnya [1755] (1), nenek moyang [7223] (1), suku kaum [1004] (1), sebapa [259] (1), moyangmu (1), keturunan (1), datukku (1), bapa-bapa (1), kerabat [1004] (1), leluhurmu [1004] (1), Bapanya (1), pendahuluku (1), ayahandamu (1), moyangnya (1), anak-anak (1), Bapa-bapa (1), keluargaku [1004] (1), Bapamu (1)father 1205, chief 2, families 2, desire 1, fatherless + \\0369\\ 1, forefathers + \\07223\\ 1, patrimony 1, prince 1, principal 1
2=9ba 'ab (Aramaic) leluhur (3), nenek moyang (2), nenek moyangku (1), leluhurku (1), leluhurnya (1), ayahanda (1)father 9
3=2ba 'eb kehijauan (1), hijau (1)greenness 1, fruits 1
4=3ba 'eb (Aramaic) buahnya (3)fruit 3
5=1atgba 'Abagtha' Abagta (1)Abagtha 1
6=184dba 'abad binasa (57), membinasakan (33), hilang (12), lenyap (9), musnah (8), melenyapkan (6), dibinasakan (6), pasti binasa (3), Musnahkanlah sama sekali (2), pasti .... binasa (2), memusnahkan (2), tidak (2), kehilangan (2), musnahkanlah (2), Binasalah (2), tidak ..... melarikan diri (1), tidak menolongku (1), habis binasa (1), tidak ..... terwujud (1), hampir mati (1), tidak ... tercapai (1), kehabisan (1), pengembara (1), membinasakannya (1), putus (1), Kaulenyapkan (1), Kubinasakan (1), kebinasaan (1), memboroskan (1), dibunuhnya (1), pecah (1), menghentikan (1), mati (1), dihapuskan (1), merosakkan (1), Hilanglah (1), Musnahkanlah (1), Lenyap (1), menghapuskan (1), patah (1), memutuskan (1), hancur (1), memusnahkanku (1), dimusnahkan (1), binasalah (1), dirobohkan-Nya (1), Kulenyapkan (1), pembinasaan (1), lenyapkanlah (1)perish 98, destroy 62, lose 10, fail 2, surely 2, utterly 2, broken 1, destruction 1, escape 1, flee 1, spendeth 1, take 1, undone 1, void 1
7=7dba 'abad (Aramaic) membinasakan (2), dibinasakan (2), binasa (1), binasakan (1), lenyap (1)to destroy 5, to perish 2
8=2dba 'obed kemusnahan (1), kebinasaan (1)perish 2
9=4hdba 'abedah barang .... yang hilang (2), barang yang hilang (1), barang hilang (1)lost thing 3, that which was lost 1
10=1hdba 'abaddoh tempat kebinasaan (1)destruction 1
11=6Ndba 'abaddown tempat kebinasaan (2), Tempat kebinasaan (1), tempat Kemusnahan (1), neraka terbuka (1)destruction 6
12=1Ndba 'abdan pembinasaan (1)destruction 1
13=1Nbda 'obdan pembinasaan (1)destruction 1
14=54hba 'abah mahu (37), menurut (2), enggan [3808] (2), akan rela (1), memberikan (1), luluskan keinginannya (1), akan (1), mengendahkan (1), menolak [3808] (1), turuti (1), ikuti (1), ikhlas (1), mengizinkan (1), sudi (1), Sudikah (1), berniat (1)would 42, will 4, willing 4, consent 3, rest content 1
15=1hba 'abeh Andai (1)desire 1
16=1hba 'ebeh papirus (1)swift 1
17=1ywba 'abowy menderita (1)sorrow 1
18=3owba 'ebuwc kandang (2), kandangnya (1)crib 3
19=1hxba 'ibchah pembantaian (1)point (of the sword) 1
20=1Myxyjba 'abattiyach tembikai (1)melons 1
21=1yba 'Abiy Abia (1)Abi 1
22=3layba 'Abiy'el Abiel (3)Abiel 3
23=1Poayba 'Abiy'acaph Abiasaf (1)Abiasaph 1
24=8byba 'abiyb Abib (6), bulir gandum baru (1), berbulir (1)Abib 6, in the ear 1, green ears of corn 1
25=2Nwebg yba 'Abiy Gib`own  father of Gibeon 2
26=17lygyba 'Abiygayil or shorter lgyba 'Abiygal Abigail (17)Abigail 17
27=5Ndyba 'Abiydan Abidan (5)Abidan 5
28=2edyba 'Abiyda` Abida (2)Abida 2
29=25hyba 'Abiyah or prolonged whyba 'Abiyahuw Abia (25)Abijah 20, Abiah 4, Abia 1
30=12whyba 'Abiyhuw' Abihu (12)Abihu 12
31=1dwhyba 'Abiyhuwd Abihud (1)Ahihud 1
32=6lyhyba 'Abiyhayil or (more correctly) lyxyba 'Abiychayil Abihail (6)Abihail 6
33=3yrzeh yba 'Abiy ha-`Ezriy Abiezer (2), orang Abiezer (1)Abiezrite 3
34=61Nwyba 'ebyown orang melarat (14), sesak (9), orang miskin (8), orang sesak (8), miskin (5), orang yang melarat (4), fakir miskin (4), orang yang perlu diselamatkan (1), memerlukan bantuan (1), orang yang sesak (1), golongan yang melarat (1), orang miskinnya (1), kaum tertindas (1), memerlukan pertolongan (1), Orang miskin (1), melarat (1)needy 35, poor 24, beggar 1, poor man 1
35=1hnwyba 'abiyownah nafsu (1)desire 1
36=1bwjyba 'Abiytuwb Abitub (1)Abitub 1
37=2ljyba 'Abiytal Abital (2)Abital 2
38=5Myba 'Abiyam Abiam (5)Abijam 5
39=2lamyba 'Abiyma'el Abimael (2)Abimael 2
40=67Klmyba 'Abiymelek Abimelekh (67)Abimelech 67
41=12bdnyba 'Abiynadab Abinadab (12)Abinadab 12
42=4Menyba 'Abiyno`am Abinoam (4)Abinoam 4
43=3Poyba 'Ebyacaph Ebyasaf (3)Ebiasaph 3
44=7rzeyba 'Abiy`ezer Abiezer (7)Abiezer 7
45=1Nwble-yba 'Abiy-`albown Abialbon (1)Abialbon 1
46=6ryba 'abiyr Yang Maha Perkasa (5), Yang Maha Kuasa (1)might (One) 6
47=17ryba 'abbiyr perkasa (4), lembu jantan (2), kuda jantan (2), lembu jantan yang kuat (1), orang perkasa (1), orangmu yang perkasa (1), lembu jantan ... yang kuat (1), malaikat (1), kudanya (1), pemimpin (1), keras (1)bulls 4, strong (ones) 4, mighty 3, stouthearted 2, valiant 2, angels 1, chiefest 1
48=11Mryba 'Abiyram Abiram (11)Abiram 11
49=5gvyba 'Abiyshag Abisag (5)Abishag 5
50=5ewvyba 'Abiyshuwae Abisua (4)Abishua 5
51=2rwvyba 'Abiyshuwr Abisur (2)Abishur 2
52=25yvyba 'Abiyshay or (shorter) yvba 'Abshay Abisai (25)Abishai 25
53=111Mwlvyba 'Abiyshalowm or (shortened) Mwlvba 'Abshalowm Absalom (108), Abisalom (2)Absalom 109, Abishalom 2
54=30rtyba 'Ebyathar Abyatar (30)Abiathar 30
55=1Kba 'abak naik (1)mount up 1
56=39lba 'abal berkabung (26), berdukacita (7), berkabunglah (3), Kusuruh semua berkabung (1), diratapinya (1), berdukalah (1)mourn 36, lament 3
57=8lba 'abel berkabung (3), orang yang berkabung (2), Berdukacitalah (1), meratap (1), berdukacita (1)mourn 8
58=1lba 'abel Abel-Keramim [3754] (1)plain 1
59=4lba 'Abel Abel (2), Abel-Bet-Maakha [0, 1038] (2)Abel 4
60=24lba 'ebel perkabungan (16), berkabung (5), ratapan (1), perkabunganmu (1), Berkabunglah (1)mourning 24
61=11lba 'abal Sesungguhnya (4), Meskipun begitu (2), Namun begitu (1), Tetapi (1), tetapi (1), Tidak (1)but 4, verily 3, indeed 2, nevertheless 2
62=2hkem-tyb lba 'Abel Beyth-Ma`akah Abel-Bet-Maakha (2)Abelbethmaachah 2
63=1Myjvh lba 'Abel hash-Shittiym Abel-Sitim (1)Abelshittim 1
64=1Mymrk lba 'Abel K@ramiym  plain of the vineyards 1
65=3lhwxm lba 'Abel M@chowlah Abel-Mehola (3)Abelmeholah 3
66=1Mym lba 'Abel Mayim Abel-Maim (1)Abelmaim 1
67=1Myrum lba 'Abel Mitsrayim Abel-Mizraim (1)Abelmizraim 1
68=272Nba 'eben batu (161), batu-batu (35), batu permata (14), permata (9), batu timbangan (6), permata [3368] (6), Batu (5), batu-batunya (4), hujan batu [417] (3), Batu-batu (3), Batu timbangan yang berbeza-beza (2), Batu timbangan (2), batunya (2), keras (2), batu timbangan yang berlainan (1), hujan batu [1259] (1), batu-batu permata (1), batu duga (1), yang berlainan (1), Batu Pejal (1), pertama (1), permata-permata (1), Batu-batunya (1), Batu-batuannya (1), Batu-batan (1), Batumu (1), batu-batuan (1)stone(s) 247, weight(s) 7, divers weights + \\068\\ 3, hailstones 3, stony 2, carbuncle + \\0688\\ 1, hailstones + \\01259\\ 1, hailstones + \\0417\\ 1, headstone 1, masons + \\07023\\ 1, plummet 1, slingstones 1
69=8Nba 'eben (Aramaic) batu (8)stone(s) 8
70=2Nba 'oben tempat bersalin (1), pelarikan (1)stools 1, wheels 1
71=1anba 'Abanah Abana (1)Abana 1
72=3rzeh Nba 'Eben ha-`ezer Eben-Haezer (3)Ebenezer 3
73=9jnba 'abnet ikat pinggang (7), ikat pinggangmu (1), selempang (1)girdle(s) 9
74=63rnba 'Abner or (fully) rnyba 'Abiyner Abner (63)Abner 63
75=2oba 'abac gemuk (2)fatted 1, stalled 1
76=2xebeba 'aba`bu`ah bernanah (2)blains 2
77=1Uba 'Ebets Ebes (1)Abez 1
78=2Nuba 'Ibtsan Ebzan (2)Ibzan 2
79=2qba 'abaq bergelut (2)wrestled 2
80=6qba 'abaq debu (4), debu halus (1), debunya (1)dust 5, powder 1
81=1hqba 'abaqah serbuk wangian (1)powders 1
82=1rba 'abar melayang tinggi (1)fly 1
83=3rba 'eber kepaknya (1), bersayap (1), sayap (1)wings 2, winged 1
84=4hrba 'ebrah sayapnya (1), bulunya (1), sayap (1), bulu-Nya (1)features 2, wings 2
85=175Mhrba 'Abraham Abraham (172)Abraham 175
86=1Krba 'abrek Berlutut (1)bow the knee 1
87=61Mrba 'Abram Abram (59)Abram 61
88=4tba 'oboth Obot (4)Oboth 4
89=1aga 'Age' Age (1)Agee 1
90=8gga 'Agag or gga 'Agag Agag (8)Agag 8
91=5ygga 'Agagiy Agag (5)Agagite 5
92=4hdga 'aguddah pasukan (1), kubah-Nya (1), seikat (1), tali-tali (1)troop 2, bunch 1, burdens 1
93=1zwga 'egowz kacang (1)nuts 1
94=1rwga 'Aguwr Agur (1)Agur 1
95=1hrwga 'agowrah sekeping (1)piece 1
96=1lga 'egel titik-titik (1)drops 1
97=1Mylga 'Eglayim Eglaim (1)Eglaim 1
98=9Mga 'agam kolam (4), kolam-kolam (2), benteng pertahanan (1), kolamnya (1), paya-paya (1)pools 4, ponds 2, standing 2, reeds 1
99=1Mga 'agem bersedih (1)pools 1
100=5Nwmga 'agmown gelagah (2), kumbuh (1), mensiang (1), tali (1)rush 2, bulrush 1, caldron 1, hook 1