Index SemirareAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 2173 items
Previous 100 Showing item 101 - 200 Next 100
383=17ytya 'iythay (Aramaic) ada (7), mahu (2), ada yang dapat (1), demikian (1), sebarang (1), Ada (1), Sanggupkah [3546] (1), mempunyai (1)to be 17
386=13Ntya 'eythan or (shortened) Nta 'ethan kukuh (2), subur (2), orang yang berkuasa (1), terus-menerus (1), berair (1), besar (1), selalu mengalir (1), terus tegap (1), sarat dengan penderitaan (1), tempatnya seperti sediakala (1), kuat lagi teguh (1)strong 5, mighty 4, strength 2, hard 1, rough 1
387=8Ntya 'Eythan Etan (8)Ethan 8
394=8yrzka 'akzariy bengis (5), orang yang kejam (2), kejam (1)cruel 7, one 1
399=7lka 'akal (Aramaic) melahap (3), melontarkan tuduhan [7170] (2), makan (1), makanlah (1)devour 4, accused 2, eat 1
402=18hlka 'oklah makanan (10), dibakar (2), makananmu (2), melahapnya (1), santapan (1), halal (1), makanannya (1)meat 8, devour 3, fuel 3, eat 2, consume 1, food 1
403=18Nka 'aken Sesungguhnya (6), Tetapi (4), Namun (2), Ketahuilah [2009] (1), pasti (1), Pasti (1), Sungguh (1), sesungguhnya (1), Tentulah (1)surely 9, but 3, verily 2, truly 2, certainly 1, nevertheless 1
406=7rka 'ikkar petani (4), Petani (2), pembajak tanahmu (1)husbandman 5, plowman 2
408=12la 'al Jangan (251), jangan (185), janganlah (104), Janganlah (103), tidak (28), Usah (5), tidak boleh (4), bukan (4), tiada (4), Tidak (4), usah (3), Tetapi usah biar (1), tidak pernah (1), tidaklah patut (1), Tidaklah patut (1), tidak ada (1), tidak berlaku (1), Di manakah (1), Tiada (1), Bukankah (1), tanpa (1), meniadakan [7760] (1), atau (1), tiada [1961] (1), hanya (1), Janganlah [1961] (1), bersegeralah [309] (1), bukannya (1)never 2, nay 1, neither 1, no 1, none 1, nor 1, not 1, nothing 1, rather than 1, whither 1, nothing worth 1
411=9la 'el itu (7), Itulah (1), ini (1)these 7, those 2
422=6hla 'alah kutukan (1), mengutuk (1), mengucapkan sumpahan (1), bersumpah (1), mengangkat sumpah [423] (1)swear 4, curse 1, adjure 1
424=13hla 'elah pokok oak (11), pokok jejawi (1), pokok rimbun (1)oak 11, elm 1, teil tree 1
425=16hla 'Elah Ela (13), Elah (3)Elah 16
428=20hl-la 'el-leh itu (165), ini (157), Itulah (86), Inilah (84), inilah (16), itulah (13), hal-hal ini (12), ialah (9), mereka (8), Ini (8), hal itu (7), hal ini (5), Mereka (5), sebahagian (3), iaitu (3), hal (3), Itulah [1961] (3), hal-hal inilah (2), hal-hal itu (2), lain-lain (2), perbezaan [5973] (2), beberapa (2), Inilah [1961] (2), dia (2), tersebut (2), Merekalah (2), Demikianlah (2), orang yang lain (1), hal-hal semacam ini (1), yang lain-lain (1), satu pihak (1), Satu pihak (1), Kesemuanya [3605] (1), sama (1), demikian (1), lain (1), inikah (1), sebahagiannya (1), sini (1), Inilah [1992] (1), Biarlah (1), demikianlah (1), hamba (1), situ (1), yang lain (1)these, those, this, thus, who, so, such, some, same, other, which, another, whom, they, them
431=5wla 'aluw (Aramaic) tampaklah (2), kelihatan (1), Tampaklah (1), ada (1)behold 5
436=9Nwla 'elown pokok oak (5), pokok-pokok oak (4), Elon (1)plain 9
437=8Nwla 'allown pokok oak (7), pokok-pokok oak (1)oak 8
447=10layla 'Eliy'el Eliel (10)Eliel 10
451=5hyla 'alyah ekornya yang gemuk (3), ekornya yang gemuk lemak (1), ekornya yang berlemak (1)rump 5
453=11awhyla 'Eliyhuw or (fully) whyla 'Eliyhuw' Elihu (11)Elihu 11
454=9ynyewhyla 'Ely@how`eynay or (shortened) ynyewla 'Elyow`eynay Elyo'enai (7), Elyoenai (2)Elioenai 8, Elihoenai 1
457=20lyla 'eliyl berhala (11), berhala-berhala (3), tidak berguna (2), kosong (1), Berhala-berhala (1), berhala-berhalanya (1), patung-patung (1)idol 17, image 1, no value 1, things of nought 1
458=6Klmyla 'Eliymelek Elimelekh (6)Elimelech 6
459=5Nyla 'illeyn (Aramaic) or shorter Nla 'illen itu (2), yang lain (1), lainnya (1), itulah (1)these 4, the 1
460=6Poyla 'Elyacaph Elyasaf (6)Eliasaph 6
461=14rzeyla 'Eliy`ezer Eliezer (14)Eliezer 14
464=15zpyla 'Eliyphaz Elifas (15)Eliphaz 15
467=9jlpyla 'Eliyphelet or (shortened) jlpla 'Elpelet Elifelet (8), Elpelet (1)Eliphelet 6, Eliphalet 2, Elpalet 1
468=5rwuyla 'Eleytsuwr Elizur (5)Elizur 5
469=6Npuyla 'Eliytsaphan or (shortened) Npula 'Eltsaphan Elisafan (4), Elsafan (2)Elizaphan 4, Elzaphan 2
471=12Myqyla 'Elyaqiym' Elyakim (12)Eliakim 12
475=17byvyla 'Elyashiyb Elyasib (16)Eliashib 17
476=17emvyla 'Eliyshama` Elisama (17)Elishama 17
479=14Kla 'illek (Aramaic) itu (9), ini (1)these 10, those 4
481=9Mla 'alam menjadi kelu (2), membisu (2), kelu (2), mengikat (1), senyap (1), dikelukan (1)dumb 7, put to silence 1, binding 1
483=6Mla 'illem orang bisu (4), yang bisu (1), bisu (1)dumb 6
485=5hmla 'alummah or (masculine) Mla 'alum berkas gandumku (2), berkas-berkas gandum (1), berkas-berkas gandummu (1), hasil tuaiannya (1)sheaf 5
494=7Ntnla 'Elnathan Elnatan (7)Elnathan 7
500=5alela 'El`ale' or (more properly) hlela 'El`aleh Eleale (5)Elealeh 5
501=6hsela 'El`asah Elasa (5)Eleasah 4, Elasah 2
504=8Pla 'eleph lembumu (4), lembu (2), Lembu (1)kine 4, oxen 3, family 1
524=8hma 'ummah (Aramaic) suku bangsa (7), bangsa-bangsa (1)nation 8
526=17Nwma 'Amown Amon (17)Amon 17
529=5Nwma 'emuwn setia (3), betul-betul setia (1), kesetiaan (1)faithful 3, truth 1, faith 1
531=13Uwma 'Amowts Amos (13)Amoz 13
533=6Uyma 'ammiyts or (shortened) Uma 'ammits kuat (2), hebat (1), berani (1), besar (1), tegap (1)strong 4, mighty 1, courageous 1
535=16lma 'amal merana (11), Meranalah (1), rosaknya (1)languish 14, feeble 1, weak 1
551=9Mnma 'omnam memang benar (2), sungguh (2), Sungguh (2), Tidak syak lagi (1), benar (1), Sesungguhnya (1)truth 3, indeed 2, true 1, no doubt 1, surely 1, indeed 1
552=5Mnma 'umnam sungguhkah (2), Benarkah (1), Tidakkah [3808] (1), Akankah [637] (1)indeed 3, very deed 1, surety 1
562=6rma 'omer pertuturan (1), janji-Nya (1), firman (1), menyebutkan [5042] (1), Apa (1)word 2, speech 2, thing 1, promise 1
564=10rma 'Immer Imer (10)Immer 10
568=16hyrma 'Amaryah or prolonged whyrma 'Amaryahuw Amarya (14)Amariah 16
570=5vma 'emesh semalam (3), kelmarin (1)yesternight 3, former time 1, yesterday 1
572=15txtma 'amtachath karung (9), karungmu (2), karungnya (1), karung-karung (1), karungku (1)sack 15
575=8Na 'an or hna 'anah Ke manakah (8), Berapa lama [5704] (6), Berapa lamakah [5704] (5), ke mana-mana pun (4), ke mana (4), Ke mana (3), ke mana-mana (2), ke manakah (2), Di manakah (2), berapa lama [5704] (1), Dari mana (1), di mana (1), Ke mana-mana (1)whither, how, where, whithersoever, hither
576=16ana 'ana' (Aramaic) or hna 'anah (Aramaic) Aku (8), aku (5), hamba (1)I 14, me 2
577=13ana 'anna' or hna 'annah Ya (11), ya (1)I beseech thee 8, I pray thee 2, Oh 1, O 2
583=7vwna 'Enowsh Enos (7)Enos 6, Enosh 1
584=12xna 'anach berkeluh-kesah (5), Mengeranglah (1), Berkeluh-kesahlah (1), keluh-kesahku (1), mengeranglah (1), mengeluhlah (1), mengerang (1), mengeluh (1)sigh 10, groan 1, mourn 1
585=11hxna 'anachah keluh-kesah (3), keluh-kesahku (2), berkeluh-kesah (1), mengerang (1), rintihanku (1), mengeluh (1), mengerang [6963] (1), Keluh-kesahku (1)sighing 5, groanings 4, sighs 1, mourning 1
587=6wnxna 'anachnuw kami (49), kita (36), Kami (28), kitalah (1), apa-apa [3808] (1), kamilah (1)we, ourselves, us
589=13yna 'aniy Aku (372), aku (210), Akulah (185), hamba (20), akulah (4), Hamba (4), bagiku (3), Ya (2), kami (2), Aku sendiri (1), mana (1), akan (1), kita (1), hamba-Mu (1), hambalah (1), Sesungguhnya (1), pihak-Ku (1), olehku (1), padaku (1), Kami (1)I, me, which, for I, mine
590=7yna 'oniy kapal-kapal (3), Perahu (1), angkatan kapal (1), seangkatan kapal (1), kapal (1)navy 5, navy of ships 1, galley 1
599=14Pna 'anaph murka (9), marah (3), murkakah (1), marahkah (1)angry 13, displeased 1
605=9vna 'anash tidak tersembuhkan (3), sangat parah (3), menjadi sakit (1), tidak dapat disembuhkan (1), kemalangan (1)incurable 5, desperate 1, desperately wicked 1, woeful 1, sick
607=14htna 'antah (Aramaic) Tuanku (7), tuanku (4), Engkaukah (2), kamu (1), kepadaku (1), engkau (1), kau (1)thou 13, thee 1
611=5Nwoa 'acown kemalangan (2), kecederaan yang parah (1), selamat [3808] (1), menimpanya (1)mischief 3, mischief follow 2
615=12ryoa 'aciyr tahanan (3), dipenjarakan (2), penjara [1004] (2), tahanannya (1), terikat (1), banduan (1), dibelenggu (1), orang tahananmu (1)prisoner 10, bound 2
617=5ryoa 'Acciyr Asir (4), orang tahanan (1)Assir 5
629=7anrpoa 'ocparna' (Aramaic) dengan saksama (4), tepat mengikut setiap perkataannya (1), segera (1), sepenuhnya (1)speedily 4, speed 1, fast 1, forthwith 1
632=11roa 'ecar or roa 'iccar ikrar (9), terikat (1), mengikat [631] (1)bond 10, binding 1
633=7roa 'ecar (Aramaic) titah larangan (7)decree 7
636=5ea 'a` (Aramaic) kayu (4), tiang (1)timber 3, wood 2
637=17Pa 'aph juga (31), lagi (16), dan (8), Ya (7), bahkan (7), ya (7), Bahkan (4), apatah lagi (3), pun (3), lebih-lebih lagi (2), belum lama [1077] (2), sesungguhnya (2), Sungguh (2), Tambahan lagi (1), Belum lama [1077] (1), Terlebih lagi (1), Apatah lagi (1), Tetapi sekarang (1), Juga (1), Sekalipun (1), Sesungguhnya (1), pula (1), sebab (1), Adakah (1), betul (1), Apabila (1), akankah (1), demi (1), apatah (1), Bukan (1), maka (1), Apakah (1), malah (1), Wajarkah (1), Kalau (1), Masakan (1), Akankah [552] (1), Benarlah (1), Patutkah (1), terus (1), Meskipun (1)also, even, yet, moreover, yea, with, low, therefore, much
645=15wpa 'ephow or awpa 'ephow' sekarang (3), gerangan (2), Kalau begitu (1), begitu (1), hai (1), lalu (1)now 10, where 4, here 1
650=19qypa 'aphiyq alur-alur sungai (3), alur sungai (2), saluran (2), alur-alur (2), Alur-alur sungai (1), orang kuat (1), alur-alur sungainya (1), alur sungaimu (1), saluran-saluran (1), sisiknya [4043] (1), sungai (1), sungai-sungai (1), salurannya (1), pipa (1)river 10, channel 3, stream 2, brooks 1, mighty 1, scales 1, strong 1
652=9lpa 'ophel kekelaman (4), kegelapan (2), kelam (2), senyap (1)darkness 7, privily 1, obscurity 1
653=10hlpa 'aphelah kekelaman (4), gelap (2), kegelapan (2), kekelamanmu (1), pekat (1)darkness 6, gloominess 2, dark 1, thick 1
656=5opa 'aphec habis (2), ditiadakan (2), berakhirkah (1)fail 2, gone 1, end 1, brought to nought 1
661=5Ppa 'aphaph mengepungku (2), mengelilingiku (2), melitupi (1)compassed 5
662=7qpa 'aphaq menahan diri (3), menahan dirinya (2), memberanikan (1), tertahan (1)refrain 5, forced 1, restrained
663=9qpa 'Apheq or qypa 'Aphiyq Afek (9)Aphek 8, Aphik 1
672=10trpa 'Ephraath or htrpa 'Ephrathah Efrata (9), Efrat (1)Ephrath 5, Ephratah 5
673=5ytrpa 'Ephrathiy Efrata (2), Efraim (2), Efraimkah (1)Ephrathite 4, Ephraimite 1
680=5lua 'atsal menyimpan (1), lebih sempit (1), mengambil (1), kuhalang (1), Diambil-Nya (1)take 2, reserved 1, kept 1, straitened
682=7lua 'Atsel Azel (6), Azal (1)Azel 6, Azal 1
686=5rua 'atsar disimpan (2), mengangkat bendahara (1), ditahan (1), menimbunkan (1)lay up in store 2, store up 1, make treasurer 1, treasured 1
687=5rua 'Etser Ezer (5)Ezer 5
699=9hbra 'arubbah tingkap-tingkap (4), pintu air (1), pintu kandangnya (1), pintu-pintu air (1), tingkap (1), jendela (1)windows 8, chimney 1
703=8ebra 'arba` (Aramaic) empat (6), keempat-empat (1), Empat (1)four 8
707=13gra 'arag menenun (3), tukang tenun (2), tenunan pakar (1), pekerjaan tukang tenun (1), seorang tukang tenun (1), tukang tenun berat (1), penggulung tenun (1), menenun kain (1), sulaman (1), tenun (1)weave 4, weaver 6, woven 3
709=5bgra 'Argob Argob (5)Argob 5
718=5wra 'aruw (Aramaic) Tampaklah (2), tampaklah (1), tampak (1)behold 4, lo 1
724=6hkwra 'aruwkah or hkra 'arukah kesembuhan (2), kerja-kerja pembaikan (1), kesihatan (1), perbaikan (1), kesembuhanmu (1)health 4, perfected 1, made up 1
728=9hnwra 'Aravnah or (by transposition) hnrwa 'Owrnah or hynra 'Arniyah Arauna (8)Araunah 9
732=5xra 'arach pengembara (2), orang dalam perjalanan (1), orang yang sedang dalam perjalanan (1)wayfaring man 4, goeth 1
737=6hxra 'aruchah peruntukan makanan (4), bekal makanan (1), hidangan (1)allowance 2, diet 2, dinner 1, victuals 1
740=6layra 'Ari'el Ariel (5)Ariel 6
744=10hyra 'aryeh (Aramaic) singa (6), singa-singa (4)lion 10
746=7Kwyra 'Aryowk Ariokh (7)Arioch 7