Index MiscellaneousAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 163 items
Showing item 1 - 100 Next 100
17=1ywba 'abowy menderita (1)sorrow 1
34=61Nwyba 'ebyown orang melarat (14), sesak (9), orang sesak (8), orang miskin (8), miskin (5), orang yang melarat (4), fakir miskin (4), orang yang sesak (1), golongan yang melarat (1), orang yang perlu diselamatkan (1), kaum tertindas (1), memerlukan pertolongan (1), Orang miskin (1), orang miskinnya (1), memerlukan bantuan (1), melarat (1)needy 35, poor 24, beggar 1, poor man 1
86=1Krba 'abrek Berlutut (1)bow the knee 1
162=15hha 'ahahh Aduh (12), Wahai (1), Ah (1), Aduhai (1)Ah 8, Alas 6, O 1
176=21wa 'ow presumed to be the "constructive" or genitival form of wa 'av atau (192), Atau (18), mahupun (14), ataupun (8), dan (7), jika (4), Jika (3), pun (2), Mungkin (1), Baik ... mahupun (1), bahkan (1), atau ... lagi (1), jugalah (1), menginginkan (1), Kalau (1), Apabila (1), Masakan (1), sekurang-kurangnya (1), jika [4100] (1), maka (1)also, and, desire, either, least, nor, or, otherwise, should, then, whether
188=24ywa 'owy Malangnya (20), Ya malanglah (1), sengsara (1), Malanglah (1), Aduh (1)woe 23, alas 1
190=1hywa 'owyah malangnya (1)woe 1
253=2xa 'ach Ah (1), Aduh (1)ah 1, alas 1
268=41rwxa 'achowr or (shortened) rxa 'achor belakang (6), mundur (3), mundur [5472] (3), berundur [5472] (3), buntut (2), berundur (2), membelakangi (2), balik (2), memalingkan [7725] (1), terlentang (1), belakang-Ku (1), kemudian (1), tertelentang (1), barat (1), sebelah-menyebelah [6440] (1), diundurkan [5472] (1), menahan [7623] (1), mundur [7725] (1), berpatah balik [7725] (1), menarik kembali [7725] (1), masa mendatang (1), berpaling tadah [5472] (1), berjalan ke belakang (1), mengusir [5221] (1), berpaling (1)back(s) 16, backward 11, behind 5, hinder parts 3, afterwards 1, back parts 1, backside 1, hereafter 1, time to come 1, without 1
305=2ylxa 'achalay or ylxa 'achaley Oh kalaulah (1), Sekiranya (1)O that 1, would God 1
335=16ya 'ay Di manakah (11), di manakah (6), dari mana (4), Bagaimanakah (3), di mana (2), Dari mana (1), Ke ... manakah (1), Dari manakah (1), Dari ... manakah (1), yang mana (1), dari manakah (1), Apa (1), apakah (1), apa (1), mana (1)where, what, whence
337=2ya 'iy malangnya (1), Malangnya (1)woe 2
341=282bya 'oyeb or (fully) bywa 'owyeb musuh (103), musuhku (39), musuhmu (34), musuh-musuh (25), musuh-musuhmu (19), musuhnya (13), musuh-Mu (12), musuh-Nya (7), Musuh (5), musuh-musuh-Nya (4), musuh-musuhku (4), musuh-musuhnya (3), Musuhku (3), memusuhi (2), memusuhiku (2), Musuhnya (1), seteruku (1), Musuh-musuhmu (1), seteru (1), Musuhmu (1), musuh-Ku (1)enemy(s) 280, foes 2
346=2hya 'ayeh Di manakah (35), di manakah (8), Di mana (3)where 2
349=10Kya 'eyk also hkya 'eykah and hkkya 'eykakah Betapa (23), Bagaimanakah (9), Bagaimana mungkin (7), Bagaimanakah mungkin (7), Bagaimana (5), bagaimana (4), bagaimana mungkin (3), Apakah (3), betapa (3), di manakah (2), bagaimanakah (2), apa (2), Masakan (2), haruskah (2), bagaimana caranya (1), bagaimanakah mungkin (1), Betapa mungkin (1), bagaimanakah ... mungkin (1), cara seharusnya (1), Bukankah (1), Kenapalah (1), Tidakkah [3808] (1)how, what, where
369=29Nya 'ayin tidak (387), tiada (84), tidak ada (59), tanpa (55), Tidak (50), Tiada (18), Tidak ada (14), tiada seorang pun (9), bukan (7), tidak ada lagi (6), tanpa ada (5), Tidak adakah (5), belum (4), tiada sesiapa pun (3), belum ada (3), tidak punya (3), Tidak [1097] (3), Tiada seorang pun (2), tidak ada seorang pun (2), tidak akan ada lagi (2), tidak mempunyai (2), tiada satu pun (2), tiada sesiapa (2), tiada lagi (2), tiadalah (2), ataupun (2), sakit [4974] (2), bukanlah (2), bukankah (2), hilang (2), Tidak ada lagi (1), tidak mendapat apa-apa (1), hapus sama sekali (1), tidak ... apa-apa pun (1), Tidak ada seorang pun (1), tidak punya apa-apa (1), tidak cukup (1), sebelum ada (1), tidak dipunyai (1), Bukankah tiada (1), belum lagi (1), tidak ... lagi (1), tanpa terkecuali (1), Sebelum ada (1), Tiadalah (1), Tidakkah (1), hampir (1), jangan (1), janganlah (1), terlalu (1), Tanpa (1), Bukankah (1), pasti [518] (1), kehilangan (1), Tak (1), meniadakan [5414] (1), tidaklah (1), Bukan (1), rapuh [7965] (1), kurang (1), sanggup [4622] (1), bersendirian [8145] (1), atau (1)except, faileth, fatherless, incurable, infinite, innumerable, neither, never, no, none, not, nothing, nought, without
370=17Nya 'aiyn dari manakah (5), Dari manakah (5), dari mana (2), Dari mana (1), dari mana asalnya (1), dengan apakah (1), di manakah (1)whence 16, where 1
371=1Nya 'iyn Tidak (1)(is) there not 1
375=10hpya 'eyphoh Di manakah (5), di mana (2), Dari manakah (1), Mana (1), Bagaimanakah (1)where 9, what 1
383=17ytya 'iythay (Aramaic) ada (7), mahu (2), ada yang dapat (1), demikian (1), sebarang (1), Ada (1), Sanggupkah [3546] (1), mempunyai (1)to be 17
411=9la 'el itu (7), Itulah (1), ini (1)these 7, those 2
412=1la 'el (Aramaic) ini (1)these 1
413=38la 'el (but only used in the shortened constructive form la 'el kepada (1780), ke (577), kepadaku (270), kepadanya (240), di (190), kepadamu (137), menghadap (135), ke dalam (92), dengan (79), dan (57), kepada-Mu (45), terhadap (45), untuk (44), kepada-Ku (36), dalam (35), atas (33), menemui (31), mengenai (31), di atas (23), pada (23), melawan (23), kepada-Nya (23), daripada (23), di hadapan (21), menentang (21), menuju (21), ke arah (20), di dalam (17), menyerang (17), serta (15), bagi (14), tentang (11), bersama-sama (11), lawanmu (11), ke atas (10), di tempat (10), antara (9), ke tempat (8), demi (8), Kepada (8), mendapatkan (7), dari (7), dekat (7), Di (7), di depan (6), dengannya (6), atau (6), oleh (6), memanggil [7121] (6), sampai ke (5), ke hadapan (5), di antara (5), meniduri [935] (5), menghadapnya (5), berhadapan (5), di tepi (4), ke mari (4), di bawah (4), Kepada-Mu (4), sama (4), Pada (4), denganmu (4), bersama-samanya (4), tetapi (4), berdekatan dengan (3), satu sama lain [802, 269] (3), lawan (3), melalui (3), melanda (3), sampai (3), kerana (3), menghadapi (3), menemuinya (3), menghampiri [935] (3), bersama (3), menidurinya [935] (3), daripadanya (3), Dengan (3), dekat dengan (2), dengan menghadap ke (2), di hadapannya (2), bersama dengan (2), di dalamnya (2), berserta (2), tempat (2), sebab (2), secara (2), bagi-Ku (2), seranglah [5927] (2), bersemuka [6440, 6440] (2), denganku (2), kepada-Mulah (2), bersujud [5307, 6440] (2), bagimu (2), menurut (2), Untuk (2), untukmu (2), bagiku (2), menghukum [6485] (2), menghiraukan [7760, 3820] (2), menimpa (2), satu ... yang lain [802, 269] (1), ke arahku (1), di atasnya (1), kedua-dua tanganmu [3709, 3709] (1), masuk ke (1), ke atasmu (1), di sisi (1), di kediaman (1), ke muka (1), Di atas (1), sebelah dalam (1), di sekeliling (1), di tempatku (1), secara bersemuka [6310, 6310] (1), di tengah-tengah (1), Di dalamnya (1), Di atasnya (1), di hadapan-Mu (1), di hadapanmu (1), kepadanya dengan (1), ke tepi (1), ke depan (1), di hadapan-Ku (1), ke samping (1), ke hala (1), di sekelilingnya (1), untuk bersama-samanya (1), ke tempatmu (1), di sekelilingku (1), dari dalam (1), kira-kira pada (1), menyelamatkan diri [5315] (1), ke sana (1), di depanku (1), menghadap ke (1), di sini (1), di sekitarnya (1), serta kepada (1), kedua-dua set [802, 269] (1), tepi (1), Menurut (1), sehingga (1), menyerang [935] (1), diserang [935] (1), padamu (1), Dipanggilnya [7121] (1), menyerangnya (1), mengunjungimu (1), berzina [935] (1), Untukmu (1), tentangnya (1), memperisteri [935] (1), meliputi [1961] (1), mengepalai (1), kepadamulah (1), Kepadanya (1), mudaratkan [7971, 3027] (1), hadapan-Mu (1), mencabul [935] (1), makan [935, 7130] (1), Atas (1), menghadap-Nya (1), mendekati [935] (1), memperingati [5414, 3820] (1), arahan (1), menemuiku (1), menemui [935] (1), mendatangi (1), atasnya (1), untuknya (1), berkahwin [935] (1), hadirat-Ku (1), berdekatan (1), mengutus [7971] (1), menghadapi [1980] (1), saling [2088, 2088] (1), dengan-Ku (1), sujud [5307, 6440, 776] (1), pada-Ku (1), Untuk-Mu (1), padaku (1), hampir (1), memasuki [935] (1), hingga (1), saling [802, 269] (1), menyerangnya [6440] (1), memasuki (1), Mengenai (1), terhadapku (1), makanan [935, 7130] (1), dihadapkan (1), Dalam (1), menghadap [935] (1), Terhadap (1), menghampiri (1), seranglah (1), padahal (1), saling [259, 259] (1), kedua-duanya [259, 259] (1), menghadapinya (1), termasuk (1), Kahwinilah [935] (1), bahawa (1), kembali (1), mendatanginya (1), sehubungan (1), saling [376, 251] (1), daripadaku (1), mendekatinya [1980] (1), berhadap-hadapan [6440, 6440] (1), mengingkari-Nya (1), saling [376, 7453] (1), mendekati (1)unto, with, against, at, into, in, before, to, of, upon, by, toward, hath, for, on, beside, from, where, after, within
428=20hl-la 'el-leh itu (165), ini (157), Itulah (86), Inilah (84), inilah (16), itulah (13), hal-hal ini (12), ialah (9), mereka (8), Ini (8), hal itu (7), hal ini (5), Mereka (5), sebahagian (3), iaitu (3), hal (3), Itulah [1961] (3), hal-hal inilah (2), hal-hal itu (2), lain-lain (2), perbezaan [5973] (2), beberapa (2), Inilah [1961] (2), dia (2), tersebut (2), Merekalah (2), Demikianlah (2), orang yang lain (1), hal-hal semacam ini (1), yang lain-lain (1), satu pihak (1), Satu pihak (1), Kesemuanya [3605] (1), sama (1), demikian (1), lain (1), inikah (1), sebahagiannya (1), sini (1), Inilah [1992] (1), Biarlah (1), demikianlah (1), hamba (1), situ (1), yang lain (1)these, those, this, thus, who, so, such, some, same, other, which, another, whom, they, them
429=1hla 'elleh (Aramaic) ini (1)these 1
431=5wla 'aluw (Aramaic) tampaklah (2), kelihatan (1), Tampaklah (1), ada (1)behold 5
432=2wla 'illuw Biarpun (1), Sekiranya (1)but if 1, yea though 1
459=5Nyla 'illeyn (Aramaic) or shorter Nla 'illen itu (2), yang lain (1), lainnya (1), itulah (1)these 4, the 1
479=14Kla 'illek (Aramaic) itu (9), ini (1)these 10, those 4
480=2ylla 'al@lay malangnya (1), Malangnya (1)woe 2
510=1Mwqla 'alquwm pasukannya (1)rising up 1
518=43Ma 'im Jika (309), jika (211), tidak (48), atau (40), Sekalipun (19), melainkan (19), Adakah (17), kecuali (16), Kalau (14), Sesungguhnya [3808] (13), hanya (11), tetapi (10), ataupun (9), kalau (8), mahupun (8), Masakan (8), Sekiranya (7), selain (7), pasti [3808] (6), adakah (6), sekalipun (6), Bukankah [3808] (6), Apakah (5), Apabila (5), sesungguhnya [3808] (5), apabila (5), jangan (5), Tetapi (5), Kalaupun (5), Dapatkah (4), Kalaulah (4), Sesungguhnya (3), Mungkinkah (3), Atau (3), sekiranya (3), kecuali jika (2), sekali-kali (2), tiada (2), masakan (2), hanyalah (2), baik (2), Walaupun (2), Haruskah (2), seandainya (2), Melainkan [3808] (2), mahukah (2), kecuali [3588] (2), Sekalipun [3588] (2), Ketika (2), Tiada (2), sama (2), Jadi setiap kali (1), Sama ada (1), tidak lain (1), Jika memang (1), jika memang (1), Namun demikian [3588] (1), lalu (1), Bahkan [1571] (1), kecuali jika [3588] (1), mungkin (1), daripada (1), Adakah [3426] (1), entah (1), Pasti [3808] (1), pasti [369] (1), Bahkan [3588] (1), kalaulah (1), akan (1), Asalkan (1), Kiranya (1), Pastilah [3808] (1), engkau (1), kalau-kalau (1), Hanya (1), Bahkan (1), Semoga (1), Wajarkah (1), Sungguhkah (1), sahaja (1), Engkau (1), Meskipun (1), dapat (1), belum (1), selagi (1), selain [1115] (1), Patutkah (1), Bukankah (1), Seandainya (1), Jangan (1), sesungguhnya [3588] (1), Meski (1), Takkan (1), Baik (1), Melainkan (1), melainkan [3588] (1), tanpa (1), Tidak (1), sehingga (1), tetapi [834] (1), Sebaliknya [3588] (1), Sama (1), sesungguhnya (1), Tetapi [3588] (1), sudah (1), walaupun (1), Tetapi [3808] (1), meski (1), Masihkah (1)if, not, or, when, whether, surely, doubtless, while, neither, saving, verily
576=16ana 'ana' (Aramaic) or hna 'anah (Aramaic) Aku (8), aku (5), hamba (1)I 14, me 2
577=13ana 'anna' or hna 'annah Ya (11), ya (1)I beseech thee 8, I pray thee 2, Oh 1, O 2
580=1wna 'anuw kami (1), Kami (1)we 1
581=4Nwna 'innuwn (Aramaic) or (feminine) Nyna 'inniyn (Aramaic) itulah (1), ialah (1)are 2, these 1, them
587=6wnxna 'anachnuw kami (49), kita (36), Kami (28), kitalah (1), apa-apa [3808] (1), kamilah (1)we, ourselves, us
589=13yna 'aniy Aku (372), aku (210), Akulah (185), hamba (20), akulah (4), Hamba (4), bagiku (3), Ya (2), kami (2), Aku sendiri (1), mana (1), akan (1), kita (1), hamba-Mu (1), hambalah (1), Sesungguhnya (1), pihak-Ku (1), olehku (1), padaku (1), Kami (1)I, me, which, for I, mine
595=3ykna 'anokiy (sometimes Aku (127), aku (90), Akulah (30), hamba (6), Hamba ini (3), hamba-Mu (3), saya (2), Hamba (2), hamba ini (1), Aku sendirilah (1), Saya (1), kepadamu (1), kepadaku (1), Ya (1)I, which, me
607=14htna 'antah (Aramaic) Tuanku (7), tuanku (4), Engkaukah (2), kamu (1), kepadaku (1), engkau (1), kau (1)thou 13, thee 1
608=1Nwtna 'antuwn (Aramaic) kamu (1)ye 1
637=17Pa 'aph juga (31), lagi (16), dan (8), Ya (7), bahkan (7), ya (7), Bahkan (4), apatah lagi (3), pun (3), lebih-lebih lagi (2), belum lama [1077] (2), sesungguhnya (2), Sungguh (2), Tambahan lagi (1), Belum lama [1077] (1), Terlebih lagi (1), Apatah lagi (1), Tetapi sekarang (1), Juga (1), Sekalipun (1), Sesungguhnya (1), pula (1), sebab (1), Adakah (1), betul (1), Apabila (1), akankah (1), demi (1), apatah (1), Bukan (1), maka (1), Apakah (1), malah (1), Wajarkah (1), Kalau (1), Masakan (1), Akankah [552] (1), Benarlah (1), Patutkah (1), terus (1), Meskipun (1)also, even, yet, moreover, yea, with, low, therefore, much
638=4Pa 'aph (Aramaic) juga (2), Bahkan (1), Juga (1)also 4
643=1Ndpa 'appeden kerajaannya (1)palace 1
645=15wpa 'ephow or awpa 'ephow' sekarang (3), gerangan (2), Kalau begitu (1), begitu (1), hai (1), lalu (1)now 10, where 4, here 1
670=1aykorpa 'Aphar@cay (Aramaic) orang Parsi (1)Apharsites 1
671=0yktorpa 'Apharc@kay (Aramaic) or yktorpa 'Apharcathkay (Aramaic) pembesar (2), penghulu (1)
718=5wra 'aruw (Aramaic) Tampaklah (2), tampaklah (1), tampak (1)behold 4, lo 1
834=111rva 'aher yang (3300), seperti yang (156), seperti (74), kerana (68), sebagaimana (57), di (48), apa yang (18), bagaimana (17), ketika (15), bahawa (13), Seperti (13), sebagaimana yang (12), Sebagaimana (11), tempat (10), Seperti yang (9), Yang (9), sebab (7), apabila (4), telah (4), sehingga (3), Kerana (3), apa (3), Ketika (3), di mana (2), mana-mana pun (2), Apa yang (2), sama seperti (2), di mana-mana (2), Di mana (2), betapa (2), Walaupun (2), atau (2), selaras (2), kerana [5921] (2), kepada (2), Oleh itu (1), di mana-mana sahaja (1), seperti ... yang (1), Di situlah (1), ke mana-mana (1), Seperti ... yang (1), Oleh sebab [3282] (1), di dalam (1), minyak (1), serta (1), Apabila (1), menyertai (1), tetapi [518] (1), Apakah (1), ke (1), Sebab (1), supaya (1), siapa (1), kerana [3588] (1), mana-mana (1), sebelum [5704, 3808] (1), selama (1), Apabila [3588] (1), yakni (1), bagaimanapun (1), Kalau (1), mahupun (1), bagaimana [853] (1), sesiapa (1), lantaran (1), Apa (1), akibat (1)which, wherewith, because, when, soon, whilst, as if, as when, that, until, much, whosoever, whereas, wherein, whom, whose
853=22ta 'eth menjadi [7235] (1), yang (1), kepada (1), bagaimana [834] (1)not translated
854=24ta 'eth dengan (134), bersama-sama (66), menyertai (32), menyertainya (30), kepada (25), bersama-samanya (23), bersama-samamu (15), melawan (15), bersama-samaku (14), dalam (13), bersama (12), terhadap (11), kepadanya (10), dengannya (10), di (10), daripada (10), bersama dengan (8), pada (8), berserta (8), bersamanya (7), antara (6), kepadamu (5), bersamaku (5), menyertaimu (5), bagi (4), oleh (4), bersamamu (4), untuk (4), dan (4), denganmu (4), padaku (3), ke (3), denganku (3), disertai (3), menyertai [1961] (3), di bawah (2), bersama-samanya dalam (2), di atas (2), di dalam (2), bersama denganmu (2), ke atas (2), Dengan (2), atasnya (2), padamu (2), menyertaiku (2), Kepada (2), bagimu (2), lawanlah (2), menyertai [1980] (2), kamu (2), kepadaku (2), bersama-sama ... dengannya dalam (1), di depan (1), bersama-samamu di dalam (1), berdekatan dengan (1), di sekitarmu (1), serta ke (1), berpihak kepadaku (1), berdekatan denganmu (1), melainkan ... dengan (1), dalam kalangan (1), Bersama dengan (1), di samping (1), mendampingi (1), bersamanya [1961] (1), iaitu (1), engkau (1), sehingga (1), bersertakan (1), Dia (1), mengiringinya (1), meninggalkan (1), sama (1), mengikuti [1980] (1), demi (1), dengan-Nya (1), dia (1), dibawa (1), antaramu (1), memfitnahku (1), melalui (1), mereka (1), Sertailah [1961] (1), serta (1), menyertai-Ku (1), menanganimu (1), menidurinya [7901] (1), tentang (1), juga (1), menentang (1), itu (1), Kemudian (1), menyertainya [5927] (1), Engkau (1), dari (1), dekat (1), Mengingat (1), diiringi (1), menemaninya [1961] (1), melindungi [3027, 1961] (1), secara (1), Aku (1), kepada-Nya (1), menyertaimu [5975] (1), memperoleh (1), Bersama-sama (1), melawanmu (1), terhadapmu (1)against, with, in, him, me, upon
859=11hta 'attah or (shortened) ta 'atta or ta 'ath feminine (irregular) sometimes yta 'attiy plural masculine Mta 'attem feminine Nta 'atten or hnta 'attenah or hnta 'attennah kamu (321), Engkau (222), engkau (203), Engkaulah (66), Kamu (48), tuan (9), kamulah (6), kepadamu (5), kami (5), engkaulah (5), Kamulah (5), Engkaukah (3), Tuan (3), tuanku (3), Tuanku (2), Bonda (1), tuan sendiri (1), olehmu (1), bagi-Mu (1), kita (1), dengan-Mu (1), asalmu (1)thou, you, ye
994=12yb biy Ya (11), Wahai (1)O 7, Oh 4, alas 1
996=32Nyb beyn antara (143), dengan (108), di antara (53), pada (11), daripada (7), antara ... dengan ... serta (3), di (3), dalam (3), antara ... dengan (2), di tengah-tengah (2), dalam ..... dan (2), Pada (2), yang (2), Antara (2), mengenai (2), dahimu [2903, 5869] (2), menurut (2), tengah-tengah (2), dan (2), separuh ... untuk (1), baik ........ mahupun (1), daripada antara (1), di antaranya (1), dari tengah-tengah (1), di ... dua (1), Di antara (1), separuh untuk (1), sama-sama (1), dahimu [5869] (1), bagi (1), serta (1), dikunyah [8127] (1), juga (1), itu (1), menghadapi (1), diapit (1), bagiku (1), Dekat (1), ke tengah-tengah (1)between, betwixt, asunder, within, between, out of, from
997=2Nyb beyn (Aramaic) di antara (2)between 1, among 1
1097=14ylb b@liy tidak (17), tanpa (16), tidak ada (5), Tidak [369] (3), tiada (3), tidak ada lagi (2), kurang (2), kekurangan (2), tiada seorang pun (1), tiada lagi (1), tidak punya (1), Namun begitu (1), tidak lagi (1), melepaskannya (1), Apakah (1)not, without, un..., lack of, so that no, corruption
1107=17ydelb bil`adey or ydelb bal`adey selain (8), tidak (3), melainkan (2), di luar (2), tanpa (1), yang lain selain (1)beside 7, save 4, without 4, not in me 1, not 1
1115=30ytlb biltiy tidak (66), jangan (9), tiada seorang pun (4), selain (4), kecuali (4), tanpa (2), mencegah [5414] (2), sehingga (2), supaya (2), sehingga tidak (1), tidak ada seorang pun (1), Kularang [6680] (1), selain [518] (1), tidak perlu (1), bahkan (1), sekiranya (1), demikian (1), bernajis [2889] (1), Belum (1), lain (1), tiada (1), belum (1), bukan (1)but, except, save, nothing, lest, no, from, inasmuch, and not
1119=10wmb b@mow dalam (3), dengan (2), ke (1), melalui (1)with 3, in 2, into 1, through 1, for 1, at 1, non translated variant 1
1143=2Mynb benayim kesateria (2)champion 2
1157=19deb b@`ad bagi (21), demi (16), untuk (6), dari (5), melalui (5), ganti (3), sesudah ..... masuk (2), untukku (2), balik (2), bagiku (2), di belakangmu (1), di belakang (1), Di balik (1), di sekelilingnya (1), supaya (1), sehingga (1), Dari (1), di (1), kepada-Nya (1), mengurung (1), sesudah (1), dalam (1), sekelilingku (1), untukmu (1), Dalam (1)at, for, by, over, upon, about, up, through
1387=19ebg Geba` Geba (15), Geba-Benyamin [1144] (2), Gibea-Benyamin [1144] (1)Geba 13, Gibeah 4, Gaba 2
1388=1aebg Gib`a' Gibea (1)Gibea 1
1390=44hebg Gib`ah Gibea (38), Gibea-Benyamin [1144] (2), orang Gibea (1), Gibea-Saul [7586] (1), Geba (1)Gibeah 44
1454=1hg geh Inilah (1)this 1
1668=6ad da' (Aramaic) satu ..... yang lain (2), saling (2), ini (1), itu (1)this 2, one 2, another 2
1767=38yd day cukup (6), setiap kali (4), Setiap kali (4), untuk sesuatu .... sahaja (2), sebanyak yang diperlukan (2), untuk sesuatu ...... sahaja (2), mampu [3027] (2), secukupnya (2), tempat yang memadai menampungnya (1), setimpal dengan kadar (1), dari ... ke (1), cukup jumlah (1), Apabila sahaja (1), dari .... ke (1), cukup harta (1), demi (1), keperluan (1), mencukupkan (1), menyerbu [935] (1), termampu (1), banyaklah (1), Setiap [8141, 8141] (1), kerapnya (1)enough 6, sufficient 5, from 5, when 3, since 3, able 3, misc 13
1768=19yd diy (Aramaic) yang (110), bahawa (22), kerana (6), daripada (5), supaya (5), Sebagaimana (3), apabila (1), itu (1), engkau (1), iaitu (1)whom, that, whose, for, but, seeing, as, when
1791=13Kd dek (Aramaic) or Kd dak (Aramaic) itu (12)this 12, same 1
1797=3Nkd dikken (Aramaic) ini (1), itu (1)this 1, that 1, same 1
1836=57Nd den (Aramaic) itu (16), ini (14), Inilah (5), hal (4), hal itu (3), satu .... lain (2), Dia (1), Inilah [1932] (1), sedemikian (1), Itulah (1), Beginilah (1), demikian (1), maka [5922] (1)this 38, these 3, thus 2, hereafter 1, that 1, misc 12
1887=2ah he' Inilah (1), sesungguhnya (1)lo 1, behold 1
1888=2ah he' (Aramaic) or ah ha' (Aramaic) Tetapi (1)even 1, lo 1
1889=13xah heach Aha (6), Syukur (3), Ah (1), Nah (1), aha (1)aha 13
1929=1hh hahh Aduh (1)Woe worth 1
1930=2wh how Alahai (2)Alas 2
1931=38awh huw' of which the fem. (beyond the Pentateuch) ayh is hiy' itu (512), dia (207), Dia (150), iaitu (64), Dialah (46), yang (27), dialah (24), ialah (23), Itulah (21), itulah (17), ini (16), Inilah (9), Itu (9), mereka (6), inilah (5), ia (5), hal itu (4), Mereka (4), sama (4), bagimu (4), sendiri (4), Ia (3), bersama-sama (3), orang itu (2), kepada-Nyalah (2), bersama (2), Dia juga (1), bahawa dia (1), bersama dengan (1), sama seperti (1), ini bersama-sama (1), akan menjadi (1), diri (1), sedap [8378] (1), Orang (1), sesiapa (1), demikianlah (1), bahawa (1), bersamaan (1), begitulah (1), sedang (1), orang (1), itukah (1), daripada (1), sebagai (1), Itukah (1)that, him, same, this, he, which, who, such, wherein
1932=7awh huw (Aramaic) or (fem.) ayh hiy' (Aramaic) itu ... akan (1), kerana (1), sedang (1), inilah (1), sememangnya (1), akan (1), milik-Nya (1), Inilah [1836] (1), dapat (1)to be 2, it 2, this 2, one 1
1945=52ywh howy Malangnya (35), Aduh (7), Wahai (4), Ayuh (3), Ah (1), Ha (1)woe 36, Ah 7, Ho 4, O 3, Alas 2
1975=7zlh hallaz itu (3), ini (3), sana (1)this 4, that 2, other side + \\05676\\ 1
1976=2hzlh hallazeh itu (1)this 2
1977=1wzlh hallezuw ini (1)this 1
1992=44Mh hem or (prolonged) hmh hemmah mereka (394), Mereka (74), itu (56), semuanya (11), merekalah (7), mereka sendiri (5), semua itu (4), yang (3), Semua itu (2), jumlah mereka (2), Merekalah (2), semua (2), itulah (2), sendiri oleh mereka (1), semuanya itu (1), beberapa orang (1), orang itu (1), masing-masing (1), orangnya (1), bagimu (1), sendiri (1), orang (1), diri (1), Kesemua (1), Orang (1), bersama-sama (1), Inilah [428] (1), berdekatan (1), ini (1), Itulah (1)they, them, themselves, these, those, as many more as, ye, same
1994=11wmh himmow or (prolonged) Nwmh himmown (Aramaic) mereka (3), itu (2)them 7, set + \\03488\\ 1, are 1, those 1, men + \\01400\\ 1
2004=16Nh hen di dalamnya (4), daripada (4), demikian (1)therein 4, withal 3, which 2, they 2, for 1, like 1, them 1, thereby 1, wherein 1
2005=7Nh hen Sesungguhnya (156), sesungguhnya (30), Ketahuilah (15), Lihat (13), Lihatlah (7), Jika (7), ketahuilah (6), Ya (6), Sungguh (3), Sekarang (3), Tetapi (3), Wah (3), Inilah (3), maka (2), Sekalipun (2), ya (2), Namun (2), Kalau (2), lihatlah (2), Betapa (2), ini Aku (1), Sekarang sahaja (1), Ini Aku (1), Ini aku (1), Boleh sahaja (1), Camkanlah (1), tampaklah (1), Kalaupun (1), Apabila (1), Daulat (1), tampak (1), Nah (1), Dengarlah (1), Malahan (1), Demikianlah (1), Oh (1), kalau-kalau (1), Ingat (1), Ketika (1), jika (1), sekiranya (1)lo, behold, if, or if, though
2006=16Nh hen (Aramaic) jika (7), Dengan demikian (1), kalaupun (1), sekiranya (1), Kalau (1), Jika (1)if 12, or 2, whether 2
2007=26hnh hennah itu (10), mereka (8), Mereka (3), hal (2), ialah (2), hal semacam itu (1), orang itu (1), semua ini (1), hal itu (1), Inilah (1), masing-masing (1), ini (1), inilah (1), iaitu (1), merekalah (1), kedua-dua (1), hal-hal (1), situ (1), antaranya (1)they, their, those, this side, them, such, these
2009=17hnh hinneh Sesungguhnya (150), Lihat (61), Ketahuilah (56), Lihatlah (46), tampak (37), tampaklah (28), sesungguhnya (26), ternyata (18), lihatlah (17), tiba-tiba (16), ketahuilah (12), Tampak (9), Tiba-tiba (9), Inilah (9), Ternyata (8), Jika (7), Ya (7), Sekarang (6), bahawa (5), Memang (5), kelihatan (5), Sungguh (5), Tetapi (5), Kelihatan (4), Kemudian (4), Sekalipun (4), terbukti (4), lihat (3), Dengar (3), sungguh (3), Dengarlah (3), terlihat (3), datanglah (3), Sementara (3), tetapi (3), Ya .... di sini (2), tetapi hanya (2), Nah (2), Baiklah (2), inilah (2), dilihatnya (2), kelihatanlah (2), kulihat (2), Ingat (2), memang ternyata (1), Jika ternyata (1), Sebentar lagi (1), Tetapi lihat (1), Ya biarlah (1), Tambahan pula (1), Bukankah (1), Apatah (1), Kini (1), kebetulan (1), malah (1), seandainya (1), benarlah (1), melihat (1), diketahui (1), Sememangnya (1), semoga (1), menyedari (1), Muncullah (1), Baik (1), Suruhlah (1), Apabila (1), Tengok (1), sehingga (1), Ah (1), Kulihat (1), dalam (1), Ada (1), Alangkah (1), maka (1), nampak (1), bahkan (1), nampaklah (1), jika (1), sebuah (1), Tampaklah (1), Manakala (1), terdengarlah (1), nyatalah (1), Tentu (1), maklum (1), Perhatikan (1), menemukan (1), mengizinkan (1), Tengoklah (1), Ketahuilah [403] (1), ternampak (1), Itulah (1), namun (1), ditemukannya (1), pasti (1), Sewaktu (1), ya (1), didapati (1), Namun (1)Behold, see, lo, here...I, and lo
2013=8hoh hacah Diam (2), berdiam (2), berusaha menenangkan hati (1), secara diam-diam (1), Bertenanglah (1), Berdiam (1)keep silence 3, hold your peace 2, hold your tongue 1 still 1, silence 1
2063=41taz zo'th ini (262), itu (67), Inilah (43), hal ini (42), Itulah (30), hal (14), hal itu (10), inilah (9), itulah (8), Ini (6), demikian (6), Itu (3), dia (3), Inikah (3), begini (3), Hal ini (2), sebegini (2), Begitulah (2), yang (2), Begini-beginilah (2), hal semacam ini (1), hal inilah (1), Hal ... ini (1), hal-hal (1), Beginilah (1), seperti (1), begitulah (1), Dia (1), begitu (1), seorang (1), sedemikian (1), Itulah [1961] (1), Hal (1), Inilah [1961] (1), iaitu (1)this, her, thus, herein, the same, herewith, that, such
2088=38hz zeh ini (594), itu (152), Inilah (48), Itulah (22), inilah (18), sini (17), Ini (12), di sini (10), sebelah-menyebelah (6), lain (5), sana (4), kedua-dua (4), Dia (4), dia (4), hal ini (3), dari sini (3), begitu (3), Inikah (3), Beginilah (3), sekarang [3117] (3), iaitu (3), sebelah kiri dan kanan (2), hal itu (2), di sisi (2), kedua-dua belah (2), Di sini (2), setiap sisi (2), di sebelah (2), Inilah [1961] (2), demikianlah (2), itulah (2), Itulah [1961] (2), Itu (2), saling [413] (2), sedemikian (2), begini (2), di sisi yang satu (1), di sisi yang lain (1), yang lagi satu (1), sisi yang lain (1), di sebelah sana (1), seorang yang lain (1), yang lain (1), di sebelah sini (1), satu sisi (1), Di sinilah (1), tempat ini (1), yang satu (1), dari sana (1), yang sama (1), cara ini (1), Hal ini (1), Hal yang (1), hal inilah (1), di sinilah (1), demikian (1), begitulah (1), Inilah [1697] (1), Kini (1), mereka (1), sebegini (1), Begitulah (1), inilah [1697] (1), Demikianlah (1), Tentulah (1), sama (1), demikian [1697] (1), kini (1), sebegitu (1), Beginikah (1), semuanya (1), Dialah (1), tadi (1)this, thus, these, such, very, hath, hence, side, same
2090=13hz zoh ini (4), itu (2), hal ini (1), Ini (1), begini (1), Beginilah (1)this 7, thus 3, that 1, what 1, another 1
2097=2wz zow Demikianlah (1)that 1, this 1
2098=15wz zuw yang (10), ini (1)which 5, this 4, that 3, wherein 2, whom 1
2486=21hlylx chaliylah or hllx chalilah Jangan sekali-kali (3), melarang (3), sekali-kali tidak (2), janganlah ... sekali-kali (2), tidak ... sekali-kali (2), Janganlah (2), janganlah (2), Sama sekali tidak (1), Sekali-kali hal itu tidak akan berlaku (1), Jauhlah daripada (1), Janganlah ... sekali-kali (1), jauhlah (1)God forbid 9, far be it 4, be...far 4, Lord forbid 3, misc 1
2958=1Mwrj t@rowm Awal (1)before 1
2962=9Mrj terem sebelum (30), Sebelum (14), belum (8), Belum (3), di hadirat-Mu [5869] (1)before, ere, not yet, neither
3242=1hqny y@niqah pucuk (1)young twigs 1
3282=17Ney ya`an Kerana (45), kerana (30), Oleh sebab [834] (1), atas sebab [3651] (1), Atas sebab [3588] (1), Sebabnya (1), engkau (1), Tetapi (1), supaya (1), sehingga (1), Mengenai (1), maka (1), sebab (1)because, even, seeing, forasmuch, that, whereas, why