Index AllAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 8674 items
Previous 100 Showing item 201 - 300 Next 100
201=3rmwa 'Owmar Omar (3)Omar 3
202=12Nwa 'own kekuatan (2), keperkasaannya (2), keperkasaan-Nya (1), keperkasaanku (1), Kekuatannya (1), tegap (1), harta (1), tenaganya (1), kekayaannya (1), berdaya (1)strength 7, might 2, force 1, goods 1, substance 1
203=1Nwa 'Own On (1)On 1
204=3Nwa 'Own or (shortened) Na 'On On (3)On 3
205=78Nwa 'aven kejahatan (30), jahat (15), dosa (7), durjana (3), berkabung (2), kedurjanaan (2), Kesusahan (2), dilenyapkan (1), kesalahan (1), penderitaan (1), berhala (1), zalim (1), Awen (1), kesusahan (1), kesia-siaan (1), bencana (1), berdosa (1), salah (1), sedih pilu (1), melakukan kejahatan (1), tidak berguna (1), bergelumang dengan dosa (1)iniquity 47, wicked(ness) 8, vanity 6, affliction 3, mischief 3, unrighteous 2, evil 1, false 1, idol 1, mourners 1, mourning 1, nought 1, sorrow 1, unjust 1, vain 1
206=3Nwa 'Aven Awen (1), On (1)Aven 3
207=5wnwa 'Ownow or (shortened) wna 'Onow Ono (5)Ono 5
208=4Mnwa 'Ownam Onam (4)Onam 4
209=8Mnwa 'Ownan Onan (8)Onan 8
210=2zpwa 'Uwphaz Ufas (2)Uphaz 2
211=13rypwa 'Owphiyr or (shortened) rypa 'Ophiyr and rpwa 'Owphir Ofir (12), emas Ofir (1)Ophir 13
212=36Npwa 'owphan or Npa (shortened) 'ophan roda (16), roda-roda (13), rodanya (2), Roda-roda (2), mengirik (1)wheel(s) 35, fitly 1
213=10Uwa 'uwts terburu-buru (3), mendesak (2), lari daripada pekerjaan (1), terlalu sempit (1), cepat-cepat (1), ingin cepat (1), berusaha (1)haste 8, labour 1, narrow 1
214=79ruwa 'owtsar perbendaharaan (43), harta (7), perbendaharaan-Nya (4), persediaan (4), perbendaharaanmu (3), perbendaharaannya (3), perbendaharaanku (2), Harta (2), lengkap dengan persediaan (1), perbendaharaan tempat menyimpan (1), tempat persenjataan-Nya (1), perbendaharaan barang-barang (1), harta karun (1), perbendaharaan persembahan (1), hartanya (1), perbendaharaan-Ku (1), hartamu (1), jelapang-jelapang (1)treasure(s) 61, treasury 10, storehouse(s) 3, cellars 2, armoury 1, garners 1, store 1
215=43rwa 'owr menerangi (11), pancarkanlah sinar (3), bersinar (3), menyalakan (2), menyinari (2), Pulihkan sinar (1), Limpahkan cahaya (1), Limpahkanlah sinar (1), lebih mulia (1), membuat .... berseri-seri (1), memancarkan sinarnya [216] (1), fajar menyingsing (1), membawa cahaya (1), menyalakan api (1), memberi pengertian [5869] (1), terang (1), bersinarlah (1), cahaya (1), terangnya (1), sinar (1), terang-benderang (1), disinari (1), berseri-seri (1), benderang (1)light 19, shine 14, enlighten 5, break of day 1, fire 1, give 1, glorious 1, kindle 1
216=123rwa 'owr cahaya (60), Cahaya (8), terangmu (4), fajar (4), kilat (3), penerangmu (3), kilat-Nya (3), waktu fajar (2), menerangi (2), cahaya-Mu (2), sinarnya (2), terang (2), menyingsing (2), terangnya (2), cahaya-Nya (2), sinar (2), fajar menyingsing [1242] (1), sewaktu rembang (1), cahaya siang (1), cahaya ... terang (1), bersinar (1), sinarnya [215] (1), menyingkapkan (1), kilau (1), seri (1), pagi (1), cahayanya (1), matahari (1), terbit (1), cahayaku (1), cahaya-cahaya (1), bercahaya (1), pagi menjadi terang (1)light(s) 114, day 2, bright 1, clear 1, flood 1, herbs 1, lightning 1, morning 1, sun 1
217=6rwa 'uwr api (3), nyala (1)fire(s) 5, light 1
218=5rwa 'Uwr Ur-Kasdim [3778] (4), Ur (1)Ur 5
219=4hrwa 'owrah terang (2), sayur-sayuran (1), rasa selesa (1), cahaya (1)herbs 2, light 2
220=1hrwa 'averah  cotes 1
221=8yrwa 'Uwriy Uri (8)Uri 8
222=4layrwa 'Uwriy'el Uriel (4)Uriel 4
223=39hyrwa 'Uwriyah or (prolonged) whyrwa 'Uwriyahuw Uria (38)Uriah 28, Urijah 11
224=7Myrwa 'Uwriym Urim (6), Urim-Mu (1)Urim 7
225=4twa 'uwth syarat .... setuju (1), syarat ..... menyetujui permintaanmu (1), menyetujui syarat (1), setuju (1)consent 4
226=79twa 'owth tanda (32), tanda ajaib (8), tanda-tanda (7), tandanya (6), keajaiban (5), tanda peringatan (4), tanda-tanda ajaib (3), panji-panji sebagai tanda (2), mukjizat (2), tanda khusus (1), tanda-tanda ajaib-Nya (1), tanda jaminan (1), tanda-tanda-Nya (1), jaminan (1), tanda-tanda-Mu (1), petunjuk-petunjuk (1), lambang (1), mukjizat-Ku (1), mukjizat-Nya (1)sign(s) 60, token(s) 14, ensign(s) 2, miracles 2, mark 1
227=22za 'az Pada waktu itu (26), Kemudian (12), Maka (11), maka (8), Lalu (6), sejak dahulu (5), sejak (5), barulah (5), pada waktu itu (4), Dengan demikian (4), Pada waktu itulah (3), kemudian (3), saat (2), Apabila (2), Sejak (2), Sejak saat itu (1), apabila (1), pada saat itulah (1), pada waktu itulah (1), pada saat itu (1), waktu itulah (1), Suatu waktu (1), melalui satu (1), waktu ... bermula (1), dari dahulu (1), Ketika (1), Sebaliknya [3588] (1), Semenjak (1), demikianlah (1), lalu (1), Meski (1), mendesaknya [7650] (1), Supaya (1), sulung (1), Setelah (1), daripada (1), hingga (1), pun (1), namun (1), selama (1), mendahului (1), tetapi (1)beginning, even, for, from, hitherto, now, old, since, then, time, when, yet
228=3aza 'aza' (Aramaic) or haza 'azah (Aramaic) lebih panas (1), dipanaskan (1), menyalakan (1)headed 2, hot 1
229=1ybza 'Ezbay Esbai (1)Ezbai 1
230=2dza 'azad (Aramaic) bulat (2)gone 2
231=10bwza 'ezowb ranting hisop (8), hisop (2)hyssop 10
232=14rwza 'ezowr ikat pinggang (8), sabuk (3), dengan pengikat (1), Ikat (1), ikat (1)girdle(s) 14
233=3yza 'azay tentulah (2), tentu (1)then 3
234=7hrkza 'azkarah bahagian peringatan (5), bahagian peringatannya (2)memorial 7
235=6lza 'azal pergi (2), lenyap (1), habis (1), menguap (1)gone 2, fail 1, gaddest about 1, to and fro 1, spent 1
236=7lza 'azal (Aramaic) pergi (3), pulang (2), berangkatlah (1), Pergilah (1)went (up) 6, go 1
237=1lza 'ezel Ezil (1)Ezel 1
238=41Nza 'azan Dengarlah (9), mendengar (5), dengarlah (4), Perhatikanlah (4), Pasanglah telingamu (3), memasang telinga (3), perhatikanlah (3), amatilah (2), Berikanlah perhatian (1), telinga menanggapi (1), pasanglah telinga (1), pasang telingamu (1), pasanglah telingamu (1), Pasanglah telinga (1), mendengarku (1), berhati-hati (1), memperhatikan (1)give ear 31, hearken 6, hear 3, perceived by the ear 1
239=1Nza 'azan  gave good heed 1
240=1Nza 'azen peralatan (1)weapon 1
241=187Nza 'ozen telinga (44), telingamu (14), telinganya (8), telingaku (7), telinga-Mu (7), mendengar (6), di hadapan (4), pendengaranku (3), memberikan perhatian [5186] (3), memberitahu [1540] (3), perhatian (3), pendengaran-Nya (3), Berikanlah perhatian [5186] (2), telinga-Nya (2), menyatakannya [1540] (2), dengarlah [5186] (2), mendengarnya (2), pendengaran-Ku (2), taat [8085] (2), di hadapan .... yang mendengarkannya (1), di hadapan ... yang mendengarkannya (1), di hadirat-Ku (1), sampai kepada-Mu (1), mempunyai telinga (1), telinga kanan (1), kepadamu (1), pendengaran-Mu (1), peka (1), Telinga (1), membacanya [7121] (1), Disaksikan (1), bertelinga (1), keluhan (1), menerangkan (1), kepada (1), Telingamu (1), memperdengarkan [1696] (1), didengar (1), memberitahukan [1540] (1), bacakanlah [7121] (1), Dibacanya [7121] (1), menyingkapkan [1540] (1), disaksikan (1), dibaca [7121] (1), telinga-Ku (1), penduduk (1), Kudengar (1), Dibacakannya [7121] (1), baik-baik (1), memperdengarkan (1)ear(s) 163, audience 7, hearing 5, show + \\01540\\ 6, advertise + \\01540\\ 1, displeased the LORD 1, hear 1, hear + \\08088\\ 1, reveal + \\01540\\ 1, tell + \\01540\\ 1
242=1hrav Nza 'Uzzen She'erah Uzen-Seera (1)Uzzensherah 1
243=1rwbt twnza 'Aznowth Tabowr Aznot-Tabor (1)Aznothtabor 1
244=2ynza 'Ozniy Ozni (2)Ozni 1, Oznites 1
245=1hynza 'Azanyah Azanya (1)Azaniah 1
246=2Myqyza 'aziqqiym rantai (2)chains 2
247=16rza 'azar memperlengkapkan (2), memberiku (2), Bersiaplah [2504] (2), Lengkapilah (2), lengkap (1), sabuk (1), diikatkan (1), bersiaplah [4975] (1), meliputiku (1), melengkapkan (1), menyaluti (1), melekat (1)gird (up) 14, bind about 1, compass about 1
248=2ewrza 'ezrowa` lenganku (1), lengan (1)arm 2
249=18xrza 'ezrach warga asli (11), warga asli [776] (2), warga asal (1), dahan-dahan pokok (1), warga tempatan (1), warga Israel (1)born 8, country 5, land 1, homeborn 1, nation 1, bay tree 1
250=3yxrza 'Ezrachiy orang Ezrahi (3)Ezraite 3
251=629xa 'ach saudaranya (135), saudara (91), saudaramu (73), saudara-saudara (41), saudara-saudaranya (25), abangmu (24), saudaraku (20), adik (19), adiknya (17), abangnya (15), adikmu (14), saudara-saudaramu (11), saudara lelaki (9), saudara-saudaraku (9), sama lain (8), abang (8), sesama (7), abangku (6), saudara lelakinya (5), Saudara-saudara (5), sanak saudaranya (4), lain (4), bersaudara (4), adikku (4), Saudara-saudaraku (4), abang-abangnya (3), seorang sesama bangsa (2), saudara-saudara lelakinya (2), adik lelaki (2), saudara lelakimu (2), abang-abangmu (2), saling [376] (2), saudara-maranya (2), Saudara (2), jirannya (2), temannya (2), adik [6996] (2), saudara laki-lakiku (1), satu sama lain [376] (1), bahagian sama banyak (1), saudara-saudaraku yang laki-laki (1), saudara .... dekat (1), saudara-saudara ... lelaki (1), sanak saudaramu (1), saudara-mara suku (1), saudara-saudara lelakimu (1), warga sebangsa (1), seorang sesama (1), yang lain (1), adiknya saudara (1), adik beradik (1), saudara kembarnya (1), saudara-saudara lelaki (1), secara rata-rata [376] (1), saudara-saudara sepupumu (1), sesama [376] (1), Saudara-saudaranya (1), Adik (1), teman-temannya (1), persaudaraan (1), adiknya [6996] (1), saling [376, 413] (1), adik-adikmu (1), saudara-mara (1), abang [1419] (1), seorang (1), Saudaranya (1), Adikmu (1), kaum (1), sebangsanya (1), Abangnya (1)brethren 332, brother 269, another 23, brotherly 1, kindred 1, like 1, another 1, other 1
252=1xa 'ach (Aramaic) saudaramu (1)brother 1
253=2xa 'ach Ah (1), Aduh (1)ah 1, alas 1
254=3xa 'ach perdiangan (3)hearth 3
255=1xa 'oach serigala (1)doleful creatures 1
256=93baxa 'Ach'ab once (by contraction) bxa 'Echab (\\#Jer 29:22\\) Ahab (91)Ahab 93
257=1Nbxa 'Achban Ahban (1)Ahban 1
258=1dxa 'achad Bersiaplah tebaslah (1)go thee one way or other 1
259=952dxa 'echad satu (221), seekor (122), seorang (84), pertama (41), sebuah (40), setiap (28), sama (22), sahaja (15), salah satu (12), sebatang (12), masing-masing (11), salah sebuah (10), Satu (10), satu-satunya (9), sebelas [6240] (9), lain (9), salah seorang (8), seorang [376] (8), bersatu (6), yang lain (5), sekali (5), Seorang (5), Setiap (5), suatu (5), sehari [3117] (4), sepotong (4), salah (4), kesebelas [6240] (4), seorang pun (3), sebuku (3), serentak (3), kedua (2), lainnya (2), sekeping (2), saling [413] (2), beberapa (2), bersama-sama (2), seseorang (2), sebiji (2), kedua-duanya [413] (2), tiap-tiap (2), bersendirian (2), mundar-mandir [2008, 2008] (2), sekali [6471] (2), 41,500 [705, 505, 2568, 3967] (2), setiap [376] (2), 621 [8337, 3967, 6242] (2), mana-mana pun (1), Setiap orang [376] (1), Salah seorang (1), apa-apa pun [3605] (1), sebuah sahaja (1), satu kesatuan (1), satu kali (1), sama sahaja (1), sekali gus [6471] (1), setiap seekor (1), setiap ekor (1), tidak berubah (1), tidak terbahagi (1), seorang sahaja (1), Lelaki ini (1), secara serentak [376] (1), kesemua (1), Seekor (1), bersendiri (1), seutas (1), seluruh [376] (1), masing-masing [582] (1), Masing-masing (1), setahun [8141] (1), Seseorang [376] (1), Setiap (1), paling (1), jumlah (1), lagi (1), tertentu (1), sebutir (1), sebelah (1), sebapa [1] (1), sana (1), sesiapa (1), ketiga (1), Sekali (1), kesatuan (1), 721 [7651, 3967, 6242] (1), 61,000 [8346, 505] (1), seiras (1), seorang [5315] (1), sepohon (1), hanya (1), serentak [376] (1), 601 [8337, 3967] (1), serta-merta (1), 151,450 [3967, 505, 2572, 505, 702, 3967, 2572] (1), Sehari [3117] (1), esa (1), tunggal (1), sama-sama (1), sehati [3820] (1), bersatu [376] (1), setiap [8145] (1), sesebuah (1), sini (1), 61 [8346] (1), masing-masingnya (1), sesuatu (1)one 687, first 36, another 35, other 30, any 18, once 13, eleven + \\06240\\ 13, every 10, certain 9, an 7, some 7, misc. 87
260=3wxa 'achuw tumbuhan mensiang (2), mensiang (1)meadow 2, flag 1
261=1dwxa 'Echuwd Ehud (1)Ehud 1
262=1hwxa 'achvah akuanku (1)declaration 1
263=1hwxa 'achavah (Aramaic) memecahkan (1)shewing 1
264=1hwxa 'achavah persaudaraan (1)brotherhood 1
265=1xwxa 'Achowach Ahoah (1)Ahoah 1
266=5yxwxa 'Achowchiy orang Ahohi (4), seorang Ahohi (1)Ahohite 5
267=1ymwxa 'Achuwmay Ahumai (1)Ahumai 1
268=41rwxa 'achowr or (shortened) rxa 'achor belakang (6), mundur [5472] (3), berundur [5472] (3), mundur (3), balik (2), buntut (2), membelakangi (2), berundur (2), belakang-Ku (1), kemudian (1), tertelentang (1), barat (1), sebelah-menyebelah [6440] (1), diundurkan [5472] (1), menahan [7623] (1), mundur [7725] (1), mengusir [5221] (1), berpaling (1), masa mendatang (1), berjalan ke belakang (1), menarik kembali [7725] (1), berpatah balik [7725] (1), berpaling tadah [5472] (1), memalingkan [7725] (1), terlentang (1)back(s) 16, backward 11, behind 5, hinder parts 3, afterwards 1, back parts 1, backside 1, hereafter 1, time to come 1, without 1
269=114twxa 'achowth saudara perempuan (23), saudara perempuannya (10), adik (9), saudaraku (7), saudara perempuanmu (5), adiknya (4), adindaku (4), saudaranya (4), adikku (4), satu sama lain [802, 413] (3), kakakmu (3), adikmu (3), saudara (3), kakaknya (3), adik perempuanmu dan kakakmu (1), saudaraku ... perempuan (1), satu ... yang lain [802, 413] (1), adik perempuan kandung (1), saudara ... yang perempuan (1), Saudara perempuannya (1), Saudara perempuanku (1), adik perempuan (1), adik perempuanmu [6996] (1), Adik perempuan (1), saudara-saudara perempuanmu (1), kedua-dua set [802, 413] (1), saudaranya perempuan (1), adik perempuan [6996] (1), Adikmu (1), perempuan (1), saudaramu (1), Adindaku (1), kakakku (1), kakak (1), saling [802, 413] (1), Kakakmu [1419] (1), adiknya [6996] (1), saudariku (1), Kakak (1), Saudara (1), Adik (1)sister(s) 106, another 6, together with + \\0802\\ 1, other 1
270=67zxa 'achaz memegang (8), mencengkam (5), menangkap (3), mencekam (3), bahagian milik (2), berpegang (2), menangkapnya (2), menetaplah (2), dicengkam (2), diambil (2), Tangkaplah (2), memperoleh tanah milik (1), melilitnya (1), memenuhiku (1), mengendalikan (1), kuambillah (1), lengkap (1), menutupi (1), ditancap (1), penghukuman [4941] (1), ditopang (1), memegangku (1), diikatkan (1), Hulurkanlah (1), memiliki (1), menerkam (1), terjebak (1), mencekang (1), dilekatkan (1), Kurangkul (1), tersangkut (1), mengikuti (1), meragut (1), menopang (1), memalang (1), menghulurkan (1), terhubung (1), menguasai (1), ditawan (1), tangkaplah (1), ditangkap (1), tertangkap (1), kutangkap (1), dipegangnya (1)hold 31, take 16, possess 5, caught 3, fastened 3, misc 9
271=41zxa 'Achaz Ahas (41)Ahaz 41
272=66hzxa 'achuzzah milik (17), tanah milik (11), milikmu (8), miliknya (7), tanah miliknya (4), tanah (2), hak miliknya (1), harta pusaka (1), harta benda milik (1), tanah warisan (1), menjadi milik (1), memiliki harta (1), hak milikku (1), hak milik (1), tanah-tanah milik (1), Milik (1), memiliki (1), dijadikan (1), milik-Mu (1)possession(s) 66
273=1yzxa 'Achzay Ahzai (1)Ahasai 1
274=37hyzxa 'Achazyah or (prolonged) whyzxa 'Achazyahuw Ahazia (37)Ahaziah 37
275=1Mzxa 'Achuzzam Ahuzam (1)Ahuzam 1
276=1tzxa 'Achuzzath Ahuzat (1)Ahuzzath 1
277=2yxa 'Achiy Ahi (2)Ahi 2
278=1yxa 'Echiy Ehi (1)Ehi 1
279=2Mayxa 'Achiyam Ahiam (2)Ahiam 2
280=1hdyxa 'achiydah (Aramaic) teka-teki (1)hard sentences 1
281=24hyxa 'Achiyah or (prolonged) whyxa 'Achiyahuw Ahia (24)Ahijah 20, Ahiah 4
282=1dwhyxa 'Achiyhuwd Ahihud (1)Ahihud 1
283=6wyxa 'Achyow Ahio (6)Ahio 6
284=1dwxyxa 'Achiychud Ahihud (1)Ahihud 1
285=15bwjyxa 'Achiytuwb Ahitub (13)Ahitub 15
286=5dwlyxa 'Achiyluwd Ahilud (5)Ahilud 5
287=1twmyxa 'Achiymowth Ahimot (1)Ahimoth 1
288=17Klmyxa 'Achiymelek Ahimelekh (17)Ahimelech 17
289=4Nmyxa 'Achiyman or Nwmyxa 'Achiyman Ahiman (4)Ahiman 4
290=15Uemyxa 'Achiyma`ats Ahimaas (14)Ahimaaz 15
291=1Nyxa 'Achyan Ahyan (1)Ahian 1
292=1bdnyxa 'Achiynadab Ahinadab (1)Ahinadab 1
293=7Menyxa 'Achiyno`am Ahinoam (7)Ahinoam 7
294=3Kmoyxa 'Achiycamak Ahisamakh (3)Ahisamach 3
295=6rzeyxa 'Achiy`ezer Ahiezer (6)Ahiezer 6
296=20Mqyxa 'Achiyqam Ahikam (20)Ahikam 20
297=1Mryxa 'Achiyram Ahiram (1)Ahiram 1
298=1ymryxa 'Achiyramiy Ahiram (1)Ahiramite 1
299=5eryxa 'Achiyra` Ahira (5)Ahira 5
300=1rxvyxa 'Achiyshachar Ahisahar (1)Ahishahar 1