Prev Chapter Malachi 4 Next Chapter Show all verses
1
 
1yk
<3588>
Sesungguhnya
2hnh
<2009>
hari
3Mwyh
<3117>
itu akan
 
 
datang
4ab
<935>
menyala-nyala
5reb
<1197>
seperti
 
 
relau
6rwntk
<8574>
 
7wyhw
<1961>
Semua
8lk
<3605>
orang yang angkuh
9Mydz
<2086>
dan
 
 
setiap orang
10lkw
<3605>
yang
 
 
melakukan
11hve
<6213>
kefasiqan
12hesr
<7564>
akan menjadi seperti
 
 
tunggul jerami
13sq
<7179>
 
15Mta
<853>
Hari
16Mwyh
<3117>
yang
 
 
mendatang
17abh
<935>
itu akan
 
 
menghanguskan
14jhlw
<3857>
mereka demikianlah
 
 
firman
18rma
<559>
Tuhan
19hwhy
<3069>
alam semesta
20twabu
<6635>
 
21rsa
<834>
tanpa
22al
<3808>
meninggalkan
23bzey
<5800>
 
24Mhl
<1992>
akar
25srs
<8328>
dan
 
 
cabang
26Pnew
<6057>
2
Tetapi bagi kamu yang
2Mkl
<0>
takut
3yary
<3373>
kepada
 
 
nama-Ku
4yms
<8034>
matahari
5sms
<8121>
yang penuh
 
 
perbenaran
6hqdu
<6666>
akan
 
 
terbit
1hxrzw
<2224>
dengan membawa
 
 
kesembuhan
7aprmw
<4832>
pada
 
 
sayapnya
8hypnkb
<3671>
Sebagaimana
 
 
anak lembu
11ylgek
<5695>
dari
 
 
kandangnya
12qbrm
<4770>
kamu akan
 
 
keluar
9Mtauyw
<3318>
sambil
 
 
melompat-lompat
10Mtspw
<6335>
3
Kamu akan
 
 
menginjak-injak
1Mtwoew
<6072>
orang fasiq
2Myesr
<7563>
Pada
 
 
hari
9Mwyb
<3117>
 
10rsa
<834>
Aku
11yna
<589>
bertindak
12hve
<6213>
itu mereka akan
3yk
<3588>
menjadi
4wyhy
<1961>
abu
5rpa
<665>
di bawah
6txt
<8478>
telapak
7twpk
<3709>
kakimu
8Mkylgr
<7272>
demikianlah
 
 
firman
13rma
<559>
Tuhan
14hwhy
<3068>
alam semesta
15twabu
<6635>
 
16P
<0>
4
Ingatlah
1wrkz
<2142>
hukum Taurat
2trwt
<8451>
iaitu segala
 
 
ketetapan
12Myqx
<2706>
dan
 
 
peraturan
13Myjpsmw
<4941>
yang
5rsa
<834>
diperuntukkan
6ytywu
<6680>
bagi
9le
<5921>
semua
10lk
<3605>
orang
 
 
Israel
11larvy
<3478>
yang Kusampaikan melalui

hamba-Ku
4ydbe
<5650>
Musa
3hsm
<4872>
di
7wtwa
<853>
Horeb
8brxb
<2722>
5
Sesungguhnya
1hnh
<2009>
Aku
2ykna
<595>
akan
 
 
mengutus
3xls
<7971>
kepadamu
 
 
Nabi
7aybnh
<5030>
 
5ta 4Mkl
<853> <0>
Elia
6hyla
<452>
sebelum
8ynpl
<6440>
tiba
9awb
<935>
hari
10Mwy
<3117>
Tuhan
11hwhy
<3068>
yang
 
 
besar
12lwdgh
<1419>
dan
 
 
dahsyat
13arwnhw
<3372>
itu