Back to #6441

1 Kings 6:18
Kayu araz pada bahagian dalam bait itu berukiran buah labu dan bunga yang mengembang Semuanya daripada kayu araz dan tiada batu yang kelihatan
<730> <413> <1004> <6441> <4734> <6497> <6358> <6731> <3605> <730> <369> <68> <7200>
AV: And the cedar <0730> of the house <01004> within <06441> [was] carved <04734> with knops <06497> and open <06362> (8803) flowers <06731>: all [was] cedar <0730>; there was no stone <068> seen <07200> (8738). {knops: or, gourds} {open: Heb. openings of}