Back to #310

2 Samuel 7:8
Maka sekarang beginilah yang harus kaukatakan kepada hamba-Ku Daud Beginilah firman Tuhan alam semesta Aku telah mengambil engkau dari padang ragut daripada tugas menggiring kawanan domba untuk menjadi pemimpin atas umat-Ku iaitu atas Israel
<6258> <3541> <559> <5650> <1732> <3541> <559> <3068> <6635> <589> <3947> <4480> <5116> <310> <6629> <1961> <5057> <5921> <5971> <5921> <3478>
AV: Now therefore so shalt thou say <0559> (8799) unto my servant <05650> David <01732>, Thus saith <0559> (8804) the LORD <03068> of hosts <06635>, I took <03947> (8804) thee from the sheepcote <05116>, from following <0310> the sheep <06629>, to be ruler <05057> over my people <05971>, over Israel <03478>: {from following: Heb. from after}
1 Chronicles 17:7
Sekarang beginilah harus kaukatakan kepada hamba-Ku Daud Beginilah firman Tuhan alam semesta Aku telah mengambil engkau dari padang ragut daripada pekerjaan menggiring kawanan domba untuk menjadi pemimpin atas umat-Ku Israel
<6258> <3541> <559> <5650> <1732> <3541> <559> <3068> <6635> <589> <3947> <4480> <5116> <4480> <310> <6629> <1961> <5057> <5921> <5971> <3478>
AV: Now therefore thus shalt thou say <0559> (8799) unto my servant <05650> David <01732>, Thus saith <0559> (8804) the LORD <03068> of hosts <06635>, I took <03947> (8804) thee from the sheepcote <05116>, [even] from following <0310> the sheep <06629>, that thou shouldest be ruler <05057> over my people <05971> Israel <03478>: {from following: Heb. from after}
Amos 7:15
Namun demikian Tuhan mengambilku daripada pekerjaan menggiring kawanan domba dan Tuhan berfirman kepadaku Pergilah bernubuatlah kepada umat-Ku Israel
<3947> <3068> <310> <6629> <559> <413> <3068> <1980> <5012> <413> <5971> <3478>
AV: And the LORD <03068> took <03947> (8799) me as I followed <0310> the flock <06629>, and the LORD <03068> said <0559> (8799) unto me, Go <03212> (8798), prophesy <05012> (8734) unto my people <05971> Israel <03478>. {as...: Heb. from behind}