Back to #37

2 Samuel 3:4
Anak yang keempat ialah Adonia anak Hagit Anak yang kelima ialah Sefaca anak Abital
<7243> <138> <1121> <2294> <2549> <8203> <1121> <37>
AV: And the fourth <07243>, Adonijah <0138> the son <01121> of Haggith <02294>; and the fifth <02549>, Shephatiah <08203> the son <01121> of Abital <037>;
1 Chronicles 3:3
Anak kelima ialah Sefaca daripada Abital Anak keenam ialah Yitream daripada Egla isterinya
<2549> <8203> <37> <8345> <3507> <5698> <802>
AV: The fifth <02549>, Shephatiah <08203> of Abital <037>: the sixth <08345>, Ithream <03507> by Eglah <05698> his wife <0802>.