Back to #7387

2 Samuel 1:22
Daripada darah kalangan umat yang terbunuh daripada lemak para kesateria busur panah Yonatan tidak pernah berbalik dan pedang Saul tidak pernah kembali dengan hampa
<1818> <2491> <2459> <1368> <7198> <3083> <3808> <7734> <268> <2719> <7586> <3808> <7725> <7387>
AV: From the blood <01818> of the slain <02491>, from the fat <02459> of the mighty <01368>, the bow <07198> of Jonathan <03083> turned <07734> (8738) not back <0268>, and the sword <02719> of Saul <07586> returned <07725> (8799) not empty <07387>.