Back to #551

Ruth 3:12
Memang benar aku kerabatmu yang dekat tetapi masih ada seorang anggota kerabat yang lebih dekat daripada aku
<6258> <3588> <551> <3588> <518> <1350> <595> <1571> <3426> <1350> <7138> <4480>
AV: And now it is true <0551> that I [am thy] near kinsman <01350> (8802): howbeit there is <03426> a kinsman <01350> (8802) nearer <07138> than I.