Back to #78

Judges 12:8
Selepas itu Ebzan dari Betlehem pula menjadi hakim untuk memerintah orang Israel
<8199> <310> <853> <3478> <78> <0> <1035>
AV: And after <0310> him Ibzan <078> of Bethlehem <01035> judged <08199> (8799) Israel <03478>.
Judges 12:10
Kemudian meninggallah Ebzan lalu dikebumikan di Betlehem
<4191> <78> <6912> <0> <1035> <0>
AV: Then died <04191> (8799) Ibzan <078>, and was buried <06912> (8735) at Bethlehem <01035>.