Back to #3966

Genesis 17:6
Aku akan membuat kamu beranak cucu sangat banyak Melalui kamu Aku akan menjadikan bangsa-bangsa bahkan raja-raja akan muncul daripada keturunanmu
<6509> <853> <3966> <3966> <5414> <1471> <4428> <4480> <3318>
AV: And I will make <06509> (0) thee exceeding <03966> <03966> fruitful <06509> (8689), and I will make <05414> (8804) nations <01471> of thee, and kings <04428> shall come out <03318> (8799) of thee.
Genesis 17:6
Aku akan membuat kamu beranak cucu sangat banyak Melalui kamu Aku akan menjadikan bangsa-bangsa bahkan raja-raja akan muncul daripada keturunanmu
<6509> <853> <3966> <3966> <5414> <1471> <4428> <4480> <3318>
AV: And I will make <06509> (0) thee exceeding <03966> <03966> fruitful <06509> (8689), and I will make <05414> (8804) nations <01471> of thee, and kings <04428> shall come out <03318> (8799) of thee.