Back to #1368

Genesis 10:8
Kush beranakkan seorang anak lelaki bernama Nimrod dia menjadi orang perkasa pertama di bumi
<3568> <3205> <853> <5248> <1931> <2490> <1961> <1368> <776>
AV: And Cush <03568> begat <03205> (8804) Nimrod <05248>: he began <02490> (8689) to be <01961> (8800) a mighty one <01368> in the earth <0776>.