Back to #4295

Exodus 26:24
Kedua-dua rangka papan bahagian sudut itu hendaklah dua kali ganda tebalnya dari situ sampai bawah dan muat betul-betul ke dalam gegelang pertama
<1961> <8382> <4295> <3162> <1961> <8535> <5921> <7218> <413> <2885> <259> <3651> <1961> <8147> <8147> <4740> <1961>
AV: And they shall be coupled <08382> together beneath <04295>, and they shall be coupled <08382> (8802) together <03162> above the head <07218> of it unto one <0259> ring <02885>: thus shall it be for them both <08147>; they shall be for the two <08147> corners <04740>. {coupled: Heb. twinned}
Exodus 36:29
Kedua-dua rangka papan bahagian sudut itu dua kali ganda tebalnya dari situ sampai bawah dan muat betul-betul ke dalam gegelang pertama Demikianlah yang dilakukan mereka bagi kedua-dua papan di kedua-dua sudut itu
<1961> <8382> <4295> <3162> <1961> <8382> <413> <7218> <413> <2885> <259> <3651> <6213> <8147> <8147> <4740>
AV: And they were coupled <08382> beneath <04295>, and coupled <08382> (8802) together <03162> at the head <07218> thereof, to one <0259> ring <02885>: thus he did <06213> (8804) to both <08147> of them in both <08147> the corners <04740>. {coupled: Heb. twinned}