Back to #1668

Daniel 7:3
Empat ekor binatang besar naik dari dalam laut rupa yang satu berbeza daripada rupa yang lain
<703> <2423> <7260> <5559> <4481> <3221> <8133> <1668> <4481> <1668>
AV: And four <0703> great <07260> beasts <02423> came up <05559> (8751) from <04481> the sea <03221>, diverse <08133> (8750) one <01668> from <04481> another <01668>.
Daniel 7:3
Empat ekor binatang besar naik dari dalam laut rupa yang satu berbeza daripada rupa yang lain
<703> <2423> <7260> <5559> <4481> <3221> <8133> <1668> <4481> <1668>
AV: And four <0703> great <07260> beasts <02423> came up <05559> (8751) from <04481> the sea <03221>, diverse <08133> (8750) one <01668> from <04481> another <01668>.