Back to #310

Ezekiel 20:24
kerana mereka tidak melakukan peraturan-peraturan-Ku menolak ketetapan-ketetapan-Ku mencemari hari-hari Sabat-Ku dan tetap memuja berhala-berhala nenek moyang mereka
<3282> <4941> <3808> <6213> <2708> <3988> <853> <7676> <2490> <310> <1544> <1> <1961> <5869>
AV: Because they had not executed <06213> (8804) my judgments <04941>, but had despised <03988> (8804) my statutes <02708>, and had polluted <02490> (8765) my sabbaths <07676>, and their eyes <05869> were after <0310> their fathers <01>' idols <01544>.