Back to #2600

Exodus 21:11
Jika dia tidak memenuhi ketiga-tiga hal itu maka perempuan itu boleh keluar dengan bebas tanpa dikenakan tuntutan
<518> <7969> <428> <3808> <6213> <0> <3318> <2600> <369> <3701> <0>
AV: And if he do <06213> (8799) not these three <07969> unto her, then shall she go out <03318> (8804) free <02600> without money <03701>.