Back to #2600

Exodus 21:2
Jika engkau membeli seorang hamba bangsa Ibrani dia hanya boleh berkhidmat denganmu selama enam tahun sahaja Pada tahun ketujuh dia hendaklah keluar sebagai orang bebas tanpa dikenakan tuntutan
<3588> <7069> <5650> <5680> <8337> <8141> <5647> <7637> <3318> <2670> <2600>
AV: If thou buy <07069> (8799) an Hebrew <05680> servant <05650>, six <08337> years <08141> he shall serve <05647> (8799): and in the seventh <07637> he shall go out <03318> (8799) free <02670> for nothing <02600>.