Back to #8033

Ezekiel 12:16
Namun demikian Aku akan meninggalkan sejumlah orang daripada kalangan mereka yang terselamat daripada pedang daripada bencana kebuluran dan daripada wabak penyakit supaya mereka dapat menceritakan segala kekejian mereka di antara bangsa-bangsa yang didatangi mereka Maka mereka akan tahu bahawa Akulah Tuhan
<3498> <1992> <376> <4557> <2719> <7458> <1698> <4616> <5608> <853> <3605> <8441> <1471> <834> <935> <8033> <3045> <3588> <589> <3068> <0>
AV: But I will leave <03498> (8689) a few <04557> men <0582> of them from the sword <02719>, from the famine <07458>, and from the pestilence <01698>; that they may declare <05608> (8762) all their abominations <08441> among the heathen <01471> whither they come <0935> (8804); and they shall know <03045> (8804) that I [am] the LORD <03068>. {a few...: Heb. men of number}
Ezekiel 36:21
Aku berasa prihatin kerana nama-Ku yang suci dicemarkan oleh keturunan kaum Israel di antara bangsa yang didatangi mereka
<2550> <5921> <8034> <6944> <834> <2490> <1004> <3478> <1471> <834> <935> <8033> <0>
AV: But I had pity <02550> (8799) for mine holy <06944> name <08034>, which the house <01004> of Israel <03478> had profaned <02490> (8765) among the heathen <01471>, whither they went <0935> (8804).
Ezekiel 36:22
Oleh sebab itu katakanlah kepada keturunan kaum Israel Beginilah firman Tuhan Allah Bukan kerana kamu Aku bertindak wahai keturunan kaum Israel melainkan kerana nama-Ku yang suci yang kamu cemarkan di antara bangsa yang kamu datangi
<3651> <559> <1004> <3478> <3541> <559> <136> <3069> <3808> <4616> <589> <6213> <1004> <3478> <3588> <518> <8034> <6944> <834> <2490> <1471> <834> <935> <8033>
AV: Therefore say <0559> (8798) unto the house <01004> of Israel <03478>, Thus saith <0559> (8804) the Lord <0136> GOD <03069>; I do <06213> (8802) not [this] for your sakes, O house <01004> of Israel <03478>, but for mine holy <06944> name's <08034> sake, which ye have profaned <02490> (8765) among the heathen <01471>, whither ye went <0935> (8804).