Back to #2600

Ezekiel 6:10
Mereka akan tahu bahawa Akulah Tuhan dan bahawa Aku tidak main-main ketika Aku berfirman hendak mendatangkan malapetaka ini kepada mereka
<3045> <3588> <589> <3068> <3808> <413> <2600> <1696> <6213> <0> <7451> <2063> <0>
AV: And they shall know <03045> (8804) that I [am] the LORD <03068>, [and that] I have not said <01696> (8765) in vain <02600> that I would do <06213> (8800) this evil <07451> unto them.