Back to #575

Exodus 16:28
Lalu berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan Musa Berapa lama lagikah kamu enggan mentaati perintah-Ku dan hukum-Ku
<559> <3068> <413> <4872> <5704> <575> <3985> <8104> <4687> <8451>
AV: And the LORD <03068> said <0559> (8799) unto Moses <04872>, How long refuse <03985> (8765) ye to keep <08104> (8800) my commandments <04687> and my laws <08451>?
Joshua 18:3
Maka kata Yosua kepada orang Israel Berapa lama lagi kamu mahu melengah menduduki negeri yang telah dikurniakan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu
<559> <3091> <413> <1121> <3478> <5704> <575> <859> <7503> <935> <3423> <853> <776> <834> <5414> <0> <3068> <430> <1>
AV: And Joshua <03091> said <0559> (8799) unto the children <01121> of Israel <03478>, How long [are] ye slack <07503> (8693) to go <0935> (8800) to possess <03423> (8800) the land <0776>, which the LORD <03068> God <0430> of your fathers <01> hath given <05414> (8804) you?
Job 8:2
Berapa lama lagi engkau akan bercakap demikian Kata-kata mulutmu seperti angin ribut
<5704> <575> <4448> <428> <7307> <3524> <561> <6310>
AV: How <0575> long <05704> wilt thou speak <04448> (8762) these [things]? and [how long shall] the words <0561> of thy mouth <06310> [be like] a strong <03524> wind <07307>?
Job 18:2
Berapa lama lagi kamu hendak mencari kata-kata Sedarilah sesudah itu baru kami akan berbicara
<5704> <575> <7760> <7078> <4405> <995> <310> <1696>
AV: How long <05704> [will it be ere] ye make <07760> (8799) an end <07078> of words <04405>? mark <0995> (8799), and afterwards <0310> we will speak <01696> (8762).
Job 19:2
Berapa lama lagi kamu hendak menyeksa jiwaku dan menghancurkan aku dengan perkataan
<5704> <575> <3013> <5315> <1792> <4405>
AV: How long will ye vex <03013> (8686) my soul <05315>, and break <01792> (8762) me in pieces with words <04405>?
Habakkuk 1:2
Berapa lama lagi ya Tuhan harus aku berteriak meminta tolong tetapi Engkau tidak mahu mendengar Adakah aku perlu menjerit Keganasan kepada-Mu namun Engkau tidak mahu menyelamatkan
<5704> <575> <3068> <7768> <3808> <8085> <2199> <413> <2555> <3808> <3467>
AV: O LORD <03068>, how long shall I cry <07768> (8765), and thou wilt not hear <08085> (8799)! [even] cry out <02199> (8799) unto thee [of] violence <02555>, and thou wilt not save <03467> (8686)!