Back to #3651

Jeremiah 23:38
Tetapi jika kamu berkata Pernyataan ilahi daripada Tuhan maka beginilah firman Tuhan Kerana kamu mengucapkan perkataan ini Pernyataan ilahi daripada Tuhan padahal Aku telah mengutus orang kepadamu dengan pesan Jangan berkata Pernyataan ilahi daripada Tuhan
<518> <4853> <3068> <559> <3651> <3541> <559> <3068> <3282> <559> <853> <1697> <2088> <4853> <3068> <7971> <413> <559> <3808> <559> <4853> <3068>
AV: But <0518> since ye say <0559> (8799), The burden <04853> of the LORD <03068>; therefore thus saith <0559> (8804) the LORD <03068>; Because ye say <0559> (8800) this word <01697>, The burden <04853> of the LORD <03068>, and I have sent <07971> (8799) unto you, saying <0559> (8800), Ye shall not say <0559> (8799), The burden <04853> of the LORD <03068>;
Ezekiel 34:9
maka dengarlah firman Tuhan wahai para gembala
<3651> <7462> <8085> <1697> <3068>
AV: Therefore, O ye shepherds <07462> (8802), hear <08085> (8798) the word <01697> of the LORD <03068>;