Back to #367

Exodus 15:16
Kengerian dan ketakutan melanda mereka Kerana kebesaran kuasa-Mu mereka membisu seperti batu sampai umat-Mu menyeberang ya Tuhan sampai selesai penyeberangan umat yang Kauperoleh itu
<5307> <5921> <367> <6343> <1419> <2220> <1826> <68> <5704> <5674> <5971> <3068> <5704> <5674> <5971> <2098> <7069>
AV: Fear <0367> and dread <06343> shall fall <05307> (8799) upon them; by the greatness <01419> of thine arm <02220> they shall be [as] still <01826> (8799) as a stone <068>; till thy people <05971> pass over <05674> (8799), O LORD <03068>, till the people <05971> pass over <05674> (8799), [which] <02098> thou hast purchased <07069> (8804).
Exodus 23:27
Kengerian terhadap diri-Ku akan Kukirim mendahuluimu dan Aku akan mengacau-bilaukan semua bangsa yang kamu datangi Aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangimu
<853> <367> <7971> <6440> <2000> <853> <3605> <5971> <834> <935> <0> <5414> <853> <3605> <341> <413> <6203>
AV: I will send <07971> (8762) my fear <0367> before <06440> thee, and will destroy <02000> (8804) all the people <05971> to whom thou shalt come <0935> (8799), and I will make <05414> (8804) all thine enemies <0341> (8802) turn their backs <06203> unto thee. {backs: Heb. neck}
Job 20:25
Anak panah dicabut keluar daripada punggungnya dan mata panah yang berkilat itu keluar daripada hempedunya Kengerian mendatanginya
<8025> <3318> <1465> <1300> <4846> <1980> <5921> <367>
AV: It is drawn <08025> (8804), and cometh out <03318> (8799) of the body <01465>; yea, the glittering sword <01300> cometh out <01980> (8799) of his gall <04846>: terrors <0367> [are] upon him.