Back to #349

Jeremiah 9:7
Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan alam semesta Sesungguhnya Aku akan memurnikan dan menguji mereka kerana apa lagi yang dapat Kulakukan terhadap puteri umat-Ku
<3651> <3541> <559> <3068> <6635> <2005> <6884> <974> <3588> <349> <6213> <6440> <1323> <5971>
AV: Therefore thus saith <0559> (8804) the LORD <03068> of hosts <06635>, Behold, I will melt <06884> (8802) them, and try <0974> (8804) them; for how shall I do <06213> (8799) for <06440> the daughter <01323> of my people <05971>?
Jeremiah 12:5
Jika dalam perlumbaan lari dengan pejalan kaki sahaja engkau sudah kelelahan bagaimanakah engkau dapat bertanding melawan kuda Jika engkau mengharapkan negeri yang damai apa yang akan kaulakukan di semak belukar Sungai Yordan
<3588> <854> <7273> <7323> <3811> <349> <8474> <854> <5483> <776> <7965> <859> <982> <349> <6213> <1347> <3383>
AV: If thou hast run <07323> (8804) with the footmen <07273>, and they have wearied <03811> (8686) thee, then how canst thou contend <08474> (8807) with horses <05483>? and [if] in the land <0776> of peace <07965>, [wherein] thou trustedst <0982> (8802), [they wearied thee], then how wilt thou do <06213> (8799) in the swelling <01347> of Jordan <03383>?