Back to #24

Exodus 13:4
Pada hari ini dalam bulan Abib kamu keluar
<3117> <859> <3318> <2320> <24>
AV: This day <03117> came ye out <03318> (8802) in the month <02320> Abib <024>.
Exodus 23:15
Tetaplah rayakan Perayaan Roti Tidak Beragi Tujuh hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi seperti yang Kuperintahkan kepadamu Hendaklah kamu lakukan hal itu pada waktu yang ditetapkan iaitu dalam bulan Abib kerana dalam bulan itulah kamu keluar dari Mesir Jangan seorang pun menghadap hadirat-Ku dengan tangan kosong
<853> <2282> <4682> <8104> <7651> <3117> <398> <4682> <834> <6680> <4150> <2320> <24> <3588> <0> <3318> <4714> <3808> <7200> <6440> <7387>
AV: Thou shalt keep <08104> (8799) the feast <02282> of unleavened bread <04682>: (thou shalt eat <0398> (8799) unleavened bread <04682> seven <07651> days <03117>, as I commanded <06680> (8765) thee, in the time appointed <04150> of the month <02320> Abib <024>; for in it thou camest out <03318> (8804) from Egypt <04714>: and none shall appear <07200> (8735) before <06440> me empty <07387>:)
Exodus 34:18
Tetaplah merayakan Perayaan Roti Tidak Beragi Seperti yang Aku perintah kepadamu tujuh hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib kerana dalam bulan Abib itulah kamu keluar dari Mesir
<853> <2282> <4682> <8104> <7651> <3117> <398> <4682> <834> <6680> <4150> <2320> <24> <3588> <2320> <24> <3318> <4714>
AV: The feast <02282> of unleavened bread <04682> shalt thou keep <08104> (8799). Seven <07651> days <03117> thou shalt eat <0398> (8799) unleavened bread <04682>, as I commanded <06680> (8765) thee, in the time <04150> of the month <02320> Abib <024>: for in the month <02320> Abib <024> thou camest out <03318> (8804) from Egypt <04714>.
Exodus 34:18
Tetaplah merayakan Perayaan Roti Tidak Beragi Seperti yang Aku perintah kepadamu tujuh hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib kerana dalam bulan Abib itulah kamu keluar dari Mesir
<853> <2282> <4682> <8104> <7651> <3117> <398> <4682> <834> <6680> <4150> <2320> <24> <3588> <2320> <24> <3318> <4714>
AV: The feast <02282> of unleavened bread <04682> shalt thou keep <08104> (8799). Seven <07651> days <03117> thou shalt eat <0398> (8799) unleavened bread <04682>, as I commanded <06680> (8765) thee, in the time <04150> of the month <02320> Abib <024>: for in the month <02320> Abib <024> thou camest out <03318> (8804) from Egypt <04714>.
Deuteronomy 16:1
Ingatlah bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu kerana pada bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa kamu keluar dari Mesir pada malam hari
<8104> <853> <2320> <24> <6213> <6453> <3068> <430> <3588> <2320> <24> <3318> <3068> <430> <4714> <3915>
AV: Observe <08104> (8800) the month <02320> of Abib <024>, and keep <06213> (8804) the passover <06453> unto the LORD <03068> thy God <0430>: for in the month <02320> of Abib <024> the LORD <03068> thy God <0430> brought thee forth <03318> (8689) out of Egypt <04714> by night <03915>.
Deuteronomy 16:1
Ingatlah bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu kerana pada bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa kamu keluar dari Mesir pada malam hari
<8104> <853> <2320> <24> <6213> <6453> <3068> <430> <3588> <2320> <24> <3318> <3068> <430> <4714> <3915>
AV: Observe <08104> (8800) the month <02320> of Abib <024>, and keep <06213> (8804) the passover <06453> unto the LORD <03068> thy God <0430>: for in the month <02320> of Abib <024> the LORD <03068> thy God <0430> brought thee forth <03318> (8689) out of Egypt <04714> by night <03915>.