Back to #349

Exodus 6:30
Tetapi Musa menjawab kepada Tuhan Sesungguhnya hamba-Mu ini seorang yang tidak petah lidahnya bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengar kata-kata hamba
<559> <4872> <6440> <3068> <2005> <589> <6189> <8193> <349> <8085> <413> <6547> <0>
AV: And Moses <04872> said <0559> (8799) before <06440> the LORD <03068>, Behold, I [am] of uncircumcised <06189> lips <08193>, and how shall Pharaoh <06547> hearken <08085> (8799) unto me?