Back to #191

Proverbs 10:21
Bibir orang benar menggandakan belas ihsan tetapi orang yang bodoh mati kerana kurang berakal
<8193> <6662> <7462> <7227> <191> <2638> <3820> <4191>
AV: The lips <08193> of the righteous <06662> feed <07462> (8799) many <07227>: but fools <0191> die <04191> (8799) for want <02638> of wisdom <03820>. {of wisdom: Heb. of heart}
Proverbs 20:3
Terhormatlah orang yang menjauhi persengketaan tetapi setiap orang yang bodoh suka berbantah
<3519> <376> <7674> <7379> <3605> <191> <1566>
AV: [It is] an honour <03519> for a man <0376> to cease <07674> from strife <07379>: but every fool <0191> will be meddling <01566> (8691).