Back to #349

Proverbs 5:12
Kemudian engkau berkata Kenapalah aku membenci didikan dan hatiku menolak teguran
<559> <349> <8130> <4148> <8433> <5006> <3820>
AV: And say <0559> (8804), How have I hated <08130> (8804) instruction <04148>, and my heart <03820> despised <05006> (8804) reproof <08433>;