Back to #3966

Psalms 109:30
Aku akan memberi pujian tinggi kepada Tuhan dengan lidahku ya aku akan memuji-Nya dalam kalangan orang ramai
<3034> <3068> <3966> <6310> <8432> <7227> <1984>
AV: I will greatly <03966> praise <03034> (8686) the LORD <03068> with my mouth <06310>; yea, I will praise <01984> (8762) him among <08432> the multitude <07227>.