Back to #3966

Psalms 38:6
Aku menderita aku sungguh tertekan aku berduka sepanjang hari
<5753> <7817> <5704> <3966> <3605> <3117> <6937> <1980>
AV: I am troubled <05753> (8738); I am bowed down <07817> (8804) greatly <03966>; I go <01980> (8765) mourning <06937> (8802) all the day <03117> long. {troubled: Heb. wried}
Psalms 92:5
Ya Tuhan betapa agung hasil kerja-Mu fikiran-Mu sungguh dalam
<4100> <1431> <4639> <3068> <3966> <6009> <4284>
AV: O LORD <03068>, how great <01431> (8804) are thy works <04639>! [and] thy thoughts <04284> are very <03966> deep <06009> (8804).
Psalms 119:138
Peraturan-Mu yang telah Kauperintahkan benar dan sungguh setia
<6680> <6664> <5713> <530> <3966>
AV: Thy testimonies <05713> [that] thou hast commanded <06680> (8765) [are] righteous <06664> and very <03966> faithful <0530>. {righteous: Heb. righteousness} {faithful: Heb. faithfulness}
Psalms 119:167
Jiwaku mematuhi peraturan-Mu dan aku sungguh mencintainya
<8104> <5315> <5713> <157> <3966>
AV: My soul <05315> hath kept <08104> (8804) thy testimonies <05713>; and I love <0157> (8799) them exceedingly <03966>.