Back to #2600

Job 1:9
Jawab Iblis kepada Tuhan Adakah Ayub takut kepada Allah dengan begitu sahaja
<6030> <7854> <853> <3068> <559> <2600> <3372> <347> <430>
AV: Then Satan <07854> answered <06030> (8799) the LORD <03068>, and said <0559> (8799), Doth Job <0347> fear <03372> (8804) God <0430> for nought <02600>?