Back to #310

Nehemiah 12:32
Di belakang mereka berjalanlah Hosaya dan sebahagian daripada pemimpin orang Yehuda
<1980> <310> <1955> <2677> <8269> <3063>
AV: And after <0310> them went <03212> (8799) Hoshaiah <01955>, and half <02677> of the princes <08269> of Judah <03063>,