Back to #310

1 Chronicles 11:12
Selepasnya ialah Eleazar anak Dodo orang Ahohi iaitu seorang daripada tiga orang panglima itu
<310> <499> <1121> <1734> <266> <1931> <7969> <1368>
AV: And after <0310> him [was] Eleazar <0499> the son <01121> of Dodo <01734>, the Ahohite <0266>, who [was one] of the three <07969> mighties <01368>.
Nehemiah 3:25
Palal anak Uzai menjalankan kerja pembaikan berhadapan dengan bahagian penyangga dan di depan menara yang menanjak dari bahagian atas istana raja dekat Laman Luar Para Pengawal Selepasnya Pedaya anak Paros
<6420> <1121> <186> <5048> <4740> <4026> <3318> <1004> <4428> <5945> <834> <2691> <4307> <310> <6305> <1121> <6551> <0>
AV: Palal <06420> the son <01121> of Uzai <0186>, over against the turning <04740> [of the wall], and the tower <04026> which lieth out <03318> (8802) from the king's <04428> high <05945> house <01004>, that [was] by the court <02691> of the prison <04307>. After <0310> him Pedaiah <06305> the son <01121> of Parosh <06551>.