Back to #4295

2 Kings 19:30
Kalangan yang terselamat daripada keturunan kaum Yehuda iaitu orang yang tertinggal akan berakar ke bawah dan berbuah lagi ke atas
<3254> <6413> <1004> <3063> <7604> <8328> <4295> <6213> <6529> <4605>
AV: And the remnant <07604> (8737) that is escaped <06413> of the house <01004> of Judah <03063> shall yet again <03254> (8804) take root <08328> downward <04295>, and bear <06213> (8804) fruit <06529> upward <04605>. {remnant...: Heb. escaping of the house of Judah that remaineth}
1 Chronicles 27:23
Daud tidak menghitung jumlah orang yang berumur dua puluh tahun ke bawah kerana Tuhan telah berfirman bahawa Dia akan membuat bilangan orang Israel sebanyak bintang di langit
<3808> <5375> <1732> <4557> <1121> <6242> <8141> <4295> <3588> <559> <3069> <7235> <853> <3478> <3556> <8064>
AV: But David <01732> took <05375> (8804) not the number <04557> of them from twenty <06242> years <08141> old <01121> and under <04295>: because the LORD <03068> had said <0559> (8804) he would increase <07235> (8687) Israel <03478> like to the stars <03556> of the heavens <08064>.
Isaiah 37:31
Orang yang terselamat daripada keturunan kaum Yehuda iaitu orang yang tertinggal akan berakar ke bawah dan berbuah ke atas
<3254> <6413> <1004> <3063> <7604> <8328> <4295> <6213> <6529> <4605>
AV: And the remnant <07604> (8737) that is escaped <06413> of the house <01004> of Judah <03063> shall again <03254> (8804) take root <08328> downward <04295>, and bear <06213> (8804) fruit <06529> upward <04605>: {the remnant...: Heb. the escaping of the house of Judah that remaineth}
Ezekiel 1:27
Daripada bahagian yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas kulihat sesuatu serupa logam berkilau-kilauan sesuatu seperti api yang ditudungi sekelilingnya Dari bahagian yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kulihat sesuatu seperti api yang dikelilingi cahaya
<7200> <5869> <2830> <4758> <784> <1004> <0> <5439> <4758> <4975> <4605> <4758> <4975> <4295> <7200> <4758> <784> <5051> <0> <5439>
AV: And I saw <07200> (8799) as the colour <05869> of amber <02830>, as the appearance <04758> of fire <0784> round about <05439> within <01004> it, from the appearance <04758> of his loins <04975> even upward <04605>, and from the appearance <04758> of his loins <04975> even downward <04295>, I saw <07200> (8804) as it were the appearance <04758> of fire <0784>, and it had brightness <05051> round about <05439>.
Ezekiel 8:2
Ketika kulihat tampak suatu susuk yang menyerupai manusia Daripada bahagian tubuhnya yang menyerupai pinggang sampai ke bawah ada api dan daripada bahagian pinggangnya sampai ke atas ada sesuatu seperti cahaya serupa logam berkilau-kilauan
<7200> <2009> <1823> <4758> <784> <4758> <4975> <4295> <784> <4975> <4605> <4758> <2096> <5869> <2830>
AV: Then I beheld <07200> (8799), and lo a likeness <01823> as the appearance <04758> of fire <0784>: from the appearance <04758> of his loins <04975> even downward <04295>, fire <0784>; and from his loins <04975> even upward <04605>, as the appearance <04758> of brightness <02096>, as the colour <05869> of amber <02830>.