Index AllAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 8674 items
Showing item 1 - 100 Next 100
1=1215ba 'ab ayahnya (219), ayah (167), nenek moyang (123), nenek moyangmu (114), ayahmu (72), ayahku (65), nenek moyangnya (64), bapa (57), keluarga (43), kaum keluarga (42), keluarganya [1004] (22), leluhurnya (19), Ayah (18), leluhur (17), keluarganya (10), nenek moyangku (9), Ayahku (9), Bapa (9), keluarga [1004] (9), keluargaku (9), keluargamu (8), leluhurmu (8), kaum (7), bapa leluhur (6), Nenek moyang (5), Bapaku (5), bapanya (5), bapaku (4), bapa leluhurmu (3), Ayahmu (3), bapamu (3), Nenek moyangmu (2), kaum keluarganya (2), datukmu (2), ayah-ayah (2), keluargamu [1004] (2), Huram-Abi [2361] (2), nenek (2), berayah (2), salasilah kaum keluarga [7218] (1), salasilah ... leluhur [7218, 1004] (1), bapa kaum (1), keluarga kaum (1), bapa leluhurnya (1), kaum bapa (1), suku kaum [1004] (1), nenek moyang [7223] (1), nenek moyangnya [1755] (1), Nenek moyangku (1), kaum leluhur (1), nenek moyangmulah (1), nenek moyang-Mu (1), bapa pendahuluku (1), leluhur warga (1), datukku (1), leluhurmu [1004] (1), Bapamu (1), Bapanya (1), Bapa-bapa (1), anak-anak (1), keluargaku [1004] (1), ayahandamu (1), moyangnya (1), pendahuluku (1), keturunan (1), sebapa [259] (1), moyangmu (1), kerabat [1004] (1), bapa-bapa (1)father 1205, chief 2, families 2, desire 1, fatherless + \\0369\\ 1, forefathers + \\07223\\ 1, patrimony 1, prince 1, principal 1
2=9ba 'ab (Aramaic) leluhur (3), nenek moyang (2), leluhurku (1), leluhurnya (1), ayahanda (1), nenek moyangku (1)father 9
3=2ba 'eb kehijauan (1), hijau (1)greenness 1, fruits 1
4=3ba 'eb (Aramaic) buahnya (3)fruit 3
5=1atgba 'Abagtha' Abagta (1)Abagtha 1
6=184dba 'abad binasa (57), membinasakan (33), hilang (12), lenyap (9), musnah (8), melenyapkan (6), dibinasakan (6), pasti binasa (3), pasti .... binasa (2), Musnahkanlah sama sekali (2), tidak (2), Binasalah (2), kehilangan (2), memusnahkan (2), musnahkanlah (2), habis binasa (1), tidak ..... terwujud (1), hampir mati (1), tidak ... tercapai (1), tidak menolongku (1), pecah (1), menghentikan (1), dihapuskan (1), mati (1), merosakkan (1), Hilanglah (1), Musnahkanlah (1), Lenyap (1), menghapuskan (1), hancur (1), patah (1), memutuskan (1), memusnahkanku (1), dimusnahkan (1), binasalah (1), dirobohkan-Nya (1), Kulenyapkan (1), pembinasaan (1), lenyapkanlah (1), kehabisan (1), pengembara (1), membinasakannya (1), Kaulenyapkan (1), putus (1), Kubinasakan (1), kebinasaan (1), memboroskan (1), dibunuhnya (1), tidak ..... melarikan diri (1)perish 98, destroy 62, lose 10, fail 2, surely 2, utterly 2, broken 1, destruction 1, escape 1, flee 1, spendeth 1, take 1, undone 1, void 1
7=7dba 'abad (Aramaic) dibinasakan (2), membinasakan (2), binasakan (1), lenyap (1), binasa (1)to destroy 5, to perish 2
8=2dba 'obed kebinasaan (1), kemusnahan (1)perish 2
9=4hdba 'abedah barang .... yang hilang (2), barang yang hilang (1), barang hilang (1)lost thing 3, that which was lost 1
10=1hdba 'abaddoh tempat kebinasaan (1)destruction 1
11=6Ndba 'abaddown tempat kebinasaan (2), tempat Kemusnahan (1), neraka terbuka (1), Tempat kebinasaan (1)destruction 6
12=1Ndba 'abdan pembinasaan (1)destruction 1
13=1Nbda 'obdan pembinasaan (1)destruction 1
14=54hba 'abah mahu (37), enggan [3808] (2), menurut (2), ikhlas (1), akan rela (1), mengizinkan (1), Sudikah (1), sudi (1), berniat (1), memberikan (1), mengendahkan (1), menolak [3808] (1), akan (1), turuti (1), ikuti (1), luluskan keinginannya (1)would 42, will 4, willing 4, consent 3, rest content 1
15=1hba 'abeh Andai (1)desire 1
16=1hba 'ebeh papirus (1)swift 1
17=1ywba 'abowy menderita (1)sorrow 1
18=3owba 'ebuwc kandang (2), kandangnya (1)crib 3
19=1hxba 'ibchah pembantaian (1)point (of the sword) 1
20=1Myxyjba 'abattiyach tembikai (1)melons 1
21=1yba 'Abiy Abia (1)Abi 1
22=3layba 'Abiy'el Abiel (3)Abiel 3
23=1Poayba 'Abiy'acaph Abiasaf (1)Abiasaph 1
24=8byba 'abiyb Abib (6), bulir gandum baru (1), berbulir (1)Abib 6, in the ear 1, green ears of corn 1
25=2Nwebg yba 'Abiy Gib`own  father of Gibeon 2
26=17lygyba 'Abiygayil or shorter lgyba 'Abiygal Abigail (17)Abigail 17
27=5Ndyba 'Abiydan Abidan (5)Abidan 5
28=2edyba 'Abiyda` Abida (2)Abida 2
29=25hyba 'Abiyah or prolonged whyba 'Abiyahuw Abia (25)Abijah 20, Abiah 4, Abia 1
30=12whyba 'Abiyhuw' Abihu (12)Abihu 12
31=1dwhyba 'Abiyhuwd Abihud (1)Ahihud 1
32=6lyhyba 'Abiyhayil or (more correctly) lyxyba 'Abiychayil Abihail (6)Abihail 6
33=3yrzeh yba 'Abiy ha-`Ezriy Abiezer (2), orang Abiezer (1)Abiezrite 3
34=61Nwyba 'ebyown orang melarat (14), sesak (9), orang sesak (8), orang miskin (8), miskin (5), orang yang melarat (4), fakir miskin (4), orang yang sesak (1), golongan yang melarat (1), orang yang perlu diselamatkan (1), kaum tertindas (1), memerlukan pertolongan (1), Orang miskin (1), orang miskinnya (1), memerlukan bantuan (1), melarat (1)needy 35, poor 24, beggar 1, poor man 1
35=1hnwyba 'abiyownah nafsu (1)desire 1
36=1bwjyba 'Abiytuwb Abitub (1)Abitub 1
37=2ljyba 'Abiytal Abital (2)Abital 2
38=5Myba 'Abiyam Abiam (5)Abijam 5
39=2lamyba 'Abiyma'el Abimael (2)Abimael 2
40=67Klmyba 'Abiymelek Abimelekh (67)Abimelech 67
41=12bdnyba 'Abiynadab Abinadab (12)Abinadab 12
42=4Menyba 'Abiyno`am Abinoam (4)Abinoam 4
43=3Poyba 'Ebyacaph Ebyasaf (3)Ebiasaph 3
44=7rzeyba 'Abiy`ezer Abiezer (7)Abiezer 7
45=1Nwble-yba 'Abiy-`albown Abialbon (1)Abialbon 1
46=6ryba 'abiyr Yang Maha Perkasa (5), Yang Maha Kuasa (1)might (One) 6
47=17ryba 'abbiyr perkasa (4), kuda jantan (2), lembu jantan (2), orangmu yang perkasa (1), lembu jantan yang kuat (1), lembu jantan ... yang kuat (1), orang perkasa (1), kudanya (1), pemimpin (1), keras (1), malaikat (1)bulls 4, strong (ones) 4, mighty 3, stouthearted 2, valiant 2, angels 1, chiefest 1
48=11Mryba 'Abiyram Abiram (11)Abiram 11
49=5gvyba 'Abiyshag Abisag (5)Abishag 5
50=5ewvyba 'Abiyshuwae Abisua (4)Abishua 5
51=2rwvyba 'Abiyshuwr Abisur (2)Abishur 2
52=25yvyba 'Abiyshay or (shorter) yvba 'Abshay Abisai (25)Abishai 25
53=111Mwlvyba 'Abiyshalowm or (shortened) Mwlvba 'Abshalowm Absalom (108), Abisalom (2)Absalom 109, Abishalom 2
54=30rtyba 'Ebyathar Abyatar (30)Abiathar 30
55=1Kba 'abak naik (1)mount up 1
56=39lba 'abal berkabung (26), berdukacita (7), berkabunglah (3), Kusuruh semua berkabung (1), diratapinya (1), berdukalah (1)mourn 36, lament 3
57=8lba 'abel berkabung (3), orang yang berkabung (2), Berdukacitalah (1), meratap (1), berdukacita (1)mourn 8
58=1lba 'abel Abel-Keramim [3754] (1)plain 1
59=4lba 'Abel Abel (2), Abel-Bet-Maakha [0, 1038] (2)Abel 4
60=24lba 'ebel perkabungan (16), berkabung (5), ratapan (1), perkabunganmu (1), Berkabunglah (1)mourning 24
61=11lba 'abal Sesungguhnya (4), Meskipun begitu (2), Namun begitu (1), tetapi (1), Tidak (1), Tetapi (1)but 4, verily 3, indeed 2, nevertheless 2
62=2hkem-tyb lba 'Abel Beyth-Ma`akah Abel-Bet-Maakha (2)Abelbethmaachah 2
63=1Myjvh lba 'Abel hash-Shittiym Abel-Sitim (1)Abelshittim 1
64=1Mymrk lba 'Abel K@ramiym  plain of the vineyards 1
65=3lhwxm lba 'Abel M@chowlah Abel-Mehola (3)Abelmeholah 3
66=1Mym lba 'Abel Mayim Abel-Maim (1)Abelmaim 1
67=1Myrum lba 'Abel Mitsrayim Abel-Mizraim (1)Abelmizraim 1
68=272Nba 'eben batu (161), batu-batu (35), batu permata (14), permata (9), batu timbangan (6), permata [3368] (6), Batu (5), batu-batunya (4), hujan batu [417] (3), Batu-batu (3), Batu timbangan yang berbeza-beza (2), Batu timbangan (2), batunya (2), keras (2), batu timbangan yang berlainan (1), batu duga (1), yang berlainan (1), Batu Pejal (1), hujan batu [1259] (1), batu-batu permata (1), Batu-batan (1), Batumu (1), batu-batuan (1), pertama (1), permata-permata (1), Batu-batunya (1), Batu-batuannya (1)stone(s) 247, weight(s) 7, divers weights + \\068\\ 3, hailstones 3, stony 2, carbuncle + \\0688\\ 1, hailstones + \\01259\\ 1, hailstones + \\0417\\ 1, headstone 1, masons + \\07023\\ 1, plummet 1, slingstones 1
69=8Nba 'eben (Aramaic) batu (8)stone(s) 8
70=2Nba 'oben tempat bersalin (1), pelarikan (1)stools 1, wheels 1
71=1anba 'Abanah Abana (1)Abana 1
72=3rzeh Nba 'Eben ha-`ezer Eben-Haezer (3)Ebenezer 3
73=9jnba 'abnet ikat pinggang (7), ikat pinggangmu (1), selempang (1)girdle(s) 9
74=63rnba 'Abner or (fully) rnyba 'Abiyner Abner (63)Abner 63
75=2oba 'abac gemuk (2)fatted 1, stalled 1
76=2xebeba 'aba`bu`ah bernanah (2)blains 2
77=1Uba 'Ebets Ebes (1)Abez 1
78=2Nuba 'Ibtsan Ebzan (2)Ibzan 2
79=2qba 'abaq bergelut (2)wrestled 2
80=6qba 'abaq debu (4), debu halus (1), debunya (1)dust 5, powder 1
81=1hqba 'abaqah serbuk wangian (1)powders 1
82=1rba 'abar melayang tinggi (1)fly 1
83=3rba 'eber bersayap (1), sayap (1), kepaknya (1)wings 2, winged 1
84=4hrba 'ebrah sayap (1), bulu-Nya (1), sayapnya (1), bulunya (1)features 2, wings 2
85=175Mhrba 'Abraham Abraham (172)Abraham 175
86=1Krba 'abrek Berlutut (1)bow the knee 1
87=61Mrba 'Abram Abram (59)Abram 61
88=4tba 'oboth Obot (4)Oboth 4
89=1aga 'Age' Age (1)Agee 1
90=8gga 'Agag or gga 'Agag Agag (8)Agag 8
91=5ygga 'Agagiy Agag (5)Agagite 5
92=4hdga 'aguddah seikat (1), tali-tali (1), pasukan (1), kubah-Nya (1)troop 2, bunch 1, burdens 1
93=1zwga 'egowz kacang (1)nuts 1
94=1rwga 'Aguwr Agur (1)Agur 1
95=1hrwga 'agowrah sekeping (1)piece 1
96=1lga 'egel titik-titik (1)drops 1
97=1Mylga 'Eglayim Eglaim (1)Eglaim 1
98=9Mga 'agam kolam (4), kolam-kolam (2), benteng pertahanan (1), kolamnya (1), paya-paya (1)pools 4, ponds 2, standing 2, reeds 1
99=1Mga 'agem bersedih (1)pools 1
100=5Nwmga 'agmown gelagah (2), kumbuh (1), mensiang (1), tali (1)rush 2, bulrush 1, caldron 1, hook 1